Norges Bank

Offentlig journal 24.05.2021 - 30.05.2021

Dokumentnummer 19/00313-1

Dokumentdato:

30.01.2019

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Liten rammeavtale på nettverksutstyr

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Rammeavtale nettverksutstyr

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00415-4

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1473 Hovedtavle 1 anskaffelser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Oppgradering HT1.2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00415-5

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1473 Hovedtavle 1 anskaffelser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Oppgradering HT1.2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/02750-24

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Bankenes sikringsfond (BSF) - Møter og kontakt

Dokumenttittel:

Samarbeidsavtale med Bankenes sikringsfond

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00988-16

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Andreas Kaasa

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Sentralisering og valg av digital valuta

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/01068-1

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtaler om kontroll av fallsikringssystem og sakkyndig kontroll løpekatter og gondoler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale om sakkyndig kontroll gondoler og løpekatter 2021

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/01069-1

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Færder Kommune

Sak:

Søknad til Færder kommune om tiltak på altan bygg A

Dokumenttittel:

Foreløpig svar fra Færder kommune i byggesak

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/01010-1

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2021 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Leveranseavtale NB - NOKAS 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00820-6

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Targeted Consultation on the Review of the Directive on Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems 12.02.2021 -Finalitetsdirektivet-oppgjørsdirektivet

Dokumenttittel:

Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir - EØS faktanotat

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00820-7

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Targeted Consultation on the Review of the Directive on Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems 12.02.2021 -Finalitetsdirektivet-oppgjørsdirektivet

Dokumenttittel:

Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir - EØS-notat

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01099-1

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02162-5

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilleggsavtale webtilgang - Signert versjon og fakturering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02162-6

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilleggsavtale webtilgang - Signert versjon og fakturering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01736-31

Dokumentdato:

11.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

BNP Paribas SA, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BNP Paribas, Norway Branch (tidligere BNP Paribas Fortis)

Dokumenttittel:

BNP Paribas SA, Norway Branch - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02646-53

Dokumentdato:

11.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør - Levering 3

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-54

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Sør

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør - Tilbakemelding 3

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-55

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Vest

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - Tilbakemelding 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00116-17

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Polyteknisk

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Forespørsel podcast Sentralbanksjef Øystein Olsen - Polyteknisk forening

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00298-10

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektstyringsverktøy

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Prosjektstyringsverktøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00298-11

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektstyringsverktøy

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Prosjektstyringsverktøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02602-5

Dokumentdato:

10.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Settlement finality protection in UK pursuant to the TDR

Dokumenttittel:

Next steps - SFD Transitional Regime - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/03044-5

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information and pricing to renew on July 15, 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/03044-6

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information and pricing to renew on July 15, 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01122-36

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS uke 19 - 2021 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02646-59

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Midt-Norge - Levering 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 14/03712-6

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB ASA

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Invitasjon til presentasjon for DNB ALCO 23.06.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01138-1

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00109-22

Dokumentdato:

17.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00988-21

Dokumentdato:

15.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Soramitsu

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

English version - CBDC investigative report

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00915-2

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Prosjekt Endpoint Security

Dokumenttittel:

Nationalbanken - Endpoint Security (SWIFT CSP)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00102-5

Dokumentdato:

17.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-23

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01144-1

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00637-9

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Invitasjonsbrev til de nordiske sentralbankene - 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Dokumenttittel:

Invitation to the 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00143-3

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00102-6

Dokumentdato:

13.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-24

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-25

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01110-1

Dokumentdato:

11.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-22

Dokumentdato:

10.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00441-1

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00637-10

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Sedlabanki Islands

Sak:

Invitasjonsbrev til de nordiske sentralbankene - 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Dokumenttittel:

Invitation to the 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02766-2

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Create-Solutions AS

Sak:

Sammenstilte data om næringseiendom - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale om tjenester - Spørsmål om behov for databehandleravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01287-3

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Dagligvarer Venastul Fersk kaffe - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse - Rammeavtale på dagligvarer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01124-3

Dokumentdato:

16.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale kjøp av dagligvarer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet - Forlengelse av rammeavtale dagligvarer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02646-60

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nets Branch Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Nets - Purring Norges Banks kostnadsundersøkelse 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/01158-1

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01159-1

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00988-22

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Soramitsu

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

English version - CBDC

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00101-23

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-26

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00143-4

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00897-9

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-27

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01110-2

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02646-62

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - Levering 3

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-63

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Midt-Norge - Tilbakemelding 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/00908-31

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

Confirmation - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03686-15

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

Styringsdokumenter NICS - NICS Operatørkontor - Bits AS

Dokumenttittel:

Styrende dokumenter og rutiner - Bestilling - 19.05.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01059-2

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Systemoppsett NICS

Dokumenttittel:

Agenda for møte om gjennomgang av systemoppsettet for NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00377-3

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Universitetsforlaget AS

Sak:

Juridika - Abonnement

Dokumenttittel:

Nye abonnementsbetingelser Juridika

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00377-4

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Universitetsforlaget AS

Sak:

Juridika - Abonnement

Dokumenttittel:

Bekreftelse på mottak - Nye abonnementsbetingelser Juridika

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02646-64

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Midt-Norge - Levering 3

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-65

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Midt-Norge - Tilbakemelding 3

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/01173-2

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01173-4

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01173-5

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinlands Bank IMF-seksjonenFinlands Bank IMF-seksjonenSveriges Riksbank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonenSedlabanki Islands IMF-seksjonenThe World BankMinistry of Finance - Republic of LatviaMinistry of Finance - Republic of Estonia - IMF SeksjonenLatvijas Banka - IMF SeksjonenMinistry of Finance - Republic of LithuaniaDanish Ministry of Finance

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00488-3

Dokumentdato:

01.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/03044-8

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information and pricing to renew on July 15, 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02791-12

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A - Avskjermet

Dokumenttittel:

Maintenance Price Revision 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01163-1

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02154-6

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Aimo Park Norway AS

Sak:

Koronatiltak - Ekstra parkeringsplasser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse av 25 ekstra p-plasser - Bankplassen

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 15/02791-13

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A - Avskjermet

Dokumenttittel:

Maintenance Price Revision 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00698-1

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/04208-62

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking Groups

Dokumenttittel:

General College meeting - SEB Swedbank - 21.05.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01048-1

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC- og Joint ATC/FSC-møter 25.-26.05.2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

ATC- og Joint ATC/FSC-møter 25. and 26.05.2021 - Agendas

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00176-6

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Fargestoffliste - Søknadsskjema innlevering fargede sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01070-2

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Utlevering av rådata til eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om datasett innhentet i forbindelse med Norges Banks forventningsundersøkelse

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01070-3

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Utlevering av rådata til eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om datasett innhentet i forbindelse med Norges Banks forventningsundersøkelse

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01070-4

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Utlevering av rådata til eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om datasett innhentet i forbindelse med Norges Banks forventningsundersøkelse

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01070-5

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Utlevering av rådata til eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om datasett innhentet i forbindelse med Norges Banks forventningsundersøkelse

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01190-1

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02613-9

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Fusjon Nets og Nexi

Dokumenttittel:

Fusjon Nets-Nexi - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01171-2

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Samfunnskritiske beslutningstagere i Covid-håndtering

Dokumenttittel:

Prioritering av vaksiner til samfunnskritiske beslutningstagere i Covid-håndteringen

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/02770-13

Dokumentdato:

23.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Kontoholdsavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rettslige spørsmål - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 17/02113-7

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring av kontohold - Møte 30.04.2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02113-8

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring av kontohold - møte 30.04.2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00262-21

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01149-46

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting (IKKE AVSLUTTE)

Dokumenttittel:

Norges Bank - Utløsning av opsjon 1623 - Prosjektleder IBO

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00262-22

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01149-47

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting (IKKE AVSLUTTE)

Dokumenttittel:

Norges Bank - Utløsning av opsjon 1623 - Prosjektleder IBO

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01149-48

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting (IKKE AVSLUTTE)

Dokumenttittel:

Tildeling på minikonkurranse 1623 - Prosjektleder IBO

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00614-8

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01193-1

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Opinion AS

Sak:

Avtale Opinion og Norges Bank 2021 - ForbrukerMeteret for 2021

Dokumenttittel:

Avtale mellom Opinion og Norges Bank 2021 - ForbrukerMeteret for 2021

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00481-2

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Danmarks NationalbankSedlabanki IslandsSveriges RiksbankBank of Lithuania (Lietuvos Bankas)Latvijas Banka (Bank of Latvia)Bank of Finland

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/03686-16

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Styringsdokumenter NICS - NICS Operatørkontor - Bits AS

Dokumenttittel:

Styrende dokumenter og rutiner - Fra Bits 21.05.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-3

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-4

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-5

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-6

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-7

Dokumentdato:

11.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02180-10

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Endringsmelding - Nytt driftsoppsett for NICS

Dokumenttittel:

Om driftsoppsettet for NICS - Svar til Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01607-38

Dokumentdato:

23.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Banca d'Italia

Sak:

ESRB/ASTRA Notifiseringer om insolvente utenlandske banker etter BRRD - Settlement Finality Notifications (Article 6 Directive 9826 EC)

Dokumenttittel:

Settlement Finality Notification (Article 6 Directive 9826 EC) - Aigis Banca S.p.A - Italia

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00242-5

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2021

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Overføring for mai 2021

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/01202-1

Dokumentdato:

20.12.2017

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kontrakt energi - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00351-4

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer - 2021

Dokumenttittel:

Eksportfinansiering Norge - Organisatoriske endringer og opprettelse av oppgjørskontoer i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01196-2

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Mini-tender Sharepoint/Nintex consultant London

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Mini-tender Sharepoint/Nintex consultant London

Saksansvarlig:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 20/02926-13

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Sak:

Anskaffelse - Bistand til LEAN-prosesser 2021

Dokumenttittel:

Klagenemndas avgjørelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/00262-23

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notater for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02661-4

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

CIBC World Markets Inc.

Sak:

Skjema og henvendelser KYC/AML tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Due dilligence questionnaire CIBC - For MI Operations

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00693-3

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Tilsynsplan for 2021

Dokumenttittel:

Innspill til representantskapets tilsynsplan vedrørende forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 14/01540-29

Dokumentdato:

24.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Økonomiringen Våler AS

Sak:

Revisjonsforespørsler - Audit requests - Firmaer - 14/01271

Dokumenttittel:

Saldoforespørsel pr 31.12.2020 for Østlandske Montasje AS

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 21/00672-12

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Kripos

Sak:

Høring - Tiber

Dokumenttittel:

Høring - TIBER - Frist oversatt

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01204-1

Dokumentdato:

11.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01010-2

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2021 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Statistikk til avtale 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01010-3

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2021 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Kalkyle leveranseavtale Norges Bank 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01010-4

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Leveranseavtale 2021 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Leveranseavtalen 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01010-5

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas AS

Sak:

Leveranseavtale 2021 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Leveranseavtale 2021 - Vedlegg 4 - Priser

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01010-6

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas AS

Sak:

Leveranseavtale 2021 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Vedlegg 4 - Priser 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01010-7

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas AS

Sak:

Leveranseavtale 2021 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Vedlegg 4 - Priser 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01010-8

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas AS

Sak:

Leveranseavtale 2021 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Vedlegg 7 - Kontaktinformasjon 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00831-3

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Åsmund Sunde Valseth

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2021

Dokumenttittel:

Statspapirer - Fra syntetisk rente til nullkupongrente

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00831-4

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2021

Dokumenttittel:

Spørsmål om syntetiske renter for statskasseveksler og statsobligasjoner

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00821-24

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-25

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-26

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-27

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-28

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-29

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-30

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-31

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-32

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-33

Dokumentdato:

24.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-34

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-35

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-36

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

25.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 15/02471-19

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02646-66

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sbanken ASA

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sbanken - Levering 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/01210-3

Dokumentdato:

23.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Torbjørn Hansen

Sak:

Henvendelse om myntmønster etter Øivind Hansen

Dokumenttittel:

Kopiering-misbruk av NBs minnemynt 1905-2005

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01058-2

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Arkivar Norges Bank - st. ref. 4379708510

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00116-19

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Den Franske Ambassade - Ambassade de France en Norvège

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Møteforespørsel til Sentralbanksjefen fra den Franske ambassaden

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00116-20

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Den Franske Ambassade - Ambassade de France en Norvège

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Møteforespørsel til Sentralbanksjefen fra den Franske ambassaden

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00116-21

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Small Step Media AS

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Invitasjon til Sentralbanksjef Øystein Olsen til Den store Sirkulærkonferansen 2021

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00750-7

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00672-13

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Finans NorgePolitiets sikkerhetstjenesteDNB ASAPricewaterhouseCoopers AS (PwC)Justis- og beredskapsdepartementetNasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)KriposKommunalbanken ASNetsecurity ASNordic Financial CERT - NFCERTSparebanken Vest

Sak:

Høring - Tiber

Dokumenttittel:

Publisering av høringssvar på Norges Banks hjemmeside

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01052-2

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seksjonsleder Information Management Norges Bank - st. ref. 4378642198

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00116-22

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Federal Reserve Bank of Cleveland

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Invitation to Deputy Governor Bache - Panel at Cleveland Fed and the Office of Financial Research

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/02100-11

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Øst

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Sparebanken Øst

Dokumenttittel:

Sparebanken Øst - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01210-5

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Torbjørn Hansen

Sak:

Henvendelse om myntmønster etter Øivind Hansen

Dokumenttittel:

Kopi - Misbruk av Ø. Hansens 3 konger - Minnemynt 1905 - 2005

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00456-3

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Forespørsel til SSB om emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Dokumenttittel:

Emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00108-13

Dokumentdato:

24.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-28

Dokumentdato:

24.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00821-37

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

26.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 16/01374-6

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

EØS banker som driver grensekryssende virksomhet - informasjon fra nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01374-7

Dokumentdato:

10.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

EØS banker som driver grensekryssende virksomhet - informasjon fra nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Svar på henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01374-8

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

EØS banker som driver grensekryssende virksomhet - informasjon fra nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00101-24

Dokumentdato:

24.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-25

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00930-3

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Vurdering av tredje driftssted for NICS

Dokumenttittel:

Vurdering 3. - tredje - driftssted - Bits 26.05.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02476-45

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge ASDoffin via Mercell

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Kontraktstildeling - Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00781-1

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge ASDoffin via Mercell

Sak:

Anskaffelse - avtale om kjøp av lønnstjenester Norges Bank

Dokumenttittel:

Veiledende konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Avtale om kjøp av lønnstjenester Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 21/01059-3

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Systemoppsett NICS

Dokumenttittel:

Møte 27.05.2021 - Gjennomgang av systemoppsett for NICS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00242-6

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2021

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Overføring for mai 2021 - Erstatter brev av 21.05.2021

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/01220-1

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/02180-11

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Endringsmelding - Nytt driftsoppsett for NICS

Dokumenttittel:

Om driftsoppsettet for NICS - Tilbakemelding fra Norges Bank 27.05.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02180-12

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Endringsmelding - Nytt driftsoppsett for NICS

Dokumenttittel:

Kopi til Finanstilsynet av tilbakemelding fra Norges Bank til Bits om driftsoppsettet for NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00934-3

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00175-10

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS - Avdeling Stavanger

Sak:

Drift 2021 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Forespørsel om hel/halv seddel

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00175-11

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge AS - Avdeling Stavanger

Sak:

Drift 2021 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel om hel/halv seddel

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00934-4

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00934-5

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00934-6

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00934-7

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00800-6

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

HR Advisor - Payroll & Personnel Administration People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4365996643

Dokumenttittel:

Søknad og CV - HR Advisor - Payroll & Personnel Administration - st. ref. (4365996643) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00800-7

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

HR Advisor - Payroll & Personnel Administration People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4365996643

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - HR Advisor - Payroll & Personnel Administration - st. ref. (4365996643) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00800-8

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

HR Advisor - Payroll & Personnel Administration People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4365996643

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - HR Advisor - Payroll & Personnel Administration - st. ref. (4365996643) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 14/01973-7

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bank of Thailand

Sak:

Specimen fra Thailand - 06/00589

Dokumenttittel:

Specimen of the New Commemorative Banknotes

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01222-1

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01223-1

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00668-5

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Spesialrådgiver internrevisjon Norges Bank - st. ref. 4352601034

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Spesialrådgiver internrevisjon - st. ref. (4352601034) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00668-6

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

27.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Spesialrådgiver internrevisjon Norges Bank - st. ref. 4352601034

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Spesialrådgiver internrevisjon - st. ref. (4352601034) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/01034-2

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kontrakt - Utbedring av altan på Vindåsen - 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forsikringsdokumenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00414-24

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-25

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-26

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-27

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-28

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-29

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-30

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 20/02646-67

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nets Branch Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Nets - Levering 1 - Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 15/02471-20

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02808-7

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring av kontohold - Fusjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02828-12

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring av kontohold - Fusjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02646-68

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nets Branch Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Nets - Tilbakemelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 15/02828-13

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring av kontohold - Fusjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02646-69

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Landkreditt Bank AS

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Landkreditt - Tilbakemelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00669-4

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4358105914

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem - st. ref. (4358105914) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02646-70

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sbanken ASA

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sbanken - Tilbakemelding 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/01087-2

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Backup Solution for Sharepoint

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Backup Solution for Sharepoint

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/01087-3

Dokumentdato:

11.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Backup Solution for Sharepoint

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Backup Solution for Sharepoint

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/01230-1

Dokumentdato:

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Opplæring i foretak - Rapportering for 2020

Dokumenttittel:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Opplæring i Foretak - Rapportering for 2020

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01112-4

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand seminar

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Bistand seminar

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00709-2

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering, øvelser - Spørsmål og svar - Questions and answers

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 14/01540-30

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Økonomiringen Våler AS

Sak:

Revisjonsforespørsler - Audit requests - Firmaer - 14/01271

Dokumenttittel:

Kontoutdrag - Østlandske Montasje pr 31.12.2020

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 21/00466-6

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-19

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Konto for deponering av omtvistet beløp - Etterlyser svar

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-20

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Anmodning om deponering - Omtvisted husleie

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00854-5

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

28.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal