Norges Bank

Offentlig journal 22.03.2021 - 28.03.2021

Dokumentnummer 18/02488-19

Dokumentdato:

01.10.2019

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale om utlån av mikrodata til prosjekt - Konsum, usikkerhet og husholdningenes finansielle beholdninger - Statistisk sentralbyrå

Dokumenttittel:

Søknad om inkludering av nye årganger og variable

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 14/01667-40

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NOKAS Bergen

Sak:

NOKAS - Signaturlister - Bestillingsfullmakter - Private kontantdepot - 13/01200

Dokumenttittel:

Bergen - Signaturliste reserveløsning SenBankBestill 01.01.2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02301-4

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

SpareBank 1 Nord-Norge - Oppgjørsbank

Dokumenttittel:

Søknad om unntak fra konsesjonsplikt som interbanksystem - Vedtak

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00421-17

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-18

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00487-2

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

U

U Til:

KOM24

Sak:

Innsynskrav - KOM24 - Innsyn i søkerlisten på stillingen som rådgiver for media og eksterne relasjoner

Dokumenttittel:

Innsynskrav - KOM24 - Søkerliste

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 20/02770-5

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Kontoholdsavtale - korrespondanse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utfyllende dokumenter

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02770-6

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Kontoholdsavtale - korrespondanse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utfyllende dokumenter

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00548-1

Dokumentdato:

07.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avarn Security Service AS

Sak:

Leverandøravtale Atea og HPE

Dokumenttittel:

Leverandøravtale Atea og HPE

Saksansvarlig:

NBA SCM Security Technology

Saksbehandler:

NBA SCM Security Technology


Dokumentnummer 21/00421-19

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00570-1

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

SWIFT

Sak:

Market Infrastructure Resiliency Service (MIRS) - Oppetider - Availability reports

Dokumenttittel:

MIRS - Availability reports 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02949-3

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedrørende funn av sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02750-23

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Bankenes sikringsfond (BSF) - Møter og kontakt

Dokumenttittel:

Samarbeidsavtale med Bankenes sikringsfond

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/01784-13

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tax Certificate - Extension - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01784-14

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tax Certificate - Extension - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01169-10

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tax Certificate - Extension - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00058-17

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Consultation - Draft press release March GB

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00639-2

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Færder Kommune

Sak:

Forespørsel til Færder kommune vedrørende tegninger av terrasse og anneks

Dokumenttittel:

Tilbakemelding fra Færder kommune vedrørende tegninger for terrasse og anneks Strandgårdsveien 10

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00650-2

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00183-3

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2021 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Avvikling av kontokobling mellom DNB Bank ASA og Norges Musikkhøgskole - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00647-1

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2021

Dokumenttittel:

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00647-2

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2021

Dokumenttittel:

Motsyklisk kapitalbuffer første kvartal 2021 - Kopi av Finanstilsynets brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00647-3

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2021

Dokumenttittel:

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2021 - Kopi av Norges Banks brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00482-1

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Utveksling av informasjon og møter mellom Finanstilsynet og Norges Bank - råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2021

Dokumenttittel:

Utkast av brev med bufferråd - Utkast til kapittel 5 i PPR 1/21

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00110-70

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Næringsbanken ASA

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Næringsbanken ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-71

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Santander Consumer Bank AS

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Santander Consumer Bank AS - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 16/00807-16

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

OECD koordineringsmøter

Dokumenttittel:

Invitasjon til interdepartementalt samrådsmøte om OECD

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00664-1

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Sak:

Tilgang til tegninger fra Oslo kommune

Dokumenttittel:

Søknad om tilgang til tegninger hos Oslo kommune VAV

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/01784-15

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tax Certificate - Extension - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01784-16

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tax Certificate - Extension - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01169-11

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tax Certificate - Extension - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02949-5

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av utgåtte sedler - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00110-72

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01122-32

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS - Koronasituasjonen - Informasjon til Norges Bank hvis behov for endringer i rutiner og beredskapsplaner

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01122-33

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS uke 11 - 2021 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02612-1

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Driftsavtale Bits-NNI om NICS, signert 5. juni 2020

Dokumenttittel:

Info fra Bits - Salget til Mastercard fullført - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01847-13

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

NICS - Endringsmelding Mastercard kjøper deler av Nets - Avskjermet

Dokumenttittel:

Salget til Mastercard fullført

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00110-73

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ørland Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Ørland Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00526-5

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/04451-70

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

Notification of CCyB decision (CRD IV)

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04451-71

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

Notification of CCyB decision (CRD V)

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/04451-72

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB - Simplification of the CCyB notification process (CRD V)

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00584-1

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma ASWikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

DiffIT Personvern

Dokumenttittel:

Oppdatering Schrems II Norges Bank

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00584-2

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

DiffIT Personvern

Dokumenttittel:

Oppdatering Schrems II NB

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00110-74

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OBOS-Banken AS

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

OBOS-Banken AS - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00565-2

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for juridiske tjenester 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03686-12

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Styringsdokumenter NICS - NICS Operatørkontor - Bits AS

Dokumenttittel:

Oversikt styringsdokumenter NICS pr 19.03.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00058-18

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GBWP on EIOPA Stress test 2021 - ECB-CONFIDENTIAL

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02770-7

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Kontoholdsavtale - korrespondanse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02770-8

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Kontoholdsavtale - korrespondanse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02770-9

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Kontoholdsavtale - korrespondanse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02646-12

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASANordea Bank Norge ASAAndebu SparebankHandelsbanken NorgeLandkreditt Bank ASSpareBank 1 Nord-NorgeSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Sparebanken MøreSparebanken SørSbanken ASANets Norway ASDanske Bank NorgeSparebanken VestElavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Om metoden i kostnadsundersøkelsen - Fordeling av indirekte kostnader

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/00940-43

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Utvidet begrunnelse - Prosjektleder Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-44

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Utvidet begrunnelse - Prosjektleder Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00058-19

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GBWP on the compliance report on medium-term vulnerabilities in the residential real estate sector

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00399-6

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Etikkrådet Statens Pensjonsfond - Utland

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Tilrådning 08.01.2021 om utelukkelse av selskap

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/02193-19

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIX x-clear AG

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - SIX x-clear

Dokumenttittel:

SIX x-clear AG - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02100-10

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Øst

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Sparebanken Øst

Dokumenttittel:

Sparebanken Øst - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00110-75

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank2 ASA

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Bank2 ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 14/03712-4

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Anmodning om møte 24.06.2021 - Rapporten Finansiell stabilitet 2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00675-1

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00148-10

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Destruksjonsrapportering - Nye excelfiler fom 01.04.2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01653-21

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NOKAS Bergen

Sak:

Taushetserklæringer / Sentralbankdepoter / NOKAS - 11/01260

Dokumenttittel:

Taushets- og Tjenesteerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02629-7

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale UPS A og Vaktsentral 24 + datarom 1 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Pristilbud batteribank og BACS - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00678-1

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00679-1

Dokumentdato:

07.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00680-1

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00564-3

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for juridiske tjenester 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdragsbekreftelse - Anskaffelsesrettslig bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00474-2

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

22.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonom i Norske markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4350014973

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-76

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skue Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Skue Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-77

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Opdals Sparebank (Oppdalsbanken)

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Opdals Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00342-7

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

HR Business Partner Norges Bank Administration - People and Organisation - st. ref. 4339488240

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - HR Business Partner - st. ref. (4339488240) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 21/00342-8

Dokumentdato:

02.02.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

HR Business Partner Norges Bank Administration - People and Organisation - st. ref. 4339488240

Dokumenttittel:

Søknad og CV - HR Business Partner - st. ref. (4339488240) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 21/00116-12

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

KÅKÅnomics

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Invitasjon - KÅKÅnomics 2021 - Øystein Olsen og Ida W. Bache

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02914-4

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål til søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00259-3

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2021

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2021 Finanstilsynet - Norges Bank PFM - Nr. 3

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00183-4

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2021 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Avvikling av kontokobling mellom DNB Bank ASA og Innovasjon Norge - Statens konsernkonto - SKK - Melding til kontoførerbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02551-16

Dokumentdato:

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

EU-kontroll - Kjøretøykontroll

Dokumenttittel:

Svar på søknad om utsettelse av EU-kontroll - DP 92761

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00675-2

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Samtykkeskjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00297-2

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Digitaliseringsdirektoratet

Sak:

Overføring personopplysninger ut av EØS - Schrems II

Dokumenttittel:

Korrespondanse rom mulig deltakelse i Koordineringsgruppen Schrems II

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02949-6

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Enkeltvedtak - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00341-5

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Jurist med ansvar for arbeidsrett NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4331956432

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Jurist med ansvar for arbeidsrett - st. ref. (4331956432) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 21/00341-6

Dokumentdato:

03.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Jurist med ansvar for arbeidsrett NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4331956432

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Jurist med ansvar for arbeidsrett - st. ref. (4331956432) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/00160-7

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Mastercard Payment Services Infrastructure (Norway) AS

Sak:

Avtale mellom Bits AS og Norges Bank - Oversendelse og oppgjør av avregninger og brutto betalingsoppdrag

Dokumenttittel:

Spørsmål om faktura - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/02130-54

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00160-8

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Mastercard Payment Services Infrastructure (Norway) AS

Sak:

Avtale mellom Bits AS og Norges Bank - Oversendelse og oppgjør av avregninger og brutto betalingsoppdrag

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på spørsmål om faktura - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00242-3

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

23.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2021

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Overføring for mars 2021

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 14/02130-55

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02130-56

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00517-10

Dokumentdato:

20.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00517-11

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00517-12

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bundesministerium der Finanzen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00517-13

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00598-3

Dokumentdato:

20.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00687-1

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00687-2

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00687-3

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00687-4

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00687-5

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00687-6

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetInternational Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenSveriges Riksbank IMF-seksjonenLietuvos Bankas - IMF-seksjonenEesti PankSedlabanki Islands IMF-seksjonenThe World BankMinistry of Finance - Republic of LatviaLatvijas Banka - IMF SeksjonenDanish Ministry of Finance

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00480-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB-møte 25.3.2021 - General Board

Dokumenttittel:

ESRB - General Board-møte 25.03.2021 - Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00688-1

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/02603-29

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-30

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-31

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00346-5

Dokumentdato:

31.12.2020

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research assistant Research Division, Norges Bank - st. ref. 4344942287

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Research assistant - st. ref. (4344942287) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00346-6

Dokumentdato:

31.12.2020

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research assistant Research Division, Norges Bank - st. ref. 4344942287

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Research assistant - st. ref. (4344942287) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00346-7

Dokumentdato:

31.12.2020

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research assistant Research Division, Norges Bank - st. ref. 4344942287

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Research assistant - st. ref. (4344942287) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00346-8

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research assistant Research Division, Norges Bank - st. ref. 4344942287

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Research assistant - st. ref. (4344942287) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00346-9

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research assistant Research Division, Norges Bank - st. ref. 4344942287

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Research assistant - st. ref. (4344942287) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00486-4

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00486-5

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00564-5

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for juridiske tjenester 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdragsbekreftelse - Anskaffelsesrettslig bistand - Signert

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00876-20

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00876-21

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03686-13

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Styringsdokumenter NICS - NICS Operatørkontor - Bits AS

Dokumenttittel:

Prinsipper og prosedyrer - Øvelser og tester i NICS - pr 22.03.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02032-1

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tilbud tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02032-2

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tilbud tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02032-3

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tilbud tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02032-4

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tilbud tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02032-5

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tilbud tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02032-6

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse parallelle rammeavtaler - tjenester og materiell, maler

Dokumenttittel:

Tilbud tjenester og materiell maler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/01577-7

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00515-3

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00516-4

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00490-4

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00491-4

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00515-4

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-112

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00516-5

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00491-5

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00693-1

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Tilsynsplan for 2021

Dokumenttittel:

Tilsynsplan for 2021

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 18/00098-22

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyrets styringsdokumenter

Dokumenttittel:

Strategiplan for NBIM 2021-2022

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 18/00098-23

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyrets styringsdokumenter

Dokumenttittel:

Revidert strategiplan for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/00490-5

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00129-1

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Årsrapport 2020

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Årsrapport 2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00532-4

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Attestasjonsoppdrag statsgjeldsforvaltningen

Dokumenttittel:

Attestasjonsoppdrag statsgjeldsforvaltningen - Tilbakemelding fra Norges Banks hovedstyre

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00696-1

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

24.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Chubb International Advantage

Sak:

Agreement - Foreign Liablitily Insurance Agreement - Chubb International Advantage

Dokumenttittel:

Agreement - Foreign Liablitily Insurance Agreement - Chubb International Advantage

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00110-78

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Luster Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Luster Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-79

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Etnedal Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Etnedal Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02348-113

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00511-4

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-tender - Detection Engineer Program Development Lead

Dokumenttittel:

Mini-tender - Detection Engineer Program Development Lead - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology - Systems and Data - Service Provider Management


Dokumentnummer 21/00701-1

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4366502572

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00704-1

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Personellsikkerhetssjef Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4359641694

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/02348-114

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02282-31

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Updated bid - 25.03.2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 21/00570-2

Dokumentdato:

13.09.2018

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

SWIFT

Sak:

Market Infrastructure Resiliency Service (MIRS) - Oppetider - Availability reports

Dokumenttittel:

MIRS - Availability reports August 2019

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/00033-12

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Opinion AS

Sak:

Avtale Opinion Perduco - Avtale Forbrukermeteret

Dokumenttittel:

Avtale Opinion AS - ForbrukerMeteret 2021

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01910-2

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

GlobalConnect AS

Sak:

Rammeavtale - WAN - GlobalConnect AS

Dokumenttittel:

Avtale om ansvar for behandling av personopplysninger - WAN - GlobalConnect AS

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01911-3

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sopra Steria AS

Sak:

Rammeavtale - Tjenesteintegrasjonsfunksjon - Sopra Steria

Dokumenttittel:

ServiceNow abonnement - Sopra Steria

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00532-6

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Attestasjonsoppdrag statsgjeldsforvaltningen

Dokumenttittel:

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks Representantskap om statsgjeldsforvaltningen

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00712-1

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

25.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Oskar Hansen

Sak:

Innsynskrav om statsgjeld og K2 og M2 vekst

Dokumenttittel:

Begjæring om innsyn i statsgjeld og K2 og M2 vekst

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 20/02348-115

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00727-1

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02752-3

Dokumentdato:

20.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Etnedal Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Etnedal Sparebank

Dokumenttittel:

Avtale om kontohold NBO - Etnedal Sparebank - Skjema for kontohold

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00721-7

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Tender - Operational Tax Services - India and Taiwan

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - India and Taiwan - Cancellation of prosess

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Investment Administration - Tax and Investment Control


Dokumentnummer 20/02301-5

Dokumentdato:

25.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

SpareBank 1 Nord-Norge - Oppgjørsbank

Dokumenttittel:

Søknad om tillatelse - Oppgjørsbank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00729-1

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00730-1

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01577-8

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01577-9

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00614-4

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00110-80

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bjugn Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Bjugn Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00733-1

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00110-81

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Voss Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Voss Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 15/03867-16

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02301-6

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

26.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

SpareBank 1 Nord-Norge - Oppgjørsbank

Dokumenttittel:

Søknad om unntak fra konsesjonsplikt som interbanksystem - Vedtak sendt SNN 26.03.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur