Norges Bank

Offentlig journal 09.05.2022 - 15.05.2022

Dokumentnummer 21/04880-1

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Norges Banks Styringsrente mai 2022

Dokumenttittel:

Norges Banks styringsrente mai 2022

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/01059-11

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

System- og driftsoppsett NICS (se også 17/02180)

Dokumenttittel:

System- og driftsoppsett for NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00523-2

Dokumentdato:

15.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel til Sentralbanksjefen om å delta i panel under jubileumskonferanse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/01789-2

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Totalberedskapskommisjonen 2022-2023

Dokumenttittel:

Totalberedskapskommisjonen – Norges Banks innspill

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 15/02817-7

Dokumentdato:

23.03.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Manglende anmodning om frigivelse av pantsatt verdipapir - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00208-69

Dokumentdato:

22.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/02670-13

Dokumentdato:

24.03.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tax Relief Certificate - Finnish Bonds - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01726-20

Dokumentdato:

22.03.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank Norwegian AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian AS

Dokumenttittel:

Bank Norwegian AS - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 16/01808-10

Dokumentdato:

22.03.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Luster Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Luster Sparebank

Dokumenttittel:

Luster Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 19/01833-41

Dokumentdato:

28.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Signert dataoverføringsavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01750-10

Dokumentdato:

24.03.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Drangedal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Drangedal Sparebank

Dokumenttittel:

Drangedal Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 16/01750-11

Dokumentdato:

24.03.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Drangedal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Drangedal Sparebank

Dokumenttittel:

Drangedal Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 16/01723-11

Dokumentdato:

29.03.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skagerrak Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skagerrak Sparebank (tidligere Bamble Sparebank)

Dokumenttittel:

Skagerrak Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 22/00209-43

Dokumentdato:

30.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00209-47

Dokumentdato:

28.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00209-49

Dokumentdato:

23.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00208-76

Dokumentdato:

18.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00986-12

Dokumentdato:

05.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NERA TELECOMMUNICATIONS AS

Sak:

Innsyn i arkiv om Libya

Dokumenttittel:

Om innsyn i dokumenter fra 1990-tallet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00986-13

Dokumentdato:

05.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Norsk Hydro ASA

Sak:

Innsyn i arkiv om Libya

Dokumenttittel:

Om innsyn i dokumenter fra 1990-tallet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00986-15

Dokumentdato:

06.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

ASKIM MEKANISKE VERKSTED AS

Sak:

Innsyn i arkiv om Libya

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om innsyn i dokument fra 1990-tallet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00986-16

Dokumentdato:

06.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

AVM International

Sak:

Innsyn i arkiv om Libya

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om innsyn i dokument fra 1990-tallet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02646-83

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Andebu Sparebank

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Resultater fra kostnadsundersøkelsen - Enhetskostnader Andebu sparebank

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 16/01770-12

Dokumentdato:

29.03.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Flekkefjord Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Flekkefjord Sparebank

Dokumenttittel:

Flekkefjord Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 20/02661-19

Dokumentdato:

16.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Commerzbank AG

Sak:

Skjema og henvendelser Know Your Customer - Anti-Money Laundering (KYC/AML) tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Forespørsel oppdatering av KYC skjema 2022 - Commerzbank

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02661-20

Dokumentdato:

08.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Commerzbank AG

Sak:

Skjema og henvendelser Know Your Customer - Anti-Money Laundering (KYC/AML) tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel oppdatering av KYC skjema 2022 - Commerzbank

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/00986-17

Dokumentdato:

07.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

GARD AS

Sak:

Innsyn i arkiv om Libya

Dokumenttittel:

Om innsyn i dokumenter fra 1990-tallet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00986-18

Dokumentdato:

07.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

U Til:

GARD AS

Sak:

Innsyn i arkiv om Libya

Dokumenttittel:

Om innsyn i dokumenter fra 1990-tallet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01414-27

Dokumentdato:

07.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Informasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 19/01833-43

Dokumentdato:

07.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Overføring av filer til Norges Bank for test av boliglånsportefølje som utradisjonelt pant - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

MI IKT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 22/00364-5

Dokumentdato:

08.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OECD

Sak:

OECD - CFM Committee on Financial Markets (Kapitalmarkedskomiteen)

Dokumenttittel:

OECD CMF - Møtepapirer (2) - April 2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01722-6

Dokumentdato:

08.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

DBRS Morningstar

Sak:

Statsgjeld - Rating DBRS 2022

Dokumenttittel:

DBRS Morningstar - Norway - Published Report

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/00285-5

Dokumentdato:

07.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

U

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2022

Dokumenttittel:

Norway - SBO - Confirmation Annex responses

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00558-3

Dokumentdato:

08.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for juridiske tjenester 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdragsbekreftelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00319-14

Dokumentdato:

08.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Statsgjeld - VPS - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedrørende prising av tjenester i Euronext Securities Oslo

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/01414-28

Dokumentdato:

13.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Oppsummering etter 2 dager opplæring

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 16/01339-48

Dokumentdato:

12.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Update of the written arrangements for Danske Bank resolution college

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01833-44

Dokumentdato:

19.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Test av å overføre informasjon om boliglånsportefølje som utradisjonelt pant - Borettslag og aksjeleiligheter

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04208-79

Dokumentdato:

19.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Swedbank Written Arrangements 31.05.2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00143-4

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøte Finansdepartementet 2022

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Kvartalsmøte 06.04.2022 - Referat

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/00523-5

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Folketrygdfondet

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

Invitasjon fra Folketrygdfondet - Sentralbankledelsen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 15/02471-72

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i driftsavtale og tilhørende bilag - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/02452-1

Dokumentdato:

11.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope 2022

Dokumenttittel:

Scope Ratings - Norway Regular Monitoring Notification

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/00124-6

Dokumentdato:

19.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2022

Dokumenttittel:

Statskasseveksler med 3 måneders løpetid

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/01349-3

Dokumentdato:

04.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Interne post- og logistikktjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Interne post- og logistikktjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/01020-10

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av pansret kjøretøy

Dokumenttittel:

Tilbud - Pansret kjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 22/01020-11

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av pansret kjøretøy

Dokumenttittel:

Tilbud - Pansret kjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 22/01020-12

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av pansret kjøretøy

Dokumenttittel:

Tilbud - Pansret kjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 22/01020-13

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av pansret kjøretøy

Dokumenttittel:

Tilbud - Pansret kjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 22/02507-1

Dokumentdato:

25.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)

Sak:

Statsgjeld - Rating Japan R&I 2022

Dokumenttittel:

Japan R&I - An enquiry

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 17/02424-3

Dokumentdato:

25.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - service ventilasjon - inkl. materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisjustering 2022

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/02525-1

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Minikonkurranse - arkivfaglig kompetanse - vikar 2022

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - arkivfaglig kompetanse - NBA IM

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 19/01833-45

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Test av boliglånsportefølje som utradisjonelt pant -Signert avtale om data-overføring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01833-46

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Test av boliglånsportefølje som utradisjonelt pant - Mottatt avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01833-47

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Test av boliglånsportefølje som utradisjonelt pant -Signert avtale om data-overføring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01833-48

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Test av boliglånsportefølje som utradisjonelt pant - Mottatt avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02564-1

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Loomis Norge AS - Avdeling Trondheim

Sak:

Kontrollbesøk Loomis Trondheim 08.04.2022

Dokumenttittel:

Rapport Loomis Trondheim 08.04.2022

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00560-6

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Drift NOKAS 2022

Dokumenttittel:

Kabel til Vekslings pc

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02573-2

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Bank

Sak:

NBO Real - Avskjermet

Dokumenttittel:

NBO Real - Status on the establishment of the TIPS Currencies Oversight Group

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/02559-3

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

The 5th Cyber in Finance Conference

Dokumenttittel:

The 5th Cyber in Finance Conference - Forward list

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00939-5

Dokumentdato:

19.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Ambita AS

Sak:

Kartverket

Dokumenttittel:

Informasjon om Ambitas uttrekksløsninger fra matrikkelen

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/03313-25

Dokumentdato:

19.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Dialog med TKC og TCT i andre land

Dokumenttittel:

Involvement in the TIBER-DK test

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03313-26

Dokumentdato:

17.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Dialog med TKC og TCT i andre land

Dokumenttittel:

Involvement in the TIBER-DK test

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03313-27

Dokumentdato:

12.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Bank

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Dialog med TKC og TCT i andre land

Dokumenttittel:

Blocker for the TKC meeting

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01082-1

Dokumentdato:

22.03.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Årlig møte med Finansdepartementet 2022

Dokumenttittel:

Utkast til referat fra årlig møte om kontohold for staten 17.03.2022

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/02051-7

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02044-4

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02673-1

Dokumentdato:

21.03.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/Joint AWG/MPAG-møte og AWG-møte 28.04.-29.04.2022 (virtuelt) - Analysis Working Group

Dokumenttittel:

AWG/MPAG-møte 28-29.04.2022 - Presentasjoner og møtedokumenter

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00452-4

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Overvåking verdipapirsentralen vår 2022

Dokumenttittel:

Rapport fra VPS til FT 27.04.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00095-15

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging 2022 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Monthly Report - April 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/02684-11

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Veksling av ukrainsk valuta til norske kroner

Dokumenttittel:

Veksling av ukrainsk valuta

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02669-3

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

Likviditetsstyring - Nekst og F-auksjon 2.0

Dokumenttittel:

Ny superbruker i Nekst - Sparebanken Sør

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 22/00094-5

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2022

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering mai 2022

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 22/02515-2

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Utkast til forskriftsendringer – Gjennomføring av bankpakken

Dokumenttittel:

Utkast til forskriftsendringer – Gjennomføring av bankpakken

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01824-39

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Intility AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 2021 -2022

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 19/01833-49

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

S-lån - Pilot - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01833-50

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

S-lån - Pilot - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01833-51

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Dataoverføringsavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01833-52

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Mottatt dataoverføringsavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01824-40

Dokumentdato:

19.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Capgemini Norge AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 2021 -2022

Dokumenttittel:

Taushetserklaering - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/01824-41

Dokumentdato:

19.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Admincontrol

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 2021 -2022

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/01824-42

Dokumentdato:

30.03.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Capgemini Norge AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 2021 -2022

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/01209-14

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Klagenemdssekretariatet

Sak:

Procurement - Relocation Services

Dokumenttittel:

Svar på oversendelse av klage på offentlig anskaffelse

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN


Dokumentnummer 22/00523-6

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

Invitation - Stockholm meeting on BIS Innovation Hub Nordic Centre, 09.-10.06.2022

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/02515-3

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Utkast til forskriftsendringer – Gjennomføring av bankpakken

Dokumenttittel:

Utkast til forskriftsendringer – Gjennomføring av bankpakken

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02619-1

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Norges Banks innspill til EU-kommisjonens høring om statsstøtteregler for kriserammede banker

Dokumenttittel:

NBs svar på EU-kommisjonens høring om statsstøtteregler for kriserammede banker

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02672-1

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01833-53

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Dataoverføringsavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01572-3

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale møbelsnekkertjenester

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Møbelsnekkertjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/01572-4

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale møbelsnekkertjenester

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Møbelsnekkertjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/02684-15

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

National Bank of Ukraine

Sak:

Veksling av ukrainsk valuta til norske kroner

Dokumenttittel:

Request concerning the conversion of hryvnia banknotes

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01390-13

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

Trusselrapporter - Avskjermet

Dokumenttittel:

NFCERT UA-RUS War Update - Week 18

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/02263-3

Dokumentdato:

28.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp og legging av gulvbelegg og tepper

Dokumenttittel:

Tilbud - Tepper og gulvbelegg - kjøp, fjerning og legging - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/02263-4

Dokumentdato:

25.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp og legging av gulvbelegg og tepper

Dokumenttittel:

Tilbud - Tepper og gulvbelegg - kjøp, fjerning og legging - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/02263-5

Dokumentdato:

28.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp og legging av gulvbelegg og tepper

Dokumenttittel:

Tilbud - Tepper og gulvbelegg - kjøp, fjerning og legging - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/02263-6

Dokumentdato:

28.03.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp og legging av gulvbelegg og tepper

Dokumenttittel:

Tilbud - Tepper og gulvbelegg - kjøp, fjerning og legging - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/02263-8

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp og legging av gulvbelegg og tepper

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tepper og gulvbelegg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/02263-9

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp og legging av gulvbelegg og tepper

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tepper og gulvbelegg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/02263-10

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp og legging av gulvbelegg og tepper

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tepper og gulvbelegg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/02263-11

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp og legging av gulvbelegg og tepper

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tepper og gulvbelegg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/01572-5

Dokumentdato:

21.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale møbelsnekkertjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Møbelsnekkertjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/01572-6

Dokumentdato:

21.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale møbelsnekkertjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Møbelsnekkertjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/02452-2

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope 2022

Dokumenttittel:

Scope Ratings - Norway - Issuer Notification

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/01321-3

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innspill til Finansdepartementets svar på EU-kommisjonens høring om rammeverk for makrotilsyn 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel fra FIN om deltagelse i arbeidsgrupper

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 22/02684-8

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Veksling av ukrainsk valuta til norske kroner

Dokumenttittel:

Spørsmål om veksling av valuta

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00523-7

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Markets

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

SpareBank1 Markets - Invitasjon - Finansseminar 02.06.2022

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/00523-8

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

U Til:

SpareBank 1 Markets

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

SpareBank1 Markets - Invitasjon - Finansseminar 02.06.2022

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/00986-20

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Helge Alvin Rosfjord

Sak:

Innsyn i arkiv om Libya

Dokumenttittel:

Om søknad om innsyn i arkiv om Libya

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02770-1

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Banque de France

Sak:

NGFS deltakelse fra Norges Bank fra mai 2022

Dokumenttittel:

NGFS deltakelse fra Norges Bank fra mai 2022 - Nominasjon

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01668-36

Dokumentdato:

12.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS - Avdeling Narvik

Sak:

Loomis - Signaturlister - Bestillingsfullmakter - Private kontantdepot - 13/01199

Dokumenttittel:

Narvik - Signaturliste reserveløsning - SenBankBestill - 06.04.2022

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01668-37

Dokumentdato:

12.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS - Avdeling Narvik

Sak:

Loomis - Signaturlister - Bestillingsfullmakter - Private kontantdepot - 13/01199

Dokumenttittel:

Narvik - Forvaltningsskjema - SenBankBestill - 06.04.2022

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02037-5

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02725-3

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

U Til:

MORGENBLADET AS

Sak:

Innsynskrav i sak om innsyn i historiske arkiver - Forskningsprosjekt - Morgenbladet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Innsynsbegjæring fra Morgenbladet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 22/02725-4

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Ingeborg Solbrekken

Sak:

Innsynskrav i sak om innsyn i historiske arkiver - Forskningsprosjekt - Morgenbladet

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring - til informasjon

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 14/01668-38

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS - Avdeling Trondheim

Sak:

Loomis - Signaturlister - Bestillingsfullmakter - Private kontantdepot - 13/01199

Dokumenttittel:

Trondheim - Signaturliste reserveløsning - SenBankBestill - 05.05.2022

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01668-39

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS - Avdeling Trondheim

Sak:

Loomis - Signaturlister - Bestillingsfullmakter - Private kontantdepot - 13/01199

Dokumenttittel:

Trondheim - Forvaltningsskjema - SenBankBestill - 05.05.2022

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02672-6

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/00517-18

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold og oppgjør - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedlegg til disponeringsfullmakt - Beredskapskonto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00517-19

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold og oppgjør - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedlegg til disponeringsfullmakt - Beredskapskonto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00890-32

Dokumentdato:

21.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/02525-2

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - arkivfaglig kompetanse - vikar 2022

Dokumenttittel:

Tilbud - Arkivfaglig kompetanse Vikar 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/02525-3

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - arkivfaglig kompetanse - vikar 2022

Dokumenttittel:

Tilbud - Arkivfaglig kompetanse Vikar 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/05291-7

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Statsgjeld - Rating Moody's 2022

Dokumenttittel:

Moody's Draft Press Release Norway - Comments

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/02111-4

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/01021-6

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00855-4

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/00421-6

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01781-15

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02130-79

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02780-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02781-1

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02782-1

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02783-1

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02784-1

Dokumentdato:

12.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02785-1

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02786-1

Dokumentdato:

19.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02787-1

Dokumentdato:

04.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02788-1

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02789-1

Dokumentdato:

24.03.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02790-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02791-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02792-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02793-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02794-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02795-1

Dokumentdato:

21.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02796-1

Dokumentdato:

21.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02797-1

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02799-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02800-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02798-1

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02801-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02802-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02803-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02804-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02805-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02806-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02807-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02808-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02809-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02810-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02811-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02812-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02813-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02814-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02815-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02817-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02819-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02820-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02821-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02822-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02823-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02824-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02825-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02826-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02827-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02829-1

Dokumentdato:

07.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02829-2

Dokumentdato:

07.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02829-3

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02829-4

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02829-5

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02829-6

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02829-7

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02829-8

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02830-1

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Sweco Norge AS

Sak:

Nabovarsel - Kirkegata - Etablering bylivstiltak

Dokumenttittel:

Nabovarsel - Kirkegata - Etablering bylivstiltak

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 22/02909-2

Dokumentdato:

08.05.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

Avregistrering av kjøretøy - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedtaksbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/00160-11

Dokumentdato:

25.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om oversendelse og oppgjør av avregninger og brutto betalingsoppdrag - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avviks- og varslingsplan - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02847-21

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring av foretaksnavn - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/03712-12

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Invitasjon til DNB ALCO 29.06.2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/03712-13

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Invitasjon til DNB ALCO 29.06.2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/05291-8

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Statsgjeld - Rating Moody's 2022

Dokumenttittel:

Moody's - Press release and credit opinion - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/02452-4

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope 2022

Dokumenttittel:

Scope Ratings - Monitoring note - Rating report - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/03856-43

Dokumentdato:

21.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - autoriserte signaturer - signaturliste - fullmakter

Dokumenttittel:

Fullmakter for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - Opprette, endre og avvikle oppgjørskontoer i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01749-30

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - DNB Bank ASA

Dokumenttittel:

DNB Bank ASA - Endring av rolle i NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/01020-14

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av pansret kjøretøy

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Pansret kjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 22/01020-15

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av pansret kjøretøy

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Pansret kjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 22/01020-16

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av pansret kjøretøy

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Pansret kjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 22/01020-17

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av pansret kjøretøy

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Pansret kjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 22/01184-33

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Automatic company ESG data collection

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance


Dokumentnummer 22/01184-34

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Automatic company ESG data collection

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance


Dokumentnummer 22/01184-35

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Automatic company ESG data collection

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance


Dokumentnummer 22/01184-36

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Automatic company ESG data collection

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance


Dokumentnummer 22/02831-1

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00209-57

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00209-58

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00209-59

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02620-1

Dokumentdato:

17.03.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00209-60

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00208-108

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00208-109

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00208-110

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02755-1

Dokumentdato:

13.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02726-3

Dokumentdato:

08.05.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02726-4

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02834-1

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02835-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02837-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

09.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02840-1

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Kultur- og likestillingsdepartementet

Sak:

Høring - Ny pengespillforskrift

Dokumenttittel:

Høring av ny pengespillforskrift

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02831-2

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02841-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02830-2

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Sweco Norge AS

Sak:

Nabovarsel - Kirkegata - Etablering bylivstiltak

Dokumenttittel:

Nabovarsel - Kirkegata - Etablering bylivstiltak

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 18/01980-8

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02861-1

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02818-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01239-7

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Tjenester og materiell murer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding kommunikasjon

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/02863-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02865-1

Dokumentdato:

03.04.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00649-6

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

10.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Avskjermet

Dokumenttittel:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Termination Notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 22/02869-1

Dokumentdato:

08.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00139-3

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - System for systematisering av relasjoner - Enkel CRM løsning

Dokumenttittel:

Tilbud - Enkel CRM løsning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/02872-1

Dokumentdato:

22.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02874-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02875-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02876-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02882-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02884-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02885-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02886-1

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02887-1

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00208-111

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02888-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01749-31

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - DNB Bank ASA

Dokumenttittel:

DNB Bank ASA - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 15/02760-5

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

NICS egenmelding - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00223-17

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/02760-6

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

NICS egenmelding - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02471-76

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avvik SKK - januar 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/02890-1

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02471-77

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avvik SKK - januar 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02100-14

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Øst

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Sparebanken Øst

Dokumenttittel:

Sparebanken Øst - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 22/02891-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02892-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02680-1

Dokumentdato:

04.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01749-32

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - DNB Bank ASA

Dokumenttittel:

DNB Bank ASA - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01749-33

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - DNB Bank ASA

Dokumenttittel:

DNB Bank ASA - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/02192-29

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

Swedbank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/02192-30

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

Swedbank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/00560-9

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Drift NOKAS 2022

Dokumenttittel:

50-øren

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00810-12

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2022

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - Utkast til EØS notat om internasjonale regnskapsstandarder

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00810-13

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2022

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - Utkast til EØS notat om likeverdighetsvurdering etter EMIR (European Market Infrastructure Regulation)

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00560-10

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Drift NOKAS 2022

Dokumenttittel:

Oppdatering SenBankReg pc'er

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00810-14

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2022

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - Utkast til EØS notat om utfyllende bestemmelser til MiFIR (verdipapirmarkedsforordningen)

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00810-15

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

11.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2022

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - Utkast til EØS notat om elektronisk rapporteringsformat under rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01390-14

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

Trusselrapporter - Avskjermet

Dokumenttittel:

NFCERT UA-RUS War Update - Week 19

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/05296-5

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02897-1

Dokumentdato:

07.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02587-1

Dokumentdato:

21.03.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02902-1

Dokumentdato:

07.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02449-2

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02905-1

Dokumentdato:

06.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01143-6

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Endringsmelding NICS 1/2022 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar fra Bits 12.05.2022 - Oppfølgingsspørsmål til endringsmelding

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/02689-1

Dokumentdato:

30.03.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01841-19

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sandnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sandnes Sparebank

Dokumenttittel:

Sandnes Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 22/00890-33

Dokumentdato:

21.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00890-34

Dokumentdato:

21.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00890-35

Dokumentdato:

21.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00890-36

Dokumentdato:

21.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00890-37

Dokumentdato:

21.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00890-38

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00890-39

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00890-40

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00890-41

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/02911-1

Dokumentdato:

19.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00890-42

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/02912-1

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

12.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02913-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Skattetaten API

Dokumenttittel:

Opplysningsplikt

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 22/02666-2

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02697-3

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/02624-1

Dokumentdato:

23.03.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01413-114

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Unisot AS

Sak:

Eksperimentell testing av Digitale Sentralbank Penger (DSP) - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Informasjon om arbeidet med eksperimentell test

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 18/01980-9

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02924-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Arkivverket

Sak:

Undersøkelse av arkivholdet 2022-

Dokumenttittel:

Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet 2021 - Varsel om kommende undersøkelse

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 19/01001-7

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01001-8

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

13.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal