Norges Bank

Offentlig journal 12.04.2021 - 18.04.2021

Dokumentnummer 20/00885-8

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale rådgivende ingeniører - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Bistand til prosjektering - RIBr - Sluser og diverse

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00718-1

Dokumentdato:

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Profileringsartikler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01220-9

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale snekker - metall og mekaniske arbeider - Tjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00484-3

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tilbud - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00484-4

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tilbud - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00484-5

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tilbud - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00484-6

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tilbud - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00484-7

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tilbud - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00484-8

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tilbud - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00484-9

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tilbud - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01450-2

Dokumentdato:

15.04.2020

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Magnussen, Merete

Sak:

Data om kortbruk fra DNB

Dokumenttittel:

Avtale DnB - innsikt av kundedata

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/00789-1

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Smittedata per kommune - Dialog med VG

Dokumenttittel:

Forespørsel om data

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/00503-3

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Countries which received the ESRB Warnings in 2019 regarding medium-term Vulnerabilities in the residential Real Estate Sector (RRE)

Dokumenttittel:

Country Extract of Follow-up to the Countries that received ESRB Warnings in 2019

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04350-18

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Invitasjon til møte - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/00908-26

Dokumentdato:

01.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00749-2

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Melding om soliditet - Avskjermet

Dokumenttittel:

Melding om soliditet - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02135-6

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Voss Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Voss Sparebank

Dokumenttittel:

Voss Sparebank - NBO - Deaktivering av bruker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00571-1

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFI Pseudonymization

Dokumenttittel:

Response to RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00571-2

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFI Pseudonymization

Dokumenttittel:

Response to RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00689-2

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Cornerstone Consultancy

Dokumenttittel:

Tilbud - Cornerstone Consultancy - Avskjermet

Saksansvarlig:

Human Resources

Saksbehandler:

Human Resources


Dokumentnummer 21/00571-3

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFI Pseudonymization

Dokumenttittel:

Response to RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00571-4

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFI Pseudonymization

Dokumenttittel:

Response to RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00571-5

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFI Pseudonymization

Dokumenttittel:

Response to RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00571-6

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFI Pseudonymization

Dokumenttittel:

Response to RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00571-7

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFI Pseudonymization

Dokumenttittel:

Response to RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00571-8

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFI Pseudonymization

Dokumenttittel:

Response to RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 16/02099-20

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Vest

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Vest

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - NBO - Deaktivering av bruker

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01778-11

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebank 68 Grader Nord

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Harstad Sparebank

Dokumenttittel:

Sparebank 68 grader Nord - NBO - Deaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/00877-16

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00877-17

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00877-18

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/04350-19

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Invitasjon til møte - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 15/04350-20

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Invitasjon til møte - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00571-9

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFI Pseudonymization

Dokumenttittel:

Response to RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00571-10

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFI Pseudonymization

Dokumenttittel:

Response to RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00400-2

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

Dokumenttittel:

Kvittering på innsendt høringssvar på Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00598-4

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonenEesti PankLatvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00687-7

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00687-8

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00687-9

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00687-10

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00788-2

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Personellsikkerhetskonvolutt

Dokumenttittel:

Anmodning om oversendelse av personellsikkerhetskonvolutt - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 16/01944-12

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Østfold Akershus

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Østfold Akershus

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Østfold Akershus - NBO - Deaktivering av bruker

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00805-1

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Banque de France

Sak:

NGFS WS3 Subgroup Central Bank Disclosure (Journal)

Dokumenttittel:

Follow-up kick-off Call Subgroup on CB Disclosure and Organisation of Work

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01942-17

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 SR-bank

Dokumenttittel:

Sparebank 1 SR-Bank - NBO - Deaktivering av bruker

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00807-1

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00807-2

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00807-3

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00807-4

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00807-5

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00807-6

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00807-7

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00807-8

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00807-9

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00807-10

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00256-7

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Resiprokeringsanmodning fra Norge - Request for Reciprocation of Measures taken pursuant to Article 133 CRD and Article 458 CRR

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - ATC/WP/2021/011 By 2021-04-14 - ATC WP on the request for reciprocation by other Member States of measures taken by Norway

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00377-2

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Universitetsforlaget AS

Sak:

Juridika - Abonnement

Dokumenttittel:

Tilgang for to nye brukere til Juridika

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 16/02135-7

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Voss Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Voss Sparebank

Dokumenttittel:

Voss Sparebank - NBO - Reaktivering av bruker

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-120

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00110-93

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Stadsbygd Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Stadsbygd Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 16/01944-13

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Østfold Akershus

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Østfold Akershus

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Østfold Akershus - NBO - Reaktivering av bruker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/01107-4

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Forsvarsbygg

Sak:

Leie av parkeringsplasser 2018 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse vedrørende oppsigelse

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00110-94

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 BV

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Sparebank 1 BV - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00101-18

Dokumentdato:

01.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-19

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00815-1

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00815-2

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00815-3

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-20

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-21

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00815-4

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00815-5

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00815-6

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00815-7

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetInternational Monetary Fund - IMFInternational Monetary Fund - IMFInternational Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenSveriges Riksbank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonenLietuvos Bankas - IMF-seksjonenEesti PankMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF SeksjonenSedlabanki Islands IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of LatviaMinistry of Finance - Republic of Estonia - IMF SeksjonenDanish Ministry of FinanceLatvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00815-8

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00815-9

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00815-10

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00816-1

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Bank

Sak:

European Central Bank (ECB - ESB) - Technical Meeting Norges Bank og Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Meeting - ECB - Finanstilsynet and Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02099-17

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Kombinerte kapitalkrav (capital-based macroprudential measures)

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - Publication of the Overview of capital-based macroprudential Measures

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04350-21

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Invitasjon til møte - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00815-11

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00160-3

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01847-14

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Leverandøravhengighet for NICS - Avskjermet

Dokumenttittel:

Møte med Bits 07.04.2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00571-11

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFI Pseudonymization

Dokumenttittel:

Response to RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 17/02423-16

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/02099-18

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Kombinerte kapitalkrav (capital-based macroprudential measures)

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - ATC WP on the Publication of the Overview of capital-based macroprudential Measures on the ESRB Website

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04350-22

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Invitasjon til møte - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01824-14

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Bank Norge ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea

Dokumenttittel:

Nordea Bank Norge ASA - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00503-4

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

ESRB - Countries which received the ESRB Warnings in 2019 regarding medium-term Vulnerabilities in the residential Real Estate Sector (RRE)

Dokumenttittel:

Country extract of Follow-up to the countries that received ESRB warnings in 2019 - For comments

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00820-1

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Targeted Consultation on the Review of the Directive on Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems 12.02.2021 -Finalitetsdirektivet-oppgjørsdirektivet

Dokumenttittel:

Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir - EU-kommisjonens høring

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00820-2

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

European Commission

Sak:

Targeted Consultation on the Review of the Directive on Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems 12.02.2021 -Finalitetsdirektivet-oppgjørsdirektivet

Dokumenttittel:

EU-kommisjonens høringsnotat 12.02.2021 - Targeted Consultation on the Review of the Directive on Settlement Finality in Payment and Securities settlement systems)

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00467-3

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Data til Finanstilsynet - Talluttrekk fra NBO

Dokumenttittel:

Data Innskudd - F-Innskudd 2020 - Tilbakemelding fra tilsynet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00609-5

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav personopplysninger

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Personopplysninger

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00609-6

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav personopplysninger

Dokumenttittel:

Verifikasjon av identitet i forbindelse med innsyn - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00110-95

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nordvest

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Nordvest - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-96

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Melhus Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Melhus Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 16/01844-16

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sbanken ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sbanken ASA - (tidligere Skandiabanken ASA)

Dokumenttittel:

Sbanken - NBO - Reaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01841-16

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sandnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sandnes Sparebank

Dokumenttittel:

Sandnes Sparebank - NBO - Reaktivering av brukere - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01720-10

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Askim og Spydeberg Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Askim og Spydeberg Sparebank

Dokumenttittel:

Askim og Spydeberg Sparebank - NBO - Reaktivering av bruker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01830-13

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Pareto Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Pareto Bank ASA

Dokumenttittel:

Pareto Bank ASA - Reaktivering av bruker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00805-2

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Banco de Portugal (Bank of Portugal)

Sak:

NGFS WS3 Subgroup Central Bank Disclosure (Journal)

Dokumenttittel:

Summary of the kick-off Call Subgroup on CB Disclosure

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00828-1

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Banque de France

Sak:

NGFS Plenary April 2021

Dokumenttittel:

Preliminary Agenda NGFS Plenary Virtual

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00828-2

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Banque de France

Sak:

NGFS Plenary April 2021

Dokumenttittel:

NGFS PLENARY - Annual meeting - Background documents - First set

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00779-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02660-52

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

WG FS - New Matrix of Acts in Financial Services - 8 April 2021

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00684-2

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøledisk til kantinen

Dokumenttittel:

Tilbud - Kjøledisk til kantinen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00671-5

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Direktør Internrevisjonen, Norges Bank - st. ref. 4359106934

Dokumenttittel:

Innsynskrav

Saksansvarlig:

NBA HR Resourcing

Saksbehandler:

NBA HR Resourcing


Dokumentnummer 21/00671-6

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Direktør Internrevisjonen, Norges Bank - st. ref. 4359106934

Dokumenttittel:

Innsyn DN - offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA HR Resourcing

Saksbehandler:

NBA HR Resourcing


Dokumentnummer 21/00671-7

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Direktør Internrevisjonen, Norges Bank - st. ref. 4359106934

Dokumenttittel:

Krav om innsyn - offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA HR Resourcing

Saksbehandler:

NBA HR Resourcing


Dokumentnummer 21/00807-11

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00807-12

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00750-4

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00750-5

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00148-12

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Vedlegg 6 - Skjema Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00148-13

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Oppdatert taushetserklæring

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00635-3

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00180-8

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Innspill VPS - Central Securities Depositories Regulation (CSDR)

Dokumenttittel:

Påskestatus - Tilbakemelding angående CSDR

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00180-9

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Innspill VPS - Central Securities Depositories Regulation (CSDR)

Dokumenttittel:

Omforent referat med Finanstilsynet 10.03.2021 om linker

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02099-19

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

U

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Kombinerte kapitalkrav (capital-based macroprudential measures)

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - ATC WP on the Publication of the Overview of capital-based macroprudential Measures on the ESRB Website - Norges Bank's Reply

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00635-4

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02661-2

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Commerzbank AG

Sak:

Skjema og henvendelser KYC/AML tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Forespørsel oppdatering KYC-AML Commerzbank 2021 - For MI Operations

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02661-3

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Commerzbank AG

Sak:

Skjema og henvendelser KYC/AML tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Oppdatering KYC-AML Commerzbank 2021 - For MI Operations

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00110-97

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 - Lom og Skjåk

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Lom og Skjåk - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 14/01653-22

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NOKAS Bergen

Sak:

Taushetserklæringer - Sentralbankdepoter - NOKAS - Sak 11/01260

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00160-4

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02348-122

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00831-1

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Refinitiv London

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2021

Dokumenttittel:

Information - Green funding plans

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02348-123

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-124

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

12.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-125

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00211-5

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Totalforsvaret mot 2040 - Forsvarets forskningsinstitutt

Dokumenttittel:

Oppfølging av prosjektet Totalforsvaret mot 2040

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00058-24

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure-Consultations-Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Consultation - 2021-03-30-Support provided by Member Institutions to the ESRB in 2020 - for Reference to the ESRB Annual Report

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00058-25

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure-Consultations-Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Consultation GB/C/2021/005 by 2021-04-12 - 2021-03-30-Support provided by Member Institutions to the ESRB in 2020 - for Reference to the ESRB Annual Report - Norges Bank's Reply

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00058-26

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure-Consultations-Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Consultation - Call to GB Members on the Notification by FR to extend the Period of Application of a Measure under Art 458 CRR

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00503-5

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

ESRB - Countries which received the ESRB Warnings in 2019 regarding medium-term Vulnerabilities in the residential Real Estate Sector (RRE)

Dokumenttittel:

Country Extract of Follow-up to the Countries that received ESRB Warnings in 2019 - Comments

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00086-35

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures-Consultations-Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - ATC WP on occasional Paper Legal Entity Identifier - Its Benefits in monitoring systemic risk

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01964-11

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/2020/8 Monitoring the financial Stability Implications of Debt Moratoria, and public Guarantee Schemes and other Measures of a fiscal Nature taken to protect the real Economy in Response to the COVID-19 Pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q1 Submission

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02154-3

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Koronatiltak - Ekstra parkeringsplasser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Parkeringshuset på Bankplassen i Oslo

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02154-4

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Koronatiltak - Ekstra parkeringsplasser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppsigelse av 25 ekstra p-plasser

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 17/02442-9

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Parallell rammeavtale - Kjøp av tjenester og materiell elektro - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signert avrop - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00722-1

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - MI IKT systemutviklere

Dokumenttittel:

Tilbud MI IKT systemutviklere - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA HR Resourcing

Saksbehandler:

NBA HR Resourcing


Dokumentnummer 20/01012-2

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Skatteetaten - Kildeskatt på lønn

Dokumenttittel:

For utenlandske arbeidstakere som er i ordningen for kildeskatt på lønn

Saksansvarlig:

Human Resources

Saksbehandler:

NBA HR SBV


Dokumentnummer 20/02348-126

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/00097-58

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Regulering av investeringer i unoterte selskaper med intensjon om å søke notering på regulert og anerkjent markedsplass

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 20/02348-127

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00820-4

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Targeted Consultation on the Review of the Directive on Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems 12.02.2021 -Finalitetsdirektivet-oppgjørsdirektivet

Dokumenttittel:

Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir - EU-kommisjonens høring

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-128

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02154-5

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Koronatiltak - Ekstra parkeringsplasser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppsigelse av 25 ekstra p-plasser

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02348-129

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/00098-24

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyrets styringsdokumenter

Dokumenttittel:

Revidert strategiplan for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/00609-8

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav personopplysninger

Dokumenttittel:

Vedrørende oversendelse av kopi personopplysninger - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/00160-9

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

Avtale mellom Bits AS og Norges Bank - Oversendelse og oppgjør av avregninger og brutto betalingsoppdrag

Dokumenttittel:

Nivå 2-bankers likviditet på konto i NBO - Gjennomføring av øvelser

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00838-1

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00838-3

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Trøndelag politidistrikt

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse til Politi i Trøndelag vedrørende tyveri-skade

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00175-6

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge ASLoomis Norge AS - Avdeling Oslo

Sak:

Drift 2021 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Differanser i IR funnet i mars

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00637-2

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Invitasjonsbrev til de nordiske sentralbankene

Dokumenttittel:

Invitation to the fourth Nordic Cyper in Finance Conference - Invitasjonsbrev fra Øystein Olsen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00175-7

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS

Sak:

Drift 2021 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Differanser i IR funnet i mars

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00262-11

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/03097-5

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/03098-5

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/03100-5

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00843-1

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bloomberg Finance L.P

Sak:

Leveranse av finansielle data - Bloomberg

Dokumenttittel:

Replacement STX Index tickers live on Bloomberg

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/03101-7

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00844-1

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02130-14

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Valle Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Valle Sparebank

Dokumenttittel:

Valle Sparebank - NBO - Reaktivering av bruker

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00803-2

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse vedrørende stillingen som visesentralbanksjef med Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Birger Vikøren

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 16/01949-12

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hemne Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hemne Sparebank

Dokumenttittel:

Hemne Sparebank - NBO - Reaktivering

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00170-1

Dokumentdato:

24.12.2020

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Securities and Markets Authority (ESMA)

Sak:

Varsling via ESMA etter finalitetsdirektivet

Dokumenttittel:

SFD Insolvency Notifications - Contact Details for designated Authorities and Systems - Updated Lists

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01951-12

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Narvik

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank Narvik

Dokumenttittel:

Sparebanken Narvik - NBO - Reaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00669-2

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4358105914

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00837-1

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gyldendal Norsk Forlag

Sak:

Gyldendal Rettsdata - Abonnement

Dokumenttittel:

Sammenslåing og flytting av to abonnementsavtaler på Gyldendal rettsdata

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 19/02255-9

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om godkjenning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00566-2

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for juridiske tjenester 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Introduksjonsmøte - Arbeidsrett - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00847-1

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

13.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Leder Controlling & Performance Management Finance, Norges Bank - st. ref. 4364592474

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02949-7

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00844-2

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00175-8

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge ASLoomis Norge AS - Avdeling Oslo

Sak:

Drift 2021 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Fargestoffliste - Søknadsskjema innlevering fargede sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00176-5

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Fargestoffliste - Søknadsskjema innlevering fargede sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00852-1

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02949-8

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00854-1

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02949-9

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00112-3

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - kvartalsmøte Finansdepartementet 2021

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Kvartalsmøte 15.04.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00670-2

Dokumentdato:

06.03.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research economist Research Division, Norges Bank - st. ref. 4358522973

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Research economist - st. ref. (4358522973) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00474-5

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonom i Norske markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4350014973

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonom i Norske markeder - st. ref. (4350014973) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00474-6

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonom i Norske markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4350014973

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonom i Norske markeder - st. ref. (4350014973) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00670-3

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Research economist Research Division, Norges Bank - st. ref. 4358522973

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00609-9

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

14.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav personopplysninger

Dokumenttittel:

Informasjon om bruk av data i forskning og analyse - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00312-1

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av altandekke og steinmur på konferansesenter Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud renovering altan Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/01824-15

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nordea Bank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea

Dokumenttittel:

Nordea Bank Norge ASA - Varsel om inaktive brukere i NBO Online

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01824-16

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Norge ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea

Dokumenttittel:

Nordea Bank Norge ASA - Varsel om inaktive brukere i NBO Online - Tilbakemelding fra banken

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-130

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00636-2

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Else-Margrethe Husby

Sak:

Innsynskrav - Else-Margrethe Husby - Søkerliste jurist - Arbeidsrett

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste - Jurist med ansvar for arbeidsrett

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

NBA HR Resourcing


Dokumentnummer 21/00854-2

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00852-2

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00609-10

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav personopplysninger

Dokumenttittel:

Dialog om Informasjon om bruk av data i forskning og analyse - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00609-11

Dokumentdato:

12.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav personopplysninger

Dokumenttittel:

Oversendelse og svar vedrørende kopi av personopplysninger - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00820-5

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Targeted Consultation on the Review of the Directive on Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems 12.02.2021 -Finalitetsdirektivet-oppgjørsdirektivet

Dokumenttittel:

Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00862-1

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Statens pensjonskasse

Sak:

Spørsmål fra Statens pensjonskasse om vurdering av unntak i Forskrift om Offentlige Anskaffelser (FOA)

Dokumenttittel:

Spørsmål fra Statens pensjonskasse om vurdering av unntak i FOA

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/00862-2

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Statens pensjonskasse

Sak:

Spørsmål fra Statens pensjonskasse om vurdering av unntak i Forskrift om Offentlige Anskaffelser (FOA)

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål fra Statens pensjonskasse om vurdering av unntak i FOA

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/00863-1

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00086-36

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures-Consultations-Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - ATC Survey on Real Estate Funds (NBEG)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00086-37

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures-Consultations-Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - ATC Survey on Real Estate Funds (NBEG)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00846-1

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00093-12

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Oppgjør av klientkonto - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00866-1

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Høring - Forslag til endring av modell for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til endring av modell for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02646-15

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Andebu Sparebank

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Andebu Sparebank - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-16

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

DNB - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-17

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Elavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Elavon - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-18

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Handelsbanken Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Handelsbanken - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-19

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Bank Norge ASA

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Nordea - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-20

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebank1 MidtNorge - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-21

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank1 Nord-Norge - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-22

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebank1 Rogaland - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-23

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Østlandet - Leveringer Kostnadsundersøkelsen

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-24

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sbanken ASA

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sbanken - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-25

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Møre

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Møre - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-26

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-27

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - Leveringer Kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00110-98

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Arendal og Omegns Sparekasse

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Arendal og Omegns Sparekasse - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00846-2

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00726-1

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest av DiffIT TI - ServiceNow

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest Diffit TI ServiceNow - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 21/00726-2

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest av DiffIT TI - ServiceNow

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest Diffit TI ServiceNow - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 21/00726-3

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest av DiffIT TI - ServiceNow

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest Diffit TI ServiceNow - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 21/00874-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Attestasjonsuttalelse statens konti 2020 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Attestasjonsuttalelse Statens konti 2020

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/00908-27

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01319-63

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Assessment regarding Business Continuity Management System Procurement

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Operational Risk and Control - Resilience and Business Continuity


Dokumentnummer 21/00110-99

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

KLP Banken AS

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

KLP Banken AS - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00344-2

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Systemutvikler MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4333346584

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 20/02634-9

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NGI - Norges Geotekniske Institutt

Sak:

Energiforsyning for nytt regjeringskvartal (RK) - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata

Dokumenttittel:

Energiforsyning for nytt RK - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata - Nytt forslag til flytting av brønn i Kirkegt.

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00799-2

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

15.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4359826390

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00211-6

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Totalforsvaret mot 2040 - Forsvarets forskningsinstitutt

Dokumenttittel:

Oppfølging av prosjektet Totalforsvaret mot 2040

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00894-1

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00701-2

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4366502572

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00701-3

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4366502572

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00702-6

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse vikar med arkivfaglig kompetanse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Minikonkurranse vikar med arkivfaglig kompetanse

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00689-3

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Cornerstone Consultancy

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Cornerstone Consultancy

Saksansvarlig:

Human Resources

Saksbehandler:

Human Resources


Dokumentnummer 21/00689-4

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Cornerstone Consultancy

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Cornerstone Consultancy

Saksansvarlig:

Human Resources

Saksbehandler:

Human Resources


Dokumentnummer 16/02955-68

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 28.02.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00485-14

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Kjøp av blomster - Endring på prisskjema (nytt skjema vedlagt)

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-15

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Melding fra leverandør - Anskaffelse - Kjøp av blomster

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-16

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Melding til leverandør - Anskaffelse - Kjøp av blomster

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-17

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Melding til leverandør - Anskaffelse - Kjøp av blomster

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-18

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Melding fra leverandør - Anskaffelse - Kjøp av blomster

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-19

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Kjøp av blomster - Endring i krav til garanti på blomster

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-20

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Melding til leverandør - Anskaffelse - Kjøp av blomster

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-21

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Melding fra leverandør - Anskaffelse - Kjøp av blomster

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00312-2

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av altandekke og steinmur på konferansesenter Vindåsen

Dokumenttittel:

Ettersendt dokumentasjon - Tilbud utbedring av altan Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00262-12

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00897-1

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00897-2

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00897-3

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00897-4

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00897-5

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00897-6

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00897-7

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00897-8

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-1

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-2

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-3

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-4

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-5

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-6

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-7

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMFInternational Monetary Fund - IMFInternational Monetary Fund - IMFInternational Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenFinlands Bank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonenLietuvos Bankas - IMF-seksjonenLietuvos Bankas - IMF-seksjonenEesti PankMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF SeksjonenLatvijas Banka (Bank of Latvia)Sedlabanki Islands IMF-seksjonenThe World BankMinistry of Finance - Republic of LatviaMinistry of Finance - Republic of LatviaMinistry of Finance - Republic of Estonia - IMF SeksjonenLatvijas Banka - IMF SeksjonenMinistry of Finance - Republic of LithuaniaDanish Ministry of FinanceDanish Ministry of Finance

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-8

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-9

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00898-10

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danish Ministry of Finance

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01297-4

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00901-1

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

16.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal