Norges Bank

Offentlig journal 04.03.2024 - 10.03.2024

Dokumentnummer 23/08787-1

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Felling av lønn på Bankplassen 2023

Dokumenttittel:

Søknad om felling av lønn på Bankplassen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/09174-1

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Statens kartverk

Sak:

Kartverket - Deling av data mellom Norges Bank og Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Spørsmål om datadeling Norges Bank og Finanstilsynet

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 23/05776-2

Dokumentdato:

03.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Konsulent kommunikasjonsavdelingen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

Stab Komm Innhold og utvikling

Saksbehandler:

Stab Komm Innhold og utvikling


Dokumentnummer 23/09198-1

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Signicat AS

Sak:

Signering av BankID virksomhetssertifikat for ny teknisk eID-løsning til Plattform for webapplikasjoner Azure

Dokumenttittel:

Innsendt bestillingsskjema for virksomhetssertifikat sendt til Signicat 05.12.2023

Saksansvarlig:

IT Virksomhetskritiske Systemer

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 23/00558-25

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

UTENRIKSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09306-1

Dokumentdato:

10.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Henvendelser fra publikum - IBO

Dokumenttittel:

Henvendelse vedrørende opprettelse av privat konto i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/06488-5

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

10.03.2024

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tiber test - Fase 4 – Avslutning - Sparebanken Sør - Avskjermet

Dokumenttittel:

TIBER-NO presentasjon for konsernledelsen i Sparebanken Sør

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06488-6

Dokumentdato:

07.02.2024

Journaldato:

10.03.2024

Gradering:

U

U Til:

SPAREBANKEN SØR

Sak:

Tiber test - Fase 4 – Avslutning - Sparebanken Sør - Avskjermet

Dokumenttittel:

TIBER-NO Testbevis - Sparebanken Sør

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/08819-2

Dokumentdato:

23.11.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kontraktsoppfølging - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisjustering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 23/08819-3

Dokumentdato:

11.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kontraktsoppfølging - Avskjermet

Dokumenttittel:

Justering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 23/08833-6

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Sak:

1495 Oppgradering - Offentlige myndigheter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om tillatelse til tiltak

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 21/03909-12

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

FINANSTILSYNET

Sak:

Engasjementsrapportering - ENGA (SEBRA) - Engasjementsdatabase administrasjon

Dokumenttittel:

Informasjon om at tilgang gis til ENGA-data

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 23/08742-6

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gjeldsregisteret AS

Sak:

Gjeldsregisteret administrasjon

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på spørsmål - Data fra Gjeldsregisteret

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 22/07472-10

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Sak:

1494 Oppgradering - Offentlig myndighet - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om ferdigattest

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 24/00232-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

BIS Innovation Hub (BISIH)

Sak:

BIS Innovation Summit 2024 - invitation

Dokumenttittel:

Governors' invitation - BIS Innovation Summit 2024

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 19/00648-19

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet OK - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/01161-2

Dokumentdato:

04.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for levering og montering av innsynsskjerming - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet OK - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 2024 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 20/02825-2

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kontraktsak serviceavtale for fjerning av snø og is på tak - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet OK - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/01264-10

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale innkjøp og tjenester maler 2021-2025 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet OK - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/01784-6

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Tjenester og materiell Ventilasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet OK - Kontroll av lønns og arbeidsvilkår 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 24/00322-1

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Utskifting ventilasjonsaggregater - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet OK - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 24/00358-1

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale seddelmakulatsystem - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet OK - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 24/00274-8

Dokumentdato:

08.06.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

UAB Medicinos bankas

Sak:

Stopp i repatriering av NOK korrespondanse

Dokumenttittel:

Regarding NOK - UAB Medicinos bankas - Lithuania

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00274-13

Dokumentdato:

01.09.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DenizBank (Turkey)

Sak:

Stopp i repatriering av NOK korrespondanse

Dokumenttittel:

About NOK currency - DenizBank - Tyrkia

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00298-4

Dokumentdato:

16.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Øyvind Karlsen

Sak:

Norges Banks styringsrente og pengepolitisk rapport - Henvendelser fra publikum

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål til pengepolitisk rapport 423 - Sysselsatte arbeidsstyrke og ledige

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk analyse

Saksbehandler:

PPO Makroøkonomisk analyse og prognoser


Dokumentnummer 24/00333-2

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

STORTINGET

Sak:

Utredning om Riksrevisjonens virksomhet

Dokumenttittel:

Høringsuttalelse om forslag til ny lov om Riksrevisjonen

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08933-3

Dokumentdato:

17.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tillatelse til å føre nye vann- og avløpsledninger over Norges Banks tomt på Vindåsen

Dokumenttittel:

Avtale om etablering av vann- og avløpsledning over Norges Banks tomt på Vindåsen

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/03223-8

Dokumentdato:

19.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale - Skadedyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet OK - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 19/01220-30

Dokumentdato:

19.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale snekker - Metall og mekaniske arbeider - Tjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet OK - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 24/00476-1

Dokumentdato:

19.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innleie av advokatfullmektig

Dokumenttittel:

Orientering og forespørsel om hospitering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00476-2

Dokumentdato:

19.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innleie av advokatfullmektig

Dokumenttittel:

Orientering og forespørsel om hospitering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00476-3

Dokumentdato:

19.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innleie av advokatfullmektig

Dokumenttittel:

Norges Bank - Orientering og forespørsel om hospitering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00476-4

Dokumentdato:

19.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innleie av advokatfullmektig

Dokumenttittel:

Norges Bank - Orientering og forespørsel om hospitering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00154-3

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Foucault ThierryMartin S EichenbaumStephanie Schmitt-GroheBo Becker

Sak:

Norges Bank Academic Programme - NBAP PhD-programme - 2023-

Dokumenttittel:

Progress report 2023- PhD Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 23/02339-11

Dokumentdato:

14.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Eiendomsverdi AS

Sak:

Eiendomsverdi - Verdsetting av boliger

Dokumenttittel:

Korrespondanse - Verdsetting historikk og energimerking

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 14/03712-36

Dokumentdato:

22.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SPAREBANK 1 NORD-NORGE

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Likviditetsmøte med SpareBank 1 Nord-Norge - Februar 2024

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02825-3

Dokumentdato:

25.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kontraktsak serviceavtale for fjerning av snø og is på tak - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontraktsmøte om fjerning av snø og is 25.01.2024

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 24/00419-5

Dokumentdato:

26.01.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland - SPU

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av SPU

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 19/00882-14

Dokumentdato:

16.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skattedirektoratet

Sak:

Monetary policy, macroprudential Regulation and macroeconomic Outcomes

Dokumenttittel:

Endring av tilgangsgruppe

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 24/00771-1

Dokumentdato:

02.02.2024

Journaldato:

10.03.2024

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Fase 4 - Avslutning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Korrespondanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01161-3

Dokumentdato:

05.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for levering og montering av innsynsskjerming - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon om utløp av rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 24/00806-1

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Finansmarkedsmeldingen 2024

Dokumenttittel:

Finansmarkedsmeldingen 2024

Saksansvarlig:

Stab Kommunikasjon

Saksbehandler:

Stab Kommunikasjon


Dokumentnummer 14/03712-37

Dokumentdato:

02.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB BANK ASA

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Møte mellom Norges Bank og DNB om finansiell stabilitet 02.02.2024

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02489-7

Dokumentdato:

16.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

FINANSTILSYNET

Sak:

Kontaktmøter mellom Norges Bank og Finanstilsynet om finansiell stabilitet med videre fra 2022

Dokumenttittel:

Kontaktmøte 26.02.2024

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 14/03712-38

Dokumentdato:

16.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Møte mellom Norges Bank og SR-bank 14.02.2024

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/03712-39

Dokumentdato:

16.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Møte mellom Norges Bank og Sparebank1 Ringerike Hadeland 07.02.2024

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/01069-1

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

ARKIVVERKET (Datterselskap)

Sak:

Henvendelse til Arkivverket om uttrekk

Dokumenttittel:

Spørsmål om veiledning ved uttrekk

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/05637-6

Dokumentdato:

16.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

U

U Til:

SKATTEETATEN

Sak:

Effekten av Covid-19 på bedriftseiernes eiendeler og likviditet

Dokumenttittel:

Nye prosjektdeltagare till data levert av Skatteetaten

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/02339-15

Dokumentdato:

19.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Eiendomsverdi AS

Sak:

Eiendomsverdi - Verdsetting av boliger

Dokumenttittel:

Avtale om historikk verdsetting - Endringsbilag

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 24/00419-6

Dokumentdato:

26.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland - SPU

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av SPU

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00419-7

Dokumentdato:

26.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland - SPU

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av SPU

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00419-8

Dokumentdato:

19.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland - SPU

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av SPU

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/05860-31

Dokumentdato:

13.02.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon av - Avskjermet

Dokumenttittel:

Info fra Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/07048-4

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01282-2

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01281-2

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05484-15

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

Sak:

Internasjonalisering av sikkerhetsloven – Fremtidens NBO

Dokumenttittel:

Sikkerhetssamarbeid med Sverige

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 23/01439-8

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Forsvarets høgskole - Kurs 2023 og 2024

Dokumenttittel:

Invitasjon til å nominere kandidater til informasjonskurs nr. 64 ved Forsvarets høgskole

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 23/01439-9

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Forsvarets høgskole - Kurs 2023 og 2024

Dokumenttittel:

Invitasjon til å nominere kandidater til Strategisk krisehåndteringskurs nr. 8 ved Forsvarets høgskole

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 24/01311-1

Dokumentdato:

14.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00747-31

Dokumentdato:

28.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01318-2

Dokumentdato:

29.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

U

U Til:

ASTRON AS

Sak:

Spørsmål om grunnforhold Bankplassen 1 A

Dokumenttittel:

Grunnforhold Bankplassen 1A (gule) og Kongensgate 2

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 24/00861-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00626-11

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

Sak:

Forhåndsvarsler og enkeltvedtak - rapportering av valutasikring

Dokumenttittel:

Enkeltvedtak om opplysningsplikt til rapportering av data for valutasikring til norske krone

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/01322-1

Dokumentdato:

15.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00626-12

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

DANSKE INVEST ASSET MANAGEMENT AS

Sak:

Forhåndsvarsler og enkeltvedtak - rapportering av valutasikring

Dokumenttittel:

Enkeltvedtak om opplysningsplikt til rapportering av data for valutasikring til norske kroner

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/01321-1

Dokumentdato:

03.09.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00626-13

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

DNB ASSET MANAGEMENT AS

Sak:

Forhåndsvarsler og enkeltvedtak - rapportering av valutasikring

Dokumenttittel:

Enkeltvedtak om opplysningsplikt til rapportering av data for valutasikring til norske kroner

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/00626-14

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

EIKA KAPITALFORVALTNING AS

Sak:

Forhåndsvarsler og enkeltvedtak - rapportering av valutasikring

Dokumenttittel:

Enkeltvedtak om opplysningsplikt til rapportering av data for valutasikring til norske kroner

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/01323-1

Dokumentdato:

15.01.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00950-1

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00626-15

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

HOLBERG FONDSFORVALTNING AS

Sak:

Forhåndsvarsler og enkeltvedtak - rapportering av valutasikring

Dokumenttittel:

Enkeltvedtak om opplysningsplikt til rapportering av data for valutasikring til norske kroner

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/01324-1

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00626-16

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

KLP KAPITALFORVALTNING AS

Sak:

Forhåndsvarsler og enkeltvedtak - rapportering av valutasikring

Dokumenttittel:

Enkeltvedtak om opplysningsplikt til rapportering av data for valutasikring til norske kroner

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/00626-17

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

ODIN FORVALTNING AS

Sak:

Forhåndsvarsler og enkeltvedtak - rapportering av valutasikring

Dokumenttittel:

Enkeltvedtak om opplysningsplikt til rapportering av data for valutasikring til norske kroner

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/00626-18

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

PARETO ASSET MANAGEMENT AS

Sak:

Forhåndsvarsler og enkeltvedtak - rapportering av valutasikring

Dokumenttittel:

Enkeltvedtak om opplysningsplikt til rapportering av data for valutasikring til norske kroner

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/00626-19

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS

Sak:

Forhåndsvarsler og enkeltvedtak - rapportering av valutasikring

Dokumenttittel:

Enkeltvedtak om opplysningsplikt til rapportering av data for valutasikring til norske kroner

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/00626-20

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

NORDEA FUNDS, NORWEGIAN BRANCH

Sak:

Forhåndsvarsler og enkeltvedtak - rapportering av valutasikring

Dokumenttittel:

Enkeltvedtak om opplysningsplikt til rapportering av data for valutasikring til norske krone

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01371-44

Dokumentdato:

29.02.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Øyvind Sørensen

Sak:

Henvendelser fra publikum - Ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter 2022 - 2024

Dokumenttittel:

Oppfølgingsspørsmål - Minnemynter

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01327-1

Dokumentdato:

04.01.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00013-98

Dokumentdato:

29.02.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Econa Oslo Akershus

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Svar på speakerforespørsel til møte om Samspill mellom pengepolitikk og finanspolitikk i Norge

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/01329-1

Dokumentdato:

29.10.2023

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/01702-5

Dokumentdato:

27.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Attestasjonsuttalelse statsgjeldsforvaltningen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Attestasjonsoppdrag vedrørende statsgjeldsforvaltningen i Norges Bank i 2023

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 24/01285-1

Dokumentdato:

09.11.2023

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01726-37

Dokumentdato:

29.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BANK NORWEGIAN, EN FILIAL AV NOBA BANK GROUP AB (PUBL)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (tidligere Bank Norwegian ASA)

Dokumenttittel:

Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 16/01726-38

Dokumentdato:

29.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BANK NORWEGIAN, EN FILIAL AV NOBA BANK GROUP AB (PUBL)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (tidligere Bank Norwegian ASA)

Dokumenttittel:

Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 24/01331-1

Dokumentdato:

07.11.2023

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01332-1

Dokumentdato:

25.10.2023

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01335-1

Dokumentdato:

29.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BITS AS

Sak:

NICS Årsrapport 2023

Dokumenttittel:

NICS Årsrapport 2023 med vedlegg

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 24/01336-1

Dokumentdato:

22.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01240-4

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF-seksjonenSedlabanki Islands - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of LatviaNordic-Baltic IMF CoordinationRegeringskanslietDanmarks Nationalbank - IMF-seksjonenMinistry of Finance of Denmark - IMF-seksjonenThe World Bank GroupMinistry of Finance and Economic Affairs - Iceland - IMF-seksjonenSveriges Riksbank - IMF-seksjonenBaltic Coordination teamIMF - Baltic Team - Eesti PankFinansdepartementet - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Estonia - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01241-3

Dokumentdato:

22.02.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01241-4

Dokumentdato:

22.02.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01349-1

Dokumentdato:

07.01.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01352-1

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01356-1

Dokumentdato:

10.12.2023

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01354-1

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01357-1

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01274-2

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

DAGENS NÆRINGSLIV AS

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Sluttavtaler

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring - Dagens Næringsliv - Sluttavtaler

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01360-1

Dokumentdato:

27.10.2021

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01363-1

Dokumentdato:

23.01.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Korrespondanse valutareserver - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gjennomgåelse dokumentasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00592-4

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift Nokas 2024

Dokumenttittel:

Korrespondanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01363-2

Dokumentdato:

29.01.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Korrespondanse valutareserver - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gjennomgåelse dokumentasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01243-1

Dokumentdato:

23.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01243-2

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01243-3

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01243-4

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01243-5

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Sedlabanki Islands - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00244-8

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

UTENRIKSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01207-6

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01241-11

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01363-3

Dokumentdato:

29.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Korrespondanse valutareserver - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gjennomgåelse dokumentasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00445-3

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00445-4

Dokumentdato:

03.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09447-6

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01367-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01369-1

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08331-3

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Standard Norge

Sak:

Abonnementsavtale for standarder og blanketter - Standard Online AS

Dokumenttittel:

Tilbud på flere tilganger til Standard online

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/08331-4

Dokumentdato:

19.02.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Standard Norge

Sak:

Abonnementsavtale for standarder og blanketter - Standard Online AS

Dokumenttittel:

Oppdatert abonnementsavtale til gjennomsyn

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/08331-5

Dokumentdato:

27.02.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Standard Norge

Sak:

Abonnementsavtale for standarder og blanketter - Standard Online AS

Dokumenttittel:

Ny forespørsel om tilbud på flere tilganger til Standard online

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/08331-6

Dokumentdato:

28.02.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Standard Norge

Sak:

Abonnementsavtale for standarder og blanketter - Standard Online AS

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på abonnementsavtale og databehandleravtale med Standard online

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 24/01372-1

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01373-1

Dokumentdato:

04.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08331-7

Dokumentdato:

03.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Standard Norge

Sak:

Abonnementsavtale for standarder og blanketter - Standard Online AS

Dokumenttittel:

Ny forespørsel om tilbud på flere tilganger til Standard online med oppsigelse av enkelte standarder

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 24/01376-1

Dokumentdato:

05.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01378-1

Dokumentdato:

05.01.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01379-1

Dokumentdato:

04.01.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01380-1

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01381-1

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01383-1

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01384-1

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01385-1

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01386-1

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01387-1

Dokumentdato:

17.11.2023

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00802-2

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

TIBER Test Manager / Cyber Security Tester IT Sikkerhet, Norges Bank - st. ref. 4762841413

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 24/01320-2

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00214-6

Dokumentdato:

02.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00214-7

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01390-1

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00593-4

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

LOOMIS NORGE AS

Sak:

Drift 2024 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Innsending av beholdninger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00642-12

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Avskjermet

Dokumenttittel:

Statement of Work - ICT Security consultancy services - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 24/01284-1

Dokumentdato:

09.10.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00875-2

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Kommunikasjon, Norges Bank - st. ref. 4764190630

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

Kunnskapssenter

Saksbehandler:

Kunnskapssenter


Dokumentnummer 14/02916-40

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DYNATOS AS

Sak:

Unit4 Agresso AS - Avtale om økonomisystem - ex Agresso - 13/00826

Dokumenttittel:

Dynatos - Varsel om prisøkning fra 2024

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 24/01396-1

Dokumentdato:

27.12.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01397-1

Dokumentdato:

09.11.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00312-5

Dokumentdato:

02.02.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - sikkerhet og beredskap - st. ref. 4752608232

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - sikkerhet og beredskap - st. ref. (4752608232) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management


Dokumentnummer 23/07035-195

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

ERNST & YOUNG AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Oslofjord Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/01400-1

Dokumentdato:

31.12.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01401-1

Dokumentdato:

05.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01402-1

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01068-1

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - konsulenter til ordning av eldre arkiv

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - konsulenter til ordning av eldre arkiv

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 14/01880-28

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01931-33

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Overføringer til staten - Statskassen

Dokumenttittel:

Rapportert anslag på fremtidige overføringer til staten - februar 2024

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 24/01341-1

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Vaktmestertjenester Vindåsen

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Vaktmestertjenester Vindåsen

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01341-2

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Vaktmestertjenester Vindåsen

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Vaktmestertjenester Vindåsen

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01404-1

Dokumentdato:

05.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01403-1

Dokumentdato:

29.12.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01405-1

Dokumentdato:

04.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/07313-3

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

12/0904 Husholdningenes gjeldsbetjeningsevne og pantesikkerhet 2021 årgangen

Dokumenttittel:

Husholdningenes gjeldbetjeningsevne og pantesikkerhet - Tilbud

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 24/01406-1

Dokumentdato:

05.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01407-1

Dokumentdato:

02.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01409-1

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01410-1

Dokumentdato:

04.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01411-1

Dokumentdato:

03.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01412-1

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01926-25

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 24/00592-5

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas TromsøNokas Bergen

Sak:

Drift Nokas 2024

Dokumenttittel:

SenBankReg er nede

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00592-6

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas TromsøNokas BergenNOKAS AS

Sak:

Drift Nokas 2024

Dokumenttittel:

SenBankReg er nede

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00592-7

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas TromsøNokas BergenNOKAS AS

Sak:

Drift Nokas 2024

Dokumenttittel:

SenBankReg er nede

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00593-5

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

LOOMIS NORGE AS

Sak:

Drift 2024 PKD Loomis

Dokumenttittel:

SenBankBestill er nede

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00593-6

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

LOOMIS NORGE AS

Sak:

Drift 2024 PKD Loomis

Dokumenttittel:

SenBankBestill er tilgjengelig igjen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00594-3

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2024 PKD Nokas

Dokumenttittel:

SenBankBestill er nede

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00594-4

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2024 PKD Nokas

Dokumenttittel:

SenBankBestill er tilgjengelig igjen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00163-233

Dokumentdato:

09.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/006 By 2024-02-21 - Written procedure on the draft NBFI Monitor 2024

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-234

Dokumentdato:

12.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/007 By 2024-02-21 - Draft report on accounting and climate-related risks

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-235

Dokumentdato:

12.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/008 By 2024-02-21 - Draft Recommendation amending Recommendation ESRB/2015/2 on voluntary reciprocity

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-236

Dokumentdato:

12.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/009 By 2024-02-27 - Draft adverse scenario for the 2024 EIOPA insurance sector stress test exercise

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-237

Dokumentdato:

13.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/010 By 2024-02-21 - 2024 ESRB Country Risk Analysis Report

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-238

Dokumentdato:

14.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/011 By 2024-02-23 - ATC work programme 2024

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-239

Dokumentdato:

14.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/012 By 2024-02-27 - Systemwide liquidity stress testing – Adverse scenario step

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-240

Dokumentdato:

15.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/013 By 2024-02-23 - AWG-MPAG and IWG/MPPG Agile teams draft final reports

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-241

Dokumentdato:

15.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/014 By 2024-02-23 - Draft response to the ITS consultation on the European Single Access Point

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-242

Dokumentdato:

20.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/015 By 2024-02-27 - Call for comments to the draft report of the ESCG

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-243

Dokumentdato:

20.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/015 By 2024-02-27 - Call for comments on the ESRB RAP table

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-245

Dokumentdato:

22.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/016 By 2024-02-28 - Call for comments on the ESRB advice to EIOPA on environmental and social risks

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00163-246

Dokumentdato:

23.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments - Advisory Technical Committee - fra 2022

Dokumenttittel:

ATC/WP/2024/017 By 2024-03-08 - Call for comments on the draft Compliance report on Recommendation ESRB/2014/1

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01875-56

Dokumentdato:

24.01.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/IWG - Written procedures/Consultations/Comments/Call for interest - Instruments Working Group - fra 2022

Dokumenttittel:

IWG/C/2024/003 By 2024-02-02 - Interim report of the Agile team on BBMs for CRE

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01875-57

Dokumentdato:

25.01.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/IWG - Written procedures/Consultations/Comments/Call for interest - Instruments Working Group - fra 2022

Dokumenttittel:

IWG/C/2024/004 By 2024-02-01 - Draft mandate of MPPG/IWG Workstream on the use of the Positive Neutral CCyB in the EEA

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01875-58

Dokumentdato:

25.01.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/IWG - Written procedures/Consultations/Comments/Call for interest - Instruments Working Group - fra 2022

Dokumenttittel:

IWG/C/2024/005 By 2024-02-07 - Call for interest - MPPG/IWG Workstream on the use of the Positive Neutral CCyB in the EEA

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01875-60

Dokumentdato:

29.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/IWG - Written procedures/Consultations/Comments/Call for interest - Instruments Working Group - fra 2022

Dokumenttittel:

IWG/C/2024/006 By 2024-02-05 - Updated overview of measures of macroprudential interest

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01875-62

Dokumentdato:

28.02.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/IWG - Written procedures/Consultations/Comments/Call for interest - Instruments Working Group - fra 2022

Dokumenttittel:

IWG/C/2024/007 By 2024-03-14 - ECB-ESRB questionnaire on mortgage standards for 2H 2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/04233-32

Dokumentdato:

28.02.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

European Systemic Risk Board - ESRB/AWG - Written Procedures/Consultations/Comments/Call for Interest - Analysis Working Group - fra 2022

Dokumenttittel:

AWG/WP/2024/002 By 2024-03-14 - Written procedure by 2024-03-14 - ECB-ESRB Questionnaire on mortgage standards for 2H 2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/01414-1

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Ny Data- og Analyseplattform NDP

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - MiniTender - Security testing - Ny Data- og Analyseplattform NDP

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01414-2

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

04.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Ny Data- og Analyseplattform NDP

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - MiniTender - Security testing - Ny Data- og Analyseplattform NDP

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01274-3

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

DAGENS NÆRINGSLIV AS

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Sluttavtaler

Dokumenttittel:

Klage på avslag på innsyn - Dagens Næringsliv - Suttavtaler

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00013-100

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

FELLESFORBUNDET

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Fellesforbundets ungdomskonferanse 15.03.2024 - Forespørsel om innlegg ved sentralbanksjefen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/04991-8

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09527-18

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2024

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/01553-3

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjelgjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjelgjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01416-1

Dokumentdato:

30.12.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01417-1

Dokumentdato:

16.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01418-1

Dokumentdato:

15.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00214-8

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01420-1

Dokumentdato:

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00214-9

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00978-3

Dokumentdato:

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

FINANSTILSYNET

Sak:

ESRB - Resiprokering av makrotilsynstiltak i Belgia 2023-2024

Dokumenttittel:

Beslutning om makrotilsynstiltak - Belgia

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/01419-1

Dokumentdato:

23.11.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00013-102

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

ODA Network

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Invitasjon til sentralbanksjefen om å holde keynote på Executive Roundtable

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-103

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

U

U Til:

ODA Network

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Svar - Invitasjon til sentralbanksjefen om å holde keynote på Executive Roundtable

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/01422-1

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/06141-6

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/07048-5

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01282-3

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01281-3

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00312-6

Dokumentdato:

06.02.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - sikkerhet og beredskap - st. ref. 4752608232

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - sikkerhet og beredskap - st. ref. (4752608232) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management


Dokumentnummer 23/01553-4

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjelgjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01420-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01726-39

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BANK NORWEGIAN, EN FILIAL AV NOBA BANK GROUP AB (PUBL)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (tidligere Bank Norwegian ASA)

Dokumenttittel:

Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 16/01726-40

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BANK NORWEGIAN, EN FILIAL AV NOBA BANK GROUP AB (PUBL)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (tidligere Bank Norwegian ASA)

Dokumenttittel:

Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 24/01412-2

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01726-41

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BANK NORWEGIAN, EN FILIAL AV NOBA BANK GROUP AB (PUBL)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (tidligere Bank Norwegian ASA)

Dokumenttittel:

Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 16/01726-42

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BANK NORWEGIAN, EN FILIAL AV NOBA BANK GROUP AB (PUBL)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (tidligere Bank Norwegian ASA)

Dokumenttittel:

Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 24/01426-1

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Lederutvikling 2024 SBV

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Lederutvikling 2024 SBV

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01411-2

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01361-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01359-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01358-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01355-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01345-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01342-2

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/05284-37

Dokumentdato:

27.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Sveriges Riksbank

Sak:

Diverse kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

NGFS Steering committee - Membership

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/01325-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01314-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00802-4

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

Eirik Sveen

Sak:

TIBER Test Manager / Cyber Security Tester IT Sikkerhet, Norges Bank - st. ref. 4762841413

Dokumenttittel:

Innsyn i søkerliste - TIBER Test Manager

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 24/01305-2

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01304-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01302-2

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01428-1

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01429-1

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00013-104

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

U

U Til:

BOK Conference Secretariat

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Svar - Invitation to the 2024 Bank of Korea BOK International Conference - Seoul - 30-31.05.2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/01430-1

Dokumentdato:

29.02.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonom, Markeder Markeder, Norges Bank - st. ref. 4777262302

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 24/01431-1

Dokumentdato:

10.07.2023

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/07998-3

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00013-105

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Invitation - SNB-IMF High-Level Conference 2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00978-4

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Resiprokering av makrotilsynstiltak i Belgia 2023-2024

Dokumenttittel:

Finanstilsynets vedtak om makrotilsynsvedtak i Belgia er notifisert til ESRB

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/00013-106

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

U

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Svar - Invitation - SNB-IMF High-Level Conference 2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09603-5

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00013-108

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Business Forum

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Forespørsel om videohilsen til Oslo Female Business Forum fra sentralbanksjefen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-109

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

05.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Oslo Business Forum

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Svar - Forespørsel om videohilsen til Oslo Female Business Forum fra sentralbanksjefen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/01437-1

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01439-1

Dokumentdato:

29.12.2023

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01442-1

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01824-32

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea

Dokumenttittel:

Nordea Bank Norge ASA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 24/00419-11

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland - SPU

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av SPU

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00419-12

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland - SPU

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av SPU

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00419-13

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland - SPU

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse av undersøkelse om forvaltning av SPU

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01456-1

Dokumentdato:

23.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Oppnevninger til Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet

Dokumenttittel:

Oppnevning til Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09516-2

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Påløpte renter statskassen 2024

Dokumenttittel:

Påløpte renter statens innskudd per februar 2024

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 24/01457-1

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01461-1

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Høring - Kapitalkrav for lån med pant i landbrukseiendom

Dokumenttittel:

Høring - Kapitalkrav for lån med pant i landbrukseiendom

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/00620-5

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Sak:

Sentralt totalforsvarsforum, Etatsforum for totalforsvaret og CICOM 2024

Dokumenttittel:

Invitasjon til møte i Etatsforum for totalforsvaret 22.04.2024

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 24/01464-1

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01466-1

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01466-2

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF-seksjonenSedlabanki Islands - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of LatviaNordic-Baltic IMF CoordinationRegeringskanslietDanmarks Nationalbank - IMF-seksjonenMinistry of Finance of Denmark - IMF-seksjonenThe World Bank GroupMinistry of Finance and Economic Affairs - Iceland - IMF-seksjonenSveriges Riksbank - IMF-seksjonenBaltic Coordination teamIMF - Baltic Team - Eesti PankFinansdepartementet - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Estonia - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01244-1

Dokumentdato:

23.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01244-2

Dokumentdato:

28.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01244-3

Dokumentdato:

29.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01244-4

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01244-5

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01244-6

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01244-7

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMFDanmarks Nationalbank IMF-seksjonenFinlands Bank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF-seksjonenSedlabanki Islands - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of LatviaNordic-Baltic IMF CoordinationRegeringskanslietMinistry of Finance of Denmark - IMF-seksjonenThe World Bank GroupMinistry of Finance and Economic Affairs - Iceland - IMF-seksjonenSveriges Riksbank - IMF-seksjonenBaltic Coordination teamIMF - Baltic Team - Eesti PankFinansdepartementet - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Estonia - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01244-8

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Republic of Latvia

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01244-9

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01244-10

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01240-5

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01240-6

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01240-7

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 22/03539-33

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Sak:

Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 2022–2024

Dokumenttittel:

Høring - Forslag om endringer i sivilbeskyttelsesloven- Invitasjon til teamsmøte

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 24/01389-1

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bedriftshelsetjeneste

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Bedriftshelsetjeneste

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01334-2

Dokumentdato:

27.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05577-96

Dokumentdato:

29.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01246-1

Dokumentdato:

23.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01246-2

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Republic of Lithuania - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01246-3

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Republic of Estonia

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01246-4

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Republic of Latvia

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01246-5

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01246-6

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01246-7

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00802-5

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Eirik Sveen

Sak:

TIBER Test Manager / Cyber Security Tester IT Sikkerhet, Norges Bank - st. ref. 4762841413

Dokumenttittel:

Innsyn i søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/05760-2

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

KPMG AS

Sak:

Deponering i gjeldshøve - utvidelse av omfang som følge av pliktig avvikling av kundeforhold etter hvitvaskingsloven m.m.

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Line Stjern Pedersen

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00013-110

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

Monetary Authority of Singapore

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Invitation to Governor Ida Wolden Bache to speak at the Point Zero Forum

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/08151-4

Dokumentdato:

27.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01485-1

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00013-111

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Monetary Authority of Singapore

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Decline - Invitation to Governor Ida Wolden Bache to speak at the Point Zero Forum

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-112

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Bergen Næringsråd

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Avslag på invitasjon til deltagelse på Bergen Næringsråds årskonferanse og årsmiddag

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-113

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Upcoming meeting of Governors on 11.03.2024 - Lead-off speaker request Central Bank of Norway

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-114

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Acceptance of request - Upcoming meeting of Governors on 11.03.2024 - Lead-off speaker request Central Bank of Norway

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-115

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Invitation to informal breakfast 10.03.2024 - Basel

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-116

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Invitation to informal breakfast 10.03.2024 - Basel - Declined

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/01486-1

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01487-1

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00043-24

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00043-25

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01363-4

Dokumentdato:

23.02.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Korrespondanse valutareserver - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

MA Internasjonale markeder


Dokumentnummer 24/01363-5

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Korrespondanse valutareserver - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

MA Internasjonale markeder


Dokumentnummer 24/01490-1

Dokumentdato:

22.01.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01305-3

Dokumentdato:

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02799-5

Dokumentdato:

21.02.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Sandnes Sparebank

Dokumenttittel:

Informasjon vedrørende fusjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 24/01371-1

Dokumentdato:

01.11.2023

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00685-2

Dokumentdato:

05.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på tilkomstteknikk

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rammeavtale på tilkomstteknikk

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00593-7

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

LOOMIS NORGE AS

Sak:

Drift 2024 PKD Loomis

Dokumenttittel:

NOK uten verdi

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06392-4

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

06.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00049-8

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

STORTINGET

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2024

Dokumenttittel:

Indeks treårige statsobligasjoner ST4X

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 24/01466-3

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01176-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Politiets Data og Materielltjeneste

Sak:

Henvendelse fra politiet - Eier av kort

Dokumenttittel:

Svar til politiet om eier av kort

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/01443-1

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Cateringtjenester Vindåsen

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Cateringtjenester Vindåsen

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01498-1

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01426-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Lederutvikling 2024 SBV

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Minikonkurranse - Lederutvikling 2024 SBV - Dato for lederutvikling 2024 SBV

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05284-38

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Diverse kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Action points after Nordic Deputy Governors meeting

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/01420-3

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01361-3

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01359-3

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01358-3

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01355-3

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/07998-4

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01345-3

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01325-3

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01494-1

Dokumentdato:

13.09.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01314-3

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/06141-8

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01504-1

Dokumentdato:

23.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01304-3

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01505-1

Dokumentdato:

16.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01506-1

Dokumentdato:

26.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01507-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01510-1

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06392-5

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09527-19

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2024

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01509-1

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01511-1

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/07998-5

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/07998-6

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08151-5

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01511-2

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01169-3

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01515-2

Dokumentdato:

12.02.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01516-1

Dokumentdato:

01.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01492-1

Dokumentdato:

02.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01492-2

Dokumentdato:

02.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01492-4

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01518-1

Dokumentdato:

04.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01519-1

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01520-1

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01521-1

Dokumentdato:

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01523-1

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

07.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rekruttering regnskapsrådgiver

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Rekruttering regnskapsrådgiver

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01207-7

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/01207-8

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 22/06141-9

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01529-1

Dokumentdato:

19.10.2023

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01531-1

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/01532-1

Dokumentdato:

11.12.2023

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00013-118

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

U

I Fra:

CITIBANK EUROPE PLC, NORWAY BRANCH

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Invitasjon til Ida Wolden Bache - Central Bank Conference i mai

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/01170-6

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/01159-4

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - DPS Test case F5 3

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - DPS Test case F5 3

Saksansvarlig:

IT Samfunnskritiske systemer

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01159-5

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - DPS Test case F5 3

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - DPS Test case F5 3

Saksansvarlig:

IT Samfunnskritiske systemer

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01159-6

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - DPS Test case F5 3

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - DPS Test case F5 3

Saksansvarlig:

IT Samfunnskritiske systemer

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/01535-1

Dokumentdato:

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07105-3

Dokumentdato:

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan statens transaksjoner påvirker pengemarkedet - Korrespondanse med Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Kopi av brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet - Avskjermet

Saksansvarlig:

Markeder

Saksbehandler:

MA Norske markeder


Dokumentnummer 24/01536-1

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01841-25

Dokumentdato:

06.03.2024

Journaldato:

09.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SANDNES SPAREBANK

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Banks oppgjørssystem - NBO - Real Time Gross Settlement System - RTGS - Sandnes Sparebank

Dokumenttittel:

Sandnes Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 24/01537-1

Dokumentdato:

07.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Systemansvarlig IT Virksomhetskritiske systemer, Norges Bank - st. ref. 4780871640

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

IT Virksomhetskritiske Systemer

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 23/09608-10

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09608-11

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09608-12

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09608-13

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09608-14

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09608-15

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09608-16

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09608-17

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/05760-3

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

09.03.2024

Gradering:

U

U Til:

KPMG AS

Sak:

Deponering i gjeldshøve - utvidelse av omfang som følge av pliktig avvikling av kundeforhold etter hvitvaskingsloven m.m.

Dokumenttittel:

Svar på anmodning om innsyn

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05577-97

Dokumentdato:

08.03.2024

Journaldato:

08.03.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport - deponerte midler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal