Norges Bank

Offentlig journal 15/08/2022 - 21/08/2022

Dokumentnummer 22/03236-2

Dokumentdato:

22/06/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Vurdering av gulv for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån

Dokumenttittel:

Vurdering av gulv for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/04337-4

Dokumentdato:

24/06/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Oppbevaring av originalmateriell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert liste - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04337-5

Dokumentdato:

28/06/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Oppbevaring av originalmateriell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04046-1

Dokumentdato:

19/07/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 25 1st paragraph

U Til:

Publisert

Sak:

Analyst - Renewable Energy Infrastructure - st.ref. 4543194805

Dokumenttittel:

Advertisement - Analyst Renewable Energy

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 16/02125-16

Dokumentdato:

01/07/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

U

I Fra:

Tinn Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tinn Sparebank

Dokumenttittel:

Tinn Sparebank - Reaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 22/04579-2

Dokumentdato:

18/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Bank

Sak:

PTSC- Settlement Fails Reports - Agreement between ESMA and the CSDR Relevant Authorities

Dokumenttittel:

Norges Bank - Signing the Agreement on Settlement Fails Report

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00234-12

Dokumentdato:

02/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Avvikling av kontokobling mellom Eksportstrategirådet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/04390-36

Dokumentdato:

11/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank

Sak:

Syndikering - Gjennomgang av dokumentasjon

Dokumenttittel:

Bekreftelse fra Danske Bank

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04591-1

Dokumentdato:

01/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Henvendelse om vilkår for kontohold mv. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse om vilkår for kontohold mv. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/04591-2

Dokumentdato:

01/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Henvendelse om vilkår for kontohold mv. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på henvendelse om vilkår for kontohold mv. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/04592-1

Dokumentdato:

02/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Henvendelse om vilkår for kontohold mv. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse om vilkår for kontohold mv. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/04592-2

Dokumentdato:

01/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Henvendelse om vilkår for kontohold mv. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på henvendelse om vilkår for kontohold mv. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/02449-6

Dokumentdato:

15/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02498-7

Dokumentdato:

12/07/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

U

I Fra:

The Group of Thirty

Sak:

Brev fra/til sentralbankledelsen

Dokumenttittel:

Thank you letter to Norges Bank and Governor Bache

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/04366-2

Dokumentdato:

12/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Banque de France

Sak:

Network for Greening the Financial System (NGFS) Survey Training Initiatives August 2022

Dokumenttittel:

NGFS Training initiatives - Questionnaire on training needs and resources by the TF on Capacity Building and Training - Reminder on the CTA portal

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/05291-12

Dokumentdato:

14/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

U

I Fra:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Statsgjeld - Rating Moody's 2022

Dokumenttittel:

Request for Comment - Proposed Sovereign Ratings Methodology Update

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/01138-37

Dokumentdato:

12/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01138-38

Dokumentdato:

13/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - Påminnelse

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04559-1

Dokumentdato:

25/06/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04783-1

Dokumentdato:

13/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04491-1

Dokumentdato:

05/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04787-1

Dokumentdato:

11/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Analyst - Fund Accounting Oslo, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4544798851

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Fund Valuation - Valuation and Accounting

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Fund Valuation - Valuation and Accounting


Dokumentnummer 22/04788-1

Dokumentdato:

11/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Senior Analyst - Fund Accounting Oslo, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4544797380

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Fund Valuation - Valuation and Accounting

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Fund Valuation - Valuation and Accounting


Dokumentnummer 22/01138-39

Dokumentdato:

15/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - Påminnelse - Svar

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01143-11

Dokumentdato:

18/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Endringsmelding NICS 1/2022 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar fra Bits 18.07.2022 - Oppfølgingsspørsmål endringsmelding NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01138-40

Dokumentdato:

15/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - Svar

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02679-10

Dokumentdato:

18/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte 02. og 16.06.2022

Dokumenttittel:

Oppfølgingsspørsmål etter tilsynsmøtet om NICS 16.06.2022 - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/04572-1

Dokumentdato:

08/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04591-3

Dokumentdato:

15/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Henvendelse om vilkår for kontohold mv. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på oppfølging av tidligere henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/04605-1

Dokumentdato:

28/06/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04784-1

Dokumentdato:

13/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04797-1

Dokumentdato:

13/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/00636-9

Dokumentdato:

15/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Språkrådet

Sak:

Rapportering til Språkrådet om målbruk i Norges Bank

Dokumenttittel:

Svar på henvendelse om rapportering om bruk av bokmål og nynorsk i 2021

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 22/04800-1

Dokumentdato:

01/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Technical Support Engineer - Singapore, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4548429673

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Service Desk

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Service Desk


Dokumentnummer 22/04801-1

Dokumentdato:

13/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04804-1

Dokumentdato:

08/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04806-1

Dokumentdato:

05/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04807-1

Dokumentdato:

08/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04808-1

Dokumentdato:

28/06/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04809-1

Dokumentdato:

23/06/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04810-1

Dokumentdato:

08/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04811-1

Dokumentdato:

11/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04803-1

Dokumentdato:

13/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04814-1

Dokumentdato:

13/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01046-25

Dokumentdato:

22/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Beredskap NICS - Geopolitisk situasjon 2022

Dokumenttittel:

Beredskap NICS - Status fra Bits 22.07.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/04816-1

Dokumentdato:

03/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Credit Trader New York, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4549158123

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Asset Strategies - Trading - Credit Trading

Saksbehandler:

NBIM Asset Strategies - Trading - Credit Trading


Dokumentnummer 22/01046-26

Dokumentdato:

05/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Beredskap NICS - Geopolitisk situasjon 2022

Dokumenttittel:

Beredskap NICS - Status fra Bits 05.08.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/04815-1

Dokumentdato:

21/07/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04820-1

Dokumentdato:

12/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Public Property Invest

Sak:

Samlingsforvaltning - Henvendelser fra eksterne 2022-2024

Dokumenttittel:

Norges Bank avdeling Halden

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/04821-1

Dokumentdato:

08/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Technical Support Engineer Oslo, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4550294262

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Service Desk

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Service Desk


Dokumentnummer 22/01138-41

Dokumentdato:

15/08/2022

Journaldato:

15/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04120-114

Dokumentdato:

15/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of Canada - Banque du Canada

Sak:

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) - Norges Banks deltakelse

Dokumenttittel:

For Action: July Plenary Meeting Minutes - Draft for review - Additional info

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04776-1

Dokumentdato:

07/07/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04818-1

Dokumentdato:

10/07/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04826-1

Dokumentdato:

13/07/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00523-16

Dokumentdato:

15/08/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

U

I Fra:

Estate Kunnskap

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

Invitasjon til å holde foredrag under Eiendomsdagene 19 -20.01.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/04828-1

Dokumentdato:

25/07/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

U

I Fra:

Banque de France

Sak:

FSB-NGFS Survey on Climate Scenario Analyses

Dokumenttittel:

FSB-NGFS Survey on Climate Scenario Analyses

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 22/04828-2

Dokumentdato:

16/08/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Banque de France

Sak:

FSB-NGFS Survey on Climate Scenario Analyses

Dokumenttittel:

FSB-NGFS Survey on Climate Scenario Analyses

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/03314-34

Dokumentdato:

15/08/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

TIBER-NO-forum - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/04830-1

Dokumentdato:

14/07/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04833-1

Dokumentdato:

15/08/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Cloud Automation DevOps Engineer, London, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4552672679

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Cloud Services

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Cloud Services


Dokumentnummer 22/04834-1

Dokumentdato:

11/07/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00124-11

Dokumentdato:

16/08/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2022

Dokumenttittel:

Rentesats statskasseveksler med 3 måneders løpetid 15.08.2022

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/04836-1

Dokumentdato:

14/07/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04839-1

Dokumentdato:

14/07/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01471-45

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04843-1

Dokumentdato:

02/08/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Head of Workspace Technologies Norges Bank Investment Management - st. ref. 4548905880

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology


Dokumentnummer 22/04844-1

Dokumentdato:

16/08/2022

Journaldato:

16/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Head of Workplace Technologies Oslo, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4553218497

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology


Dokumentnummer 20/02139-24

Dokumentdato:

16/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om samarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/01356-9

Dokumentdato:

16/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01356-10

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04601-4

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 22/04855-1

Dokumentdato:

14/07/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01138-42

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - Svar

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00574-8

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04860-1

Dokumentdato:

18/07/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04864-1

Dokumentdato:

08/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

U

I Fra:

Prenax AB NUF

Sak:

Bestilling av abonnementer og korrespondanse i tilknytning til avtale med Prenax AB NUF (tidl LM) - 2023 - Formidling av tidsskrifter og andre informasjonsressurser

Dokumenttittel:

Fornyelser 2023 med estimerte prisøkninger

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/04863-1

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag om forbud mot returprovisjon

Dokumenttittel:

Høring - Forslag om forbud mot returprovisjon

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/03314-35

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Tiber-NO forum - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/04867-1

Dokumentdato:

18/07/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04868-1

Dokumentdato:

18/07/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00648-2

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Avskjermet

Dokumenttittel:

ICT Security Consultancy Services - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Operational Risk and Control - Resilience and Business Continuity


Dokumentnummer 22/04352-1

Dokumentdato:

21/06/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04870-1

Dokumentdato:

25/07/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04872-1

Dokumentdato:

18/07/2022

Journaldato:

17/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02471-85

Dokumentdato:

12/08/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer av avtalebilag - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02471-86

Dokumentdato:

16/08/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer av avtalebilag - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02471-87

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer av avtalebilag - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/04873-1

Dokumentdato:

15/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00452-11

Dokumentdato:

22/06/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Overvåking verdipapirsentralen vår 2022

Dokumenttittel:

Presentasjon til overvåkingsmøte 24.06.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03314-36

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

TIBER-NO forum - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02442-19

Dokumentdato:

16/08/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Parallell rammeavtale - Kjøp av tjenester og materiell elektro - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisregulering elektro tekniske arbeider pr 01.09.2022

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/04874-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Anthropology Project Lead Oslo, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4553819390

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/04875-1

Dokumentdato:

06/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04620-1

Dokumentdato:

20/06/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04877-1

Dokumentdato:

04/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04880-1

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Team Performance Program Lead Oslo, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4553827519

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/04879-1

Dokumentdato:

15/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04883-1

Dokumentdato:

15/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04878-1

Dokumentdato:

17/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04884-1

Dokumentdato:

13/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04887-1

Dokumentdato:

08/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04886-1

Dokumentdato:

11/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04890-1

Dokumentdato:

14/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04891-1

Dokumentdato:

07/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04893-1

Dokumentdato:

15/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04896-1

Dokumentdato:

15/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03170-14

Dokumentdato:

10/08/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering av fondsandeler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04898-1

Dokumentdato:

15/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01471-46

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/04899-1

Dokumentdato:

18/07/2022

Journaldato:

18/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04900-1

Dokumentdato:

15/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04901-1

Dokumentdato:

14/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04902-1

Dokumentdato:

15/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03314-37

Dokumentdato:

17/08/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Korrespondanse om utveksling av erfaringer - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/04903-1

Dokumentdato:

15/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04905-1

Dokumentdato:

13/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04906-1

Dokumentdato:

14/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03314-38

Dokumentdato:

18/08/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Testing etter TIBER-NO og deltakelse i TIBER-NO-forum - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/04892-1

Dokumentdato:

13/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04860-2

Dokumentdato:

18/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04382-1

Dokumentdato:

30/06/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04910-1

Dokumentdato:

19/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04917-1

Dokumentdato:

19/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04919-1

Dokumentdato:

19/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04921-1

Dokumentdato:

19/08/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Tilleggshøring om ny ekomlov - Regulering av datasenter

Dokumenttittel:

Tilleggshøring om ny ekomlov - Regulering av datasenter

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/04923-1

Dokumentdato:

19/07/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04926-1

Dokumentdato:

19/06/2022

Journaldato:

19/08/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler