Norges Bank

Offentlig journal 25.01.2021 - 31.01.2021

Dokumentnummer 20/02660-42

Dokumentdato:

26.02.2020

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

Special Procedure - Draft JCD 32020R0193.A09 (Financial Services) for approval by SC II - Deadline: 03.03.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01603-5

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00907-3

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapportering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01574-5

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Resurs Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Resurs Bank NUF

Dokumenttittel:

Resurs Bank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01749-22

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - DNB Bank ASA

Dokumenttittel:

DNB Bank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/02119-11

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale 2020 - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisjustering rammeavtale 2021

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 18/02214-4

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Cash Processing Solutions (CPS)

Sak:

DLR7000 maskin - Oppgraderinger

Dokumenttittel:

E-post fra CPS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01918-60

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young LLP

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Audit Confirmation Request - LCH Limited - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00239-1

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - relasjoner til AKO mv.

Dokumenttittel:

Termination AKO Jersey

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/01120-34

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00713-7

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

TGR Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - diverse korrespondanse

Dokumenttittel:

Deltakelse i Norges Banks undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00713-8

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

U

U Til:

TGR Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - diverse korrespondanse

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00145-1

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Jurist arbeidsrett

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering PO jurist arbeidsrett - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 21/00145-2

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Jurist arbeidsrett

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering PO jurist arbeidsrett - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 21/00145-3

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Jurist arbeidsrett

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering PO jurist arbeidsrett - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 21/00145-4

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Jurist arbeidsrett

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering PO jurist arbeidsrett - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 14/01869-59

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/IWG - Written procedures / Consultation / Call for interest - Instruments Working Group

Dokumenttittel:

Instruments Working Group Consultation - IWG/C/2021/001 By 26.01.2021 - Updated overview of measures of macroprudential interest - Forespørsel fra ESRB - ECB-CONFIDENTIAL

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00211-1

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Totalforsvaret mot 2040

Dokumenttittel:

Digitalt møte med FFI om betalingstjenester i et totalforsvarsperspektiv

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00211-2

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Totalforsvaret mot 2040

Dokumenttittel:

Digitalt møte med FFI om betalingstjenester i et totalforsvarsperspektiv

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 15/02811-13

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 - Lom og Skjåk

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold - SpareBank 1 Lom og Skjåk

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02749-7

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank (NBO) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02813-9

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01764-12

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Eika Kredittbank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Eika Kredittbank

Dokumenttittel:

Eika Kredittbank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01764-13

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Eika Kredittbank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Eika Kredittbank

Dokumenttittel:

Eika Kredittbank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Deaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01782-10

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Helgeland Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Helgeland Sparebank

Dokumenttittel:

Helgeland Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01782-11

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Helgeland Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Helgeland Sparebank

Dokumenttittel:

Helgeland Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Deaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02660-21

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

EFTA - European Free Trade Association

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

WGFS meeting of 27.01.2021 - Annotated Draft Agenda

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02660-22

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

WGFS meeting of 27.01.2021 - Annotated Draft Agenda

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02660-23

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

FinansdepartementetUtenriksdepartementetFinanstilsynet

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

WGFS meeting of 27.01.2021 - Annotated Draft Agenda

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00221-2

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 16/00464-4

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Account maintenance and settlement agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forslag til endringer i avtalen - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00464-5

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Account maintenance and settlement agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Undertegnet endringsavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00176-2

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Falske sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00175-2

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Drift 2021 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Falske sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01783-12

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hjartdal og Gransherad Sparebank

Dokumenttittel:

Hjartdal og Gransherad Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01783-13

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hjartdal og Gransherad Sparebank

Dokumenttittel:

Hjartdal og Gransherad Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Deaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02691-13

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Halvårsrapporter - Finansdepartementet - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Statens kontoer i Norges Bank - Rapport for 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01802-9

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Kvinesdal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Kvinesdal Sparebank

Dokumenttittel:

Kvinesdal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Deaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/00713-9

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Reitangruppen AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - diverse korrespondanse

Dokumenttittel:

Reitan Handel - Kontaktpersoner for rapportering av betalingstransaksjoner

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00713-10

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Reitangruppen AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - diverse korrespondanse

Dokumenttittel:

Reitan Handel - Kontaktpersoner for rapportering av betalingstransaksjoner

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01809-8

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Marker Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Marker Sparebank

Dokumenttittel:

Marker Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01809-9

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Marker Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Marker Sparebank

Dokumenttittel:

Marker Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Deaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02130-53

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00110-25

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skagerrak Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Skagerrak Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01918-127

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AB

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Nordnet Bank NUF pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00101-2

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-3

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-4

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02283-13

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse av antihvitvaskingsløsning AML - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02283-14

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse av antihvitvaskingsløsning AML - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02283-15

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse av antihvitvaskingsløsning AML - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02283-16

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse av antihvitvaskingsløsning AML - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02910-5

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Datatilsynet

Sak:

Håndtering av mikrodata - Veiledningsmøte Datatilsynet

Dokumenttittel:

Anmodning om veiledningsmøte - Håndtering av mikrodata - Norges Bank

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/01825-12

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OBOS-Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - OBOS-Banken

Dokumenttittel:

OBOS Banken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01825-13

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OBOS-Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - OBOS-Banken

Dokumenttittel:

OBOS Banken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Deaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01883-9

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 BV

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 BV

Dokumenttittel:

Sparebank 1 BV - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00224-2

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 16/01733-12

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Blaker Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Blaker Sparebank

Dokumenttittel:

Blaker Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00175-3

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS

Sak:

Drift 2021 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Falske sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02123-11

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Surnadal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Surnadal Sparebank

Dokumenttittel:

Surnadal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02127-9

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Totens Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Totens Sparebank

Dokumenttittel:

Totens Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02130-11

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Valle Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Valle Sparebank

Dokumenttittel:

Valle Sparebank - Brukergjennomgang - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01951-9

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Narvik

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank Narvik

Dokumenttittel:

Sparebanken Narvik - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01952-16

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Sogn og Fjordane

Dokumenttittel:

Sparebanken Sogn og Fjordane - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01944-11

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Østfold Akershus

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Østfold Akershus

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Østfold Akershus - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01834-14

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Safe Deposit Bank of Norway

Dokumenttittel:

Safe Deposit Bank of Norway AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01834-15

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Safe Deposit Bank of Norway

Dokumenttittel:

Safe Deposit Bank of Norway AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding angående inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01829-12

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Orkla Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Orkla Sparebank (tidligere Orkdal Sparebank)

Dokumenttittel:

Orkla Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00227-1

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02423-12

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

EuroCCP - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/02423-13

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

EuroCCP - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding angående inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00228-1

Dokumentdato:

16.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00229-1

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00230-1

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01845-48

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01845-49

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding angående inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00231-1

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01845-50

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Deaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02099-18

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Vest

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Vest

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02099-19

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Vest

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00093-3

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende deponering i gjeldshøve

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 16/02124-13

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Søgne og Greipstad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Søgne og Greipstad Sparebank

Dokumenttittel:

Søgne og Greipstad Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00058-3

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2021/002 By 28.01.2021 - Draft ESRB response to the public consultation of the AIFMD review

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02301-3

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

SpareBank 1 Nord-Norge - Oppgjørsbank

Dokumenttittel:

Søknad om fritak for konsesjon - Oppgjørsbank

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/02167-10

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nasdaq

Dokumenttittel:

Nasdaq Clearing AB - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02136-12

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Voss Veksel- og Landmansbank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Voss Veksel- og Landmandsbank

Dokumenttittel:

Voss Veksel- og Landmandsbank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00110-26

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eika Kredittbank AS

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Eika Kredittbank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 16/02122-9

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sunndal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sunndal Sparebank

Dokumenttittel:

Sunndal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00086-3

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written procedures/Consultations/Comments 2021- Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - ATC/WP/2021/004 By 25.01.2021 - 20.01.2021- ATC WP - Extended note on the assessment of compliance with Recommendation ESRB.2016.14 Closing real estate data gaps

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01842-11

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Santander Consumer Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Santander Consumer Bank AS

Dokumenttittel:

Santander Consumer Bank AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02167-11

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nasdaq

Dokumenttittel:

Nasdaq Clearing AB - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding angående inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01842-12

Dokumentdato:

23.12.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Santander Consumer Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Santander Consumer Bank AS

Dokumenttittel:

Santander Consumer Bank AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding angående inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00086-4

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written procedures/Consultations/Comments 2021- Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - ATC/C/2021/003 By 29.01.2021 - 22.01.2021 - ATC written consultation - ATC work program for 2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01778-10

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebank 68 Grader Nord

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Harstad Sparebank

Dokumenttittel:

Sparebank 68 grader nord - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-100

Dokumentdato:

23.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00713-11

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Reitangruppen AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - diverse korrespondanse

Dokumenttittel:

Reitan Handel - Kontaktpersoner for rapportering av betalingstransaksjoner

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00713-12

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Reitangruppen AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - diverse korrespondanse

Dokumenttittel:

Reitan Handel - Kontaktpersoner for rapportering av betalingstransaksjoner

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/00825-7

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

MyBank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - MyBank

Dokumenttittel:

Mybank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01918-128

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Andebu Sparebank

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Andebu Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-129

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Andebu Sparebank

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Andebu Sparebank - 31.12.2020 - Foreløpig tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01727-12

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bank2 ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank2 ASA

Dokumenttittel:

Bank2 ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01727-13

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank2 ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank2 ASA

Dokumenttittel:

Bank2 ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding angående inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/00055-9

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Næringsbanken ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Næringsbanken ASA

Dokumenttittel:

Næringsbanken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02471-16

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel om KPI-justering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02471-17

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel om KPI-justering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01726-17

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bank Norwegian AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian AS

Dokumenttittel:

Bank Norwegian AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01726-18

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bank Norwegian AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian AS

Dokumenttittel:

Bank Norwegian AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Deaktivering av bruker

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02193-17

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIX x-clear AG

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - SIX x-clear

Dokumenttittel:

SIX x-clear - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02193-18

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIX x-clear AG

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - SIX x-clear

Dokumenttittel:

SIX x-Clear - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Deaktivering av bruker

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00238-1

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Verdipapirfondenes forening

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00908-24

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

E-post fra Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00242-1

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2021

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Overføring for januar 2021

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 15/00050-11

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

25.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Godtgjørelse for vervene som medlem - varamedlem i Norges Banks hovedstyre, revisjonskomité og underutvalg - 12/00028

Dokumenttittel:

Regulering av godtgjøring

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00176-3

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Paller - Tompaller

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00148-3

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2021

Dokumenttittel:

Paller - Tompaller

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02955-66

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02613-5

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Fusjon Nets og Nexi

Dokumenttittel:

Fusjon Nets - Nexi - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02613-6

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Fusjon Nets og Nexi

Dokumenttittel:

Fusjon Nets - Nexi - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00974-4

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

JURA JSP Entwicklung & Vertrieb von Wertpapierdrucksystemen Gmbh

Sak:

Avtale med JURA om lisens og support på software for design av sedler

Dokumenttittel:

Classic Software Maintenance Agreement - Vedlikeholdsavtale mellom Norges Bank og JURA JSP GmbH 2021 - 2025

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00093-4

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende deponering i gjeldshøve

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02282-21

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-22

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-23

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-24

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-25

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-26

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02348-101

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02282-28

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 21/00248-1

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Senior Advisor Global Mobility and Tax Norges Bank Administration - People and Organisation - st. ref. 4331143502

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/00127-15

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Norge: Systemrisikobuffer og risikovekter art. 458 - 2019/2020

Dokumenttittel:

General Board Consultation - GB/C/2020/028 By 30.11.2020 - 24.11.2020 - GB written consultation on the Norwegian SyRB notification.

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01971-9

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av hardware

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Kjøp av hardware - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Staff - Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 21/00249-1

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Cyber Security Rådgiver MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4329528881

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00250-1

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Special adviser to the Security Director Security and Crisis Management , Norges Bank - st. ref. 4330590894

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00251-1

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00252-1

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Compensation and Benefits Analyst NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4334296505

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00253-1

Dokumentdato:

17.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rekrutteringsrådgiver NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4335247335

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA PO Resourcing

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 20/00127-16

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Norge: Systemrisikobuffer og risikovekter art. 458 - 2019/2020

Dokumenttittel:

General Board Consultation - GB/C/2020/028 By 30.11.2020 - 24.11.2020 - GB written consultation on the Norwegian SyRB notification.

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00127-17

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Norge: Systemrisikobuffer og risikovekter art. 458 - 2019/2020

Dokumenttittel:

ESRB - Finlands kommentarer til Norwegian SyRB notification - General Board GB/C/2020/028 By 30.11.2020

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00254-1

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-2

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-3

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-4

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-5

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-6

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-7

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-8

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-9

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-10

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-11

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-12

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00086-5

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written procedures/Consultations/Comments 2021- Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - ATC/C/2021/004 By 26.01.2021 - 26.01.2021 - ATC Written consultation - On the state of implementation and effectiveness of Rec ESRB/2020/15 (frist 05.02.2021)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00086-6

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FinansdepartementetFinanstilsynet

Sak:

ESRB/ATC - Written procedures/Consultations/Comments 2021- Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - ATC/C/2021/004 By 26.01.2021 - 26.01.2021 - ATC Written consultation - On the state of implementation and effectiveness of Rec ESRB/2020/15 (frist 05.02.2021)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00262-2

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS- notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00110-27

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Totens Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Totens Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/00127-18

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Norge: Systemrisikobuffer og risikovekter art. 458 - 2019/2020

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2020/062 By 04.12.2020 - ESRB recommendation and assessment for the notification of SyRB by Norway

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00127-19

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Norge: Systemrisikobuffer og risikovekter art. 458 - 2019/2020

Dokumenttittel:

ESRB - General Board Written Procedure - GB/WP/2020/062 By 04.12.2020 - ESRB recommendation and assessment for the notification of SyRB by Norway - ECB-CONFIDENTIAL

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00127-20

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Norge: Systemrisikobuffer og risikovekter art. 458 - 2019/2020

Dokumenttittel:

ESRB Recommendation 2020/14 of 04.12.2020 regarding Norwegian notification of its intention to set a systemic risk buffer rate (SyRB 4,5 % fra 31.12.2020) - publisert av ESRB 08.12.2020

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00110-28

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sunndal Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Sunndal Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-29

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Orkla Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Orkla Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-30

Dokumentdato:

29.12.2020

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Sparebanken Sogn og Fjordane- Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-31

Dokumentdato:

03.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Romsdal Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Romsdal Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-32

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Storebrand Bank ASA

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Storebrand Bank ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01918-130

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Andebu Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-131

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Fana Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00257-1

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

26.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/01122-27

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS uke 3 - 2021 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/03828-16

Dokumentdato:

13.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Financial Times

Sak:

Lisensavtale - Financial Times - Corporate licence for SBV and NBIM

Dokumenttittel:

Financial Times - Norges Bank Investment Management and Norges Bank Merge - Renewal Due

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/03828-17

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Financial Times

Sak:

Lisensavtale - Financial Times - Corporate licence for SBV and NBIM

Dokumenttittel:

Financial Times - Norges Bank Investment Management and Norges Bank Merge - Renewal Due - Confirmation

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01267-16

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Signert prøveordre Hans Nielsen Hauge mynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00259-1

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2021

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2021 FT - NBA PFM - Nr. 1

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02192-1

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse mellom Hovedstyret og Representantskapet - Spørsmål om journalføring

Dokumenttittel:

Korrespondanse mellom Hovedstyret og Representantskapet - Spørsmål om journalføring

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00147-1

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01918-132

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 Sparebanken DIN - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02121-13

Dokumentdato:

25.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Strømmen Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Strømmen Sparebank

Dokumenttittel:

Strømmen Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02910-6

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Datatilsynet

Sak:

Håndtering av mikrodata - Veiledningsmøte Datatilsynet

Dokumenttittel:

Anmodning om veiledningsmøte - Håndtering av mikrodata - Norges Bank

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02432-3

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Prosjekt TIBER høst 2020 - vinter 2021

Dokumenttittel:

Presentation for meeting Wednesday - TIBER-DK

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02432-4

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Prosjekt TIBER høst 2020 - vinter 2021

Dokumenttittel:

Red teams - Sourcing

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/01869-60

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/IWG - Written procedures / Consultation / Call for interest - Instruments Working Group

Dokumenttittel:

Instruments Working Group Consultation - IWG/C/2021/001 By 26.01.2021 - Updated overview of measures of macroprudential interest - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00257-2

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00265-1

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01918-133

Dokumentdato:

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 Østre Agder Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00268-1

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 15/00180-6

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Federal Reserve Bank of New York

Sak:

Federal Reserve Policy Statement on Payment System Risk (PSR) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Policy Statement on Payment System Risk (PSR) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01918-134

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 Orkla Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/01120-35

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-36

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02432-5

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Danmarks NationalbankFinlands BankSveriges Riksbank

Sak:

Prosjekt TIBER høst 2020 - vinter 2021

Dokumenttittel:

Optional choices in TIBER-EU

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02432-6

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Prosjekt TIBER høst 2020 - vinter 2021

Dokumenttittel:

Optional choices in TIBER-EU

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02432-7

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

U

U Til:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Prosjekt TIBER høst 2020 - vinter 2021

Dokumenttittel:

Red teams - Sourcing

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02432-8

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Nets Denmark AS

Sak:

Prosjekt TIBER høst 2020 - vinter 2021

Dokumenttittel:

Tiber møte

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00154-3

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01918-135

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

27.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 Sparebanken Sogn og Fjordane - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00254-13

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00254-14

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01918-136

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 Sogn Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01267-17

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Proof-mynt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01267-18

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Proof-mynt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00273-1

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00275-1

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00274-1

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00274-2

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00276-1

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00277-1

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00278-1

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01267-19

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Minnemynt Hans Nielsen Hauges 250-årsjubileum - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00279-1

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01267-20

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Minnemynt Hans Nielsen Hauge 250 år - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01267-21

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Norges mynthandlerforening

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Minnemynt Hans Nielsen Hauge 250 år - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01267-22

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Norges mynthandlerforening

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Minnemynt Hans Nielsen Hauge 250 år - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02623-6

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/00150-5

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innspill til ny nasjonal strategi for IKT-sikkerhet

Dokumenttittel:

Oppfølging og rapportering på digital sikkerhet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01267-24

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Minnemynt Hans Nielsen Hauge 250 år - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/02056-150

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Samferdselsdepartementet

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

15/124 Infrastrukturfondet - Overføring av kapitaliserte renter for 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02432-9

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Prosjekt TIBER høst 2020 - vinter 2021

Dokumenttittel:

TIBER-NO - Leveranse prosjekt Finanstilsynet og Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01918-137

Dokumentdato:

Journaldato:

28.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 Valle Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02354-5

Dokumentdato:

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Fadderskap for bikuber

Dokumenttittel:

Tilbud - Fadderskap for bier - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02354-6

Dokumentdato:

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Fadderskap for bikuber

Dokumenttittel:

Tilbud - Fadderskap for bier - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02354-7

Dokumentdato:

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Fadderskap for bikuber

Dokumenttittel:

Tilbud - Fadderskap for bier - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00093-5

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Spørsmål om deponeringskonto som privatperson

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00280-1

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01120-37

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-38

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01918-138

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 Åfjord Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00282-1

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Sak:

Høring - Revidert rammeverk for kommuneregnskapet

Dokumenttittel:

Høring - Revidert rammeverk for kommuneregnskapet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01918-139

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

29.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 Rindal Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS