Norges Bank

Offentlig journal 05.04.2021 - 11.04.2021

Dokumentnummer 16/00737-4

Dokumentdato:

10.01.2018

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Central Bank of Russian Federation

Sak:

Specimen fra Russland

Dokumenttittel:

Kvittering for 200-ruble og 2000-ruble

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00978-8

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASANorges Musikkhøgskole

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Avvikling av kontokobling mellom Norges Musikkhøgskole og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01894-6

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Stortinget

Sak:

Høring i finanskomiteen - Ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management - Brev til Stortinget, Dok. 9-1 (2019-2020) - Ansettelse av ny daglig leder av NBIM

Dokumenttittel:

Hovedinnlegg Julie Brodtkorb

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 16/01777-21

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Handelsbanken Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Handelsbanken

Dokumenttittel:

Handelsbanken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Deaktivering av bruker

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02216-5

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

U Til:

LM InformasjonstjenesterCentral Banking Publications Incisive Media

Sak:

Bestilling av abonnementer og korrespondanse i tilknytning til avtale med LM - 2021 - Formidling av tidsskrifter og andre informasjonsressurser

Dokumenttittel:

Signert avtale - Norges Bank - Central Banking

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02932-5

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

PricewaterhouseCoopers LLP

Sak:

Data transfers to PWC UK

Dokumenttittel:

Data transfers to PwC UK - Case number 00066473

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/02162-3

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Stamdata AS

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Stamdata AS

Dokumenttittel:

Utkast tilleggsavtale - Webtilgang - Stamdata AS

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02162-4

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Stamdata AS

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Stamdata AS

Dokumenttittel:

Oversendelse av signert tilleggsavtale - Webtilgang - Stamdata AS

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00700-1

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

NAV

Sak:

Offentlig sektor

Dokumenttittel:

NAV - Rapportering kostnadselementer til kostnadsundersøkelsen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02921-6

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2021

Dokumenttittel:

Agenda for the 28th OECD Global Forum on Public Debt Management

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00940-45

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Ytterligere redegjørelse - Prosjektleder Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00710-2

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Arbeidstilsynet

Sak:

Tiltak innvending ombygging - 1463 Journalsaker

Dokumenttittel:

Innvilget søknaden om samtykke - Arbeidstilsynet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00710-4

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Tiltak innvending ombygging - 1463 Journalsaker

Dokumenttittel:

Tillatelse til tiltak - Innvendig ombygging i deler av 4. og 5. etasje på Bankplassen 2

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00392-9

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

U Til:

FinansdepartementetDirektoratet for forvaltning og økonomistyringNærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2021

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - Avvikling av oppgjørskonto - Innovasjon Norge - Bekreftelse til DFØ - Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/00097-57

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - regulering av investeringer i unoterte selskaper som søker børsnotering

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/00716-1

Dokumentdato:

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00715-1

Dokumentdato:

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjekledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00714-1

Dokumentdato:

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00713-1

Dokumentdato:

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjekledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 19/01969-12

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02646-13

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASANordea Bank Norge ASAAndebu SparebankHandelsbanken NorgeLandkreditt Bank ASSpareBank 1 Nord-NorgeSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Sparebanken MøreSparebanken SørNets Norway ASSparebanken VestElavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Påsken nærmer seg - Utsatt innleveringsfrist

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-14

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASAAndebu SparebankHandelsbanken NorgeLandkreditt Bank ASSpareBank 1 Nord-NorgeSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Sparebanken MøreSparebanken SørNordea Bank NorgeSbanken ASANets Norway ASDanske Bank NorgeSparebanken Vest

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Sikker innlevering av besvarelse

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00183-5

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Innovasjon Norge

Sak:

Kontokoblingsskjema 2021 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Avvikling av kontokobling mellom DNB Bank ASA og Innovasjon Norge - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00185-4

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Oslo Børs 2021

Dokumenttittel:

Endret tekst i meldinger på NewsWeb

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/03686-14

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

Styringsdokumenter NICS - NICS Operatørkontor - Bits AS

Dokumenttittel:

Endret driftsmønster for NICS Real - Morgenavregningen rundskriv 4/2021 fra Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00110-82

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

SpareBank 1 SR-Bank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 16/01784-17

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tax Certificate - Extension - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01169-12

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tax Certificate - Extension - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00609-3

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav personopplysninger

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring - Tilbakemelding - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01592-7

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

International SOS (ISOS)

Sak:

Internationals SOS membership og Control Risks (Core) - Avtaleforlengelser

Dokumenttittel:

Notification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00110-83

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BNBank ASA

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

BNBank ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00614-6

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00415-2

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

1473 Hovedtavle 1 anskaffelser

Dokumenttittel:

Tilbud hovedtavle 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00415-3

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

1473 Hovedtavle 1 anskaffelser

Dokumenttittel:

Tilbud hovedtavle 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00148-11

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Oppdatert brukerveiledning SenBankReg

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00108-5

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00747-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avarn Security Service AS

Sak:

OnGuard Watch

Dokumenttittel:

Lenel Onguard WATCH PRO

Saksansvarlig:

NBA SCM Security Technology

Saksbehandler:

NBA SCM Security Technology


Dokumentnummer 21/00609-4

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav personopplysninger

Dokumenttittel:

Forespørsel om kopi av personopplysninger - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/00458-2

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SWIFT

Sak:

Avtale mellom SWIFT og Norges Bank - Hovedavtale og vilkår - SWIFT General Terms and Conditions

Dokumenttittel:

Request from SWIFT - Direct debit payment solution

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00458-3

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SWIFT

Sak:

Avtale mellom SWIFT og Norges Bank - Hovedavtale og vilkår - SWIFT General Terms and Conditions

Dokumenttittel:

Answer from Norges Bank - Direct debit payment solution

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-32

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-33

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00110-84

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 15/02752-4

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Etnedal Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold - Etnedal Sparebank - Bekreftelse til banken om at endringer er gjennomført

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00650-4

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00372-4

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00110-85

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 15/02836-9

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02813-12

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02813-13

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00758-1

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00759-1

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00761-1

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00763-1

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00765-1

Dokumentdato:

13.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00766-1

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00767-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00769-1

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/00148-37

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/AWG - Written procedures/Consultation/Call for interest - Analysis Working Group

Dokumenttittel:

ESRB - Announcement of the new AWG and MPAG co-chair

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00702-2

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse vikar med arkivfaglig kompetanse

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Interesse minikonkurranse arkivfaglig kompetanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00109-9

Dokumentdato:

04.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-10

Dokumentdato:

03.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-6

Dokumentdato:

02.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-7

Dokumentdato:

01.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00058-21

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2021/014 by 30.03.2021 - Data sharing with EC - Recommendation ESRB 2020 -8 - ECB-CONFIDENTIAL

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00058-22

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2021/014 by 30.03.2021 - Data sharing with EC - Recommendation ESRB 2020-8 - ECB-CONFIDENTIAL

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00488-2

Dokumentdato:

04.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-11

Dokumentdato:

05.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00058-23

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2021/014 by 30.03.2021 - Data sharing with EC - Recommendation ESRB 2020-8 - ECB-CONFIDENTIAL

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00775-1

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00110-86

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BNP Paribas SA, Norway Branch

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

BNP Paribas - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00086-31

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures-Consultations-Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - ATC/C/2021/022 by 09.04.2021 - Review of Macroprudential Policy in the EU in 2020 - Joint consultation of the ATC/IWG/AWG - ECB-RESTRICTED

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00777-1

Dokumentdato:

13.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00678-24

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution college DNB

Dokumenttittel:

Confirmation of the time - Priorities and WAs of the DNB resolution college 2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00778-1

Dokumentdato:

05.04.2021

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Arbeidsgiveravgift

Dokumenttittel:

Arbeidsgiveravgift - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA HR SBV

Saksbehandler:

NBA HR SBV


Dokumentnummer 14/02370-24

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Statistisk Sentralbyrå - Sykefravær - Rapportering

Dokumenttittel:

Undersøkelsen Egenmeldt sykefravær (RA-0182) 1. kvartal 2021

Saksansvarlig:

NBA HR SBV

Saksbehandler:

NBA HR SBV


Dokumentnummer 21/00780-1

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Informasjon i forbindelse med søknad om fellesregistrering i merverdiavgiftsregisteret

Dokumenttittel:

Vi trenger mer informasjon i forbindelse med søknad om fellesregistrering i merverdiavgiftsregisteret - NBIM Renewable Infra AS

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/00342-10

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

HR Business Partner Norges Bank Administration - People and Organisation - st. ref. 4339488240

Dokumenttittel:

Søknad og CV - HR Business Partner - st. ref. (4339488240) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Human Resources

Saksbehandler:

Human Resources


Dokumentnummer 21/00342-11

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

HR Business Partner Norges Bank Administration - People and Organisation - st. ref. 4339488240

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - HR Business Partner - st. ref. (4339488240) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Human Resources

Saksbehandler:

Human Resources


Dokumentnummer 18/00150-7

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Nasjonal strategi for digital sikkerhet 2018-2021

Dokumenttittel:

Kopi av Finansdepartements rapportering på oppfølging av Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00782-1

Dokumentdato:

21.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00851-5

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Skade- og verdivurdering av skjermingsverdige verdier 2019-2021

Dokumenttittel:

Mal for skade- og verdivurderinger

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00784-1

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02129-3

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om innlevering til Norges Bank av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om innlevering til Norges Bank av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00750-2

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00750-3

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00788-1

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Personellsikkerhetskonvolutt

Dokumenttittel:

Anmodning om oversendelse av personellsikkerhetskonvolutt - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00086-32

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures-Consultations-Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - ATC/C/2021/022 by 09.04.2021 - Review of Macroprudential Policy in the EU in 2020 - Joint consultation of the ATC/IWG/AWG - ECB-RESTRICTED - Reply

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/02130-57

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00628-2

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Gyldendal Norsk Forlag

Sak:

Administrasjon av abonnementer - Korrespondanse med LM

Dokumenttittel:

Sammenslåing og flytting av to abonnementsavtaler på Gyldendal rettsdata

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02348-117

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00793-1

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

06.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Norges Banks årsmelding og regnskap 2020

Dokumenttittel:

Norges Banks årsrapport og regnskap for 2020

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01964-10

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB/2020/8 Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/8 - 2021Q1 submission - Deadline 30.04.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00285-3

Dokumentdato:

05.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Monthly Report - March 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00110-87

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Høland og Setskog Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Høland og Setskog Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-88

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank Norwegian AS

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Bank Norwegian - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-89

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Søgne og Greipstad Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Søgne og Greipstad Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-90

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordic Corporate Bank ASA

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Nordic Corporate Bank ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-91

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sbanken ASA

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Sbanken ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00702-3

Dokumentdato:

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse vikar med arkivfaglig kompetanse

Dokumenttittel:

Tilbud - Vikar med arkivfaglig kompetanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/00897-2

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

U Til:

FinansdepartementetDeloitte ASStortingetHovedstyretRiksrevisjonen

Sak:

Representantskapets rapport til Stortinget for 2020 - Dokument 9 (2020-2021)

Dokumenttittel:

Representantskapets rapport til Stortinget for 2020

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/00897-4

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Likelydende brev sendt til flere mottakere

Sak:

Representantskapets rapport til Stortinget for 2020 - Dokument 9 (2020-2021)

Dokumenttittel:

Diverse kommunikasjon vedrørende oversettelse av Representantskapets rapport til Stortinget for 2020

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/00897-5

Dokumentdato:

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Representantskapets rapport til Stortinget for 2020 - Dokument 9 (2020-2021)

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/00897-6

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Corporate Communications AS

Sak:

Representantskapets rapport til Stortinget for 2020 - Dokument 9 (2020-2021)

Dokumenttittel:

Bistand til utforming av rapporten

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00262-9

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00798-1

Dokumentdato:

05.02.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00799-1

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement i Governance, Risk & Compliance Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4359826390

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00800-1

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

HR Advisor - Payroll & Personnel Administration People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4365996643

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA HR SBV

Saksbehandler:

NBA HR SBV


Dokumentnummer 21/00801-1

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Assisterende direktør Avdeling for pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4366537446

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/00798-2

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-3

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-5

Dokumentdato:

26.11.2018

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-6

Dokumentdato:

26.11.2018

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-7

Dokumentdato:

26.11.2018

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-8

Dokumentdato:

26.11.2018

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-9

Dokumentdato:

26.11.2018

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-10

Dokumentdato:

20.04.2019

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-11

Dokumentdato:

20.04.2019

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-12

Dokumentdato:

03.03.2020

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-13

Dokumentdato:

03.03.2020

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-14

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00798-15

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

07.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Finansiell stabilitet Modellenheten, Norges Bank - st. ref. 4343892685

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Finansiell stabilitet - st. ref. (4343892685) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 21/00803-1

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse vedrørende stillingen som visesentralbanksjef med Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse vedrørende stillingen som visesentralbanksjef med Finansdepartementet

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00804-1

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement HR HR Resourcing, Norges Bank - st. ref. 4339017688

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA HR Resourcing

Saksbehandler:

NBA HR Resourcing


Dokumentnummer 21/00109-12

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-8

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00671-4

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Direktør Internrevisjonen, Norges Bank - st. ref. 4359106934

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA HR Resourcing

Saksbehandler:

NBA HR Resourcing


Dokumentnummer 21/00704-2

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00110-92

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Grue Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Grue Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02348-118

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00086-33

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures-Consultations-Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - ATC/WP/2021/011 by 14.04.2021 - ATC WP on the request for reciprocation by other Member States of measures taken by Norway

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02348-119

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00813-1

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Barne- og Familiedepartementet

Sak:

Evaluering av gjeldsinformasjonsloven - Anmodning om innspill

Dokumenttittel:

Evaluering av gjeldsinformasjonsloven - Anmodning om innspill

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02348-121

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00667-2

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

08.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver Interbankoppgjør FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4349006430

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00262-10

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00086-34

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures-Consultations-Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - ATC/WP/2021/012 by 13.04.2021 - ATC WP on the publication of the overview of capital-based macroprudential measures on the ESRB website - ECB-CONFIDENTIAL

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00345-4

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Markeder Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4339456236

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement i Markeder - st. ref. (4339456236) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00345-5

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Markeder Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4339456236

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement i Markeder - st. ref. (4339456236) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00345-6

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Markeder Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4339456236

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Markeder - st. ref. (4339456236) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00345-7

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Markeder Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4339456236

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Markeder - st. ref. (4339456236) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00345-8

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Markeder Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4339456236

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Markeder - st. ref. (4339456236) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00345-9

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Markeder Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4339456236

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Markeder - st. ref. (4339456236) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00345-10

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Markeder Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4339456236

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Markeder - st. ref. (4339456236) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00345-11

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i Markeder Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4339456236

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Markeder - st. ref. (4339456236) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02267-2

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

09.04.2021

Gradering:

U

I Fra:

Forskningsrådet

Sak:

Timesatser til Forskningsrådet

Dokumenttittel:

Informasjon om finansieringssats for 2021

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning