Norges Bank

Offentlig journal 06.09.2021 - 12.09.2021

Dokumentnummer 21/01385-4

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Magasininnredning

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Magasininnredning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01123-5

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Planteservice - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Avtale på planteservice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01638-8

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Kontorrekvisita - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale rekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/02059-2

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Makuleringsmaskiner

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale makuleringsmaskiner - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02618-3

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale Kontorstoler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale kontorstoler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02152-7

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02210-7

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av selskapsmat - Catering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale selskapsmat catering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/01503-2

Dokumentdato:

06.09.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Høring - Forskriftsendringer - Beregning av foretaksspesifikke krav til systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - Beregning av foretaksspesifikke krav til systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer - Høring om forskriftsendringer

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/02015-1

Dokumentdato:

02.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2022 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Destruksjon i Nokas fra 2022

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02110-4

Dokumentdato:

02.09.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver Information Management - Norges Bank Administrasjon - st. ref. 4411459021

Dokumenttittel:

Innsyn offentlig søkerliste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/02110-5

Dokumentdato:

02.09.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver Information Management - Norges Bank Administrasjon - st. ref. 4411459021

Dokumenttittel:

Innsyn offentlig søkerliste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 20/02661-6

Dokumentdato:

26.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

MUFG Bank

Sak:

Skjema og henvendelser Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Periodisk AML/KYC DD MUFG Bank - Forespørsel

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02661-7

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

MUFG Bank

Sak:

Skjema og henvendelser Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Periodisk AML/KYC DD MUFG Bank - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/02337-4

Dokumentdato:

07.09.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02345-1

Dokumentdato:

23.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02346-1

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02347-1

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02348-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02349-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01714-1

Dokumentdato:

03.07.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02350-1

Dokumentdato:

26.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02302-1

Dokumentdato:

26.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02353-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/00886-6

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02355-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02272-2

Dokumentdato:

07.09.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02357-1

Dokumentdato:

24.04.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02358-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02359-1

Dokumentdato:

25.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02360-1

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02361-1

Dokumentdato:

23.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02362-1

Dokumentdato:

26.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02363-1

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02364-1

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02365-1

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02348-149

Dokumentdato:

04.09.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-150

Dokumentdato:

04.09.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02368-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02369-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02370-1

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02371-1

Dokumentdato:

29.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02372-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02373-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02374-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02375-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02376-1

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02377-1

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02378-1

Dokumentdato:

22.07.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02379-1

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Høring - Forslag til endring i finansforetaksforskriften om krav til ansvarsforsikring for betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til endring i finansforetaksforskriften om krav til ansvarsforsikring for betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/02380-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02381-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02382-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02383-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03686-17

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

Styringsdokumenter NICS - NICS Operatørkontor - Bits AS

Dokumenttittel:

NICS og leverandøren Nets - Organisasjonsnummer

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02263-2

Dokumentdato:

06.09.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Omsetning - kostnader og investeringer i næringslivet (R-0749) - Årlig rapportering

Dokumenttittel:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet - årlig rapportering

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/00399-23

Dokumentdato:

06.09.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Referat fra møte mellom FIN og NB 28.06.2021

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/02387-1

Dokumentdato:

05.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seksjonsleder IKT Virksomhetsstøtte - MI IKT MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4417576671

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/02388-1

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seniorrådgiver Interbankoppgjør FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4421385504

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02389-1

Dokumentdato:

23.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Finance Assistant Finance, Norges Bank - st. ref. 4422741709

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 21/02390-1

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Direktør Statsgjeld Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4423153884

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Markeder og IKT (MI)

Saksbehandler:

Markeder og IKT (MI)


Dokumentnummer 21/02391-1

Dokumentdato:

31.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement Økonomi Pengepolitikk - Internasjonal økonomi - Sentralbankvirksomheten - st. ref. 4425451951

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02392-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02393-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02394-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02395-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02396-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02397-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00285-8

Dokumentdato:

06.09.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Monthly Report - August 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/02398-1

Dokumentdato:

11.08.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02399-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02400-1

Dokumentdato:

31.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02401-1

Dokumentdato:

20.07.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02402-1

Dokumentdato:

27.07.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02403-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02404-1

Dokumentdato:

26.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02405-1

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02406-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02407-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02408-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02409-1

Dokumentdato:

25.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02109-2

Dokumentdato:

06.09.2021

Journaldato:

06.09.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seniorrådgiver internrevisjon, Norges Bank - st. ref. 4405869498

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 19/01123-6

Dokumentdato:

06.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Planteservice - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale for Planteservice - Bekreftet forlengelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/01528-1

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avhending - Brukte møbler

Dokumenttittel:

Forespørsel - Brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02770-21

Dokumentdato:

07.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Kontoholdsavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedtak - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02661-8

Dokumentdato:

07.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

MUFG Bank

Sak:

Skjema og henvendelser Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

AML/KYC Due Dilligence Review - Updated Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ)

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/02414-1

Dokumentdato:

07.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Endringer i verdipapiriseringsforordningen mv.

Dokumenttittel:

Høring - Endringer i verdipapiriseringsforordningen mv.

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/02415-1

Dokumentdato:

25.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02416-1

Dokumentdato:

01.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02417-1

Dokumentdato:

25.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02420-1

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01265-8

Dokumentdato:

07.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebank 1 Utvikling

Sak:

Norges Bank Oppgjør (NBO) Real - Høringsbrev 04.06.2021

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Utvikling - Svar på høring - NBO Real

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01265-9

Dokumentdato:

07.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Danske Bank A/S

Sak:

Norges Bank Oppgjør (NBO) Real - Høringsbrev 04.06.2021

Dokumenttittel:

Danske Bank - Svar på høring - NBO real

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/02426-1

Dokumentdato:

25.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02427-1

Dokumentdato:

26.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02421-1

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02421-3

Dokumentdato:

07.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01783-15

Dokumentdato:

07.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hjartdal og Gransherad Sparebank

Dokumenttittel:

Hjartdal og Gransherad Sparebank - Ny brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00965-17

Dokumentdato:

03.07.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Dokumenttittel:

Tilbud - IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBA FIN


Dokumentnummer 21/01259-3

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services China

Dokumenttittel:

Tender - Legal Services China - Invitation to Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance


Dokumentnummer 21/01259-4

Dokumentdato:

20.06.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services China

Dokumenttittel:

Tender - Legal Services China - Invitation to Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance


Dokumentnummer 21/02421-4

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02421-5

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02421-6

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02429-1

Dokumentdato:

26.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02430-1

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01299-2

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Medarbeiderundersøkelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Medarbeiderundersøkelse - Appendix 8 Changes to the service

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/02431-1

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02421-7

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02433-1

Dokumentdato:

25.08.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02434-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02435-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02436-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02129-39

Dokumentdato:

25.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Hjelmeland Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Hjelmeland Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-40

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Høland og Setskog Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Høland og Setskog Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-41

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Jernbanepersonalets Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Jernbanepersonalets Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02437-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02129-42

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Jæren Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Jæren Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01257-8

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Service US

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/02129-43

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

KLP Banken AS

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

KLP Banken AS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-44

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Kvinesdal Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Kvinesdal Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01257-9

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Service US

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/02129-45

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Landkreditt Bank AS

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Landkreditt Bank AS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02438-1

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02129-46

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01257-10

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Service US

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01257-11

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Service US

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01257-12

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

07.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Service US

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/02439-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02440-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02129-48

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Lillesands Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Lillesands Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02441-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02129-49

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Lillestrøm Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Lillestrøm Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-50

Dokumentdato:

15.07.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Luster Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Luster Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00782-3

Dokumentdato:

07.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/02129-52

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Marker Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Marker Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-53

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Melhus Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Melhus Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-54

Dokumentdato:

15.07.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

MyBank ASA

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

MyBank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-55

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nasdaq

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Nasdaq - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-56

Dokumentdato:

23.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

NICS Operatørkontor

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

NICS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-57

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nidaros Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Nidaros Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-58

Dokumentdato:

26.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Norge ASA

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Nordea Bank Norge ASA - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-59

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Direct Bank ASA

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Nordea Direct Bank ASA - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-60

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nordic Corporate Bank ASA

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Nordic Corporate Bank ASA - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-61

Dokumentdato:

26.07.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nordnet Bank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Nordnet Bank NUF - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-62

Dokumentdato:

13.07.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Næringsbanken ASA

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Næringsbanken ASA - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-63

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Odal Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Odal Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-64

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Opdals Sparebank (Oppdalsbanken)

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Opdals Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-65

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Orkla Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Orkla Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-66

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Pareto Bank ASA

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Pareto Bank ASA - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-67

Dokumentdato:

19.07.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Resurs Bank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Resurs Bank NUF - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-68

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Rindal Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Rindal Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-69

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Romsdal Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Romsdal Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-70

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

RørosBanken Røros Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Rørosbanken - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-71

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Safe Deposit Bank of Norway AS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-72

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sandnes Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sandnes Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-73

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Santander Consumer Bank AS

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Santander Consumer Bank AS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01981-1

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02129-74

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sbanken ASA

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sbanken ASA - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-75

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Selbu Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Selbu Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-77

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skagerrak Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Skagerrak Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-78

Dokumentdato:

15.07.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-79

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skudenes og Aakra Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Skudenes og Aakra Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-80

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skue Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Skue Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-81

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sogn Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sogn Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-82

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Soknedal Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Soknedal Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-83

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Gudbrandsdal

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Gudbrandsdal - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-84

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Hallingdal Valdres - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-85

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Helgeland

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Helgeland - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-86

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 - Lom og Skjåk

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Lom og Skjåk - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-87

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebank 1 Modum

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Modum - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-88

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Nordmøre

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Nordmøre - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-89

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Nord-Norge - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-90

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Ringerike Hadeland - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02529-6

Dokumentdato:

15.08.2019

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBIM Temporary Staffing Services for London

Dokumenttittel:

Signed Termination Letter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/02129-91

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebank 1 SMN - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01265-11

Dokumentdato:

08.09.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Norges Bank Oppgjør (NBO) Real - Høringsbrev 04.06.2021

Dokumenttittel:

Nordea Bank Abp - Svar på høring - NBO Real

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/02129-92

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

SpareBank 1 SR-Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-93

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-94

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Sørøst-Norge

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Sørøst-Norge - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-95

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Østfold Akershus

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Østfold Akershus - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-96

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Østlandet - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-97

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebank 68 Grader Nord

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebank 68? Nord - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-98

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Din

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebanken Din - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-99

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Hemne Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebanken Hemne - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-100

Dokumentdato:

23.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Møre Stranda

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebanken Møre - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01265-12

Dokumentdato:

08.09.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Norges Bank Oppgjør (NBO) Real - Høringsbrev 04.06.2021

Dokumenttittel:

Finans Norge og Bits - Svar på Høring - NBO Real

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/02129-101

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Narvik

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebanken Narvik - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-102

Dokumentdato:

08.09.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebanken Sogn og Fjordane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-103

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-104

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02447-1

Dokumentdato:

08.09.2021

Journaldato:

08.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02129-105

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Øst

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sparebanken Øst - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-106

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Spareskillingsbanken

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Spareskillingsbanken - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-107

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stadsbygd Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Stadsbygd Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-108

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Storebrand Bank ASA

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Storebrand Bank ASA - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-109

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Strømmen Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Strømmen Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-110

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sunndal Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Sunndal Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-111

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Swedbank Norge

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Swedbank Norge - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-112

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Søgne og Greipstad Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Søgne og Greipstad Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-113

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Tinn Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Tinn Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-114

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Tolga-Os Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Tolga-Os Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-115

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Totens Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Totens Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-116

Dokumentdato:

15.07.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Tysnes Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Tysnes Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-117

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Valdres Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Valdres Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-118

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Valle Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Valle Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-119

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Voss Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Voss Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-120

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-121

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ørland Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Ørland Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-122

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ørskog Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Ørskog Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-123

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Østre Agder Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Østre Agder Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02129-124

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Åfjord Sparebank

Sak:

PSS - Overgang til ny IT plattform - Brukeradministrasjon - NBO

Dokumenttittel:

Åfjord Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01265-13

Dokumentdato:

08.09.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Norges Bank Oppgjør (NBO) Real - Høringsbrev 04.06.2021

Dokumenttittel:

SEB - Svar på høring - NBO Real

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01265-14

Dokumentdato:

08.09.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Handelsbanken Norge

Sak:

Norges Bank Oppgjør (NBO) Real - Høringsbrev 04.06.2021

Dokumenttittel:

Handelsbanken - Svar på høring - NBO Real

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01265-15

Dokumentdato:

08.09.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Norges Bank Oppgjør (NBO) Real - Høringsbrev 04.06.2021

Dokumenttittel:

DNB - Svar på høring - NBO Real

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02808-12

Dokumentdato:

09.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/02448-1

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02449-1

Dokumentdato:

06.09.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02450-1

Dokumentdato:

22.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02451-1

Dokumentdato:

25.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02452-1

Dokumentdato:

01.09.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02453-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02454-1

Dokumentdato:

07.09.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/04350-33

Dokumentdato:

08.09.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forhåndsvarsel om tilbakekall av konsesjon

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/02455-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02456-1

Dokumentdato:

15.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02457-1

Dokumentdato:

14.07.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02458-1

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02459-1

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02460-1

Dokumentdato:

31.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02461-1

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02462-1

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02463-1

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

09.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02464-1

Dokumentdato:

12.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02465-1

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02467-1

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02468-1

Dokumentdato:

20.07.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02471-1

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02473-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02474-1

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20210913 Auksjon av NTB 09/2022 - førstegangsemisjon

Dokumenttittel:

Søknad om børsnotering av ny statskasseveksel NST56

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/02475-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02477-1

Dokumentdato:

29.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02272-3

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02272-4

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02478-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02472-3

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Eika Gruppen AS

Sak:

Møte med sjeføkonomene etter PPR 213

Dokumenttittel:

Svar på invitasjon om møte i Norges Bank

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/02479-1

Dokumentdato:

23.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02416-2

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02480-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02481-1

Dokumentdato:

23.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02482-1

Dokumentdato:

31.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02474-2

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20210913 Auksjon av NTB 09/2022 - førstegangsemisjon

Dokumenttittel:

Søknad om børsnotering av ny statskasseveksel NST56

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/02484-1

Dokumentdato:

31.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02421-9

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02421-10

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02485-1

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02421-11

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02421-12

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Republic of Estonia - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02421-13

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02421-14

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02421-15

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02421-16

Dokumentdato:

03.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02421-17

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/02486-1

Dokumentdato:

23.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03003-41

Dokumentdato:

09.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS

Dokumenttittel:

Periodisk rapportering 2021 nr. 4 - 19.05. - 07.09.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01207-1

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Statsgjeld - Avtale mellom VPS og NB om statistikk

Dokumenttittel:

Avtale mellom VPS og NB - Statistikk

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02348-151

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-152

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02487-1

Dokumentdato:

02.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02488-1

Dokumentdato:

31.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02489-1

Dokumentdato:

31.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02490-1

Dokumentdato:

01.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02491-1

Dokumentdato:

31.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02492-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02921-8

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD Working Party on Public Debt Management (WPDM) 2021

Dokumenttittel:

OECD WPDM Survey 2021 - Approaches to incorporating ESG factors - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/02494-1

Dokumentdato:

01.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02495-1

Dokumentdato:

01.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02493-1

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01319-65

Dokumentdato:

09.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Tenders Electronic Daily - TED

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Confirmation Notice Received for Publication Contract Award

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance


Dokumentnummer 21/01486-4

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

NICS - Endringsmelding om etablering av BitsNet

Dokumenttittel:

Endringsmelding om BitsNet - Informasjonsinnhenting - Svar fra Bits 10.09.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01122-38

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS uke 36 2021 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00093-41

Dokumentdato:

10.09.2021

Journaldato:

10.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Søknad om deponeringskonto - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01087-4

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Backup Solution for Sharepoint

Dokumenttittel:

Tender - Backup Solution for Sharepoint - Bid - Qualification Demands - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/01087-5

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Backup Solution for Sharepoint

Dokumenttittel:

Tender - Backup Solution for Sharepoint - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/01087-6

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Backup Solution for Sharepoint

Dokumenttittel:

Tender - Backup Solution for Sharepoint - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/01087-7

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Backup Solution for Sharepoint

Dokumenttittel:

Tender - Backup Solution for Sharepoint - Bid - Qualification Demands - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/00965-18

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Dokumenttittel:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase - Update - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/01257-14

Dokumentdato:

07.07.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Service US

Dokumenttittel:

Tender - Legal Service US - Messages - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01257-15

Dokumentdato:

07.07.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Service US

Dokumenttittel:

Tender - Legal Service US - Submission Documents - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01258-9

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services UK

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01258-10

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services UK

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01258-11

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services UK

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01258-12

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services UK

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01258-13

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services UK

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01258-16

Dokumentdato:

07.07.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services UK

Dokumenttittel:

Tender - Legal Services UK - Invitation to Meeting and Replies

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance


Dokumentnummer 21/01259-5

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services China

Dokumenttittel:

Tender - Legal Services China - Invitation letter - China.

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01259-6

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services China

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01259-7

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services China

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01259-14

Dokumentdato:

Journaldato:

12.09.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services China

Dokumenttittel:

Invitation to Teams Meeting and Messages - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance