Norges Bank

Offentlig journal 03.05.2021 - 09.05.2021

Dokumentnummer 17/02683-7

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Bane NOR SF

Sak:

Rentefastsettelse Bane Nor - Brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for lån til Bane NOR SF gjeldende fra 01.01.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 17/01851-7

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Samferdselsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse Svinesundforbindelsen - brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for lån til Svinesundforbindelsen AS fra 01.01.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/01414-8

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse kontolån - Brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for kontolånsgruppe 1 gjeldende fra 01.01.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01962-3

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

Recommendation ESRB/2020/7 Restriction of distributions during the COVID-19 pandemic 27.05.2020

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/7 Reporting Template from Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02197-3

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Bankenes tilbud av kontanttjenester

Dokumenttittel:

Bankenes tilbud av kontanttjenester

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02348-132

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00931-4

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-16

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00854-4

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00852-4

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00637-4

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Invitasjonsbrev til de nordiske sentralbankene - 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Dokumenttittel:

Invitation to the 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00637-5

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bank of Finland

Sak:

Invitasjonsbrev til de nordiske sentralbankene - 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Dokumenttittel:

Invitation to the 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00637-6

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

Invitasjonsbrev til de nordiske sentralbankene - 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Dokumenttittel:

Invitation to the 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00177-2

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Dow Jones Factiva Limited

Sak:

Avtale - Financial Crime Search - Dow Jones

Dokumenttittel:

Avtale mellom Norges Bank og Dow Jones Factiva Limited - Financial Crime Search April 2021

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00631-4

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tilsyns- og vaktmestertjenester Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00860-2

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Salg av mulige falske myntstempler på auksjon i Sverige

Dokumenttittel:

20 kr 2003 stempler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00399-11

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Meld. St. 24 - Invitasjon til høring

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00399-12

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Dokument 9 2020-2021 Invitasjon til høring

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00860-3

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bålsta Auktionshall

Sak:

Salg av mulige falske myntstempler på auksjon i Sverige

Dokumenttittel:

Stempler til norske mynter - Auksjonshus

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00637-7

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Invitasjonsbrev til de nordiske sentralbankene - 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Dokumenttittel:

Invitation to the 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00358-6

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euronext

Sak:

VPS Overvåkingsmøte 16.03.2021

Dokumenttittel:

VPS presentasjon 16.03.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00637-8

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Sveriges Riksbank

Sak:

Invitasjonsbrev til de nordiske sentralbankene - 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Dokumenttittel:

Invitation to the 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00399-13

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Endelig referat fra orienteringsmøte med Finansministeren 18.03.2021

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00399-14

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Referat fra møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank i september 2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00312-3

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av altandekke og steinmur på konferansesenter Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Renovering altan Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00319-2

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Statsgjeld - VPS 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Dokumenttittel:

Borsa Italiana joins Euronext

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 15/00625-7

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Renteobservasjoner for statlige låneordninger

Dokumenttittel:

Rentefastsettelser for statlige låneordninger - Videreføring

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 17/01830-3

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

U Til:

The Group of Thirty

Sak:

G30 - Søknad om støtte

Dokumenttittel:

Norges Bank - Support G30

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01964-13

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB/2020/8 Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q1 submission - Template 2 + 3 - Deadline 30.04.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01038-1

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Garantiordningen for banklån til bedrifter - RNB 2021 - innspill

Dokumenttittel:

Garantiordningen for banklån til bedrifter - Innspill

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01039-1

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01040-1

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01122-35

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS uke 17 - 2021 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02646-40

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Møre

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Møre - Levering 2 - Beregninger

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-41

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Møre

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Møre - Tilbakemelding 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00298-8

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektstyringsverktøy

Dokumenttittel:

Avvisning av tilbud - Prosjektstyringsverktøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/01043-1

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Narodowy Bank Polski - National Bank of Poland

Sak:

Specimen fra Polen

Dokumenttittel:

Polish collector coins and banknote in 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00778-3

Dokumentdato:

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Arbeidsgiveravgift

Dokumenttittel:

Arbeidsgiveravgift - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 20/01964-14

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/2020/8 Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q1 submission - Deadline 30.04.2021- Template 2 and 3 + updated Template 1

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00800-2

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

HR Advisor - Payroll & Personnel Administration People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4365996643

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA HR SBV


Dokumentnummer 21/00759-4

Dokumentdato:

02.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01964-15

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/2020/8 Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q1 submission - Deadline 30.04.2021 - Updated Template 2

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02348-133

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00170-2

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Securities and Markets Authority (ESMA)

Sak:

Varsling via ESMA etter finalitetsdirektivet

Dokumenttittel:

SFD insolvency notifications - Contact details for designated authorities and systems - Update

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02646-42

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Handelsbanken Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Handelsbanken - Tilbakemelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00097-2

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kontrakt - Utbedring av inngangsparti og drenering Venastul 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forsikringsbevis Innlandet Venastul inngangsparti 2021

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00668-2

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Spesialrådgiver internrevisjon Norges Bank - st. ref. 4352601034

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00800-3

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

HR Advisor - Payroll & Personnel Administration People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4365996643

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA HR SBV


Dokumentnummer 21/00849-17

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-18

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00086-38

Dokumentdato:

02.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - ATC/C/2021/025 by 07.05.2021 - 03.05.2021 - ATC Written Consultation - Draft ESRB Annual Report 2020 - ECB-CONFIDENTIAL

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00988-18

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Torkel Rogstad

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Spørsmål om kilder til nyeste rapport om digitale sentralbankpenger

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00116-16

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Norway Chess

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Invitasjon til Norway Summit 2021

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00872-2

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/00285-4

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Monthly Report - April 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00931-5

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00843-2

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bloomberg Finance L.P

Sak:

Leveranse av finansielle data - Bloomberg

Dokumenttittel:

SFDR Reporting now available in Bloomberg PORT

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00672-2

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Politiets sikkerhetstjeneste

Sak:

Høring - Tiber

Dokumenttittel:

Høringssvar - Finanstilsynet og Norges Bank - Forslag til TIBER-NO - Rammeverk for cybersikkerhetstesting i finansiell sektor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01049-1

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4375782879

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Communications SBV Education Centre

Saksbehandler:

Communications SBV Education Centre


Dokumentnummer 21/01050-1

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Service Manager MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4376003257

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/01051-1

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Full-stack utviklere MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4377779449

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/01052-1

Dokumentdato:

18.04.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seksjonsleder Information Management Norges Bank - st. ref. 4378642198

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01053-1

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Norges Banks fond til økonomisk forskning - st. ref. 4381479461

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00086-39

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - ATC/C/2021/025 by 07.05.2021 - 03.05.2021 - ATC Written Consultation - Draft ESRB Annual Report 2020 - ECB-CONFIDENTIAL

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02646-43

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danske Bank Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Danske Bank - Tilbakemelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00351-1

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer - 2021

Dokumenttittel:

Eksportfinansiering Norge - Organisatoriske endringer og opprettelse av oppgjørskontoer i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02471-18

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01056-1

Dokumentdato:

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprosjekt mv

Dokumenttittel:

Høring - Gjennomføring av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt mv.

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00351-2

Dokumentdato:

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer - 2021

Dokumenttittel:

Eksportfinansiering Norge - Endring av oppgjørskontoer og opprettelse av nye kontoer

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01022-1

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00533-3

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00893-6

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk/eksponeringsdisk til kantinen

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk til kantinen - Ny utlysning

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00893-7

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk/eksponeringsdisk til kantinen

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk til kantinen - Ny utlysning

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00893-8

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk/eksponeringsdisk til kantinen

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk til kantinen - Ny utlysning

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/02375-46

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

NOKAS Tromsø

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Skjema for rapportering av destruksjonsfeil og avvik i NOKAS - Rapport 84-21

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00847-2

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Leder Controlling & Performance Management Finance, Norges Bank - st. ref. 4364592474

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 21/01058-1

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

03.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Arkivar Norges Bank - st. ref. 4379708510

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 18/02551-19

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

EU-kontroll - Kjøretøykontroll

Dokumenttittel:

Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer DK 33390

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00849-19

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-20

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-21

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-22

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-23

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-24

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00265-4

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB ATC European Systemic Cyber Group (ESCG)

Dokumenttittel:

Telco meeting 17.12.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00849-25

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00265-5

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB ATC European Systemic Cyber Group (ESCG)

Dokumenttittel:

Telco meeting 15.09.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00849-26

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00893-9

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk/eksponeringsdisk til kantinen

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk til kantinen - Ny utlysning

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/01057-4

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Health Care Services - Avskjermet

Dokumenttittel:

Draft Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00849-27

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00262-13

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notater for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01009-2

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Anne Heyerdahl

Sak:

Innsynskrav - Anne Heyerdahl - Alle dokumenter vedrørende arbeid i regi av Standard Norge på området sikkerhet/samfunnssikkerhet for årene 2007-2016

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Anne Heyerdahl - Alle dokumenter vedrørende arbeid i regi av Standard Norge på området sikkerhet/samfunnssikkerhet for årene 2007-2016

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00262-14

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00262-15

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00466-5

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00942-2

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00942-3

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00942-4

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01015-3

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00821-6

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR) - Dates for dialogue

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Security Operations


Dokumentnummer 21/01065-1

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01066-1

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01969-13

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/01060-2

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00821-7

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Tender - Managed Detection and Response service (MDR) - Time schedule

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Security Operations


Dokumentnummer 21/00821-8

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR) - Dates for dialogue

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Security Operations


Dokumentnummer 21/00849-28

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

04.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00109-20

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00469-4

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Færder kommune

Sak:

Avklaringer med Færder kommune om søknadsplikt altan bygg A - Vindåsen

Dokumenttittel:

Gbnr 209/52 - Strandgårdveien 12 - Søknad om rehabilitering av altan - Foreløpig svar

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01592-10

Dokumentdato:

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

International SOS (ISOS)

Sak:

Internationals SOS membership og Control Risks (Core) - Avtaleforlengelser

Dokumenttittel:

Wrt DPA - Data Protection Officer Europe

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00988-19

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Torkel Rogstad

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Spørsmål om kilder til nyeste rapport om digitale sentralbankpenger - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00672-3

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Høring - Tiber

Dokumenttittel:

Høringssvar fra DNB - TIBER-NO

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00392-10

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2021

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - Avvikling av oppgjørskontoer i Norges Bank tilhørende Statens kunstnerstipend

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01073-1

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

05.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00942-5

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01075-1

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01075-2

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00942-6

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01075-3

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00942-7

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00799-4

Dokumentdato:

03.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4359826390

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance - st. ref. (4359826390) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00799-5

Dokumentdato:

03.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4359826390

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance - st. ref. (4359826390) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00799-6

Dokumentdato:

03.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4359826390

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance - st. ref. (4359826390) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00799-7

Dokumentdato:

03.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4359826390

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance - st. ref. (4359826390) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00799-8

Dokumentdato:

03.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4359826390

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance - st. ref. (4359826390) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00799-9

Dokumentdato:

03.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4359826390

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance - st. ref. (4359826390) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00799-10

Dokumentdato:

03.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4359826390

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance - st. ref. (4359826390) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00799-11

Dokumentdato:

03.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4359826390

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance - st. ref. (4359826390) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00942-8

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMFInternational Monetary Fund - IMFInternational Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenSveriges Riksbank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonenLietuvos Bankas - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF SeksjonenSedlabanki Islands IMF-seksjonenThe World BankMinistry of Finance - Republic of LatviaMinistry of Finance - Republic of Estonia - IMF SeksjonenLatvijas Banka - IMF SeksjonenDanish Ministry of Finance

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00799-12

Dokumentdato:

03.04.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4359826390

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance - st. ref. (4359826390) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00942-9

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00942-10

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01075-4

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00942-11

Dokumentdato:

03.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01075-5

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01075-7

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansministeriet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01075-8

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01075-9

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00148-18

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NOKAS Tromsø

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Hastebestilling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00148-19

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Tromsø

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Hastebestilling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01078-1

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00148-20

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Vareopptelling og sjekk av utstyr - Tromsø

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01081-1

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

06.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av SMB-forordningen

Dokumenttittel:

Høring - gjennomføring av SMB-forordningen

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01082-1

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01083-1

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01049-2

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4375782879

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

Communications SBV Education Centre

Saksbehandler:

Communications SBV Education Centre


Dokumentnummer 21/00539-3

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01087-1

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Tender - Backup Solution for Sharepoint

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Tender - Backup Solution for Sharepoint

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/01090-1

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03707-24

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Sak:

Deltakelse i Unit avd BIBSYS - Avtale mellom Norges Banks bibliotek og Unit avd BIBSYS

Dokumenttittel:

Kostnadsvarsel for 2022 for faste tjenester som Unit leverer

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00262-16

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester vedrørende likeverdighetsbeslutning etter EMIR - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00262-17

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester vedrørende utfyllende regler til BRRD - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00893-13

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk/eksponeringsdisk til kantinen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk til kantinen - Ny utlysning

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00893-14

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

07.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk/eksponeringsdisk til kantinen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk til kantinen - Ny utlysning

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00709-1

Dokumentdato:

09.05.2021

Journaldato:

09.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Mercell Norge ASDoffin via Mercell

Sak:

Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security