Norges Bank

Offentlig journal 16.08.2021 - 22.08.2021

Dokumentnummer 21/01925-1

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Mercer (Norge) AS

Sak:

Avtale konsulenttjenester i forbindelse med tilsynsgjennomgang

Dokumenttittel:

Avtale konsulenttjenester i forbindelse med tilsynsgjennomgang

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/01465-5

Dokumentdato:

11.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrotjenester oppgradering H1 +4 / A5 +4

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Elektrotjenester oppgradering H1 +4 - A5 +4 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/01465-6

Dokumentdato:

11.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrotjenester oppgradering H1 +4 / A5 +4

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Elektrotjenester oppgradering H1 +4 - A5 +4 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 17/01724-20

Dokumentdato:

12.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Oversendelse til Finanstilsynet (Q)

Dokumenttittel:

Kryptert Norges Banks utlånsundersøkelse 2021 Q2

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01955-1

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Central Banking Publications Incisive Media

Sak:

Central banking Publications - Financial Stability Benchmark

Dokumenttittel:

Central Banking Publications - Financial Stability benchmark

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01914-1

Dokumentdato:

05.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01176-8

Dokumentdato:

12.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Dataleveranser fra Skatteetaten

Dokumenttittel:

Utlevering datasett fra Skatteetaten til Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01965-1

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Student - Strategisk sikkerhetsstyring NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4386267253

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/01957-2

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01853-1

Dokumentdato:

28.07.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01926-1

Dokumentdato:

23.07.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01907-2

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01931-1

Dokumentdato:

02.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00262-28

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01965-2

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 cf CBA § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Student - Strategisk sikkerhetsstyring NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4386267253

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Student - Strategisk sikkerhetsstyring - st. ref. (4386267253) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00672-19

Dokumentdato:

11.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Høring - Tiber

Dokumenttittel:

Tilbakemelding fra FT etter høring - TIBER-leveranser - Oppdatert implementeringsveileder - Vurdering av mottatte høringssvar - Forslag til mandat for felles styring av TIBER-NO

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01281-4

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00399-20

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Protokoller fra møter i hovedstyret januar - mai 2021

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00112-6

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøte Finansdepartementet 2021

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Kvartalsmøte 07.07.2021- Referat

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01977-8

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01966-1

Dokumentdato:

23.07.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01701-2

Dokumentdato:

15.07.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonom FST Bankanalyse, Norges Bank - st. ref. 4402337243

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonom - st. ref. (4402337243) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01701-4

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonom FST Bankanalyse, Norges Bank - st. ref. 4402337243

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02108-12

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01882-1

Dokumentdato:

01.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01385-3

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Magasininnredning

Dokumenttittel:

Tilbud - Magasininnredning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/01975-1

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

BIS IFC Survey Sustainable Finance 2021

Dokumenttittel:

Norges Bank's responses to 2021 IFC membership survey on sustainable finance and IFC governance

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01975-2

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

BIS IFC Survey Sustainable Finance 2021

Dokumenttittel:

Norges Bank's responses to 2021 IFC membership survey on sustainable finance and IFC governance

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01975-3

Dokumentdato:

14.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

BIS IFC Survey Sustainable Finance 2021

Dokumenttittel:

NO - IFC Survey ESG - Invitation for resubmission of your revised survey by 6 August

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01975-4

Dokumentdato:

15.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

BIS IFC Survey Sustainable Finance 2021

Dokumenttittel:

NO - IFC Survey ESG - Invitation for resubmission of your revised survey by 6 August

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01975-5

Dokumentdato:

08.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

BIS IFC Survey Sustainable Finance 2021

Dokumenttittel:

NO - IFC Survey ESG - Invitation for resubmission of your revised survey by 6 August

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01886-2

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - FST IBO OPS Seniorrådgiver

Dokumenttittel:

Tilbud på rekruttering seniorrådgiver IBO - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01886-3

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - FST IBO OPS Seniorrådgiver

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering seniorrådgiver IBO - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01886-4

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - FST IBO OPS Seniorrådgiver

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering seniorrådgiver IBO - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00828-6

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Banque de France

Sak:

NGFS - Avskjermet

Dokumenttittel:

NGFS PLENARY - Call for volunteers on scenario case study report

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00828-7

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Banque de France

Sak:

NGFS - Avskjermet

Dokumenttittel:

Application requests (for approval) - Publication of Vision Paper by the joint NGFS-INSPIRE Study Group on Biodiversity (for info) - Upcoming Plenary outreach session (for info) - Access to BIS Sustainable Bonds Dashboard (for info)

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01976-1

Dokumentdato:

04.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01977-1

Dokumentdato:

11.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01978-1

Dokumentdato:

11.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01980-1

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01824-2

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

16.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Financial Controller, Norges Bank - st. ref. 4406336937

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/01983-1

Dokumentdato:

02.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01967-1

Dokumentdato:

10.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01969-1

Dokumentdato:

09.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01970-1

Dokumentdato:

09.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01979-1

Dokumentdato:

08.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00534-29

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop K-24-SSA - Kjøp av AV-utstyr møterom fase 3

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 19/00534-30

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop K-26 SSA - Kjøp av AV-utstyr Vindåsen

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 19/00534-31

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop K-30 SSA - Kjøp AV-utstyr VSBS 6. etg

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 21/01985-1

Dokumentdato:

06.07.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Systemutvikler Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4411815971

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/01986-1

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01389-3

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01389-4

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00534-32

Dokumentdato:

12.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop K-27 SSA - Kjøp av AV-utstyr Repskapsalen

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 19/00534-33

Dokumentdato:

12.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop K-28 SSA - Kjøp av AV-utstyr Auditoriet fase 4C

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 21/01316-5

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01316-6

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01987-1

Dokumentdato:

09.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01988-1

Dokumentdato:

14.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/00108-6

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01989-1

Dokumentdato:

03.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01990-1

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01991-1

Dokumentdato:

12.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01992-1

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01993-1

Dokumentdato:

10.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01994-1

Dokumentdato:

09.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01996-1

Dokumentdato:

06.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01995-1

Dokumentdato:

03.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01997-1

Dokumentdato:

11.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01998-1

Dokumentdato:

12.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01999-1

Dokumentdato:

26.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00262-29

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02000-1

Dokumentdato:

16.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00262-30

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

17.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02001-1

Dokumentdato:

09.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02003-1

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02002-1

Dokumentdato:

16.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02004-1

Dokumentdato:

27.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01120-78

Dokumentdato:

06.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01918-2

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance and Economic Affairs - Iceland

Sak:

NBSG Legal working group - Nordic-Baltic Stability Group

Dokumenttittel:

Updates from the NBSG

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00140-2

Dokumentdato:

05.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch 2021

Dokumenttittel:

Notification of Fitch Rating Decision - Draft press release - Comments - 20210805

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00140-3

Dokumentdato:

09.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch 2021

Dokumenttittel:

Notification of Fitch Rating Decision - Press release - 20210809

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00140-4

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch 2021

Dokumenttittel:

Rating Report Norway - Comments

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/02007-1

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02008-1

Dokumentdato:

07.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02006-1

Dokumentdato:

10.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02808-8

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02808-9

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for kontohold - Purring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/02009-1

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Central bank of Uganda

Sak:

Benchmarking - Undersøkelse om arkiv

Dokumenttittel:

Undersøkelse om arkiv

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/02010-1

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01825-2

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Servicekonsulent, Norges Bank - st. ref. 4407080730

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/01826-2

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Change Manager MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4408786613

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/01957-3

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01957-4

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02014-1

Dokumentdato:

10.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02127-1

Dokumentdato:

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 tredje ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01965-3

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Publisert

Sak:

Student - Strategisk sikkerhetsstyring NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4386267253

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste - Student - Strategisk sikkerhetsstyring NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4386267253

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 18/00108-7

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00137-4

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

U Til:

S&P Global Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating S&P 2021

Dokumenttittel:

LIBOR transition

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/02020-1

Dokumentdato:

06.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02021-1

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Færder Kommune

Sak:

Forhåndskonferanse - Strandgårdsveien 10 - Veranda og utomhustiltak

Dokumenttittel:

Gbnr 209/52 - Strandgårdsveien 10 - Referat fra forhåndskonferanse

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02696-5

Dokumentdato:

05.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00540-10

Dokumentdato:

11.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits 15.06.2021

Dokumenttittel:

Utkast tilsynsrapport - Kommentarer fra Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00540-11

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits 15.06.2021

Dokumenttittel:

Rapport fra tilsynsmøte om NICS - 15.06.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00831-12

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Nordkinn Asset Management

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2021

Dokumenttittel:

Spørsmål angående noteringer av Statskasseveksler og NBP

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02958-2

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om konto i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Etterlysning av svar på søknad om konto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02958-3

Dokumentdato:

01.06.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om konto i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Etterlysning av svar på søknad om konto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02958-4

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om konto i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på søknad om konto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/02027-1

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02029-1

Dokumentdato:

25.07.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02696-6

Dokumentdato:

18.08.2021

Journaldato:

18.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02696-7

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00783-22

Dokumentdato:

30.07.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Tilbud - Verditransportkjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00783-23

Dokumentdato:

04.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Tilbud - Verditransportkjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00783-24

Dokumentdato:

04.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Tilbud - Verditransportkjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/02028-1

Dokumentdato:

03.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02026-1

Dokumentdato:

25.07.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02023-1

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02022-1

Dokumentdato:

12.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02017-1

Dokumentdato:

12.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02016-1

Dokumentdato:

05.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02013-1

Dokumentdato:

09.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02012-1

Dokumentdato:

11.08.1921

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01733-13

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Blaker Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Blaker Sparebank

Dokumenttittel:

Blaker Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02011-1

Dokumentdato:

10.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01971-1

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01733-14

Dokumentdato:

06.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Blaker Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Blaker Sparebank

Dokumenttittel:

Blaker Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02005-1

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01955-2

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Infopro Digital Services Ltd.

Sak:

Central banking Publications - Financial Stability Benchmark

Dokumenttittel:

Central Banking Publications - Financial Stability benchmark

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01036-4

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02033-1

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Finansdepartementets vurdering av sikkerhetstilstanden i sektoren

Dokumenttittel:

Oppfølging av Finansdepartementets vurdering av sikkerhetstilstanden i sektoren (sektoranalyse)

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Personnel Security


Dokumentnummer 21/01036-5

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02034-1

Dokumentdato:

09.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02035-1

Dokumentdato:

30.07.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02036-1

Dokumentdato:

10.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02037-1

Dokumentdato:

09.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02039-1

Dokumentdato:

05.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02040-1

Dokumentdato:

04.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01453-3

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01453-4

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/02038-1

Dokumentdato:

08.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02042-1

Dokumentdato:

23.05.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02099-22

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Vest

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/02044-1

Dokumentdato:

02.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02043-1

Dokumentdato:

09.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02045-1

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02046-1

Dokumentdato:

03.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling x 5

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01069-3

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

U

I Fra:

Færder Kommune

Sak:

Søknad til Færder kommune om tiltak på altan bygg A

Dokumenttittel:

Oppklarende svar fra Færder kommune vedrørende vedtak

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/02047-1

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00781-5

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale om kjøp av lønnstjenester Norges Bank

Dokumenttittel:

Besvarelse 3 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 21/02048-1

Dokumentdato:

06.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02050-1

Dokumentdato:

27.07.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02051-1

Dokumentdato:

31.07.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling x 3

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02053-1

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02055-1

Dokumentdato:

11.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02056-1

Dokumentdato:

12.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02057-1

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

19.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02031-1

Dokumentdato:

16.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02006-2

Dokumentdato:

10.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00540-12

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits 15.06.2021

Dokumenttittel:

Rapport fra tilsynsmøte om NICS avholdt 15.06.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00540-13

Dokumentdato:

19.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits 15.06.2021

Dokumenttittel:

Rapport fra tilsynsmøte om NICS avholdt 15.06.2021 - Kopi til Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/02060-1

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01900-1

Dokumentdato:

26.07.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02067-1

Dokumentdato:

17.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01239-3

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Statsgjeld - Avtale mellom VPS og NB - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale mellom VPS og NB - Merknad NB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01376-2

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

U

U Til:

Språkrådet

Sak:

Noregs Bank - Rapport om målbruk i offentleg teneste 2020

Dokumenttittel:

Målbruk i Noregs Bank

Saksansvarlig:

Kommunikasjon

Saksbehandler:

Kommunikasjon


Dokumentnummer 21/02068-1

Dokumentdato:

13.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02069-1

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02070-1

Dokumentdato:

14.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02071-1

Dokumentdato:

11.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/00097-60

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

20.08.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statens Pensjonsfond utland - Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Referanseindeksen for obligasjoner

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office