Norges Bank

Offentlig journal 27.12.2021 - 02.01.2022

Dokumentnummer 21/01657-1

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Josef Grossman

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01660-1

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03817-1

Dokumentdato:

22.09.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04738-4

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

TIBER-NO planlegging av test SE 2021

Dokumenttittel:

Cross border test

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/02264-12

Dokumentdato:

30.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av natursteinsmur på Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Utbedring av natursteinsmur Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/02264-13

Dokumentdato:

30.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av natursteinsmur på Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Utbedring av natursteinsmur Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/02264-14

Dokumentdato:

30.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av natursteinsmur på Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Utbedring av natursteinsmur Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/02264-15

Dokumentdato:

30.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av natursteinsmur på Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Utbedring av natursteinsmur Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/02264-16

Dokumentdato:

30.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av natursteinsmur på Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Utbedring av natursteinsmur Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/04277-4

Dokumentdato:

06.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Forsendelse av kurerpost

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Kurerposttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/04922-1

Dokumentdato:

07.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Færder Kommune

Sak:

Færder kommune

Dokumenttittel:

Diverse dokumenter vedrørende tilkobling til offentlig vann-/avløpsnett mottatt av Færder kommune

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/03003-44

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS

Dokumenttittel:

Periodisk rapportering NICS nr. 6 2021 (9.10.-19.11.2021)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/04728-23

Dokumentdato:

07.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Cyberkonferansen 2021 2

Dokumenttittel:

The Cyber Conference - Participants from Iceland

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03348-3

Dokumentdato:

08.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

NICS - tilsynsmøte Bits 10.12.2021

Dokumenttittel:

Tilsynsmøte om NICS 10. desember - Teams

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01059-10

Dokumentdato:

30.09.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

System- og driftsoppsett NICS (se også 17/02180)

Dokumenttittel:

Driftsoppsett for NICS - Brev fra Bits 30.09.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/00360-11

Dokumentdato:

09.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale service og oppgradering heiser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop heis 2 og 3 - Avtale service og oppgradering heiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/01486-6

Dokumentdato:

13.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

NICS - Endringsmelding 1/2021 - Etablering av BitsNet

Dokumenttittel:

Endringsmelding om etablering av BitsNet - Norges Banks vedtak

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00180-19

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

CSDR-søknad fra VPS 2021

Dokumenttittel:

Møte med FT om linker 24.08.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03310-3

Dokumentdato:

13.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

NICS endringsmelding 2/2021 - Videreføre systemovervåking fra Danmark - ITBS - Command Bridge

Dokumenttittel:

Endringsmelding om videreføring av systemovervåking fra Danmark etter 31.12.2021 - Norges Banks vedtak

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/04723-11

Dokumentdato:

10.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

Bruk av CtrlTransfer i Schrems II-prosjektet

Dokumenttittel:

Use of CtrlTransfer - Initial list of jurisdictions

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 16/00270-50

Dokumentdato:

10.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

Nordisk samarbeid - Memorandum of Understanding - MOU - Avskjermet

Dokumenttittel:

Suggested revisions to MoU

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/02629-9

Dokumentdato:

14.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale UPS A - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud batteribytte 2x60kVA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 15/02629-10

Dokumentdato:

14.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale UPS A - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bestilling batteribytte 2x60kVA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00239-53

Dokumentdato:

12.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Deeds of undertakings AKO Foundation - Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02447-68

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsbruk ved scanning og betaling av fakturaer

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02060-21

Dokumentdato:

16.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rente - Endringer - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - SKK - Rentefastsettelsesbrev til Finansdepartementet Q1 2022

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/05046-15

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Corporate Hotel Agreements London

Dokumenttittel:

Letter of notification - Corporate Agreements Hotel London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN


Dokumentnummer 21/05046-16

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Corporate Hotel Agreements London

Dokumenttittel:

Letter of notification - Corporate Agreements Hotel London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN


Dokumentnummer 21/05046-17

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Corporate Hotel Agreements London

Dokumenttittel:

Letter of notification - Corporate Agreements Hotel London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN


Dokumentnummer 16/03271-7

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur - Sak 05/00476

Dokumenttittel:

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI) - Referat fra BFI-møte 14.10.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02255-16

Dokumentdato:

16.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04337-3

Dokumentdato:

16.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Oppbevaring av originalmateriell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Liste - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01364-3

Dokumentdato:

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale innsynsskjerming

Dokumenttittel:

Tilbud - Innsynsskjerming - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02255-17

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05046-18

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Corporate Hotel Agreements London

Dokumenttittel:

Letter of notification - Corporate Agreement Hotel London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN


Dokumentnummer 19/02278-2

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Konservatortjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale - Konservatortjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/03348-6

Dokumentdato:

10.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

NICS - tilsynsmøte Bits 10.12.2021

Dokumenttittel:

NICS Tilsynsmøte 10.12.2021 - Presentasjon fra Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/03868-12

Dokumentdato:

16.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold NBO - EuroCCP - European Central Counterparty

Dokumenttittel:

EuroCCP - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00908-44

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Møtereferat - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/01791-3

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kjøp av tjenester til Regionalt nettverk region Midt - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale om kjøp av tjenester til Regionalt nettverk region Midt - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04308-3

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Bits - NICS - Cyber diverse

Dokumenttittel:

Sårbarheter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01975-6

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

BIS IFC Survey Sustainable Finance 2021

Dokumenttittel:

IFC Report / Survey on Sustainable finance data for central banks - Request to IFC members to approve publication of the non-anonymised list of indicators provided by your institution

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/05224-10

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02423-1

Dokumentdato:

23.09.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Esti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

NBMFC Information Note - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-15

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Finland

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00218-5

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/05231-3

Dokumentdato:

04.02.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/05260-3

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00367-4

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/05157-1

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05178-1

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05303-1

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05304-1

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05305-1

Dokumentdato:

06.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05306-1

Dokumentdato:

14.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05307-1

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05308-1

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05309-1

Dokumentdato:

13.11.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05310-1

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05311-1

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05312-1

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05313-1

Dokumentdato:

06.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05314-1

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-66

Dokumentdato:

27.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for BN Bank ASA pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/05316-1

Dokumentdato:

23.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Høring - Endringer i tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall - Forskriftshjemmel og forskriftsendringer

Dokumenttittel:

Høringsnotat med forslag til endringer i tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/05318-1

Dokumentdato:

27.12.2021

Journaldato:

27.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Revisorforeningen

Sak:

Høring - Oversettelse av ISRS 4400 - Revidert

Dokumenttittel:

Høring - Oversettelse av ISRS 4400 - Revidert

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01363-67

Dokumentdato:

28.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Soknedal Sparebank pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/05322-1

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/01705-11

Dokumentdato:

28.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kjøp av tepper - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - 4475 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/05323-1

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05324-1

Dokumentdato:

16.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05325-1

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04914-2

Dokumentdato:

28.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Spesialrådgiver/Prosjektleder betalingssystem og oppgjør Interbankoppgjør, Finansiell Stabilitet, Norges Bank - st. ref. 4456676658

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01363-68

Dokumentdato:

28.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Eidsberg Sparebank pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/05326-1

Dokumentdato:

27.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/05327-1

Dokumentdato:

16.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03030-35

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Oppnevning av medlemmer - Norges Banks Pregkomite

Dokumenttittel:

Norges Banks Pregkomite - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05328-1

Dokumentdato:

28.11.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05329-1

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05330-1

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05331-1

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

28.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03474-8

Dokumentdato:

16.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Samlingsforvaltning - Kunstbanken - Bok om Sverre Morken

Dokumenttittel:

Forespørsel om bildefiler til bok om Morken

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05332-1

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05333-1

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00298-28

Dokumentdato:

14.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ottar Malvin Bjerkås

Sak:

Henvendelser - Bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Henvendelse om bruk av motiv fra seddelutgave IV i bokprosjekt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05334-1

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05335-1

Dokumentdato:

05.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05058-1

Dokumentdato:

11.11.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05074-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03083-17

Dokumentdato:

23.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Rentetapserstatning

Dokumenttittel:

Rentetapserstatning fra Nordea desember 2021 - Statens Konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/05059-1

Dokumentdato:

04.11.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03377-1

Dokumentdato:

31.10.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03660-2

Dokumentdato:

28.09.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/00434-9

Dokumentdato:

13.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Norsk Tid

Sak:

Avtale - Vedlikehold av Tidbank - Norsk Tid AS

Dokumenttittel:

Databehandleravtale Norsk Tid og Norges Bank - signert

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/05337-1

Dokumentdato:

21.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/05339-1

Dokumentdato:

17.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-69

Dokumentdato:

29.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Marker Sparebank pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01471-13

Dokumentdato:

29.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/05342-1

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05341-1

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05343-1

Dokumentdato:

07.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05344-1

Dokumentdato:

06.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05345-1

Dokumentdato:

06.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05346-1

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05347-1

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05348-1

Dokumentdato:

13.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05349-1

Dokumentdato:

11.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05351-1

Dokumentdato:

10.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05352-1

Dokumentdato:

07.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05353-1

Dokumentdato:

09.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05350-1

Dokumentdato:

16.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05354-1

Dokumentdato:

08.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05356-1

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05357-1

Dokumentdato:

08.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05355-1

Dokumentdato:

16.12.2021

Journaldato:

29.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-70

Dokumentdato:

30.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Aurskog Sparebank pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/05358-1

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04908-3

Dokumentdato:

27.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/05359-1

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05360-1

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-71

Dokumentdato:

30.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Grue Sparebank pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/05361-1

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05363-1

Dokumentdato:

08.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05364-1

Dokumentdato:

08.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/05365-1

Dokumentdato:

08.12.2021

Journaldato:

30.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01964-21

Dokumentdato:

19.07.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Template 2 and 3 - Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q2 submission - Deadline 30.07.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-22

Dokumentdato:

28.07.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Timeline to report - Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q2 submission - Deadline 31.07.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-23

Dokumentdato:

26.07.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Sharing of data collected under Recommendation ESRB/2020/8 with IMF and BIS

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-24

Dokumentdato:

06.08.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - Query on 2021Q2 T2 submission

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-25

Dokumentdato:

09.08.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - Query on 2021Q2 T2 submission

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-26

Dokumentdato:

09.08.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - Query on 2021Q2 T2 submission

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-27

Dokumentdato:

12.08.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

To check errors & aggregate data - deadline 16.08.2021 Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q2 submission

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-28

Dokumentdato:

12.08.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

To check errors & aggregate data - deadline 16.08.2021- Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q2 submission - Kopi av Finansdepartementets epost til ESRB

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-29

Dokumentdato:

01.09.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

To check errors & aggregate data - Deadline 16.08.2021- Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q2 submission - Kopi av ESRB's epost til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-30

Dokumentdato:

11.10.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Timeline to report - Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q3 submission - Deadline 29.10.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-31

Dokumentdato:

28.10.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Timeline to report - Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q3 submission - deadline 29.10.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-32

Dokumentdato:

22.10.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Sharing of data collected under Recommendation ESRB/2020/8 with European Investment Bank (EIB)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-33

Dokumentdato:

09.11.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Error report - Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q3 submission - deadline 29.10.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-34

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - Upcoming Template amendment Notification - kopi av Finansdepartementets epost til ESRB

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-35

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - Notification of Template transposition - Reporting 2021Q4

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-36

Dokumentdato:

15.12.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB 2020/8 Recommendation on Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - Template transposition and Timeline to report - 2021Q4 submission - deadline 31.012022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01363-72

Dokumentdato:

30.12.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Sparebank 1 Søre Sunnmøre pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/04396-9

Dokumentdato:

31.12.2021

Journaldato:

31.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal