Norges Bank

Offentlig journal 08.01.2024 - 14.01.2024

Dokumentnummer 22/08005-1

Dokumentdato:

27.01.2023

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Minitender Security test of platform for (PIID) individidentifiserende data

Dokumenttittel:

Mini-tender - ICT Security consultancy services - LOT 2 Security testing - DANS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/04120-131

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of Canada - Banque du Canada

Sak:

Central Bank Counterfeit Deterrence Group - CBCDG - Norges Banks deltakelse til og med 2023

Dokumenttittel:

December 2023 EC Meeting Documents

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04120-134

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of Canada - Banque du Canada

Sak:

Central Bank Counterfeit Deterrence Group - CBCDG - Norges Banks deltakelse til og med 2023

Dokumenttittel:

CBCDG 2023 - Plenary meeting: Agenda + Meeting Documents

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/01151-26

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oliver Wyman

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG) - Kriseøvelse 2024

Dokumenttittel:

NBSG CSE - For Review - Draft Concept Note

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/08562-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/02895-7

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00010-1

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Forsikringsmeglertjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Forsikringsmeglertjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 23/00237-9

Dokumentdato:

19.10.2023

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Oesterreichische Nationalbank

Sak:

Reproduction Research Center - RRC Executive

Dokumenttittel:

Request - RRC Executive Meeting 2023

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00237-10

Dokumentdato:

13.11.2023

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Reproduction Research Center - RRC Executive

Dokumenttittel:

RRC Executive Meeting 2023 on Friday 8 December - Agenda

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00237-13

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Reproduction Research Center - RRC Executive

Dokumenttittel:

RRC Executive Meeting 2023 on Friday 8 December - Further documents

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00237-14

Dokumentdato:

29.11.2023

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Board of Governors of the Federal Reserve System

Sak:

Reproduction Research Center - RRC Executive

Dokumenttittel:

RRC Executive Meeting 2023 on Friday 8 December - Further documents

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00631-13

Dokumentdato:

02.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Rapportering statsgjeld Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Rapporter til budsjettanslag - fremtidig amortisering 2024

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 23/00703-172

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00703-182

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08007-6

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

NICS - Tema-/tilsynsmøte 13.02.2024 (flyttet fra 06.12.2023/16.01.2024)

Dokumenttittel:

Norges Banks tilsyn med NICS - Oppfølging - Driftsavtale

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 24/00380-1

Dokumentdato:

04.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of Canada - Banque du Canada

Sak:

Central Bank Counterfeit Deterrence Group - CBCDG - Norges Banks deltakelse fra 2024 - ref 21/04120

Dokumenttittel:

CBCDG - 2024 Request for Payment

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00077-1

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Årsavslutning - Oppgaver og brev - Statens Konsernkonto (SKK) 2023

Dokumenttittel:

Diverse saldooppgaver til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/00077-2

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Årsavslutning - Oppgaver og brev - Statens Konsernkonto (SKK) 2023

Dokumenttittel:

Saldooppgaver til Finansdepartementet debt management

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/00077-3

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

U

U Til:

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING

Sak:

Årsavslutning - Oppgaver og brev - Statens Konsernkonto (SKK) 2023

Dokumenttittel:

Saldooppgaver til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/00703-183

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00703-184

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00090-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00093-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00092-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00091-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01845-94

Dokumentdato:

05.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 16/01749-49

Dokumentdato:

05.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB BANK ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - DNB Bank ASA

Dokumenttittel:

DNB Bank ASA - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 15/02732-9

Dokumentdato:

02.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon om sammenslåing - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 24/00171-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00170-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00036-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/01479-6

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/02908-6

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00035-3

Dokumentdato:

07.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00035-4

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00177-1

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00178-1

Dokumentdato:

03.11.2023

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09236-10

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Signed Non-disclosure agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 23/09236-11

Dokumentdato:

05.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

NDA power of attorney - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 23/01344-4

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Kurstilbud - NATO

Dokumenttittel:

Kurstilbud innenfor digital sikkerhet ved NATO CCDCOE og ny norsk representant

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management


Dokumentnummer 23/09544-3

Dokumentdato:

07.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09550-3

Dokumentdato:

07.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08212-1

Dokumentdato:

21.07.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00070-1

Dokumentdato:

05.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minitender - Recruitment Investment Controller

Dokumenttittel:

Tilbud - Minitender - Recruitment Investment Controller

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09550-4

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 16/02100-18

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SPAREBANKEN ØST

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Sparebanken Øst

Dokumenttittel:

Sparebanken Øst - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/08007-8

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

BITS AS

Sak:

NICS - Tema-/tilsynsmøte 13.02.2024 (flyttet fra 06.12.2023/16.01.2024)

Dokumenttittel:

Tema-/tilsynsmøte 16. januar 2024 utsettes

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/00068-35

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Referat møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank - Perioden 2022-2023

Dokumenttittel:

Utkast til referat fra orienteringsmøte mellom Norges Bank og Finansdepartementet 22. 06.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09218-1

Dokumentdato:

15.08.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00068-36

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Referat møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank - Perioden 2022-2023

Dokumenttittel:

Utkast til referat fra ettermøte mellom Norges Bank og Finansdepartementet 27.09.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00068-37

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Referat møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank - Perioden 2022-2023

Dokumenttittel:

Utkast til referat fra orienteringsmøte mellom Norges Bank og Finansdepartementet 02.11.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09393-2

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00188-1

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00189-1

Dokumentdato:

05.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00190-1

Dokumentdato:

06.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00191-1

Dokumentdato:

06.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09236-12

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Signed Non-disclosure agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 24/00069-1

Dokumentdato:

05.10.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00192-1

Dokumentdato:

22.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00193-1

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00194-1

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00195-1

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

G20 Sustainable Finance Working Group 2024

Dokumenttittel:

Presidency and Co-chairs Note on Agenda Priorities

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 22/00693-130

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia)

Sak:

Network for Greening the Financial System - NGFS - Workstream - WS - Monetary Policy journal

Dokumenttittel:

Box on emerging market - round 2

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00199-1

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09236-13

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Notification to inform potential tenderer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 23/09236-14

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Notification to inform potential tenderer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 23/09236-15

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Notification to inform potential tenderer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 23/09236-16

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Notification to inform potential tenderer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 23/09236-17

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Notification to inform potential tenderer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 23/07035-68

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

PwC

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Resurs Bank Filial i Norge

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/00201-1

Dokumentdato:

27.12.2023

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02778-5

Dokumentdato:

02.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signert skjema for avvikling av kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02727-6

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for avvikling av kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 24/00203-1

Dokumentdato:

16.11.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00205-1

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00206-1

Dokumentdato:

28.10.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08007-9

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

BITS AS

Sak:

NICS - Tema-/tilsynsmøte 13.02.2024 (flyttet fra 06.12.2023/16.01.2024)

Dokumenttittel:

NICS - tema/tilsynsmøte 16. januar 2023 flyttet til 13. februar

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 24/00207-1

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00208-1

Dokumentdato:

08.11.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09553-4

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rekruttering beredskapsrådgiver

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Rekruttering beredskapsrådgiver

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09553-5

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

08.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rekruttering beredskapsrådgiver

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Rekruttering beredskapsrådgiver

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00209-1

Dokumentdato:

06.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00210-1

Dokumentdato:

06.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00211-1

Dokumentdato:

08.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09236-18

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Signed Non-disclosure agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 23/09236-19

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Signed Non-disclosure agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 23/08053-3

Dokumentdato:

04.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01907-9

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07035-69

Dokumentdato:

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

PwC

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Romerike Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/00200-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøter Finansdepartementet 2024

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Kvartalsmøte 10.01.2024 - Dokumenter

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 24/00213-1

Dokumentdato:

05.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00214-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00013-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

U

U Til:

Norges Handelshøyskole (NHH)

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Invitasjon til Ole Christian Bech-Moen om å holde innlegg på NHH-konferansen FOOD 13.03.2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00216-1

Dokumentdato:

06.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00215-1

Dokumentdato:

09.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00043-1

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00113-4

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00217-1

Dokumentdato:

07.11.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00702-231

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00702-232

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00702-233

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08053-4

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00702-234

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00202-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

FINANSTILSYNET

Sak:

Observatørrolle under stedlig tilsyn om kredittrisiko - SR-Bank November 2023

Dokumenttittel:

Dokumentasjon av tapsmodeller og tapsavsetninger

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 24/00191-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00202-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

FINANSTILSYNET

Sak:

Observatørrolle under stedlig tilsyn om kredittrisiko - SR-Bank November 2023

Dokumenttittel:

Dialog med Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 23/00094-468

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

U

U Til:

Bank of Korea

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Meeting request for the Bank of Korea

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00190-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00189-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00199-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00094-469

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

Bærum Vest Rotaryklubb

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Rotary forespørsel om foredrag av sentralbanksjefen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/08485-8

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK - 2023

Dokumenttittel:

Svar til Revisjonsanmoding for Folketrygdfondet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/08485-9

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

PwC

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK - 2023

Dokumenttittel:

Svar - Revisjonsanmodning Helse Sør Øst

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/08485-10

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

DELOITTE AS

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK - 2023

Dokumenttittel:

Svar - Revisjonsanmodning Norfund

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/00046-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07035-70

Dokumentdato:

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

PwC

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Tinn Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09350-1

Dokumentdato:

27.08.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00219-1

Dokumentdato:

19.10.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00169-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/01479-7

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00164-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01824-31

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Bank Norge ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea

Dokumenttittel:

Nordea Bank Norge ASA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 24/00158-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01907-10

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00222-1

Dokumentdato:

08.11.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00152-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00201-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08485-11

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

DELOITTE AS

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK - 2023

Dokumenttittel:

Svar - Revisjonsanmodning Innovasjon Norge

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/00134-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00127-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09655-1

Dokumentdato:

11.12.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00224-1

Dokumentdato:

08.11.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00152-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00126-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00125-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00152-4

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09265-6

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00013-4

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Handelshøyskolen BI

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Gjesteforelesning på BI våren 2024 - makrokurs

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00070-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minitender - Recruitment Investment Controller

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minitender - Recruitment Investment Controller

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00013-5

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

Handelshøyskolen BI

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Gjesteforelesning på BI våren 2024 - makrokurs

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-6

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

FutureBoards AS

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Innlegg på Founding Partner Debattforum

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00152-5

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00013-7

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Sintef

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Henvendelse til Ida Wolden Bache om å holde foredrag på Dataforeningens konferanse: Betalingsformidling i Trondheim 05.03.2024 - 06.03.2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-8

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

National Bank of Ukraine

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Cooperation between Norges Bank and the National Bank of Ukraine

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-9

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

National Bank of Ukraine

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Cooperation between Norges Bank and the National Bank of Ukraine

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00226-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

Steinar Holden

Sak:

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet - Korrespondanse med eksterne medlemmer

Dokumenttittel:

Velkomsthilsen og praktisk informasjon

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-10

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Universitetet i Oslo UiO

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Konferanse 18. januar om lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/08517-1

Dokumentdato:

04.08.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00013-11

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Skagen AS

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Invitasjon til Øystein B - middag ifm Skagens nyttårskonferanse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-12

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

Skagen AS

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Invitasjon til Øystein B - middag ifm Skagens nyttårskonferanse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/01479-8

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00013-13

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Norges Handelshøyskole (NHH)

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Gjesteforelesning kapitalforvaltning NHH

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-14

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

Norges Handelshøyskole (NHH)

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Gjesteforelesning kapitalforvaltning NHH

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-15

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Estate Kunnskap

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Invitasjon til Boligdagene 2024, 18-19. april

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00013-16

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

Estate Kunnskap

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc. 2024

Dokumenttittel:

Invitasjon til Boligdagene 2024, 18-19. april

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 24/00228-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of England

Sak:

LCH Ltd - Avskjermet

Dokumenttittel:

College Notification - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 24/00113-5

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00225-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Standard & Poor’s

Sak:

Statsgjeld - Rating S&P 2024

Dokumenttittel:

Global Central Government Borrowing Report 2024

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/08053-5

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00191-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00199-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00169-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00164-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00158-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00134-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00125-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00152-6

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00229-1

Dokumentdato:

31.10.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00230-1

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00231-1

Dokumentdato:

31.10.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07321-24

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Teknisk bistand arrangement

Dokumenttittel:

Tilbakemelding innsynskrav - Teknisk bistand arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07321-25

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Teknisk bistand arrangement

Dokumenttittel:

Tilbakemelding innsynskrav - Teknisk bistand arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00214-2

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 22/05754-7

Dokumentdato:

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Financial Stability Board

Sak:

Financial Stability Board - FSB - Plenary meetings - 2022

Dokumenttittel:

FSB Plenary meeting - For information RCG - 29.08.2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/05754-8

Dokumentdato:

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Financial Stability Board

Sak:

Financial Stability Board - FSB - Plenary meetings - 2022

Dokumenttittel:

FSB Plenary meeting - For information RCG - 13-14.11.2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/07321-26

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Teknisk bistand arrangement

Dokumenttittel:

Tilbakemelding innsynskrav - Teknisk bistand arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/05158-5

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - BISNODE foretaksdata

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale - Leveranse foretaksinformasjon

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 24/00234-1

Dokumentdato:

03.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kunstverk - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Kjøp av kunstverk - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/08220-1

Dokumentdato:

27.06.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00235-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Teknisk Løsningsarkitekt - st. ref. 4751492823

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

IT Samfunnskritiske systemer

Saksbehandler:

IT Samfunnskritiske systemer


Dokumentnummer 24/00236-1

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kunstverk - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Kjøp av kunstverk - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/09596-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Anskaffelse - Nytt SD anlegg

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - SD anlegg

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09596-4

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Anskaffelse - Nytt SD anlegg

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - SD anlegg

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09597-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serviceavtale ventilasjon

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Serviceavtale ventilasjon - Befaring - Service ventilasjonsaggregater

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00042-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/06493-8

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

09.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09510-5

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Application to exchange withdrawn banknotes - reference 154244 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09120-3

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09120-4

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00042-4

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00042-5

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00237-1

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00238-1

Dokumentdato:

06.08.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02113-11

Dokumentdato:

03.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring av kontaktinformasjon ifm. fakturering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 24/00240-1

Dokumentdato:

19.10.2023

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06533-4

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00241-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00244-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

UTENRIKSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00244-2

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00244-3

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF-seksjonenSedlabanki Islands - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of LatviaNordic-Baltic IMF CoordinationRegeringskanslietDanmarks Nationalbank - IMF-seksjonenMinistry of Finance of DenmarkThe World Bank GroupMinistry of Finance and Economic Affairs - Iceland - IMF-seksjonenSveriges Riksbank - IMF-seksjonenBaltic Coordination teamIMF - Baltic Team - Eesti PankFinansdepartementet - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Estonia - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00245-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00244-4

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

UTENRIKSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 22/00610-31

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

U Til:

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2022, 2023 og 2024

Dokumenttittel:

Svar på avvikling av oppgjørskonti

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/00247-1

Dokumentdato:

25.10.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00766-3

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BITS AS

Sak:

Diverse hendelser NICS 2022-2023-2024

Dokumenttittel:

Nivå 2 bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 24/00248-1

Dokumentdato:

29.10.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00249-1

Dokumentdato:

09.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00250-1

Dokumentdato:

20.10.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00252-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

FINANSTILSYNET

Sak:

DORA, diverse ifm. TIBER

Dokumenttittel:

Svar - Høringsnotat - Møte i DNB - Implementeringsprosjektet for DORA (flyttet tilbake til 9. januar)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/07434-6

Dokumentdato:

04.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon av - Avskjermet

Dokumenttittel:

Info fra Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07434-7

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon av - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar - Info fra Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/00420-64

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Maintenance Agreement - Collateral Management System - Avskjermet

Dokumenttittel:

Proposed change request - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/04188-35

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Taushetserklæringer innleide PFM 2023

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 15/02745-8

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering av rentepapirer i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 24/00256-1

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07035-71

Dokumentdato:

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Totens Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-72

Dokumentdato:

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

ERNST & YOUNG AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Skagerrak Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02745-9

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 24/00077-4

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Årsavslutning - Oppgaver og brev - Statens Konsernkonto (SKK) 2023

Dokumenttittel:

Saldoforespørsel - revisorbekreftelse - Ernst & Young

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/08396-8

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser - Presisering

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00254-1

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00055-5

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av lønnstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Change order - Forsinket produksjonsstart

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 23/00055-6

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av lønnstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Change order - Kjøp av konsulentbistand til HR

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 24/00267-1

Dokumentdato:

14.09.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00265-2

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danske Bank

Sak:

Statsgjeld - Transaksjonsrapportering fra/til primærhandlerne 2024

Dokumenttittel:

Omsetning annenhåndsmarkedet desember 2023

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 24/00265-3

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB ASA

Sak:

Statsgjeld - Transaksjonsrapportering fra/til primærhandlerne 2024

Dokumenttittel:

Omsetning annenhåndsmarkedet desember 2023

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 24/00265-4

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nordea Bank AB

Sak:

Statsgjeld - Transaksjonsrapportering fra/til primærhandlerne 2024

Dokumenttittel:

Omsetning annenhåndsmarkedet desember 2023

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 24/00265-5

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak

Sak:

Statsgjeld - Transaksjonsrapportering fra/til primærhandlerne 2024

Dokumenttittel:

Omsetning annenhåndsmarkedet desember 2023

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 24/00239-1

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Hardware (servere og lagring)

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Hardware (servere og lagring)

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08267-2

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SKATTEETATEN

Sak:

Dialog med Skatteetaten vurdering av merverdiavgift ved tapt arbeidstid

Dokumenttittel:

Veiledende uttalelse om formidling og utleie av arbeidskraft - Merverdiavgiftsloven mval. § 3-1

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 23/00136-29

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

13.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS AS

Sak:

Drift Nokas 2023

Dokumenttittel:

Levering av Pc'er

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00271-1

Dokumentdato:

01.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00272-1

Dokumentdato:

09.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00129-3

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Recruitment Senior Portfolio Manager

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Recruitment Senior Portfolio Manager

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00129-4

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

10.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Recruitment Senior Portfolio Manager

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Recruitment Senior Portfolio Manager

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00273-1

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00274-2

Dokumentdato:

06.06.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Stopp i repatriering av NOK korrespondanse

Dokumenttittel:

NOK banknotes trading information

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05484-11

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

BDO AS

Sak:

Internasjonalisering av sikkerhetsloven – Fremtidens NBO

Dokumenttittel:

Rapport – Utredning av sikkerhetslovens betydning for deltakelse i TARGET Services

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 24/00280-1

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00281-1

Dokumentdato:

15.11.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00281-2

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Application to exchange withdrawn banknotes - reference 155205 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00281-3

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Application to exchange withdrawn banknotes - reference 155205 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00283-1

Dokumentdato:

09.11.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00284-1

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00285-1

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00287-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00288-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09372-13

Dokumentdato:

08.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av næringseiendomsporteføljer som pantesikkerhet for S-lån

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Vurdering av næringseiendomslån som mulig pantesikkerhet for S-lån

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09372-14

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av næringseiendomsporteføljer som pantesikkerhet for S-lån

Dokumenttittel:

Tilbakemelding 2 - Vurdering av næringseiendomslån som mulig pantesikkerhet for S-lån

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09558-1

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01907-11

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07035-73

Dokumentdato:

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

KPMG AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Totens Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/00298-1

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

HESSELBERG RÅDGIVNING

Sak:

Norges Banks styringsrente og pengepolitisk rapport - Henvendelser fra publikum

Dokumenttittel:

Hensikten med prognoser for styringsrenten

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk analyse

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk analyse


Dokumentnummer 23/01151-28

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oliver Wyman AB

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG) - Kriseøvelse 2024

Dokumenttittel:

NBSG 2024 Exercise - Bilateral Confidentiality MoU with OW

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 24/00060-1

Dokumentdato:

02.11.2023

Journaldato:

13.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00301-1

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00302-1

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00132-1

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Prosjektleder ny dataplattform

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Prosjektleder ny dataplattform

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00132-2

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Prosjektleder ny dataplattform

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Prosjektleder ny dataplattform

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00132-3

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Prosjektleder ny dataplattform

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Prosjektleder ny dataplattform

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00132-4

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Prosjektleder ny dataplattform

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Prosjektleder ny dataplattform

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00153-2

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Python Training

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Python Training

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00153-3

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Python Training

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Python Training

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08485-12

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

HELSE MIDT-NORGE RHF

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK - 2023

Dokumenttittel:

Helse Midt-Norge - Engasjementsbekreftelse per 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/00153-4

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Python Training

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Python Training

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00303-1

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

U

U Til:

National Bank of Ukraine

Sak:

Request regarding kroner exchange - National Bank of Ukraine

Dokumenttittel:

Request regarding kroner exchange

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00305-1

Dokumentdato:

08.11.2023

Journaldato:

13.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00244-5

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

13.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

AMBASSADEN I NAIROBI - UD

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00309-1

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

13.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Riksantikvaren

Sak:

Lekkasje og skadevurdering i Rådhusgata 14

Dokumenttittel:

Angående vannskade i Rådhusgaten 14 - Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) - Riksantikvaren (RA)

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 15/02801-8

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 24/00310-1

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

13.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Experian AS

Sak:

Kommunikasjon med Experian - Betalingsanmerkninger

Dokumenttittel:

Kontaktpersom Experian

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 24/00311-1

Dokumentdato:

04.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

FINANSTILSYNET

Sak:

Arbeidsgruppe BFI rutine for kommunikasjon av hendelser

Dokumenttittel:

Oppsummering fra møte 04.01.2024

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 24/00036-3

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00312-1

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement - sikkerhet og beredskap - st. ref. 4752608232

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management


Dokumentnummer 24/00036-4

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00313-1

Dokumentdato:

03.01.2024

Journaldato:

11.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Martin Bergsholm Nesse

Sak:

Datagrunnlag for prediksjon av prisvekst

Dokumenttittel:

Datagrunnlag for prediksjon av prisvekst

Saksansvarlig:

PPO Makroøkonomisk analyse og prognoser

Saksbehandler:

PPO Makroøkonomisk analyse og prognoser


Dokumentnummer 24/00099-1

Dokumentdato:

07.09.2023

Journaldato:

13.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00180-11

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

NICS Månedsrapporter 2023

Dokumenttittel:

Månedsrapport NICS 12-2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/09544-5

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 19/00499-23

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Service på DLR7000 maskin - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00316-1

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

G20 Brazil FWG Policy Team

Sak:

G20 Framework Group (FWG) - møte workplan januar

Dokumenttittel:

G20 FWG 2024 - First Meeting Agenda and Workplan for Discussion

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 24/00317-1

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

Sak:

Høyring - forslag til forordning om kamp mot forseinka betaling i handelshøve

Dokumenttittel:

Høyring - forslag til forordning om kamp mot forseinka betaling i handelshøve

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/01199-7

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00318-1

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00319-1

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00170-3

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00092-3

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00091-3

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00093-3

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00136-30

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Tromsø

Sak:

Drift Nokas 2023

Dokumenttittel:

E-post til Nokas Tromsø - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00321-1

Dokumentdato:

09.11.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09542-1

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SKATTEETATEN

Sak:

Vedtak Skatteetaten Saldo- og renteoppgaver

Dokumenttittel:

Om rapportering av skattedata til Norges Bank

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00068-38

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Referat møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank - Perioden 2022-2023

Dokumenttittel:

Utkast til referat fra ettermøte mellom Finansdepartementet og Norges Bank - desember 2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/01316-71

Dokumentdato:

09.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/01439-7

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Forsvarets høgskole - Kurs 2023 og 2024 - Sjefskurs

Dokumenttittel:

Invitasjon til å nominere til sjefskurs og informasjonskurs ved Forsvarets høgskole - sjefskurs nr. 31

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 24/00298-2

Dokumentdato:

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

Lukas Baumann

Sak:

Norges Banks styringsrente og pengepolitisk rapport - Henvendelser fra publikum

Dokumenttittel:

Om pengepolitikk, kronekurs og oljefondet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk analyse

Saksbehandler:

Stab Komm Innhold og utvikling


Dokumentnummer 23/09283-5

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-6

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-7

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-8

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-9

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-10

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-11

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-12

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-13

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-14

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-15

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08396-9

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-16

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-17

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06489-7

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

TCT-NO oppdatering kritiske funksjoner

Dokumenttittel:

Nordic banks participation - TIBER

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/09283-18

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-19

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-20

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-21

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-22

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-23

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09283-24

Dokumentdato:

04.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00324-1

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Utbedring resepsjonsdisk - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Utbedring resepsjonsdisk - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/08396-10

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08355-2

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Konsulenttjenester internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 23/08355-3

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Konsulenttjenester internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 23/08278-2

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

14.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Konsulenttjenester internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 23/01199-8

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06533-5

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00326-1

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 24/00328-1

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Nettverk for dokumentasjonsforvaltning i FINs sektor - Kontaktpersoner

Dokumenttittel:

Nettverk for dokumentasjonsforvaltning i FINs sektor - Kontaktpersoner

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/05577-87

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport - deponerte midler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09236-20

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Signed Non-disclosure agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 15/02732-10

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon fra Norges Bank vedrørende fusjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 24/00330-1

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Høring - endringer i finansforetaksloven

Dokumenttittel:

Høring - endringer i finansforetaksloven

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00153-6

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Python Training

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Python Training

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00153-7

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Python Training

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Python Training

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00153-8

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Python Training

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Python Training

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07921-8

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om oppdatering på kontohold med vedlagt risikorapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/07921-9

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel om oppdatering på kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/07035-74

Dokumentdato:

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

U

I Fra:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Sparebank 1 Nord-Norge 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 24/00331-1

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 24/00331-2

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

13.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09236-21

Dokumentdato:

12.01.2024

Journaldato:

12.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Enhanced Network Security Services - Q&A to the RFP

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 24/00201-3

Dokumentdato:

10.01.2024

Journaldato:

13.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07525-11

Dokumentdato:

11.01.2024

Journaldato:

13.01.2024

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal