Norges Bank

Offentlig journal 26.04.2021 - 02.05.2021

Dokumentnummer 19/02255-8

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varnish on banknotes reprint in the contract - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02623-7

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00003-4

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Gjennomføring syndikering 2021

Dokumenttittel:

Børsnotering av statsobligasjon - NST 483

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/01220-8

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale snekker - metall og mekaniske arbeider - Tjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02949-10

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Klagesak om veksling av utgåtte sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00399-9

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Protokoller fra hovedstyremøter i 2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 19/02255-10

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om godkjenning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00933-2

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/02423-18

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) - Sletting sikkerhetsansvarlig NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01135-2

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av paller - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale kjøp av paller - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/02032-7

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02032-8

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02032-9

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02032-10

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02032-11

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02032-12

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00958-1

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00396-1

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale Abonnement på analyse, forskning og analytikersamtaler innenfor IKT 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale Abonnement på analyse - forskning og analytikersamtaler innenfor IKT 2021

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02646-28

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Vest

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - Tilbakemelding 1 Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00855-10

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00855-11

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00855-12

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00218-4

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00332-3

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapportering mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00230-3

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 18/00825-9

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

MyBank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - MyBank

Dokumenttittel:

MyBank ASA - NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00301-6

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdstjenester til Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Renholdstjeneste Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00301-7

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdstjenester til Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Renholdstjeneste Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00301-8

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdstjenester til Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Renholdstjeneste Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/01937-19

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Nord-Norge

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Nord-Norge - NBO - Reaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/02423-19

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) - NBO - Reaktivering av bruker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00943-2

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i politianmeldelse

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring - Anmeldelse

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00704-4

Dokumentdato:

21.03.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00704-5

Dokumentdato:

21.03.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00704-6

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00704-7

Dokumentdato:

05.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00704-8

Dokumentdato:

05.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00704-9

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00704-10

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00704-11

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00704-12

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00704-13

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00704-14

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00704-15

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Personellsikkerhetssjef - st. ref. (4359641694) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 16/02955-69

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 31.03.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00944-2

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

U

U Til:

E24

Sak:

Innsynskrav - E24 - Innsyn i politianmeldelse

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 17/00848-15

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innstilling av medlemmer til Etikkrådet

Dokumenttittel:

Oppnevning av medlemmer til Etikkrådet

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00200-4

Dokumentdato:

25.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00227-4

Dokumentdato:

25.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00769-4

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/01120-67

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00787-2

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00787-3

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00787-4

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 19/01120-68

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00821-4

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/00821-5

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge ASDoffin via Mercell

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/00932-2

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 21/00893-2

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk/eksponeringsdisk til kantinen

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk til kantinen - ny utlysning

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00787-5

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00110-100

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Pareto Bank ASA

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Pareto Bank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00988-1

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Kaarbon

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Sentralisering og valg av digital valuta

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-2

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

ChromaWay

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Norges Bank CBDC and ChromaWay

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00932-4

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 21/00932-6

Dokumentdato:

25.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 21/00932-7

Dokumentdato:

25.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 21/00717-1

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjekledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00414-2

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-3

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-4

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner - Spørsmål og svar pr 15.04.2021

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-5

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-6

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-7

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-8

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner - Spørsmål og svar pr 14.04.2021

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-9

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-10

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-11

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-12

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-13

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-14

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner - Spørsmål og svar 21.04.2021

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00414-15

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge ASDoffin via Mercell

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 20/02646-29

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Sør

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør - Tilbakemelding 1 Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00849-2

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-3

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-4

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-5

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-6

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-7

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-8

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-9

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-10

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-11

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-12

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-13

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02646-30

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Møre

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Møre - Tilbakmelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 19/01120-69

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/01830-2

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

The Group of Thirty

Sak:

G30 - søknad om støtte

Dokumenttittel:

G30 - søknad om støtte 2021

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/04082-4

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Tjeneste for sikkerhetsmessig monitorering og hendelseshåndtering - Mnemonic AS

Dokumenttittel:

Endringsforespørsel (EFS) - nr 15 - ANPV (Moloch)

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 21/00704-19

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Vidar Bottolvs - Utvidet søkerliste personellsikkerhetssjef

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 17/00467-6

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Parallell rammeavtale - Konsulentbistand IKT Sikkerhet - Mnemonic AS

Dokumenttittel:

Avrop Sikkerhetsarkitekt SOC-plattform

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00109-13

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-14

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-15

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-16

Dokumentdato:

05.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-9

Dokumentdato:

05.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-10

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-11

Dokumentdato:

28.03.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-17

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-18

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-19

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/02623-10

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00906-2

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Varsel om erstatningskrav

Dokumenttittel:

Varsel om erstatningskrav etter personopplysningsloven

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00962-2

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Vedtak om rapportering av opplysninger om utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Dokumenttittel:

Henvendelse om mikrodata

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00931-3

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-15

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00854-3

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00852-3

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02130-58

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00485-28

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av blomster

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/00964-1

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Datatilsynet

Sak:

Korrespondanse Datatilsynet

Dokumenttittel:

Data Protection Officer (DPO) Network - Agenda for the next meeting

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00584-4

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

DiffIT Personvern

Dokumenttittel:

Schrems II status og notat

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00988-3

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

AML Partners

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

AI ID Verfication - CBDC - Centralised Workflow Solution

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 14/02598-18

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Samarbeidsmøter mellom Norges Bank og Finanstilsynet - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Referat fra samarbeidsmøte mellom Norges Bank og Finanstilsynet på betalingsfeltet 22.01.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01592-9

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

International SOS (ISOS)

Sak:

Internationals SOS membership og Control Risks (Core) - Avtaleforlengelser

Dokumenttittel:

Updated schedule fees - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02646-31

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sbanken ASA

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sbanken - Tilbakemelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00700-2

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Asker kommune

Sak:

Norges Banks kostnadsundersøkelse for 2020 - Offentlig sektor

Dokumenttittel:

Rapportering fra Asker kommune

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00700-3

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bærum kommune

Sak:

Norges Banks kostnadsundersøkelse for 2020 - Offentlig sektor

Dokumenttittel:

Rapportering fra Bærum kommune

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00700-4

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune, Byrådsavdelingen for Finans

Sak:

Norges Banks kostnadsundersøkelse for 2020 - Offentlig sektor

Dokumenttittel:

Rapportering fra Oslo kommune

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/00148-38

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/AWG - Written procedures/Consultation/Call for interest/Comments - Analysis Working Group

Dokumenttittel:

Analysis Working Group Consultation - AWG/C/2021/005 By 2021-05-10 - Joint AWG-MPAG written Consultation on Vulnerabilities in the Commercial Real Estate Sector

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00908-28

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/04350-25

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Møtereferat

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00058-28

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2021/019 By 2021-04-26 - Fatal Flaw Check of Issues Note on corporate Insolvencies

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00256-8

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Resiprokeringsanmodning fra Norge - Request for Reciprocation of Measures taken pursuant to Article 133 CRD and Article 458 CRR

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2021/020 By 2021-04-30 - GBWP Request for reciprocation of measures taken by Norway (Art 133 CRD, Article 458 CRR)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00058-29

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2021/020 By 2021-04-30 - GBWP Request for Reciprocation of Measures taken by Norway - Art 133 CRD, and Article 458 CRR

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00230-4

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00332-4

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 17/00803-13

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

KLP Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - KLP Banken AS

Dokumenttittel:

KLP Banken AS - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/00635-9

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Rapportering statsgjeld SSB

Dokumenttittel:

Endringer i renter på statsgjeld 2021 Q1 - Accrued Interest Change - SSB

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/00414-16

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

27.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale for grafisk produksjon av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 16/02704-57

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC Bottom-up Survey Risks and Vulnerabilities

Dokumenttittel:

2021 Q2 ESRBs Bottom-up Survey nr. 41 - Forespørsel fra ESRB

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00962-3

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Vedtak om rapportering av opplysninger om utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Dokumenttittel:

Vedtak om rapportering av opplysninger om utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00962-4

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Vedtak om rapportering av opplysninger om utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Dokumenttittel:

Henvendelse om mikrodata

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00726-4

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest av DiffIT TI - ServiceNow

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Sikkerhetstest Diffit IT - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 19/00504-6

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SWIFT

Sak:

Øvelse - MIRS - IBO

Dokumenttittel:

MIRS øvelse - Eksterne deltakere- Testmiljø - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00726-5

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest av DiffIT TI - ServiceNow

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Sikkerhetstest Diffit IT - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00058-30

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2021/018 By 2021-04-28 - GBWP on occasional Paper Legal Entity Identifier

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00726-6

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest av DiffIT TI - ServiceNow

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Sikkerhetstest Diffit IT - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02646-32

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Elavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Elavon - Tilbakemelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00934-1

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold - møte - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00934-2

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02646-33

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Østlandet - Tilbakemelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00058-31

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2021/017 By 2021-04-27 - GB WP for the Approval of the Compliance Report on the Recommendations A and B on closing real Estate Data Gaps

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00298-4

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektstyringsverktøy

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på avklaringsspørsmål - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00298-5

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektstyringsverktøy

Dokumenttittel:

Avklaringsspørsmål - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00298-6

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektstyringsverktøy

Dokumenttittel:

Avklaringsspørsmål - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00298-7

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektstyringsverktøy

Dokumenttittel:

Svar på avklaringsspørsmål - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02139-15

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Universität Osnabrück

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/01009-1

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Anne Heyerdahl

Sak:

Innsynskrav - Anne Heyerdahl - Alle dokumenter vedrørende arbeid i regi av Standard Norge på området sikkerhet/samfunnssikkerhet for årene 2007-2016

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Anne Heyerdahl - Alle dokumenter vedrørende arbeid i regi av Standard Norge på området sikkerhet/samfunnssikkerhet for årene 2007-2016

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00831-2

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

U

U Til:

SpareBank 1 Markets

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2021

Dokumenttittel:

Nullkupongrenter

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00778-2

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Arbeidsgiveravgift

Dokumenttittel:

Arbeidsgiveravgift - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 21/00932-10

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 21/00932-11

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 21/00932-12

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Minikonkurranse Enhetsdirektør IBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 21/00614-7

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/04208-54

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking Groups

Dokumenttittel:

Meldinger om utsettelse av Handelsbankens General Resolution College møte

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04208-55

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking Groups

Dokumenttittel:

Swedbank Placeholder for Resolution College Meeting 210521

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04208-56

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking Groups

Dokumenttittel:

Swedbank - Joint Decision Timetable 2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00704-18

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Innsynskrav

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/01011-1

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vikariat - arkivfaglig kompetanse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Vikar med arkivfaglig kompetanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 15/04208-57

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking Groups

Dokumenttittel:

SEB - Joint Decision Timetable 2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04208-58

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking Groups

Dokumenttittel:

Core College SEB October 2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04208-59

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking Groups

Dokumenttittel:

SEB - Group Resolution Plan 2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04208-60

Dokumentdato:

12.12.2019

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking Groups

Dokumenttittel:

SEB - Joint Decision Document 2019

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04208-61

Dokumentdato:

21.09.2018

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking Groups

Dokumenttittel:

SEB - Draft Resolution Plan 2018

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02646-34

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 SR-Bank - Tilbakemelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02770-11

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Kontoholdsavtale - korrespondanse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatering status - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02282-44

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Updated bid 27.04.2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 21/00637-3

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Invitasjonsbrev til de nordiske sentralbankene

Dokumenttittel:

Invitation to the 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00148-15

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Bilde av rack hylle Stavanger - Trondheim og Bergen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00175-9

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS

Sak:

Drift 2021 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Fargestoffliste - Søknadsskjema innlevering fargede sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00675-5

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/01015-1

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 20 1st paragraph letter b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01015-2

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 20 1st paragraph letter b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00759-3

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00787-7

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00787-8

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00787-9

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00787-10

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

28.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/01017-1

Dokumentdato:

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Salg av bruktbil - Avskjermet

Dokumenttittel:

Salgskontrakt Bruktbil - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/01017-2

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Salg av bruktbil - Avskjermet

Dokumenttittel:

Salg av bruktbil - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00787-11

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 20/02646-35

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Østlandet - Levering 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-36

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Nord-Norge - Tilbakemelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00849-14

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-15

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00988-4

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Crunchfish

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Offline Payments for CBDC

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00849-16

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00499-4

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Cash Processing Solutions (CPS)

Sak:

Avtale med CPS om service på DLR7000 maskin i Oslo

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00697-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02551-18

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

EU-kontroll - Kjøretøykontroll

Dokumenttittel:

Fristen for EU-kontroll nærmer seg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00965-2

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/00965-3

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge ASDoffin via Mercell

Sak:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/00860-4

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Salg av mulige falske myntstempler på auksjon i Sverige

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00893-3

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk/eksponeringsdisk til kantinen

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk til kantinen - ny utlysning

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00893-4

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk/eksponeringsdisk til kantinen

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk til kantinen - ny utlysning

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00893-5

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk/eksponeringsdisk til kantinen

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk til kantinen - ny utlysning

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/01021-1

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Brev fra Høyres næringsfraksjon på Stortinget om møte/bistand, og svarbrevet fra NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Brev fra Høyres næringsfraksjon på Stortinget om møte/bistand, og svarbrevet fra NBIM

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/02646-37

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Østlandet - Tilbakemelding 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02399-8

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euronext

Sak:

VPS overvåkingsmøte 03.11.2020

Dokumenttittel:

Kommentarer på referat fra 03.11.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02646-38

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 SMN - Tilbakemelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/01023-1

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

29.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00988-5

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sjur Brekke Espedal

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

DIgitale Sentralbank Penger (DSP) - Masteroppgave - NTNU

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-6

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

eCurrency

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Norges Bank and eCurrency - Next Steps 2021

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-7

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Giesecke & Devrient

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Follow up CBDC Discussion

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-8

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Accenture AS

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

CBDC Workshop

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-9

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

nChain

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Follow-up on nChain and Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00259-4

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2021

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2021 FT - NBA PFM - Nr. 4

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02646-39

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Andebu Sparebank

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Andebu Sparebank - Tilbakemelding 1

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-10

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

U Til:

nChain

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Follow-up on nChain and Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-11

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Accenture AS

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

CBDC Workshop

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-12

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Giesecke & Devrient

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Follow up CBDC discussion

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-13

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

U Til:

eCurrency

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Norges Bank and eCurrency - Next steps 2021

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-14

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Sjur Brekke Espedal

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Digitale Sentralbank Penger (DSP) - Masteroppgave - NTNU

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00965-4

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Tenders Electronic Daily - TED

Sak:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Dokumenttittel:

Notice in publication process - 21-221498-001

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/01032-1

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01033-1

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00897-12

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Representantskapets rapport til Stortinget for 2020 - Dokument 9 (2020-2021)

Dokumenttittel:

Program - Høring i finanskomiteen mandag 03.05.2021

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/01036-1

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00960-2

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

30.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-tender - Interaction and Graphic designer

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-tender - Interaction and Graphic designer

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement