Norges Bank

Offentlig journal 18.01.2021 - 24.01.2021

Dokumentnummer 19/00665-8

Dokumentdato:

08.03.2018

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Ny seddelserie - Testsedler til automateiere

Dokumenttittel:

Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00908-20

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

Presentation intaglio proofs

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00110-3

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hegra Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Hegra Sparebank - Informasjon om brukere

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-4

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

DNB Bank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-5

Dokumentdato:

12.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Rindal Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Rindal Sparebank - Informasjon om brukere

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-6

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Birkenes Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Birkenes Sparebank- Informasjon om brukere

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-7

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Valle Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Valle Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-8

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Berg Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Berg Sparebank - Informasjon om brukere

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00127-2

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00110-9

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Jæren Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Jæren Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-10

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BRAbank ASA

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

BRAbank - Informasjon om brukere

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-11

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Helgeland Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Helgeland Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-12

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank Norge

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Danske Bank - Informasjon om brukere

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-13

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Askim og Spydeberg Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Askim og Spydeberg Sparebank - Informasjon om brukere

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-14

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Cultura Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Cultura Bank - Informasjon om brukere

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-15

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Flekkefjord Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Flekkefjord Sparebank - Informasjon om brukere

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-16

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Fornebu Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Fornebu Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-17

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaker Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Blaker Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-18

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Landkreditt Bank AS

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Landkreditt Bank - Informasjon om brukere

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-19

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nidaros Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Nidaros Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 18/02320-7

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Single Resolution Board (SRB)

Sak:

Resolution College, Nordea

Dokumenttittel:

Nordea Resolution College 21 January 2021 - corrected version

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00110-20

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Møre

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Sparebanken Møre - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-21

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Odal Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Odal Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02665-24

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Supplier Code of Conduct - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02665-25

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Supplier Code of Conduct - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-36

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 SpareBank 1 SR-Bank ASA - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-37

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 SpareBank 1 SR-Bank ASA - 31.12.2020 - Bekreftelse av mottak

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00133-3

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtaler Juridiske tjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-4

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtaler Juridiske tjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-5

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtaler Juridiske tjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-6

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtaler Juridiske tjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-7

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtaler Juridiske tjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-8

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtaler Juridiske tjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-9

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtaler Juridiske tjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-10

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtaler Juridiske tjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-11

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtaler Juridiske tjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00133-12

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtaler på Juridiske tjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtaler Juridiske tjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00134-1

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdskonsulenttjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Renholdskonsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02348-88

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 15/02774-16

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Nidaros Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold Norges Bank (NBO) - Nidaros Sparebank (tidligere Klæbu Sparebank)

Dokumenttittel:

Nidaros Sparebank - Svar på forespørsel om årsoppgave 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00137-1

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

S&P Global Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating S&P 2021

Dokumenttittel:

Message and request from Roberto Sifon Arevalo, S&P Global - Global Central Government Borrowing Report 2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00146-1

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02795-14

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Pantsettelse i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02749-5

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Eidsberg Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank (NBO) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02749-6

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eidsberg Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank (NBO) - ID - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 18/01101-5

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Husholdningenes gjeldsbetjeningsevne og pantsikkerhet - Utlån av data

Dokumenttittel:

Søknad om utlån av 2019 årgangen av inntektsstatistikken for husholdninger (IOF)

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00148-1

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS StavangerNokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2021

Dokumenttittel:

Destruksjon - Testing

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02821-27

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Dekkmann AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-28

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Livsforsikring ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-29

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Elkjøp Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-30

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Espria Gruppen AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-31

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Euro Sko Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-32

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Europris Butikkdrift AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-33

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Flytoget

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-34

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Food Folk Group Holdings AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-35

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Gjensidige Forsikring ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-36

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Gudbrandsdal Energi AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-37

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

H&M Hennes & Mauritz AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-38

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

I K Lykke Drift AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-39

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Ice Communications Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-40

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

If Skadeforsikring

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02821-41

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Ikea AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01745-18

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Citibank Europe plc, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Citibank

Dokumenttittel:

Citibank Europe plc, Norway Branch - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02685-13

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Anskaffelse renholdskonsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00110-22

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebank 1 Modum

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Modum - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-23

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Fana Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Fana Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 15/02623-5

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00138-1

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Japan Rating & Investment Information, Inc.

Sak:

Statsgjeld - Rating Japan R&I 2021

Dokumenttittel:

Japan R&I - Request for Confirmation of the News Release Content: Norway Review

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00138-2

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)

Sak:

Statsgjeld - Rating Japan R&I 2021

Dokumenttittel:

JCR - Date of the Credit Rating Committee Meeting

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00153-1

Dokumentdato:

30.12.2020

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00154-1

Dokumentdato:

28.06.2020

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02139-12

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ørskog Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Ørskog Sparebank

Dokumenttittel:

Ørskog Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00156-1

Dokumentdato:

13.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Bolia

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Korrespondanse om hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Norges Banks foretaksundersøkelse 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01918-47

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

BB - TF Bank Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 BB - TF Bank Norge - 31.12.2020 - purring

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-48

Dokumentdato:

13.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

BB - TF Bank Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 BB - TF Bank Norge - 31.12.2020 - foreløpig tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01244-5

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Belysningsutstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Belysningsutstyr - Dokumentasjon av forbedret type - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01802-5

Dokumentdato:

13.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02761-3

Dokumentdato:

13.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01802-6

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02754-3

Dokumentdato:

13.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02685-14

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Utvidet begrunnelse - Renholdskonsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02921-2

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2021

Dokumenttittel:

ATM data and publication confirmation - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00160-1

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02685-15

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på Innsynskrav - Renholdskonsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00161-1

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02348-93

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00162-1

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00163-1

Dokumentdato:

28.12.2020

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00166-1

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB Bank ASASkandinaviska Enskilda Banken AB - SEB NorgeSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Verdipapirsentralen ASAEika Gruppen ASBits ASNets Branch NorgeNordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Norges Banks Oppgjørssystem (NBO) Kontinuitetsforum møte 16.09.2020

Dokumenttittel:

NBO Kontinuitetsforum - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00167-1

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Jon Nicolaisens sluttavtale

Dokumenttittel:

Innsyn - Sluttavtale Nicolaisen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 16/02193-16

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIX x-clear AG

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - SIX x-clear

Dokumenttittel:

SIX x-Clear - Ny og slettet bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02910-3

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Datatilsynet

Sak:

Håndtering av mikrodata - Veiledningsmøte Datatilsynet

Dokumenttittel:

Anmodning om veiledningsmøte - Håndtering av mikrodata - Norges Bank

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00168-1

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Naturens Mangfold AS & All Verdens Mynter

Sak:

Forespørsel fra Kjetil Kvist om kjøp av originaltegninger fra utvikling av sedler Londonserie 1942

Dokumenttittel:

Tilbud fra Kjetil Kvist - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00155-1

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirfondenes forening

Sak:

Rapport fra arbeidsgruppe - Koronapandemiens konsekvenser for fondsbransjen

Dokumenttittel:

Oversendelse av rapport - Koronapandemiens konsekvenser for fondsbransjen

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/02618-112

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - Avvikling av oppgjørskontoer - Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget - Bekreftelse til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00165-2

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 15/04451-67

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

U

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB CCyB notification 2020 Q4

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00095-2

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Cyber Security Analytiker i MI IKT Sikkerhet

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering Security Cyber Analytiker - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 15/04451-68

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

CCyB Notification 2020 Q4 - Confirmation

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00171-1

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00095-3

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Cyber Security Analytiker i MI IKT Sikkerhet

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering Cyber Security Analytiker - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00172-1

Dokumentdato:

30.12.2020

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01732-87

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

BDO AS - Trondheim

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Helse Midt-Norge RHF pr 31.12.2020 - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/01732-88

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Bankbrev Norfund 31.12.2020 - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/01732-89

Dokumentdato:

13.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Bankbrev for Innovasjon Norge 31.12.2020 - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/01732-90

Dokumentdato:

13.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for SDØE pr 31.12.2020 - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/04451-69

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

Norges Bank har notifisert ESRB om motsyklisk kapitalbuffer - Vedtaket av 17.12.2020

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01724-17

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Oversendelse til Finanstilsynet (Q)

Dokumenttittel:

Norges Banks utlånsundersøkelse 2020 Q4

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02348-94

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/01847-10

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Leverandøruavhengighet NICS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00175-1

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Drift 2021 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Pakking av testsedler 1/21 Loomis

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01918-52

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

KPMG Ireland

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Citibank Europe Plc - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00176-1

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Stavanger

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Pakking av testsedler 1/21 Nokas

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00148-2

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Drift 2021

Dokumenttittel:

Testsedler 1/21

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01918-53

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 SpareBank 1 SMN - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-54

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 SpareBank 1 SMN - 31.12.2020 - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 18/00456-8

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kluge Advokatfirma AS - Stavanger

Sak:

Rammeavtale - Advokattjenester - Kluge Advokatfirma AS

Dokumenttittel:

Rammeavtale Kluge Advokatfirma AS - Prisjustering 2021

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/01918-55

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

KPMG Ireland

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Citibank Europe plc, Norway Branch pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00015-5

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 19/00974-2

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Jura Trade Kft

Sak:

Avtale med JURA om lisens og support på software for design av sedler

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00974-3

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Jura Trade Kft

Sak:

Avtale med JURA om lisens og support på software for design av sedler

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00908-23

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

E-post til Crane - 200 Front_Pre-proof tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02165-3

Dokumentdato:

28.01.2019

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Sjømannskirken

Sak:

Beredskapsavtale - Norges Bank - Sjømannskirken

Dokumenttittel:

Beredskapsavtale Sjømannskirken 2019 - 2020

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01592-4

Dokumentdato:

15.08.2018

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

International SOS (ISOS)

Sak:

Internationals SOS og Control Risks (Core) - avtaleforlengelse

Dokumenttittel:

Avtalefornyelse International SOS and CORE 2018 - 2019

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/02888-1

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Tjenester og materiell elektro

Dokumenttittel:

Tilbud tjenester og materiell - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01592-5

Dokumentdato:

01.09.2019

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

International SOS (ISOS)

Sak:

Internationals SOS og Control Risks (Core) - avtaleforlengelse

Dokumenttittel:

Avtalefornyelse International SOS and CORE 2019 - 2020

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/02898-1

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Skyløft web del 2

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest Skyløft II - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02898-2

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Skyløft web del 2

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest Skyløft II - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02139-10

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

University of Copenhagen

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00178-2

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02704-55

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC Bottom-up Survey Risks and Vulnerabilities

Dokumenttittel:

2021 Q1 ESRBs Bottom-up Survey nr. 40 - Forespørsel fra ESRB

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00127-4

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00127-5

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-95

Dokumentdato:

16.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02821-87

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Reitangruppen

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Deltakelse i en undersøkelse om samfunnets betalingskostnader - Henvendelse om kontakt

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00058-2

Dokumentdato:

13.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP/2021/001 By 2021-01-19 - 2021-01-13 - GB WP-Publication of recommendation ESRB/2020/16 amending recommendation ESRB/2015/2

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01918-58

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Hjelmeland Sparebank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 20/01918-59

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AB

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Request of Bank Statement - Nasdaq Clearing AB - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-61

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Ernst & Young LLP

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Audit Confirmation Request - LCH Limited - 31.12.2020 - Spørsmål fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-62

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young LLP

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Audit Confirmation Request - LCH Limited - 31.12.2020 - svar til NB

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-63

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ernst & Young LLP

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Audit Confirmation Request - LCH Limited - 31.12.2020 - answer from Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02100-9

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Øst

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Sparebanken Øst

Dokumenttittel:

Sparebanken Øst - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01878-5

Dokumentdato:

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Rammeavtale ekstern revisor - Deloitte AS

Dokumenttittel:

Engasjementsbrev - attestasjonsoppdrag statsgjeldsforvaltningen 2020 - Deloitte

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02910-4

Dokumentdato:

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Datatilsynet

Sak:

Håndtering av mikrodata - Veiledningsmøte Datatilsynet

Dokumenttittel:

Anmodning om veiledningsmøte - Håndtering av mikrodata - tilbakemelding

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01918-64

Dokumentdato:

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Swedbank Norge

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 20/01918-65

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Santander Consumer Bank AS - 31.12.2020 - purring

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-66

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Santander Consumer Bank AS - 31.12.2020 - svar på purring

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/01120-33

Dokumentdato:

19.03.2020

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01918-67

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Bien Sparebank ASA

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 21/00183-1

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2021 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Avvikling av kontokobling mellom DNB Bank ASA og Norsk Kulturråd - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00102-1

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-1

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-3

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02348-96

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

18.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-97

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-98

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-99

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/01918-68

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Bank Norwegian AS pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-69

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for BB - TF Bank Norge pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-70

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Bank2 ASA pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-71

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for BNP Paribas S.A. Norway Branch pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-72

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for BRAbank ASA pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-73

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Flekkefjord Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-74

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Grue Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-75

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Jernbanepersonalets Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-76

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for KLP Banken AS pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-77

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Kvinesdal Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-78

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Landkreditt Bank AS pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-79

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Larvikbanken pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-80

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Lillesands Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-81

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Lillestrøm Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-82

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Luster Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-83

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Nordea Bank Abp, filial i Norge pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-84

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Santander Consumer Bank AS pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-85

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sparebank 1 Lom og Skjåk pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-86

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sparebank 1 Modum pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-87

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sparebank 1 Ringerike Hadeland pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-88

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sparebank 1 SMN pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-89

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sparebank 1 SR-Bank ASA pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-90

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sparebank 1 Østfold Akershus pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-91

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sparebank 1 Østlandet pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-92

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sparebanken Vest pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-93

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Spareskillingsbanken pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-94

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Swedbank Norge pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-95

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Søgne og Greipstad Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-96

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Trøgstad Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-97

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Tysnes Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-98

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 18/00097-53

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Referanseindeksen for aksjer

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/01918-99

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Birkenes Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02914-3

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00067-1

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00188-1

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00188-2

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00189-1

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

19.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Strategidokument NBA (Norges Banks administrasjon)

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Strategidokument NBA (Norges Banks administrasjon)

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01918-100

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Saldoforespørsel - Sparebank 1 Nordvest - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-101

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Saldoforespørsel - Sparebank 1 Nordvest - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00190-1

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00191-1

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00192-1

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00193-1

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00194-1

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00195-1

Dokumentdato:

19.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01918-102

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Askim og Spydeberg Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-103

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Hjelmeland Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-104

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Høland og Setskog Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-105

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Nordea Direct Bank ASA pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-106

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Nordic Corporate Bank ASA pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-107

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for OBOS-Banken AS pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-108

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Odal Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-109

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Resurs Bank AB pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02139-11

Dokumentdato:

17.09.2019

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Handelshøyskolen BI

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningsarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02139-12

Dokumentdato:

06.02.2020

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Center for Latin American Studies

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02613-4

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Fusjon Nets og Nexi

Dokumenttittel:

Fusjon Nets - Nexi - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00093-1

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/01918-110

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ernst & Young AB

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Request of bank statement - Nasdaq Clearing AB - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00093-2

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Spørsmål om deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00198-1

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00199-1

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00200-1

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00201-1

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01918-111

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Melhus Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00203-1

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01918-112

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ernst & Young AB

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Handelsbanken pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-113

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sbanken ASA pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-114

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Skagerrak Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-115

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Skandinaviska Enskilda Banken AB Oslofilialen pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-116

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Skue Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-117

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sparebank 1 BV pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00204-1

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01918-118

Dokumentdato:

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Pareto Bank ASA - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00206-1

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00207-1

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01918-119

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sparebank 1 Hallingdal Valdres pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02520-3

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Research economist Research Division, Norges Bank - st. ref. 4290339627

Dokumenttittel:

Søkerliste - Research economist Research Division, Norges Bank - st. ref. 4290339627

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02520-5

Dokumentdato:

Journaldato:

20.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research economist Research Division, Norges Bank - st. ref. 4290339627

Dokumenttittel:

CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00213-1

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00214-1

Dokumentdato:

28.12.2020

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00215-1

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02645-11

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services

Dokumenttittel:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance


Dokumentnummer 20/02645-12

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services

Dokumenttittel:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance


Dokumentnummer 20/02645-13

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services

Dokumenttittel:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance


Dokumentnummer 20/02645-14

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services

Dokumenttittel:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance


Dokumentnummer 20/02645-15

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services

Dokumenttittel:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance


Dokumentnummer 20/02932-4

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Data transfers to PWC UK

Dokumenttittel:

Response to data transfers - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00218-1

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02716-5

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

HR-konsulent NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4314396879

Dokumenttittel:

Søknad og CV - HR-konsulent - st. ref. (4314396879) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/02716-6

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

HR-konsulent NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4314396879

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - HR-konsulent - st. ref. (4314396879) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/02716-7

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

HR-konsulent NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4314396879

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - HR-konsulent - st. ref. (4314396879) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 21/00220-1

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00221-1

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

21.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/01918-120

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Fana Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01918-121

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nordnet Bank AB

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Nordnet Bank NUF - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-122

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Nordnet Bank AB

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Nordnet Bank NUF - 31.12.2020 - Foreløpig tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-123

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Bien Sparebank ASA pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-124

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Birkenes Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-125

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Melhus Sparebank pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-126

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Pareto Bank ASA pr. 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00224-1

Dokumentdato:

22.01.2021

Journaldato:

22.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management