Norges Bank

Offentlig journal 01.03.2021 - 07.03.2021

Dokumentnummer 20/02824-2

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Varslingssaker

Dokumenttittel:

Varslingssaker - Statistikk

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/00271-3

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Kontrollbesøk 2020

Dokumenttittel:

Alternativ kontroll ved sentralbankdepotene 2. halvår 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02928-1

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Alternativ kontroll andre halvår Nokas 2020

Dokumenttittel:

Rapport alternativ kontroll private kontantdepoter andre halvår 2020 Nokas

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02930-1

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Alternativ kontroll andre halvår Loomis 2020

Dokumenttittel:

Alternativ kontroll ved de private kontantdepotene til Loomis 17.12.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02929-2

Dokumentdato:

23.12.2020

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Brev fra Tilsynssekretariatet - Norges Banks etterlevelse av rammeverk for hvitvasking og terrorfinansiering

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Brev - Tilsynssekretariatet - Hvitvasking

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 21/00158-5

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i sluttavtalen til Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen

Dokumenttittel:

Innsyn - Sluttavtale - Nicolaisen

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 18/00150-6

Dokumentdato:

03.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Nasjonal strategi for digital sikkerhet 2018-2021

Dokumenttittel:

Oppfølging og rapportering på digital sikkerhet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00410-2

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2021 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Vaksinering av samfunnskritisk personell

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 17/01767-4

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avfallshåndtering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse akseptert - Avtale på renovasjonstjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01085-2

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Brev til Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Portefølje og avkastning 2020

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/00421-1

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-2

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-3

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-4

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-5

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-6

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-7

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-8

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-9

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-10

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-11

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-12

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-13

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-14

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-15

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00442-2

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00442-3

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00442-4

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00442-5

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00443-1

Dokumentdato:

04.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00444-1

Dokumentdato:

13.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00002-1

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon 2021

Dokumenttittel:

Syndikering 2021 - Info Memo og Syndication Agreement - For signing

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00002-2

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB ASAWikborg Rein Advokatfirma ASDanske Bank A/SSkandinaviska Enskilda Banken AB SverigeNordea Bank Finland Plc

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon 2021

Dokumenttittel:

Syndikering 2021 - Specific Terms - Signed

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00445-1

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00002-3

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB ASAWikborg Rein Advokatfirma ASDanske Bank A/SSkandinaviska Enskilda Banken AB SverigeNordea Danmark

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon 2021

Dokumenttittel:

2021 Issuance - Syndication Agreement - Signed Copy

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00002-4

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon 2021

Dokumenttittel:

2021 Issuance - Syndication Agreement - Signed

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00446-1

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02096-15

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Sør

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02001-1

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Årsrapport 2020 - kontroller ved private kontantdepoter driftet av Nokas

Dokumenttittel:

Årsrapport 2020 - Kontroller ved private kontantdepoter driftet av Nokas

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01747-18

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank, Trondheim

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Danske Bank

Dokumenttittel:

Danske Bank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00267-1

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC meeting 23.02-24.02.2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

ATC- and Joint ATC/FSC-meetings 23.-24.02.2021 - Agendas - Advisory Technical Committee

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00110-53

Dokumentdato:

31.12.2020

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 16/01051-30

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

2021 Prisjustering - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01149-45

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Prisjustering 2021 - Bekreftelse

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01125-28

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

2021 Prisjustering - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01125-29

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

2021 Prisjustering - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01051-31

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

2021 Prisjustering - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01918-167

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Mybank ASA pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00456-1

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Forespørsel til SSB om emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Dokumenttittel:

Emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00456-2

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Forespørsel til SSB om emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Dokumenttittel:

Emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01267-27

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Foreløpig tilbakemelding på inngangskontroll - Kryptert

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00460-1

Dokumentdato:

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Antihvitvaskingsløsning (AML)

Dokumenttittel:

Avtale - Antihvitvaskingsløsning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02770-2

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kontoholdsavtale - korrespondanse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02770-3

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kontoholdsavtale - korrespondanse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00440-1

Dokumentdato:

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Fadderskap for bier - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Fadderskap for bier - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00086-9

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - 2021-02-23-ATC WP-Reciprocation of a MPP measure of Luxembourg not covered by CRR/CRD

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00086-10

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - 2021-02-19-ATC written Consultation - Systemic Vulnerabilities of Money Market Funds (MMFs) and Policy Options

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/01931-19

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til staten/statskassen

Dokumenttittel:

Overføringsfondet - Overføringer til statskassen for 2020

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/00133-34

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Avvisning av tilbud 24.02.2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00086-11

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - 2021-02-19-ATC written consultation - ESRB Risk Assessment and Policy priorities Q1 2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00086-12

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - 2021-02-18-ATC WP-ATC work program for 2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00086-13

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - 2021-02-19-ATC written consultation - Follow-up to Recommendation 2015.2

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00469-2

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Færder Kommune

Sak:

Avklaringer med Færder kommune om søknadsplikt altan bygg A - Vindåsen

Dokumenttittel:

Strandgårdsveien 12 - Angående søknadsplikt for utbedring av altan - Færder kommune

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00468-1

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/2015/2 Recommendation on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures

Dokumenttittel:

2021-02-19-ATC written Consultation - Follow-up to Recommendation 2015.2 - Varsel om rapportering i 1. halvår 2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00469-3

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Færder Kommune

Sak:

Avklaringer med Færder kommune om søknadsplikt altan bygg A - Vindåsen

Dokumenttittel:

Presiseringer vedrørende saksbehandlingstid - Strandgårdsveien 12 gbnr. 209/52

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00467-1

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Data til Finanstilsynet - Talluttrekk fra NBO

Dokumenttittel:

Data til D-SIB beregninger 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00086-14

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation- 2021-02-19-ATC written Consultation - Issues Note -Covid-19 and corporate Insolvencies

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00133-35

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Meddelelse om valg av leverandør - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-36

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Meddelelse om valg av leverandør - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-37

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Meddelelse om valg av leverandør - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-38

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Meddelelse om valg av leverandør - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-39

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Meddelelse om valg av leverandør - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00130-2

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

ISCO Group

Sak:

Kvalitetssikring - utvalg og råd

Dokumenttittel:

Kvalitetssikring utvalg og råd

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 15/02851-8

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00086-15

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - 2021-02-17-ATC WP-Reporting Template for follow-up on Recommendation ESRB/2019/7

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00292-3

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 19/01504-7

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Tjenester innenfor Prosjektledelse, prosjektstøtte, byggeledelse, BHR - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisregulering rammeavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02432-11

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Prosjekt TIBER høst 2020 - vinter 2021

Dokumenttittel:

Tilbakemelding TIBER-NO fra FT - Leveranse prosjekt Finanstilsynet og Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02954-3

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00101-8

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-9

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00086-16

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - 2021-02-24-ATC written Consultation - Draft Reports on medium-term Vulnerabilities in the RRE Sector

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00101-10

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-11

Dokumentdato:

02.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00086-17

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures/Consultations/Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - 2021-02-23-ATC written Consultation - Review of the macroprudential Policy in the EU

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00101-12

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-13

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00190-3

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00101-14

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-15

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-16

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00476-1

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01504-8

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Tjenester innenfor Prosjektledelse, prosjektstøtte, byggeledelse, BHR - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop byggeledelse Vindåsen - Utbedring av altan bygg A

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01918-169

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for BN Bank ASA pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00486-1

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Opprette deponeringskonto - 7 forhold Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00487-1

Dokumentdato:

28.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

KOM24

Sak:

Innsynskrav - KOM24 - Innsyn i søkerlisten på stillingen som rådgiver for media og eksterne relasjoner

Dokumenttittel:

Innsynskrav - KOM24 - Innsyn i søkerlisten på stillingen som rådgiver for media og eksterne relasjoner

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

NBA CER NBIM


Dokumentnummer 21/00489-1

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Jan Gatland

Sak:

Henvendelser fra eksterne om informasjon og dokumentasjon fra eldre arkiver - 2020-2021

Dokumenttittel:

Henvendelse om dokumentasjon i historisk arkiv - Bankfullmektig Ole Johan Larsen

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00489-2

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Jan Gatland

Sak:

Henvendelser fra eksterne om informasjon og dokumentasjon fra eldre arkiver - 2020-2021

Dokumenttittel:

Svar på henvendelse om Bankfullmektig Ole Johan Larsen

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00490-1

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00491-1

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-7

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021 - Skattetvist mellom stat og privatperson

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02197-4

Dokumentdato:

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Bankenes tilbud av kontanttjenester

Dokumenttittel:

Bankenes tilbud av kontanttjenester - Kopi av brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00322-7

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00492-1

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00158-2

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i sluttavtalen til Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i sluttavtalen til Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen - Klage på avslag

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00158-3

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Norges BankDagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i sluttavtalen til Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i sluttavtalen til Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen - Klage på avslag

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00495-1

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Undersøkelse om ledige stillinger - SSB - Statistisk Sentralbyrå

Dokumenttittel:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Ledige stillinger (RA-0678) - Kvartalsvis rapportering

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 18/02551-14

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

EU-kontroll - Kjøretøykontroll

Dokumenttittel:

Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer DX 6111

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 18/02551-15

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

01.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

EU-kontroll - Kjøretøykontroll

Dokumenttittel:

Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer DP 92761

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00292-4

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved Enheten for Finansiell Etterretning (EFE)

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00292-5

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved Enheten for Finansiell Etterretning (EFE)

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02954-4

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00496-1

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00497-1

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02912-2

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Morten Søberg

Sak:

Innsyn - Spørsmål om motiv for tusenkronerseddel med Christian Magnus Falsen

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på forespørsel om innsyn - Motiv av Falsen

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00262-6

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00262-7

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00262-8

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU - Utfyllende regelverk til CSDR

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00410-5

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2021 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Vaksinering av samfunnskritisk personell

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00499-1

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2021 - invitasjon til åpen høring i Stortingets finanskomite mandag 03.05.2021

Dokumenttittel:

Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2021 - Invitasjon til åpen høring i Stortingets finanskomite mandag 03.05.2021

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02432-12

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Prosjekt TIBER høst 2020 - vinter 2021

Dokumenttittel:

Tilbakemelding til Finanstilsynet - Ansvar for forvaltning - Leveranse prosjekt Finanstilsynet og Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02770-4

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kontoholdsavtale - korrespondanse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01918-170

Dokumentdato:

03.03.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 - DNB ASA pr 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00352-2

Dokumentdato:

03.03.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00507-1

Dokumentdato:

03.03.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sak:

Øvelse Digital 2020

Dokumenttittel:

Referat diskusjonsøvelse Digital 2020 - 03.12.2020

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00532-1

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Hovedstyret

Sak:

Attestasjonsoppdrag og tilsynsgjennomgange - 2021

Dokumenttittel:

Attestasjonsrapport - statsgjeldforvaltningen

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00532-2

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Attestasjonsoppdrag og tilsynsgjennomgange - 2021

Dokumenttittel:

Attestasjonsrapport - statsgjeldforvaltningen

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00532-3

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

03.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Hovedstyret

Sak:

Attestasjonsoppdrag og tilsynsgjennomgange - 2021

Dokumenttittel:

Rapport - Hovedstyrets rammer for styring og kontroll

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00101-17

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00514-1

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

TietoEVRY Oyj

Sak:

Databehandleravtale - DPA - TietoEvry - P360

Dokumenttittel:

Forslag til databehandleravtale - TietoEvry - P360

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00514-2

Dokumentdato:

05.02.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

U Til:

TietoEVRY Oyj

Sak:

Databehandleravtale - DPA - TietoEvry - P360

Dokumenttittel:

Spørsmål til databehandleravtale - TietoEvry - P360

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00514-3

Dokumentdato:

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

TietoEVRY Oyj

Sak:

Databehandleravtale - DPA - TietoEvry - P360

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på spørsmål - DPA

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00515-1

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00516-1

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02812-35

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Taushetserklæringer - Diverse

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01918-171

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 - Handelsbanken pr 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00345-2

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement i Markeder Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4339456236

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00416-2

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Advisor - Communications Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4349050642

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00249-2

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

04.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Cyber Security Rådgiver MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4329528881

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00531-1

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsyn i Hovedstyrets protokoller fra juni 2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Innsyn i Hovedstyrets protokoller fra juni 2020 til dags dato

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00533-1

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00534-1

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00535-1

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00536-1

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00537-1

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00538-1

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00539-1

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02812-36

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Taushetserklæringer - Diverse

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00392-5

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2021

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - Anmodning om overføring av midler mellom konti i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00542-1

Dokumentdato:

03.03.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Corporate Communications AS

Sak:

Avtale - Corporate Communications AS - Bistand til representantskapets rapport til Stortinget (Dok 9)

Dokumenttittel:

Avtale - Corporate Communications AS - Bistand til representantskapets rapport til Stortinget (Dok 9)

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 19/01415-5

Dokumentdato:

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00346-2

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

05.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Research assistant Research Division, Norges Bank - st. ref. 4344942287

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00602-1

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

02.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2021 - invitasjon til åpen høring i Stortingets finanskomite mandag 03.05.2021

Dokumenttittel:

Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2021 - Invitasjon til åpen høring i Stortingets finanskomite mandag 03.05.2021

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet