Norges Bank

Offentlig journal 29.03.2021 - 04.04.2021

Dokumentnummer 20/02766-1

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sammenstilte data om næringseiendom - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale om tjenester - Spørsmål om behov for databehandleravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-28

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Meddelelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-29

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Meddelelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-31

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Meddelelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-32

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Meddelelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 21/00133-33

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Meddelelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00510-2

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Svar til representantskapet

Dokumenttittel:

Tangen-avtalen - Svar på innsynskrav

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00531-2

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i Hovedstyrets protokoller fra juni 2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Hovedstyrets protokoller -Tilbakemelding

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00239-11

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

David M Woodburn

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Wording of Undertakings

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00239-12

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M. Woodburn

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Wording of undertakings

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00239-13

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Wording of undertakings

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00639-1

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Færder Kommune

Sak:

Forespørsel til Færder kommune vedrørende tegninger av terrasse og anneks

Dokumenttittel:

Forespørsel til Færder kommune (tidligere Tjøme) -Tegninger av terrasse og anneks i Strandgårdsveien 10

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00727-2

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-116

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/03867-17

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01577-10

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00239-14

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

David M Woodburn

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Wording of NT's undertakings

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 15/00148-36

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/AWG - Written procedures/Consultation/Call for interest - Analysis Working Group

Dokumenttittel:

Analysis Working Group Consultation - AWG Project Team Models - Call for missing data

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00058-20

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GBWP Report on macroprudential Policy Issues arising from the low Interest Rate Environment

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00614-5

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00239-15

Dokumentdato:

27.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M. Woodburn

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Wording of NT's undertakings

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00741-1

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00741-2

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00741-3

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00741-4

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00741-5

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Ministry of Finance - Finland - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00741-6

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00632-2

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

29.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/Norges Bank Investment Management og Finansdepartementet - Utelukkelsen og utfasingen av oppstrømsselskaper

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/Norges Bank Investment Management og Finansdepartementet - Utelukkelsen og utfasingen av oppstrømsselskaper

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/00745-1

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00745-2

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00745-3

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

The World Bank GroupDanish Ministry of FinanceEsti PankBank of IslandBank of IslandNorge Finans DepartementetRiks BankenInternational Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenLietuvos Bankas - IMF-seksjonenLatvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00745-4

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00745-5

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00745-6

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-8

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

The World Bank Group

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00485-3

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-4

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-5

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00485-6

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00741-7

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00741-8

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00741-9

Dokumentdato:

29.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00741-10

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00745-7

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00748-1

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Utvalget Norge mot 2025

Dokumenttittel:

Utvalget Norge mot 2025 - Høringsbrev

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00741-11

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00749-1

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Melding om soliditet - Avskjermet

Dokumenttittel:

Melding om soliditet - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00750-1

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

30.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00741-12

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00650-3

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00372-3

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

31.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00671-2

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

01.04.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Direktør Internrevisjonen, Norges Bank - st. ref. 4359106934

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste - Direktør Internrevisjonen Norges Bank - st. ref. 4359106934

Saksansvarlig:

NBA PO Resourcing

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing