Norges Bank

Offentlig journal 19.04.2021 - 25.04.2021

Dokumentnummer 20/01847-8

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Leverandøravhengighet for NICS - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging leverandøruavhengighet - Svar på brev fra Bits 29.09.2020 - Spørsmål om ytterligere informasjon

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01358-14

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Rapport fra tilsynsmøter om NICS - Oktober 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00888-7

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forskrift om politiattest og kredittopplysninger ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank

Dokumenttittel:

Bestemmelser i medhold av sentralbankloven § 2-15 tredje og fjerde ledd

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00399-7

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

SPU - Regulering av investeringer i unoterte selskaper med intensjon om å søke notering på regulert og anerkjent markedsplass

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00485-7

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-8

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-9

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-10

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01592-8

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

International SOS (ISOS)

Sak:

Internationals SOS membership og Control Risks (Core) - Avtaleforlengelser

Dokumenttittel:

Notification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00898-11

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-12

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-13

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-14

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-15

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-16

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-17

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00058-27

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure-Consultations-Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2021/016 by 22.04.2021 - GBWP on request for reciprocation of measures taken by Norway (art. 133 CRD and art 458CRR)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00860-1

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Salg av mulige falske myntstempler på auksjon i Sverige

Dokumenttittel:

2003 20 kr stempler til salgs på auksjon i Sverige

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01845-56

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01122-34

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS uke 15 - 2021 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00008-2

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Nasjonalbiblioteket

Sak:

Fag- og forskningsbibliotekstatistikken - FFB - 2020

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende bibliotekstatistikk for Norges Banks bibliotek

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/03003-39

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS

Dokumenttittel:

Periodisk rapportering NICS nr. 2 2021 - 26.01.-16.03.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00846-3

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00846-4

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01120-62

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-63

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-64

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00894-2

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01964-12

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/2020/8 Monitoring the financial Stability Implications of Debt Moratoria, and public Guarantee Schemes and other Measures of a fiscal Nature taken to protect the real Economy in Response to the COVID-19 Pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q1 submission - Deadline 30.04.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01297-5

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00901-2

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-13

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00904-1

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Tjenestetilbud ENISA

Dokumenttittel:

Tjenestetilbud ENISA

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00906-1

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Varsel om erstatningskrav

Dokumenttittel:

Varsel om erstatningskrav

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02613-8

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Fusjon Nets og Nexi

Dokumenttittel:

Fusjon Nets - Nexi - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00242-4

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2021

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Overføring for april 2021

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/00609-13

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav personopplysninger

Dokumenttittel:

Oversendelse og svar vedrørende kopi av personopplysninger - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00609-14

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav personopplysninger

Dokumenttittel:

Vedrørende varsel om mulig erstatningskrav - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00399-8

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

SPU - Overføring for april 2021

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02282-33

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Melding fra leverandør

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-34

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Melding fra leverandør

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-35

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Melding til leverandør

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-36

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Melding fra leverandør

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-37

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Melding til leverandør

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-38

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Melding til leverandør

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-39

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Melding til leverandør

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-40

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Melding fra leverandør

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-41

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Melding til leverandør

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-42

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Melding fra leverandør

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-43

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Melding fra leverandør

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 21/00908-1

Dokumentdato:

05.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00846-5

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00909-1

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00910-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00912-1

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02949-11

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Klage over vedtak om veksling av utgåtte sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01842-14

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Santander Consumer Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Santander Consumer Bank AS

Dokumenttittel:

Santander Consumer Bank AS - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00837-2

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gyldendal Norsk Forlag

Sak:

Gyldendal Rettsdata - Abonnement

Dokumenttittel:

Kundeavtale for Gyldendal Rettsdata

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00915-1

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Prosjekt Endpoint Security

Dokumenttittel:

Nationalbanken - Endpoint Security

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01297-6

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00801-2

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Assisterende direktør Avdeling for pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4366537446

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 19/01120-65

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00689-6

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

19.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Cornerstone Consultancy

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Cornerstone Consultancy

Saksansvarlig:

Human Resources

Saksbehandler:

Human Resources


Dokumentnummer 21/00517-14

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01120-66

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00921-1

Dokumentdato:

13.03.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00922-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00924-1

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00805-3

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

NGFS WS3 Subgroup Central Bank Disclosure (Journal)

Dokumenttittel:

Subgroup on climate-related central bank disclosures - Team distribution

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00148-14

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NOKAS Trondheim

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Trau med 20-krone pakket feil

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00805-4

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Banco de Portugal (Bank of Portugal)

Sak:

NGFS WS3 Subgroup Central Bank Disclosure (Journal)

Dokumenttittel:

Subgroup on CB disclosures - Links to central banks TCFD reporting-related information

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00927-1

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00675-3

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftelse på anmeldt forhold

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00675-4

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00928-1

Dokumentdato:

28.03.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00395-1

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Betalingsoppdrag 2021

Dokumenttittel:

Overføring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00395-2

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Betalingsoppdrag 2021

Dokumenttittel:

Overføring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00395-3

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Betalingsoppdrag 2021

Dokumenttittel:

Overføring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00929-1

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02140-2

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Brev 21.08.2020

Dokumenttittel:

Bruk av akademikere og utdanningsinstitusjoner

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00116-13

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Invitasjon Øystein Olsen - Innlegg for Spekters styre om økonomiske utsikter

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 15/02766-6

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Helgeland

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Helgeland - Skjema for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00116-14

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Innlegg for Spekters styre om økonomiske utsikter

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 15/00877-19

Dokumentdato:

23.03.2020

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00399-10

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

SPU - Investeringsmandat til leder av NBIM

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00093-14

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00803-24

Dokumentdato:

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Arkivverket

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statistikk over bruk av avleverte arkiv fra Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00702-21

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse vikar med arkivfaglig kompetanse

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse vikar med arkivfaglig kompetanse

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00930-1

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Vurdering av tredje driftssted for NICS

Dokumenttittel:

Spørsmål fra Bits om vurdering av 3. driftssted

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00930-2

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Vurdering av tredje driftssted for NICS

Dokumenttittel:

Svar til Bits på spørsmål om 3. driftssted

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00931-1

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

20.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01288-10

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Avtale om abonnement - Dagens Næringsliv

Dokumenttittel:

Utvidelse av bedriftsavtale - Dagens Næringsliv

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00301-3

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdstjenester til Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00301-4

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdstjenester til Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00301-5

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdstjenester til Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00933-1

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00855-1

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00855-2

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00935-1

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00936-1

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Henvendelse fra politiet vedrørende mulig veksling av utgåtte sedler

Dokumenttittel:

Beslutning om utlevering

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00936-2

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Henvendelse fra politiet vedrørende mulig veksling av utgåtte sedler

Dokumenttittel:

Beslutning om utlevering

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00821-2

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Tenders Electronic Daily - TED

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR) - 21-205372-001 - Notice Received

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Security Operations


Dokumentnummer 20/00897-7

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Representantskapets rapport til Stortinget for 2020 - Dokument 9 (2020-2021)

Dokumenttittel:

Dokument 9 (2020-2021) - Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2020 - Invitasjon til åpen høring i Stortingets finanskomite mandag 03.05.2021

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00855-3

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00855-4

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00855-5

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00942-1

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 20 1st paragraph letter b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00936-3

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Henvendelse fra politiet vedrørende mulig veksling av utgåtte sedler

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Beslutning om utlevering

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00855-6

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00855-7

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00855-8

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetInternational Monetary Fund - IMFInternational Monetary Fund - IMFInternational Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenSveriges Riksbank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonenLietuvos Bankas - IMF-seksjonenEesti PankMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF SeksjonenSedlabanki Islands IMF-seksjonenThe World BankMinistry of Finance - Republic of LatviaMinistry of Finance - Republic of Estonia - IMF SeksjonenLatvijas Banka - IMF SeksjonenRegeringskanslietDanish Ministry of Finance

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01767-10

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Evje og Hornnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Evje og Hornnes Sparebank

Dokumenttittel:

Evje og Hornnes Sparebank - NBO - Reaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01402-10

Dokumentdato:

20.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Hovedstyret

Sak:

Oppfølging av og tilsyn med ny daglig leder - CEO i NBIM

Dokumenttittel:

Kopi av henvendelse fra Norges Bank til Finansdepartementet om bruk av akademikere og utdanningsinstitusjoner som har mottatt støtte fra AKO Foundation

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00943-1

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i politianmeldelse

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i politianmeldelse - Dokument 19/01969-12

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00944-1

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

21.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

E24

Sak:

Innsynskrav - E24 - Innsyn i politianmeldelse

Dokumenttittel:

Innsynskrav - E24 - Innsyn i politianmeldelse - Innsyn i dokument 19/01969-12

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 16/01749-23

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - DNB Bank ASA

Dokumenttittel:

DNB ASA - Ny kodebrikke for bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00946-1

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Flytting av - Avskjermet

Dokumenttittel:

Flytting av - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00200-3

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00227-3

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00631-3

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud - Tilsyns- og vaktmestertjeneste - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02551-17

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

EU-kontroll - Kjøretøykontroll

Dokumenttittel:

Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke DN 18734

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00769-3

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 17/01289-5

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00252-4

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Evaluering av statsgjeldforvaltningen

Dokumenttittel:

Evaluering av statsgjeldsforvaltningen

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00855-9

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danish Ministry of Finance

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00931-2

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00584-3

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

DiffIT Personvern

Dokumenttittel:

Schrems II - PVS

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 17/01289-6

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00950-1

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

PSI IPV Ltd

Sak:

The IP Registry - Distribusjon av IP-adresser til utgivere biblioteket har avtaler med

Dokumenttittel:

Oppretting av konto - The IP Registry

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00950-2

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

PSI IPV Ltd

Sak:

The IP Registry - Distribusjon av IP-adresser til utgivere biblioteket har avtaler med

Dokumenttittel:

Sammenslåing av kontoer - The IP registry

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 16/02193-20

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

SIX x-clear AG

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - SIX x-clear

Dokumenttittel:

SIX x-clear AG - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02813-14

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02813-15

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00352-5

Dokumentdato:

21.03.2017

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver media og eksterne relasjoner - st. ref. (4336518773) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00352-6

Dokumentdato:

22.03.2017

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver media og eksterne relasjoner - st. ref. (4336518773) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00352-7

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver media og eksterne relasjoner - st. ref. (4336518773) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00352-8

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver media og eksterne relasjoner - st. ref. (4336518773) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00352-9

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver media og eksterne relasjoner - st. ref. (4336518773) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00352-10

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver media og eksterne relasjoner - st. ref. (4336518773) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00352-11

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver media og eksterne relasjoner - st. ref. (4336518773) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00352-12

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver media og eksterne relasjoner - st. ref. (4336518773) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00352-14

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Rådgiver media og eksterne relasjoner - st. ref. (4336518773) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00352-15

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Rådgiver media og eksterne relasjoner - st. ref. (4336518773) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00112-4

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - kvartalsmøte Finansdepartementet 2021

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Kvartalsmøte 20.04.2021 - Referat

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02348-131

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

22.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01828-11

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Opdals Sparebank (Oppdalsbanken)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Opdals Sparebank

Dokumenttittel:

Opdals Sparebank - NBO - Reaktivering av bruker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00805-5

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Banque de France

Sak:

NGFS WS3 Subgroup Central Bank Disclosure (Journal)

Dokumenttittel:

NGFS WS3 - Subgroup on CB's Disclosure - Kick off call

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00805-6

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Banco de Portugal (Bank of Portugal)

Sak:

NGFS WS3 Subgroup Central Bank Disclosure (Journal)

Dokumenttittel:

NGFS WS3 - Subgroup on CB's Disclosure - Kick off call

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00961-1

Dokumentdato:

21.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Dokument 18/00097-57

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Dokument 18/00097-57

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/00961-2

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Dokument 18/00097-57

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Dokument 18/00097-57

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 20/02197-5

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Bankenes tilbud av kontanttjenester

Dokumenttittel:

Bankenes tilbud av kontanttjenester - Brev til Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00671-9

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

23.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Direktør Internrevisjonen, Norges Bank - st. ref. 4359106934

Dokumenttittel:

CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA HR Resourcing

Saksbehandler:

NBA HR Resourcing