Norges Bank

Offentlig journal 07/03/2022 - 13/03/2022

Dokumentnummer 21/03348-4

Dokumentdato:

14/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS (Norwegian Interbank Clearing System) - Tilsynsmøte Bits 10.12.2021

Dokumenttittel:

Utkast - Rapport fra tilsynsmøte om NICS 10.12.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01479-3

Dokumentdato:

02/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale mellom NB og SSB om emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Dokumenttittel:

Svar på utkast til avtale og utkast til referat fra møte 19. januar - Emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00930-6

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Vurdering av tredje driftssted for NICS (Norwegian Interbank Clearing System)

Dokumenttittel:

Vurdering av behov for tredje driftssted for NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00726-3

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01085-3

Dokumentdato:

24/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Brev til Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Portefølje og avkastning 2021

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 22/00322-6

Dokumentdato:

23/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Hemne Sparebank

Sak:

Årsoppgaver til bankene 2021

Dokumenttittel:

Hemne Sparebank - Årsoppgave 2021

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 22/01220-6

Dokumentdato:

23/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Data fra adgangskontroll

Dokumenttittel:

Viderebehandling av data

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/00890-14

Dokumentdato:

23/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00890-15

Dokumentdato:

24/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01122-45

Dokumentdato:

25/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr 25.02.2022 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01046-2

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Beredskap NICS (Norwegian Interbank Clearing System) - Geopolitisk situasjon 2022

Dokumenttittel:

Beredskap NICS - Geopolitisk spørsmål - Svar fra Bits 15.02.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01143-3

Dokumentdato:

18/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Endringsmelding NICS (Norwegian Interbank Clearing System) 1/2022 - Avskjermet

Dokumenttittel:

TSA-prosess - Informasjon fra Bits om info i FI-rapport

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01046-3

Dokumentdato:

24/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Beredskap NICS (Norwegian Interbank Clearing System) - Geopolitisk situasjon 2022

Dokumenttittel:

Beredskap NICS - Geopolitisk spørsmål - Info fra Bits 24.02.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/02123-9

Dokumentdato:

22/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Årsrapporter - NICS (Norwegian Interbank Clearing System)

Dokumenttittel:

Årsrapport 2021 - NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01288-1

Dokumentdato:

18/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Samvirkekonferanse om situasjonen i Ukraina - Save the date.

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-2

Dokumentdato:

18/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Samvirkekonferanse om situasjonen i Ukraina

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-3

Dokumentdato:

23/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Forsvaret

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Kommunikasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-4

Dokumentdato:

23/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Forsvaret

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Kommunikasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-5

Dokumentdato:

26/02/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Vurdering av mulige konsekvenser av nye restriktive tiltak mot Russland

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-6

Dokumentdato:

27/02/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Vurdering av mulige konsekvenser av nye restriktive tiltak mot Russland

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-7

Dokumentdato:

27/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Informasjon om Swift

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-8

Dokumentdato:

27/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Informasjon om Swift

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01046-4

Dokumentdato:

24/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Beredskap NICS (Norwegian Interbank Clearing System) - Geopolitisk situasjon 2022

Dokumenttittel:

Beredskap NICS - Rundskriv 1/2022 om geopolitisk situasjon

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01297-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eika Gruppen AS

Sak:

Fusjoner Eika Gruppen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjoner Eika Gruppen - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01297-2

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Eika Gruppen AS

Sak:

Fusjoner Eika Gruppen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjoner Eika Gruppen - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01099-10

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01301-2

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01099-14

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00718-2

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Profileringsartikler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Opsjon - Rammeavtale profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01353-8

Dokumentdato:

02/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Prenax AB NUF

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av tidsskriftadministrasjon og andre informasjonsressurser - Prenax AB NUF (tidl. LM Informasjonstjenester)

Dokumenttittel:

Opsjon - Rammeavtale tidsskriftadministrasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 19/00603-6

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Tømrer- og snekkertjenester Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Opsjon - Tømrer- og snekkertjenester Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00612-4

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Vaktmesteroppdrag Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Opsjon - Vaktmesteroppdrag Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00614-7

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Elektrotjenester Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Opsjon - Elektrotjenester Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01124-4

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale kjøp av dagligvarer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Opsjon - Dagligvarer Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01287-7

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Dagligvarer Venastul - Fersk kaffe - Avskjermet

Dokumenttittel:

Opsjon - Kjøp av dagligvarer Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/01321-1

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

Innspill til Finansdepartementets svar på EU-kommisjonens høring om rammeverk for makrotilsyn 2022

Dokumenttittel:

Innspill til Finansdepartementets svar på EU-kommisjonens høring om rammeverk for makrotilsyn 2022

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 22/01288-10

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Vurdering av mulige konsekvenser av nye restriktive tiltak mot Russland

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-11

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Vurdering av mulige konsekvenser av nye restriktive tiltak mot Russland - Tilleggsinformasjon

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-12

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Ukraina - Trusselvurderinger fra Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 15/00400-8

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Euronext

Sak:

Avtale om tilknytning - Forretningsvilkår - Verdipapirsentralen VPS

Dokumenttittel:

Euronext Securities - informasjon vedr ny investoravgift og tilgang til brukergrensesnitt for investoravgifter

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01206-9

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01321-2

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innspill til Finansdepartementets svar på EU-kommisjonens høring om rammeverk for makrotilsyn 2022

Dokumenttittel:

Utkast til svar EU-høring om rammeverk for makrotilsyn

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01712-12

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Rutiner for varsling fra Bits til FST/FI ved hendelser i NICS (Norwegian Interbank Clearing System)

Dokumenttittel:

Rutiner for varsling av hendelser i NICS - Oppdatert pr 01.03.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01046-5

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Beredskap NICS (Norwegian Interbank Clearing System) - Geopolitisk situasjon 2022

Dokumenttittel:

Diverse rapportering fra Bits til Norges Bank - E-post 01.03.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01342-1

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Beredskap kontanter - Geopolitisk situasjon

Dokumenttittel:

Beredskap - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/03003-46

Dokumentdato:

22/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS (Norwegian Interbank Clearing System)

Dokumenttittel:

Driftsrapport 2021 - Vedlegg 4 til NICS Årsrapport 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/00420-29

Dokumentdato:

02/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Maintenance Agreement - Collateral Management System - Avskjermet

Dokumenttittel:

Maintenance Agreement - Amendments - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01479-5

Dokumentdato:

02/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale mellom NB og SSB om emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Dokumenttittel:

Signert avtale mellom NB og SSB - Emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01220-4

Dokumentdato:

02/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Data fra adgangskontroll

Dokumenttittel:

Viderebehandling av data

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/01370-1

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OneTrust Technology Limited

Sak:

Privacy Solution

Dokumenttittel:

OneTrust Privacy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/01371-3

Dokumentdato:

02/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Larry Skaar

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Plakater over Norges mynter fra 1877

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00298-31

Dokumentdato:

25/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

U Til:

74 Gullbarrer AS

Sak:

Henvendelser - Bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Printing av pengesedler til spillefilmen Gulltransporten

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00298-32

Dokumentdato:

24/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Spark AS

Sak:

Henvendelser - Bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Kontanter til filminnspilling - TV-serien FLUS

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04691-17

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Øvelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Øvelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00003-6

Dokumentdato:

07/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon - 2022 I

Dokumenttittel:

Syndication Agreement - Draft Norges Bank

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/00003-7

Dokumentdato:

07/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon - 2022 I

Dokumenttittel:

Information Memorandum and Specific Terms - Drafts

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/00003-8

Dokumentdato:

08/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon - 2022 I

Dokumenttittel:

Syndication Agreement - Comments - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/00003-9

Dokumentdato:

09/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon - 2022 I

Dokumenttittel:

Syndication Agreement - Comments NB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/00003-10

Dokumentdato:

11/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon - 2022 I

Dokumenttittel:

Syndication Agreement - Info Memo - Specific Terms - updated drafts

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/00003-11

Dokumentdato:

11/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon - 2022 I

Dokumenttittel:

Syndication Agreement, Info Memo, Specific Terms - execution version

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/00003-12

Dokumentdato:

14/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon - 2022 I

Dokumenttittel:

Syndication Agreement - Specific Terms - Signed NB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/00003-13

Dokumentdato:

14/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon - 2022 I

Dokumenttittel:

2022 I Issuance - Syndication Agreement - Signed

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/01288-15

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Vurdering av mulige konsekvenser av nye restriktive tiltak mot Russland

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-16

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Pressebrief

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-17

Dokumentdato:

02/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Vurdering av mulige konsekvenser av nye restriktive tiltak mot Russland

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-18

Dokumentdato:

02/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Vurdering av mulige konsekvenser av nye restriktive tiltak mot Russland

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-19

Dokumentdato:

02/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Vurdering av mulige konsekvenser av nye restriktive tiltak mot Russland

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-20

Dokumentdato:

01/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Vurdering av mulige konsekvenser av nye restriktive tiltak mot Russland - tilleggsinformasjon

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-21

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Vurdering av mulige konsekvenser av nye restriktive tiltak mot Russland

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01288-22

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Vurdering av mulige konsekvenser av nye restriktive tiltak mot Russland

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01408-1

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

FS-ISAC

Sak:

FS-ISAC - CERES FORUM (Central banks, Regulators and Supervisory entities) - Meetings

Dokumenttittel:

CERES Briefing - Russia / Ukraine Conflict and Cybersecurity Situation - Registration

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01410-2

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01410-3

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetInternational Monetary Fund - IMFDanmarks NationalbankSedlabanki IslandsFinlands Bank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonenLietuvos Bankas - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF SeksjonenMinistry of Finance - Republic of LatviaMinistry of Finance - Republic of Estonia - IMF SeksjonenLatvijas Banka - IMF SeksjonenRegeringskanslietDanish Ministry of FinanceMinistry of Finance of DenmarkThe World Bank GroupEsti PankLithuania Ministry of FinanceBank of IslandRiks Banken

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01031-3

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetInternational Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonenLietuvos Bankas - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF SeksjonenMinistry of Finance - Republic of LatviaMinistry of Finance - Republic of Estonia - IMF SeksjonenLatvijas Banka - IMF SeksjonenRegeringskanslietDanish Ministry of FinanceMinistry of Finance of DenmarkThe World Bank GroupEsti PankLithuania Ministry of FinanceBank of IslandRiks Banken

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01031-5

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01304-2

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Dokumenter vedrørende Regjeringens varslede beslutning om å fryse investeringer og trekke Oljefondet ut av Russland

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Dokumenter vedrørende Regjeringens varslede beslutning om å fryse investeringer og trekke Oljefondet ut av Russland

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 20/01176-11

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Dataleveranser fra Skatteetaten

Dokumenttittel:

Vedtak om opplysningsplikt

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01176-12

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Dataleveranser fra Skatteetaten

Dokumenttittel:

Varsel om vedtak om opplysningsplikt

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/02471-53

Dokumentdato:

02/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i driftsavtale og tilhørende bilag - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02471-54

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i driftsavtale og tilhørende bilag - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01413-1

Dokumentdato:

27/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

eCurrency

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Norges Bank and Experimental test of CBDC

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01413-2

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

eCurrency

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Regarding Norges Bank and Experimental test of CBDC

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01419-1

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Norges mynthandlerforening

Sak:

Bestilling av mynt 2022

Dokumenttittel:

Mulighet for bestilling av mynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01138-3

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Jacob Danbolt Ajer

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Spørsmål i forbindelse med utarbeidelse av lovkommentar for Karnov - Praksis ved forbehold ved deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01390-4

Dokumentdato:

10/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

Trusselrapporter - Avskjermet

Dokumenttittel:

NFCERT Conflict Update - Week 6

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00209-30

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01031-7

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01423-1

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01424-1

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01424-2

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/00603-7

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Tømrer- og snekkertjenester Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse - Tømrer- og snekkertjenester Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00614-8

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Elektrotjenester Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse - Elektrotjenester til Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00718-3

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Profileringsartikler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse - Profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01287-8

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Dagligvarer Venastul - Fersk kaffe - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse - Avtale på kjøp av kaffe - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01124-5

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale kjøp av dagligvarer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse - Dagligvarer til Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/01433-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Studio 2.0 - Teknisk studio utstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Studio 2.0 Teknisk studio utstyr - Avskjermet

Saksansvarlig:

Kommunikasjon

Saksbehandler:

Kommunikasjon


Dokumentnummer 21/00715-4

Dokumentdato:

17/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdragsavtale - Prosjektleder forstudie DM 2103 - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 21/03292-8

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Angående e-post 19.02.2022

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02471-55

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel om KPI-justering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01310-2

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Regnskapssjef Norges Bank - st. ref. 4478563980

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 22/01413-3

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

R3

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

R3 & Norges Bank - Workshop CBDC - Follow up

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01438-1

Dokumentdato:

27/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01439-1

Dokumentdato:

28/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01440-1

Dokumentdato:

28/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01441-1

Dokumentdato:

28/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03292-9

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Angående e-post 19.02.2022

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01442-1

Dokumentdato:

19/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01443-1

Dokumentdato:

31/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04856-3

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02130-71

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01047-3

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01444-1

Dokumentdato:

31/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01445-1

Dokumentdato:

31/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01073-3

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01446-1

Dokumentdato:

22/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01447-1

Dokumentdato:

31/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01448-1

Dokumentdato:

31/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01449-1

Dokumentdato:

01/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01450-1

Dokumentdato:

24/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01451-1

Dokumentdato:

22/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02471-56

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel og KPI-justering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01452-1

Dokumentdato:

28/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01297-3

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Fusjoner Eika Gruppen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjoner Eika Gruppen - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01432-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Studio 2.0 - Scenografi og visuell design - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Studio 2.0 - Scenografi og visuell design - Avskjermet

Saksansvarlig:

Kommunikasjon

Saksbehandler:

Kommunikasjon


Dokumentnummer 22/01454-1

Dokumentdato:

25/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01455-1

Dokumentdato:

14/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01456-1

Dokumentdato:

14/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01457-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01458-1

Dokumentdato:

26/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01459-1

Dokumentdato:

14/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01413-7

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Soramitsu

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Soramitsu svar - Mini PoC Experimental test of CBDC

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01072-2

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Ekstern kommunikasjon om sikkerhet knyttet til ny sentralbanksjef 2022

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01460-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01462-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01463-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01464-1

Dokumentdato:

21/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01413-11

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

BitMint

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Bitmint - Svar på spørsmål om møte

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01413-13

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

IOTA Foundation

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

IOTA - Mer informasjon etter presentasjon

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01465-1

Dokumentdato:

07/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01466-1

Dokumentdato:

10/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01467-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01468-1

Dokumentdato:

21/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00208-56

Dokumentdato:

05/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01370-2

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OneTrust Technology Limited

Sak:

Privacy Solution

Dokumenttittel:

OneTrust Privacy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/01220-5

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Data fra adgangskontroll

Dokumenttittel:

Viderebehandling av data

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/01471-16

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01470-1

Dokumentdato:

19/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01471-1

Dokumentdato:

09/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01833-29

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Test av å overføre informasjon om boliglånsportefølje som utradisjonelt pant - Borettslag og aksjeleiligheter

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01472-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01473-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-229

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Evje og Hornnes Sparebank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/01474-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01475-1

Dokumentdato:

28/01/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01476-1

Dokumentdato:

12/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01477-1

Dokumentdato:

01/02/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04409-2

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Bruksvilkår Folkeregister

Dokumenttittel:

Godkjent søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 19/01833-30

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Test av å overføre informasjon om boliglånsportefølje som utradisjonelt pant - Borettslag og aksjeleiligheter

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01471-17

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

07/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00890-16

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02808-15

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring av kontohold - Fusjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02785-11

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring av kontohold - Fusjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01413-17

Dokumentdato:

14/02/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

R3

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

R3 Corda - Oppfølgning etter Teams møte

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01425-1

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01425-2

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01425-3

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01425-4

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01424-3

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00411-7

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-201

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01479-1

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale mellom NB og SSB om emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Dokumenttittel:

Avtale mellom NB og SSB om emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01833-31

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Avtale om overføring av utlånsdata i forbindelse med pilotprosjekt

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00411-8

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01182-3

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01454-6

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01216-2

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01290-2

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00115-2

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

MREL / TLAC - Korrespondanse, notater og analyser

Dokumenttittel:

Etterstillelseskravet i henhold til tilsynsformelen og banker i brudd med kapitalbufferkravet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01138-4

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Spørsmål om deponering av husleie

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00986-5

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

08/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Helge Alvin Rosfjord

Sak:

Innsyn i arkiv om Libya

Dokumenttittel:

Forespørsel etter innsyn i ytterligere Libya dokumenter etter møte i Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/00209-31

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00151-2

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00151-3

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00209-32

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00208-57

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Esti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01072-3

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Ekstern kommunikasjon om sikkerhet knyttet til ny sentralbanksjef 2022

Dokumenttittel:

Kommunikasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00710-11

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Ombygging - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse - Bankplassen 2

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/00649-4

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Avskjermet

Dokumenttittel:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Statement of Work - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 22/00649-5

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Avskjermet

Dokumenttittel:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Statement of Work - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 22/01486-1

Dokumentdato:

26/01/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01487-1

Dokumentdato:

02/02/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01488-1

Dokumentdato:

03/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonom - FST Makrotilsyn FST Makrotilsyn, Norges Bank - st. ref. 4491250050

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01363-230

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Evje og Hornnes Sparebank pr. 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01484-1

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01484-2

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00453-7

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00642-3

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Avskjermet

Dokumenttittel:

Statement of Work Security Risk Management for NBIM - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Operational Risk and Control - Information Security Risk


Dokumentnummer 20/00803-33

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statusrapport for februar

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/01490-1

Dokumentdato:

03/02/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01491-1

Dokumentdato:

31/01/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01942-18

Dokumentdato:

28/02/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 SR-bank

Dokumenttittel:

Sparebank 1 SR-Bank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/01492-1

Dokumentdato:

01/02/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01419-3

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Norges mynthandlerforening

Sak:

Bestilling av mynt 2022

Dokumenttittel:

Mulighet for bestilling av mynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01138-5

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - betalingshindringer grunnet krigshandlingene og sanksjoner

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02646-6

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

The World Bank

Sak:

World Bank Global Financial Inclusion and Consumer Protection (FICP) Survey

Dokumenttittel:

Invitation to participate in World Bank Global FICP Survey 2022 - Follow-up.

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01390-5

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

Trusselrapporter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Trusselrapporter Ukraina NFCERT - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01497-1

Dokumentdato:

02/03/2022

Journaldato:

09/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01497-2

Dokumentdato:

07/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01424-4

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01424-5

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01424-6

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01424-7

Dokumentdato:

08/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01471-18

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01413-23

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Signicat AS

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Signicat - Tilsendt informasjon etter presentasjon

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01500-1

Dokumentdato:

09/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01501-1

Dokumentdato:

31/01/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00986-6

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

U Til:

Helge Alvin Rosfjord

Sak:

Innsyn i arkiv om Libya

Dokumenttittel:

Innsyn i arkiv om Libya - Kopi dokumenter korrespondanse Norges Bank-Saga Petroleum og bekreftelse innsyn i flere saker

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 16/02646-7

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

U Til:

The World Bank

Sak:

World Bank Global Financial Inclusion and Consumer Protection (FICP) Survey

Dokumenttittel:

Norway - Invitation to participate in World Bank Global FICP Survey 2022 - New contact person

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01044-1

Dokumentdato:

24/01/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01503-1

Dokumentdato:

28/01/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01413-25

Dokumentdato:

14/02/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

BitMint

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Bitmint - Foreslår presentasjon og møte

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01413-27

Dokumentdato:

10/02/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Vipps AS

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

10.02.2022 - VIPPS møte for presentasjon - Bekreftet ønske

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01413-28

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Visa Inc.

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

10.02.2022 - VISA informasjon etter presentasjon

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01505-1

Dokumentdato:

16/02/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01507-1

Dokumentdato:

16/02/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00986-7

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Helge Alvin Rosfjord

Sak:

Innsyn i arkiv om Libya

Dokumenttittel:

Bekreftet mottak av etterspurte dokumenter

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 18/02784-5

Dokumentdato:

05/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01413-29

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Microsoft

Sak:

Eksperimentell testing av DSP - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Microsoft - Svar etter samtale om server for node

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01508-1

Dokumentdato:

17/02/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01183-2

Dokumentdato:

18/02/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Norges Banks årsrapport og regnskap 2021

Dokumenttittel:

Signerte uttalelser, beretninger med videre for Norges bank og Statens Pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 22/01510-1

Dokumentdato:

17/02/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-231

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for BNP Paribas S.a. Norway Branch pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/01513-1

Dokumentdato:

16/02/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01514-1

Dokumentdato:

29/01/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01211-3

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/01515-1

Dokumentdato:

25/01/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00959-3

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/01226-3

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/01187-3

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/01516-1

Dokumentdato:

25/01/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01322-3

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/01517-1

Dokumentdato:

17/02/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00908-48

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Korrespondanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00107-5

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

S&P Global Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating S&P 2022

Dokumenttittel:

Pre-Publication Notice - Draft Report Norway - comments

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/01519-1

Dokumentdato:

17/02/2022

Journaldato:

10/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01471-19

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01520-1

Dokumentdato:

15/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01506-1

Dokumentdato:

17/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01522-1

Dokumentdato:

10/03/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Central BankBanque de FranceDeutsche BundesbankBanque de France

Sak:

NGFS Report on climate-related considerations into credit ratings

Dokumenttittel:

NGFS WS3 - Short report on the incorporation of climate-related considerations into credit ratings and implications from monetary policy (for comments by March 10)

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/01424-8

Dokumentdato:

11/03/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01012-3

Dokumentdato:

11/03/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Skatteetaten - Kildeskatt på lønn

Dokumenttittel:

Informasjon om ordning - Kildeskatt på lønn

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01527-1

Dokumentdato:

26/01/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01528-1

Dokumentdato:

18/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01529-1

Dokumentdato:

27/01/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01530-1

Dokumentdato:

18/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01531-1

Dokumentdato:

02/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01532-1

Dokumentdato:

19/02/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01533-1

Dokumentdato:

25/01/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03818-34

Dokumentdato:

11/03/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Godtgjørelse for forvaltning av Statens pensjonsfond utland (07/01507) - 2014-2021

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Forvaltningsgodtgjøring for 2021

Saksansvarlig:

NBIM Staff

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 19/02148-5

Dokumentdato:

11/03/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statens pensjonsfond utland - Forvaltningsgodtgjøring

Dokumenttittel:

Kopi av brev til Norges Bank - Statens pensjonsfond utland - Forvaltningsgodtgjøring for 2021

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 16/01727-15

Dokumentdato:

04/03/2022

Journaldato:

11/03/2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank2 ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank2 ASA

Dokumenttittel:

Bank2 ASA - Endring av brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS