Norges Bank

Offentlig journal 28.12.2020 - 03.01.2021

Dokumentnummer 19/01698-31

Dokumentdato:

08.01.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Julia Vance

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Skjema for refundering av utlegg

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02825-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ren Service AS

Sak:

Kontraktsak serviceavtale for fjerning av snø og is på tak - Avskjermet

Dokumenttittel:

Serviceavtale - Fjerning av snø og is på tak - Signert kontrakt inkl garantier og forsikringer

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/01833-5

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finans Norge

Sak:

Videre arbeid med utradisjonell pant - testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Utkast til notat til bankene om test av låneportefølje som pant

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/01323-36

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FinansdepartementetFinanstilsynet

Sak:

Nordic-Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

Questionnaire with regard to the proposals of the CC tools

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/01323-37

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FinansdepartementetFinanstilsynet

Sak:

Nordic-Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

Questionnaire with regard to the proposals of the CC tools Norwegian FSA

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00613-3

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale rørleggertjenester Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse - Rammeavtale rørlegger Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00614-3

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Elektrotjenester Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse - Rammeavtale elektro Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02856-1

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kunstverk - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Kjøp av kunstverk - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02196-1

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Fotografering av samlingene - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Fotografering av samlingene - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02857-1

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Robot-gressklippere Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale kjøp og service - Robotgressklippere Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02858-1

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - IK-matsystem Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - IK-matsystem Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02860-1

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tørketrommel Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud tørketrommel - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02860-2

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tørketrommel Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud tørketrommel - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/01798-11

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Jæren Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Jæren Sparebank

Dokumenttittel:

Jæren Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/00803-10

Dokumentdato:

22.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

KLP Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - KLP Banken AS

Dokumenttittel:

KLP Banken AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01805-9

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Lillesands Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Lillesands Sparebank

Dokumenttittel:

Lillesands Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02202-42

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/00138-13

Dokumentdato:

13.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Azets Insight AS

Sak:

Avtale om kjøp av lønnstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Azets - Prisregulering for 2021

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 15/00138-14

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Azets Insight AS

Sak:

Avtale om kjøp av lønnstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Azets - Prisregulering for 2021

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01806-7

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Lillestrøm Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Lillestrøm Sparebank

Dokumenttittel:

Lillestrøm Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01832-8

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

RørosBanken Røros Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Rørosbanken Røros Sparebank

Dokumenttittel:

Rørosbanken Røros Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01834-13

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Safe Deposit Bank of Norway

Dokumenttittel:

Safe Deposit Bank of Norway AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01846-9

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skudenes og Aakra Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skudenes og Aakra Sparebank

Dokumenttittel:

Skudenes og Aakra Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01882-9

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Soknedal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Soknedal Sparebank

Dokumenttittel:

Soknedal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02711-4

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Personvern i DANS - Tilbakemelding på utkastet til DANS-notatet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/01883-8

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 BV

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 BV

Dokumenttittel:

Sparebank 1 BV - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02711-5

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Personvern i DANS

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02711-6

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Personvern i DANS

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02711-7

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Personvern i DANS

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02711-8

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Personvern i DANS

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02864-1

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forbudsområder mot sensorbruk fra luften 2020

Dokumenttittel:

Årlig revisjon av forbudsområder mot sensorbruk fra luften

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 18/02366-10

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Låneportefølje som sikkerhet for likviditetslån til banker

Dokumenttittel:

Rettsvernsbestemmelsen i lov om finansiell sikkerhetsstillelse - Unntak for elektronisk tinglyste panteretter

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02882-123

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Fylkesmannen i Agder

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - endring av e-postadresse

Dokumenttittel:

Endring av utskriftsfrekvens - Fylkesmannen i Agder - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01820-16

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebank 1 Modum

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Modum

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Modum - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01943-11

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Søre Sunnmøre - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/01323-38

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Nordic-Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

NBSG - Questionnaire with regards to the proposals of the communication and collaboration tools

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01944-10

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Østfold Akershus

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Østfold Akershus

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Østfold Akershus - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02711-9

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Personvern i DANS

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02877-1

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Per Gulbrandsen

Sak:

Fastsetting av festeavgift

Dokumenttittel:

Fastsetting av festeavgift

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02877-2

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Per Gulbrandsen

Sak:

Fastsetting av festeavgift

Dokumenttittel:

Fastsetting av festeavgift

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02384-8

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Procurement of Tableau licenses

Dokumenttittel:

Tender - Tableau Licenses - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Finance - Corporate Planning

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02384-9

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Procurement of Tableau licenses

Dokumenttittel:

Tender - Tableau Licenses - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Finance - Corporate Planning

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02384-10

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Procurement of Tableau licenses

Dokumenttittel:

Tender - Tableau Licenses - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Finance - Corporate Planning

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02878-1

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement - Tableau licenses and support - Avskjermet

Dokumenttittel:

Framework Agreement - Tableau Licenses and support - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Finance

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 16/01726-14

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank Norwegian AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian AS

Dokumenttittel:

Bank Norwegian AS - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01747-11

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank, Trondheim

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Danske Bank

Dokumenttittel:

Danske Bank - Sletting av brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01747-12

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank, Trondheim

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Danske Bank

Dokumenttittel:

Danske Bank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01776-9

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Haltdalen Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Haltdalen Sparebank

Dokumenttittel:

Haltdalen Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01829-8

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Orkla Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Orkla Sparebank (tidligere Orkdal Sparebank)

Dokumenttittel:

Orkla Sparebank - Ny kodebrikke/pin for bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01881-9

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skue Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skue Sparebank

Dokumenttittel:

Skue Sparebank - Ny og slettet bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01938-11

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nordvest

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Nordvest

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Nordvest - Endre Brukerrolle NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01952-12

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Sogn og Fjordane

Dokumenttittel:

Sparebanken Sogn og Fjordane - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02096-11

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Sør

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør- Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02124-9

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Søgne og Greipstad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Søgne og Greipstad Sparebank

Dokumenttittel:

Søgne og Greipstad Sparebank- Ny og slettet bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02126-7

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tolga-Os Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tolga-Os Sparebank

Dokumenttittel:

Tolga-Os Sparebank - Ny & slettet bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01945-14

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Din

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Din

Dokumenttittel:

Sparebanken Din - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01950-7

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Møre

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank Møre

Dokumenttittel:

Sparebanken Møre - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02100-8

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Øst

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Øst

Dokumenttittel:

Sparebanken Øst - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02119-8

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Stadsbygd Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Stadsbygd Sparebank

Dokumenttittel:

Stadsbygd Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02120-9

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Storebrand Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Storebrand Bank ASA

Dokumenttittel:

Storebrand Bank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02121-12

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Strømmen Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Strømmen Sparebank

Dokumenttittel:

Strømmen Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02122-8

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sunndal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sunndal Sparebank

Dokumenttittel:

Sunndal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00077-9

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøter Finansdepartementet 2020

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Referat fra møte 08.12.2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02859-1

Dokumentdato:

12.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Cateringtjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Catering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02548-1

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB-møte 15.12.2020 - General Board

Dokumenttittel:

ESRB/General Board-møte 15.12.2020 - Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02127-8

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Totens Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Totens Sparebank

Dokumenttittel:

Totens Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02128-10

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Trøgstad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Trøgstad Sparebank

Dokumenttittel:

Trøgstad Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02129-10

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tysnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tysnes Sparebank

Dokumenttittel:

Tysnes Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02752-3

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20201214 Auksjon av NTB 12/2021 - Førstegangsemisjon

Dokumenttittel:

Børsnotering av NST 53

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/02136-9

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Voss Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Voss Veksel- og Landmandsbank

Dokumenttittel:

Voss Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01772-8

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Østre Agder Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Østre Agder Sparebank (tidligere Gjerstad Sparebank)

Dokumenttittel:

Østre Agder Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02130-10

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Valle Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Valle Sparebank

Dokumenttittel:

Valle Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02138-13

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ørland Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Ørland Sparebank

Dokumenttittel:

Ørland Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02139-11

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ørskog Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Ørskog Sparebank

Dokumenttittel:

Ørskog Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02742-7

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Statsgjeld - Primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

Primærhandlere i norske statspapirer - Fra og med 01.01.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/01845-43

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Spørsmål om skjema for tilgang til NBO Online - SEB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01845-44

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om skjema for tilgang til NBO Online - SEB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02879-2

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Danske Bank Norge

Sak:

Avtale - Primærhandler - PH-avtale - Danske Bank

Dokumenttittel:

Avtale - PH-avtale - Statsobligasjoner - Danske Bank

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02879-3

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Danske Bank Norge

Sak:

Avtale - Primærhandler - PH-avtale - Danske Bank

Dokumenttittel:

Avtale - PH-avtale - Statskasseveksler - Danske Bank

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02880-1

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Avtale - Primærhandler - PH-avtale - DNB

Dokumenttittel:

Avtale - PH-avtale - Statsobligasjoner - DNB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02880-2

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Avtale - Primærhandler - PH-avtale - DNB

Dokumenttittel:

Avtale - PH-avtale - Statskasseveksler - DNB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02881-1

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Norge

Sak:

Avtale - Primærhandler - PH-avtale - Nordea

Dokumenttittel:

Avtale - PH-avtale - Statsobligasjoner - Nordea

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02881-2

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Norge

Sak:

Avtale - Primærhandler - PH-avtale - Nordea

Dokumenttittel:

Avtale - PH-avtale - Statskasseveksler - Nordea

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02882-1

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Avtale - Primærhandler - PH-avtale - SEB

Dokumenttittel:

Avtale - PH-avtale - Statsobligasjoner - SEB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02882-2

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Avtale - Primærhandler - PH-avtale - SEB

Dokumenttittel:

Avtale - PH-avtale - Statskasseveksler - SEB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02742-8

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Danske Bank Norge

Sak:

Statsgjeld - Primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

Danske Bank er godkjent som primærhandler i norske statspapirer

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02742-9

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Statsgjeld - Primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

DNB er godkjent som primærhandler i norske statspapirer

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02685-8

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avtale Renholdskonsulent - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02685-9

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avtale Renholdskonsulent - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02685-10

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avtale Renholdskonsulent - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02685-11

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avtale Renholdskonsulent - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02685-12

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avtale Renholdskonsulent - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/02123-10

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Surnadal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Surnadal Sparebank

Dokumenttittel:

Surnadal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/00330-4

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Tekstil og solskjerming - Innvending innsynsskjerming - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/02192-22

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

Swedbank Norge - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02125-14

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tinn Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tinn Sparebank

Dokumenttittel:

Tinn Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02126-10

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tolga-Os Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tolga-Os Sparebank

Dokumenttittel:

Tolga-Os Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-15

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02136-11

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Voss Veksel- og Landmansbank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Voss Veksel- og Landmandsbank

Dokumenttittel:

Voss Veksel- og Landmandsbank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01268-10

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Credit Agricole CIB

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2020

Dokumenttittel:

Credit Agricole - KYC review for Kingdom of Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/02133-10

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Valdres Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Valdres Sparebank - (tidligere Vestre Slidre Sparebank)

Dokumenttittel:

Valdres Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02140-18

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Åfjord Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Åfjord Sparebank

Dokumenttittel:

Åfjord Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-18

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02711-10

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Personvern i DANS

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/01531-8

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-20

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-23

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/01850-1

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Norges Banks styringsrente

Dokumenttittel:

Brev til Finansdepartementet - Norges Banks styringsrente

Saksansvarlig:

Pengepolitikk (PPO)

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 14/01732-84

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Innovasjon Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Bankbrev Innovasjon Norge 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/03828-14

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Financial Times

Sak:

Lisensavtale - Financial Times - Corporate licence for SBV and NBIM

Dokumenttittel:

Confirmation of IP range and domain - Norges Bank 2020 Renewal Fulfilment

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 15/04208-51

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Joint decision - Swedbank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04208-52

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Handelsbanken - Melding om joint decision December 2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01120-25

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-26

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-27

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-28

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-29

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-30

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-31

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-32

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/01338-7

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renseritjenester til Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/01338-8

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renseritjenester til Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00724-8

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Sentralbordtjeneste

Dokumenttittel:

Dokumentasjon til kontroll lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00724-9

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Sentralbordtjeneste

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01798-5

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Arrangementsbookingsystem - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01122-3

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon på kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01122-4

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av Lønns- og Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/01931-17

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til staten/statskassen

Dokumenttittel:

Rapportert anslag på fremtidige overføringer til staten - Januar 2021

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 20/01117-32

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk register and Annex F - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01117-33

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk register and Annex F - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01117-34

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk register and Annex F - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01117-35

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk register and Annex F - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01117-36

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk register and Annex F - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-70

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - December 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-71

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - December 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00888-4

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Prosjekt NBO Real - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02711-11

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Personvern i DANS

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/00068-138

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-139

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-140

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-141

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-142

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-143

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-144

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-145

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02216-3

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

U Til:

LM Informasjonstjenester

Sak:

Bestilling av abonnementer og korrespondanse i tilknytning til avtale med LM - 2021 - Formidling av tidsskrifter og andre informasjonsressurser

Dokumenttittel:

Avtale med Wiley - 2021

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02653-2

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Hendelse NICS 24.09 - 05.10.2020 - ref. sak 20/02373

Dokumenttittel:

Bits hendelsesrapport - Problemer NICS Online - Supplerende opplysninger

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00944-10

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2020

Dokumenttittel:

STOP av destruksjon

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/02829-77

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - Endring av navn - Statens havarikommisjon for transport til Statens havarikommisjon

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02829-78

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyringSamferdselsdepartementet

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens konsernskonto - Endring av navn - Statens havarikommisjon for transport til Statens havarikommisjon - Svar til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/04208-53

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Handelsbanken Group Resolution Plan 2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00331-4

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ski Renseri AS

Sak:

Rammeavtale - Renseritjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01691-6

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Vestfold fylkeskommune

Sak:

Kommunikasjon Riksantikvaren

Dokumenttittel:

Presisering av fredningsvedtak - Terrasse på Vindåsen

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02710-2

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

14XX HT1 Anskaffelser

Dokumenttittel:

Tilbud forberedende arbeider tilknyttet utskifting av HT 1.2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02710-3

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

14XX HT1 Anskaffelser

Dokumenttittel:

Tilbud forberedende arbeider tilknyttet utskifting av HT 1.2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02399-7

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

VPS overvåkingsmøte 03.11.2020

Dokumenttittel:

Svar fra Finanstilsynet på spørsmål etter VPS overvåkingsmøte 03.11.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01662-7

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

NBA Personopplysninger

Dokumenttittel:

Spisset notat om overføring av personopplysninger

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02711-12

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Personvern i DANS

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 17/00868-5

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Andre tiltak

Dokumenttittel:

2018 Q2 ESRB Notifisering av boliglånsforskriften - Svar fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 14/02150-85

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes lån 1.halvår 2021

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02150-86

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Flytende renter for kontolånsgruppe 1 for 1.halvår 2021

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02284-4

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Contact information - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 20/02915-1

Dokumentdato:

07.10.2019

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02915-3

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02917-1

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02917-2

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/02150-89

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

U

U Til:

KulturdepartementetMiljødirektoratetNorges forskningsrådKlima- og miljødepartementetKunnskapsdepartementetNorfundStatens sivilrettsforvaltningStatens pensjonskasseKonkurransetilsynetInnovasjon NorgeNorsk pasientskadeerstatningGIEK - Garantiinstituttet for eksportkredittLandbruksdirektoratetTolldirektoratet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Rentebrev 1.halvår 2021 til foretakene - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00952-3

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency

Sak:

Test av varnish

Dokumenttittel:

Presentasjon - Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01588-13

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/01588-14

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/01768-6

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Fana Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Fana Sparebank

Dokumenttittel:

Fana Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/01588-15

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilleggsdokumentasjon for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/01768-7

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Fana Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Fana Sparebank

Dokumenttittel:

Fana Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02921-1

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2021

Dokumenttittel:

ATM data and publication confirmation - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/00178-22

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Vedrørende etiketter

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-23

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Vedrørende tekster

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01267-15

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Prøvepreg av minnemynt 2021 e-post til Myntverket - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02932-1

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

PricewaterhouseCoopers LLP

Sak:

Data transfers to PWC UK

Dokumenttittel:

Data transfers to PwC UK

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02672-2

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - ISDA 2002 Master Agreement and 2016 VM CSA - IRS - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om ISDA 2014 Collateral Agreement Negative Interest Protocol

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02672-3

Dokumentdato:

23.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - ISDA 2002 Master Agreement and 2016 VM CSA - IRS - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA 2014 Collateral Agreement Negative Interest Protocol - Svar til - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00944-11

Dokumentdato:

13.03.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2020

Dokumenttittel:

Bestillingsfristen oppheves - Norges Bank - SBD

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00944-12

Dokumentdato:

23.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2020

Dokumenttittel:

Bestillingsfristen - Norges Bank - SBD

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02348-59

Dokumentdato:

26.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 16/01828-9

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Opdals Sparebank (Oppdalsbanken)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Opdals Sparebank

Dokumenttittel:

Opdals Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01829-10

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Orkla Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Orkla Sparebank (tidligere Orkdal Sparebank)

Dokumenttittel:

Orkla Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01829-11

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Orkla Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Orkla Sparebank (tidligere Orkdal Sparebank)

Dokumenttittel:

Orkla Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01830-11

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Pareto Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Pareto Bank ASA

Dokumenttittel:

Pareto Bank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01574-4

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Resurs Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Resurs Bank NUF

Dokumenttittel:

Resurs Bank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02853-5

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ørland Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Ørland Sparebank

Dokumenttittel:

Ørland Sparebank - Endring kontohold i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/01094-11

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse helseforetak fra 2019 - Brev

Dokumenttittel:

Fastrenter for de regionale helseforetakene - Fra 01.01.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02476-2

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-3

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-4

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-5

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 16/01842-10

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Santander Consumer Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Santander Consumer Bank AS

Dokumenttittel:

Santander Consumer Bank AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02193-15

Dokumentdato:

13.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIX x-clear AG

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - SIX x-clear

Dokumenttittel:

SIX x-Clear AG - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01723-10

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skagerrak Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skagerrak Sparebank (tidligere Bamble Sparebank)

Dokumenttittel:

Skagerrak Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01845-46

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02476-6

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-7

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-8

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-9

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-10

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-11

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-12

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-13

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02934-1

Dokumentdato:

Journaldato:

28.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Budsjett for Norges Bank 2021

Dokumenttittel:

Brev til Finansdepartementet 18.12

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 16/01881-11

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skue Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skue Sparebank

Dokumenttittel:

Skue Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/00156-8

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Gudbrandsdal

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Gudbrandsdal

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Gudbrandsdal - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01935-8

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Hallingdal Valdres

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Hallingdal Valdres - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01936-8

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 - Lom og Skjåk

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Lom og Sjåk

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Lom og Skjåk - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02935-1

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02137-5

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Lyse AS

Sak:

Avtale - Kraftlevering - Kjøp av strøm - Lyse Energisalg AS

Dokumenttittel:

Markedsmateriell kjøp av 100% vannkraft 2021

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01918-25

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Resurs Bank

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Resurs Bank AB - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-26

Dokumentdato:

29.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Resurs Bank

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Resurs Bank AB - 31.12.2020 - Bekreftelse av mottak

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02936-1

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02937-1

Dokumentdato:

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02938-1

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01918-27

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AB

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Svenska Handelsbanken AB - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02749-4

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Eidsberg Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Eidsberg Sparebank

Dokumenttittel:

Eidsberg Sparebank - Skjema for kontohold i Norges Bank (NBO)

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02535-3

Dokumentdato:

29.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02939-1

Dokumentdato:

28.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02940-1

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02941-1

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02942-1

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02943-1

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02944-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02678-3

Dokumentdato:

29.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/01937-17

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Nord-Norge

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Nord-Norge - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01938-13

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Nordvest

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Nordvest

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Nordvest - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01938-14

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nordvest

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Nordvest

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Nordvest - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01940-8

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Ringerike Hadeland - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02945-1

Dokumentdato:

12.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01941-16

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 SMN

Dokumenttittel:

Sparebank 1 SMN - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02946-1

Dokumentdato:

29.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Plan- og bygningsetaten

Sak:

Plan- og bygningsetaten - Ny postforsendelsesmetode for Norges Bank

Dokumenttittel:

Om forsendelse av dokumentasjon til etaten

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02947-1

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02948-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01948-13

Dokumentdato:

29.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Østlandet (tidl. Hedmark)

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Østlandet - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01948-14

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Østlandet (tidl. Hedmark)

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Østlandet - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01951-8

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Narvik

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank Narvik

Dokumenttittel:

Sparebanken Narvik - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02949-1

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02950-1

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

29.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01952-14

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Sogn og Fjordane

Dokumenttittel:

Sparebanken Sogn og Fjordane - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01952-15

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Sogn og Fjordane

Dokumenttittel:

Sparebanken Sogn og Fjordane - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02096-13

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Sør

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Sør

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02096-14

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Sør

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/00825-6

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

MyBank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - MyBank

Dokumenttittel:

MyBank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02167-8

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nasdaq

Dokumenttittel:

Nasdaq Clearing AB - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02167-9

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nasdaq

Dokumenttittel:

Nasdaq Clearing AB - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02158-3

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Direct Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea Direct Bank ASA

Dokumenttittel:

Nordea Direct Bank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01367-4

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordic Corporate Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordic Corporate Bank ASA

Dokumenttittel:

Nordic Corporate Bank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01825-10

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OBOS-Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - OBOS-Banken

Dokumenttittel:

OBOS Banken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01825-11

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OBOS-Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - OBOS-Banken

Dokumenttittel:

OBOS Banken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01802-7

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kvinesdal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Kvinesdal Sparebank

Dokumenttittel:

Kvinesdal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01803-11

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Landkreditt Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Landkreditt Bank

Dokumenttittel:

Landkreditt Bank AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01803-12

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Landkreditt Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Landkreditt Bank

Dokumenttittel:

Landkreditt Bank AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01718-13

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Andebu Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Andebu Sparebank

Dokumenttittel:

Andebu Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01718-14

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Andebu Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Andebu Sparebank

Dokumenttittel:

Andebu Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01719-7

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Arendal og Omegns Sparekasse

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Arendal og Omegns Sparekasse

Dokumenttittel:

Arendal og Omegns Sparekasse - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01726-16

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank Norwegian AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian AS

Dokumenttittel:

Bank Norwegian AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01727-11

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank2 ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank2 ASA

Dokumenttittel:

Bank2 ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01730-11

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bien Sparebank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bien Sparebank

Dokumenttittel:

Bien Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01730-12

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bien Sparebank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bien Sparebank

Dokumenttittel:

Bien Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01736-27

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BNP Paribas SA, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BNP Paribas, Norway Branch (tidligere BNP Paribas Fortis)

Dokumenttittel:

BNP Paribas S.A. Norway Branch - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01747-14

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danske Bank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Danske Bank

Dokumenttittel:

Danske Bank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01747-15

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Danske Bank

Dokumenttittel:

Danske Bank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02157-12

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Easybank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Easybank ASA (tidligere Verdibanken)

Dokumenttittel:

Easybank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02951-1

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02952-1

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02953-1

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02954-1

Dokumentdato:

07.11.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01822-9

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordnet Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordnet Bank - Tidligere Netfonds Bank AS

Dokumenttittel:

Nordnet Bank NUF - Sletting av brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01822-10

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordnet Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordnet Bank - Tidligere Netfonds Bank AS

Dokumenttittel:

Nordnet Bank NUF - Sletting av sikkerhetsansvarlige NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/04350-15

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

30.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01763-8

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eidsberg Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Eidsberg Sparebank

Dokumenttittel:

Eidsberg Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01764-10

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Eika Kredittbank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Eika Kredittbank

Dokumenttittel:

Eika Kredittbank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01764-11

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eika Kredittbank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Eika Kredittbank

Dokumenttittel:

Eika Kredittbank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/02423-11

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

EuroCCP - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02955-1

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02956-1

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02813-8

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nordvest

Sak:

Avtale om kontohold NBO - SpareBank 1 Nordvest

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Nordvest - Skjema for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02958-1

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

31.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om konto i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om konto i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK