Norges Bank

Offentlig journal 19/09/2022 - 25/09/2022

Dokumentnummer 14/02060-24

Dokumentdato:

16/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rente - Endringer - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto – SKK – Rentefastsettelsesbrev til Finansdepartementet Q4 2022

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 22/02861-4

Dokumentdato:

29/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04999-2

Dokumentdato:

29/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04996-2

Dokumentdato:

29/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/05270-13

Dokumentdato:

17/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04996-5

Dokumentdato:

31/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05198-2

Dokumentdato:

01/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Henvendelse om funnet seddel - Avskjermet

Dokumenttittel:

Seddelfunn - svar

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/02255-24

Dokumentdato:

13/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency Division

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Order - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04409-9

Dokumentdato:

05/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

TietoEVRY Norway AS

Sak:

Tilgang til modernisert folkeregister

Dokumenttittel:

Signert databehandleravtale for tilknytning til Folkeregisteret

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/00523-18

Dokumentdato:

30/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

U

I Fra:

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel til sentralbanksjefen - klimafestival i Bergen 2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/00523-19

Dokumentdato:

05/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

U

U Til:

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

Klimafestival i Bergen 2023 - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/05282-6

Dokumentdato:

05/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Republic of Estonia

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00523-20

Dokumentdato:

31/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

U

I Fra:

Næringslivets Hovedorganisasjon

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

Invitasjon til sentralbanksjefen om å holde innlegg på NHOs årskonferanse 2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/00523-21

Dokumentdato:

06/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

U

U Til:

Næringslivets Hovedorganisasjon

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

Deltar på NHOs årskonferanse 2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 19/02013-4

Dokumentdato:

29/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Samlingsforvaltning - Myntverkssamlingen - Modellarkiv - Avskjermet

Dokumenttittel:

Medaljemodeller - Retur av privat samling - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/04409-10

Dokumentdato:

09/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

U

U Til:

TietoEVRY Norway AS

Sak:

Tilgang til modernisert folkeregister

Dokumenttittel:

Oversendelse av tjenesteavtale samt kopi av godkjent søknad om tilgang til Folkeregisteret

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 16/01844-19

Dokumentdato:

08/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sbanken ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sbanken ASA - (tidligere Skandiabanken ASA)

Dokumenttittel:

Sbanken ASA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 20/01662-11

Dokumentdato:

13/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Datatilsynet

Sak:

NBA Personopplysninger

Dokumenttittel:

Oppsummering av samtale om virksomhetsinterne overføringer

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05361-5

Dokumentdato:

15/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01415-7

Dokumentdato:

14/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2022 - Finansiell infrastruktur - Island

Dokumenttittel:

Reykjavik Nordic Baltic Oversight Meeting 2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00298-60

Dokumentdato:

08/08/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedures/Consultations/Comments - General Board - 2022

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2022/051 By 2022-08-15 - Notification by the NL authorities regarding extension of the minimum average risk weight

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00298-61

Dokumentdato:

16/08/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedures/Consultations/Comments - General Board - 2022

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2022/052 By 2022-08-23 - GBWP to approve the summary of proceedings of the last meeting

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00298-63

Dokumentdato:

30/08/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedures/Consultations/Comments - General Board - 2022

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2022/054 By 2022-09-06 - GBWP on the draft ESRB Opinion following the Dutch notification under article 458 CRR

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00298-64

Dokumentdato:

08/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedures/Consultations/Comments - General Board - 2022

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2022/055 By 2022-09-16 - GBWP on the draft Summary Compliance Report for Rec on restriction of distributions

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01415-8

Dokumentdato:

15/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2022 - Finansiell infrastruktur - Island

Dokumenttittel:

Reykjavik Nordic Baltic Oversight Meeting 2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01415-9

Dokumentdato:

15/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2022 - Finansiell infrastruktur - Island

Dokumenttittel:

Reykjavik Nordic Baltic Oversight Meeting 2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/05486-2

Dokumentdato:

31/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Parat

Sak:

Opptjeningsansiennitet i AFP-ordning etter virksomhetsoverdragelse til SSB

Dokumenttittel:

Henvendelse fra Parat

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/05480-2

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01046-30

Dokumentdato:

16/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Beredskap NICS - Geopolitisk situasjon 2022

Dokumenttittel:

Beredskap NICS - Status fra Bits 16.09.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/05492-2

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05505-2

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05506-2

Dokumentdato:

30/08/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

EURONEXT NORDICS HOLDING AS

Sak:

Overvåking Verdipapirsentralen høst 2022

Dokumenttittel:

ES-OSL Foreløpig hendelsesrapport Finanstilsynet 30.08.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/05503-2

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05502-2

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00320-8

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05075-2

Dokumentdato:

17/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering av bankkonti - Henvendelser fra kunder i forkant av deponeringen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering av bankkonti - Henvendelser fra kunder i forkant av deponeringen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04155-27

Dokumentdato:

17/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Henvendelser fra kunder i forkant av deponeringen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Henvendelser fra kunder i forkant av deponeringen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04155-28

Dokumentdato:

17/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Henvendelser fra kunder i forkant av deponeringen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om utbetaling av barnefond - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04155-29

Dokumentdato:

17/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Henvendelser fra kunder i forkant av deponeringen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Henvendelser fra kunder i forkant av deponeringen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04155-30

Dokumentdato:

17/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Henvendelser fra kunder i forkant av deponeringen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Henvendelser fra kunder i forkant av deponeringen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03678-6

Dokumentdato:

16/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Belgian Tax on Securities Accounts - Avskjermet

Dokumenttittel:

Belgian Tax on Securities Accounts - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/05508-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05279-6

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

EU-kontroll og avgifter - Kjøretøy

Dokumenttittel:

Kreditnota - Vektårsavgift - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 22/03641-6

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder Samfunnskritiske systemer - utlysning nr. 2 MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4539787495

Dokumenttittel:

Vedlegg - Søknad Seksjonsleder Samfunnskritiske Systemer - st. ref. (4539787495) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/03641-7

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder Samfunnskritiske systemer - utlysning nr. 2 MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4539787495

Dokumenttittel:

Vedlegg - CV - Seksjonsleder Samfunnskritiske Systemer - st. ref. (4539787495) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01073-10

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05203-1

Dokumentdato:

27/07/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05513-1

Dokumentdato:

13/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05516-1

Dokumentdato:

12/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05517-1

Dokumentdato:

31/07/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05157-1

Dokumentdato:

25/07/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05518-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02679-11

Dokumentdato:

16/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte 02. og 16.06.2022

Dokumenttittel:

Tilbakemelding fra Bits 16.09.2022 - Utkast til rapport fra tilsynsmøter om NICS juni 2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01046-31

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits - NICS operatør

Sak:

Beredskap NICS - Geopolitisk situasjon 2022

Dokumenttittel:

Rapportering geopolitisk situasjon NICS - endret opplegg

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/05363-1

Dokumentdato:

04/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05522-1

Dokumentdato:

27/07/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03027-21

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale om utlån av opplysninger til analyser av husholdningenes finansielle stilling - Statistisk sentralbyrå SSB

Dokumenttittel:

Inntekts- og formuesstatistikken metadata fra SSB

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 22/05523-1

Dokumentdato:

08/08/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00139-5

Dokumentdato:

16/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - System for systematisering av relasjoner - Enkel CRM løsning

Dokumenttittel:

Personvern - CRM solution - Vurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04540-2

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

19/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01073-11

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05443-2

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05526-1

Dokumentdato:

06/08/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05531-1

Dokumentdato:

10/08/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05530-1

Dokumentdato:

24/07/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05533-1

Dokumentdato:

10/08/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05529-2

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB Sverige

Sak:

Statsgjeld - Roadshow høst 2022

Dokumenttittel:

SEB Roadshow Meeting notes

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/05529-3

Dokumentdato:

09/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB Sverige

Sak:

Statsgjeld - Roadshow høst 2022

Dokumenttittel:

Schedule - Norges Bank roadshow - Tyskland og Sveits

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/05529-4

Dokumentdato:

05/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB Sverige

Sak:

Statsgjeld - Roadshow høst 2022

Dokumenttittel:

Utkast tidsplan - roadshow- Danmark - Sverige - Tyskland - Sveits

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/04793-1

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Arbeidstilsynet

Sak:

Oppgradering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Foreløpig svar - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 22/05544-1

Dokumentdato:

08/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05546-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04540-3

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/05550-1

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05548-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05552-1

Dokumentdato:

12/08/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05554-1

Dokumentdato:

29/07/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04940-2

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Data Engineer - Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4543581082

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 22/05082-2

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonom til avdeling for pengepolitikk, enhet for internasjonal økonomi Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4555458490

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/05083-2

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Analytiker/trader i seksjon for Valuta, Internasjonale markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4555517210

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 22/05247-2

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Senior HR Advisor - Payroll & Personnel Management NBA HR, Norges Bank - st. ref. 4559224770

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/05557-1

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Høring - Inflasjonsjustering av minstekrav til startkapital og løpende minstekapitalkrav for forsikringsforetak mv.

Dokumenttittel:

Høring – inflasjonsjustering av minstekrav til startkapital og løpende minstekapitalkrav for forsikringsforetak mv.

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/04257-3

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon (MT-0002) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/03054-3

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/05559-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

20/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02613-3

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/05560-1

Dokumentdato:

06/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Klage på veksling - e-post

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05562-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04550-3

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon (MT-002) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/03344-3

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05409-3

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05409-4

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03344-4

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05565-1

Dokumentdato:

22/08/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05566-1

Dokumentdato:

24/08/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01138-49

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05564-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05570-1

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05570-2

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05569-1

Dokumentdato:

22/08/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00239-76

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler AS

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Investeringsmandat

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 22/05527-4

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Gnr/Bnr 207/198 - Bankplassen 2 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Midlertidig brukstillatelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 22/05572-1

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05571-1

Dokumentdato:

22/08/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05570-3

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05052-3

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon (MT-0002) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/00992-13

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

LCH Limited

Sak:

Agreement on Account Management, Settlement and Collateralisation - Avskjermet

Dokumenttittel:

LCH Limited - Firmaattest - ID

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/05575-1

Dokumentdato:

22/08/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05573-1

Dokumentdato:

14/08/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05577-1

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05576-1

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05591-1

Dokumentdato:

16/09/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Offentlig anskaffelse flyttetjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Klage på offentlig anskaffelse - Flyttetjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN

Saksbehandler:

NBA FIN


Dokumentnummer 22/05579-1

Dokumentdato:

19/08/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04615-3

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon (MT-002) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/00941-20

Dokumentdato:

23/08/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

U

I Fra:

Randi Millman-Brown

Sak:

Eksterne henvendelser til biblioteket 2022

Dokumenttittel:

Please help with research question

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/00941-21

Dokumentdato:

19/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

U

I Fra:

Randi Millman-Brown

Sak:

Eksterne henvendelser til biblioteket 2022

Dokumenttittel:

Please help with research question - Etterlyser svar

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/00941-22

Dokumentdato:

26/08/2022

Journaldato:

21/09/2022

Gradering:

U

I Fra:

Randi Millman-Brown

Sak:

Eksterne henvendelser til biblioteket 2022

Dokumenttittel:

Please help with research question - job title

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/04728-3

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig tranasaksjon (MT-0002) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/04773-3

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon (MT-0002) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/05030-3

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon (MT-0002) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/05485-3

Dokumentdato:

15/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

U

I Fra:

Euronext Nordics Holding AS

Sak:

20220919 Auksjon av NTB 09/2023 - ny

Dokumenttittel:

Børsnotering NST60

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/01073-12

Dokumentdato:

22/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04371-3

Dokumentdato:

22/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapportering om mistenkelig transaksjon (MT-0002) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/05582-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05584-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05145-1

Dokumentdato:

01/08/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05586-1

Dokumentdato:

19/08/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05158-3

Dokumentdato:

20/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

U

I Fra:

Bisnode Credit AS

Sak:

BISNODE foretaksdata

Dokumenttittel:

Ny kontaktperson i BISNODE

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 22/01696-1

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nasdaq

Sak:

Nasdaq Clearing 2022

Dokumenttittel:

Ønsker et møte

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01696-2

Dokumentdato:

22/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nasdaq

Sak:

Nasdaq Clearing 2022

Dokumenttittel:

Angående møte

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00523-22

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

22/09/2022

Gradering:

U

I Fra:

Norsk studentorganisasjon

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

Invitasjon til å holde innledning under NSOs høstkonferanse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/01138-50

Dokumentdato:

22/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - Betalingshindringer grunnet krigshandlingene og sanksjoner - Oppfølging

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05578-8

Dokumentdato:

22/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Midlertidig forskrift om kontraktskontinuitet - Høring opphevelse

Dokumenttittel:

Svar - Angående kontraktskontinuitetsforskriften - Anmodning om tilbakemelding

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05599-1

Dokumentdato:

25/07/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/00420-42

Dokumentdato:

22/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Maintenance Agreement - Collateral Management System - Avskjermet

Dokumenttittel:

Maintenance Agreement - Amendments - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/05578-9

Dokumentdato:

22/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Midlertidig forskrift om kontraktskontinuitet - Høring opphevelse

Dokumenttittel:

Oppfølgende spørsmål - Angående kontraktskontinuitetsforskriften - Anmodning om tilbakemelding

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05578-10

Dokumentdato:

22/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Midlertidig forskrift om kontraktskontinuitet - Høring opphevelse

Dokumenttittel:

Svar på oppfølgende spørsmål - Angående kontraktskontinuitetsforskriften - Anmodning om tilbakemelding

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05572-2

Dokumentdato:

23/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02998-4

Dokumentdato:

23/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05606-1

Dokumentdato:

09/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05607-1

Dokumentdato:

25/07/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05608-1

Dokumentdato:

22/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04452-17

Dokumentdato:

21/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of Finland

Sak:

TIBER Norden - Cross jurisdictional tests - Arbeidsgruppe

Dokumenttittel:

Guidelines on Nordic cross-jurisdictional TIBER tests - 07.04.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00495-3

Dokumentdato:

22/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Undersøkelse om ledige stillinger - SSB - Statistisk Sentralbyrå

Dokumenttittel:

SSB undersøkelse Ledige stillinger - varsel om tvangsmulkt

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/05610-1

Dokumentdato:

07/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05608-2

Dokumentdato:

23/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01696-3

Dokumentdato:

23/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nasdaq

Sak:

Nasdaq Clearing 2022

Dokumenttittel:

Møte 29.09.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/05608-3

Dokumentdato:

23/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05608-4

Dokumentdato:

23/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05570-4

Dokumentdato:

23/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05611-1

Dokumentdato:

19/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01415-10

Dokumentdato:

23/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2022 - Finansiell infrastruktur - Island

Dokumenttittel:

Nordic Baltic Reykjavik - Draft agenda

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01415-11

Dokumentdato:

23/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2022 - Finansiell infrastruktur - Island

Dokumenttittel:

Nordic Baltic Reykjavik - Draft agenda

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/05612-1

Dokumentdato:

16/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05613-1

Dokumentdato:

23/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05615-1

Dokumentdato:

22/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05615-2

Dokumentdato:

22/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05619-1

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05617-1

Dokumentdato:

10/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05621-1

Dokumentdato:

14/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Swift-ansvarlig og rådgiver/seniorrådgiver - Internbankoppgjør FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4564033076

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/01415-12

Dokumentdato:

23/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2022 - Finansiell infrastruktur - Island

Dokumenttittel:

Nordic Baltic Reykjavik - Draft agenda

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/05622-1

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05623-1

Dokumentdato:

21/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05625-1

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05626-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05627-1

Dokumentdato:

22/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/05628-1

Dokumentdato:

19/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03912-5

Dokumentdato:

04/09/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver Information Management, Norges Bank Administrasjon - st. ref. 4533680322

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Seniorrådgiver Information Management - st. ref. (4533680322) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/03942-5

Dokumentdato:

16/08/2022

Journaldato:

23/09/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Cloud Architect MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4533844670

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Cloud Architect - st. ref. (4533844670) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Virksomhetsstøtte

Saksbehandler:

MI IKT Virksomhetsstøtte