Norges Bank

Offentlig journal 14.12.2020 - 20.12.2020

Dokumentnummer 19/01237-10

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om kontohold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02469-2

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av bankpakken mv.

Dokumenttittel:

Høring - Gjennomføring av bankpakken mv. - Norges Banks høringssvar

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/02060-17

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rente - Endringer - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - SKK - Rentefastsettelsesbrev til Finansdepartementet Q1 2021

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 20/02646-7

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Elavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Cost Survey Reporting Scheme - Final Version

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 18/02137-3

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Lyse AS

Sak:

Avtale - Kraftlevering - Kjøp av strøm - Lyse Energisalg AS

Dokumenttittel:

Bestilling -Tilbud av 100% vannkraft for 2021

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 18/02137-4

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Lyse AS

Sak:

Avtale - Kraftlevering - Kjøp av strøm - Lyse Energisalg AS

Dokumenttittel:

Tilbud på 100% vannkraft for 2021 - Bekreftelse bestilling

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/01727-9

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bank2 ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank2 ASA

Dokumenttittel:

Bank2 ASA - Ny kodebrikke/pin for bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01400-245

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings - Authorisation to Date and Release - email 1

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-246

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings - Authorisation to Date and Release - email 2

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-247

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings - Authorisation to Date and Release - email 3

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-248

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Executed AKO LLP Deed

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-249

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings - Authorisation to Date and Release

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02811-1

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Utlysning - Anskaffelse profileringsartikler

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/03239-10

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-250

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPTaylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 14/03239-11

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02800-3

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01828-7

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Opdals Sparebank (Oppdalsbanken)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Opdals Sparebank

Dokumenttittel:

Opdals Sparebank - Ny kodebrikke for bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02813-1

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Rens og vask av tekstiler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Rens og vask av tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02815-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02816-1

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02818-1

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02819-1

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/00312-9

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leie av kaffemaskiner og Vannautomater/tappetårn - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringsbilag Vanntårn - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 15/02795-12

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Pantsettelse i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00978-41

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Dagligvaretilsynet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02795-13

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Pantsettelse i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00978-42

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

U

U Til:

DagligvaretilsynetDNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Dagligvaretilsynet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Tilbakemelding fra NB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/01460-181

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponeringskonto

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02824-1

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Varslingssaker

Dokumenttittel:

Innsyn i varslingssaker-statistikk

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02800-4

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02665-20

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Priser og gebyrer - Åpning av konto i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02665-21

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Priser og gebyrer - Åpning av konto i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02786-1

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - NBA SCM SSM Rådgiver/ Seniorrådgiver

Dokumenttittel:

Tilbud strategisk trusselanalyse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02786-2

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - NBA SCM SSM Rådgiver/ Seniorrådgiver

Dokumenttittel:

Tilbud strategisk trusselanalyse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02685-3

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Renholdskonsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02685-4

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Renholdskonsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02685-5

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Renholdskonsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02685-6

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Renholdskonsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02685-7

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renholdskonsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Renholdskonsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/00161-3

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kontrakt rammeavtale RIV - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Energimerking Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02255-7

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01809-6

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Marker Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Marker Sparebank

Dokumenttittel:

Marker Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01809-7

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Marker Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Marker Sparebank

Dokumenttittel:

Marker Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Svar fra banken

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01819-10

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Melhus Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Melhus Sparebank

Dokumenttittel:

Melhus Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01819-11

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Melhus Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Melhus Sparebank

Dokumenttittel:

Melhus Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01819-12

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Melhus Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Melhus Sparebank

Dokumenttittel:

Melhus Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01800-12

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Nidaros Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nidaros Sparebank (tidligere Klæbu Sparebank)

Dokumenttittel:

Nidaros Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01800-13

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Nidaros Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nidaros Sparebank (tidligere Klæbu Sparebank)

Dokumenttittel:

Nidaros Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01800-14

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nidaros Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nidaros Sparebank (tidligere Klæbu Sparebank)

Dokumenttittel:

Nidaros Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02654-5

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Hendelse NICS 10.11.2020

Dokumenttittel:

Hendelsesrapport Nettverksfeil 10.11.2020 - Spørsmål til årsak

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00944-9

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2020

Dokumenttittel:

Epost Nokas - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01087-3

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Flyttetjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon på kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01087-4

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Flyttetjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/00848-9

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Parallell rammeavtale for vikar- og bemanningstjenester

Dokumenttittel:

Avklaring - Rammeavtale på vikartjenester og pågående oppdrag - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 18/02210-5

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av selskapsmat / Catering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon på Kontroll Lønns- og Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02210-6

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av selskapsmat / Catering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av Lønns- og Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01230-3

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Service og mindre kjøp av treningsutstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon til Kontroll av Lønns- og Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01230-4

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Service og mindre kjøp av treningsutstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av Lønns- og Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01896-9

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Varsel om prisjustering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00612-3

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Vaktmesteroppdrag Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på anmodning om prisøkning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02143-35

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om regulering av driftsstøtte - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02143-36

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent regulering av driftsstøtte fra 01.12.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02831-1

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/00055-6

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Næringsbanken ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Næringsbanken ASA

Dokumenttittel:

Næringsbanken - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/00055-7

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Næringsbanken ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Næringsbanken ASA

Dokumenttittel:

Næringsbanken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01826-7

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Odal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Odal Sparebank

Dokumenttittel:

Odal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01826-8

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Odal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Odal Sparebank

Dokumenttittel:

Odal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01826-9

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Odal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Odal Sparebank

Dokumenttittel:

Odal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01831-6

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Rindal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Rindal Sparebank

Dokumenttittel:

Rindal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01831-7

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Rindal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Rindal Sparebank

Dokumenttittel:

Rindal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/02689-10

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Maritime & Merchant Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Maritime & Merchant Bank ASA

Dokumenttittel:

Maritime & Merchant Bank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/02689-11

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Maritime & Merchant Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Maritime & Merchant Bank ASA

Dokumenttittel:

Maritime & Merchant Bank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01717-11

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Aasen Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Aasen Sparebank

Dokumenttittel:

Aasen Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01717-12

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Aasen Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Aasen Sparebank

Dokumenttittel:

Aasen Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01720-6

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Askim og Spydeberg Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Askim og Spydeberg Sparebank

Dokumenttittel:

Askim og Spydeberg Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01720-7

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Askim og Spydeberg Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Askim og Spydeberg Sparebank

Dokumenttittel:

Askim og Spydeberg Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01720-8

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Askim og Spydeberg Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Askim og Spydeberg Sparebank

Dokumenttittel:

Askim og Spydeberg Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01722-8

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Aurskog Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Aurskog Sparebank

Dokumenttittel:

Aurskog Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01722-9

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Aurskog Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Aurskog Sparebank

Dokumenttittel:

Aurskog Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01648-4

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

BB - TF Bank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BB-TF Bank Norge

Dokumenttittel:

BB-TF Bank Norge - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01648-5

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

BB - TF Bank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BB-TF Bank Norge

Dokumenttittel:

BB-TF Bank Norge - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02800-5

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02822-1

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC-ad hoc møte 11.12.2020 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

ESRB/ATC-ad hoc møte 11.12.2020 - Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01729-9

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Berg Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Berg Sparebank

Dokumenttittel:

Berg Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01729-10

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Berg Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Berg Sparebank

Dokumenttittel:

Berg Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01731-8

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Birkenes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Birkenes Sparebank

Dokumenttittel:

Birkenes Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01731-9

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Birkenes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Birkenes Sparebank

Dokumenttittel:

Birkenes Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01732-8

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Bjugn Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bjugn Sparebank

Dokumenttittel:

Bjugn Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01732-9

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bjugn Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bjugn Sparebank

Dokumenttittel:

Bjugn Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02752-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20201214 Auksjon av NTB 12/2021 - Førstegangsemisjon

Dokumenttittel:

Søknad om børsnotering av NST 53

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/03003-37

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS

Dokumenttittel:

Periodisk rapportering NICS nr. 6 2020 - 10.10.- 24.11.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01733-10

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Blaker Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Blaker Sparebank

Dokumenttittel:

Blaker Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01733-11

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Blaker Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Blaker Sparebank

Dokumenttittel:

Blaker Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01734-6

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

BNBank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BNBank ASA

Dokumenttittel:

BNBank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01734-7

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

BNBank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BNBank ASA

Dokumenttittel:

BNBank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01746-13

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Cultura Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Cultura Sparebank

Dokumenttittel:

Cultura Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01746-14

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Cultura Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Cultura Sparebank

Dokumenttittel:

Cultura Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01804-7

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Dokumenttittel:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01718-11

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Andebu Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Andebu Sparebank

Dokumenttittel:

Andebu Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01750-7

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Drangedal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Drangedal Sparebank

Dokumenttittel:

Drangedal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01750-8

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Drangedal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Drangedal Sparebank

Dokumenttittel:

Drangedal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01750-9

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Drangedal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Drangedal Sparebank

Dokumenttittel:

Drangedal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01765-8

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Etne Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Etne Sparebank

Dokumenttittel:

Etne Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01765-9

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Etne Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Etne Sparebank

Dokumenttittel:

Etne Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01766-8

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Etnedal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Etnedal Sparebank

Dokumenttittel:

Etnedal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01766-9

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Etnedal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Etnedal Sparebank

Dokumenttittel:

Etnedal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01767-7

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Evje og Hornnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Evje og Hornnes Sparebank

Dokumenttittel:

Evje og Hornes Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01767-8

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Evje og Hornnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Evje og Hornnes Sparebank

Dokumenttittel:

Evje og Hornes Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01771-6

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Fornebu Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Fornebu Sparebank

Dokumenttittel:

Fornebu Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01771-7

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Fornebu Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Fornebu Sparebank

Dokumenttittel:

Fornebu Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01771-8

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Fornebu Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Fornebu Sparebank

Dokumenttittel:

Fornebu Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01773-10

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Grong Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Grong Sparebank

Dokumenttittel:

Grong Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01773-11

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Grong Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Grong Sparebank

Dokumenttittel:

Grong Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01774-8

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Grue Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Grue Sparebank

Dokumenttittel:

Grue Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01774-9

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Grue Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Grue Sparebank

Dokumenttittel:

Grue Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01774-10

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Grue Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Grue Sparebank

Dokumenttittel:

Grue Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02837-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Norges Banks budsjett 2021

Dokumenttittel:

Forespørsel om innsyn i Norges Banks budsjett 2021

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 16/01777-18

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Handelsbanken Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Handelsbanken

Dokumenttittel:

Handelsbanken - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01777-19

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Handelsbanken Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Handelsbanken

Dokumenttittel:

Handelsbanken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01777-20

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Handelsbanken Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Handelsbanken

Dokumenttittel:

Handelsbanken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02839-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02840-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02841-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02842-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02843-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02844-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/00848-10

Dokumentdato:

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Parallell rammeavtale for vikar- og bemanningstjenester

Dokumenttittel:

Forlengelse oppdrag - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02850-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02851-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02852-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02853-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02854-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02855-1

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02603-19

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-20

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02348-12

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 19/00348-7

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Skatteetaten - Identifisering av ansatte

Dokumenttittel:

Nytt fødselsnummer og d-nummer kommer i 2032

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02862-1

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02863-1

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02865-1

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02866-1

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02518-5

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver/Spesialrådgiver FST Finansiell infrastruktur, Norges Bank - st. ref. 4283934250

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Seniorrådgiver/Spesialrådgiver - st. ref. (4283934250) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02518-6

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver/Spesialrådgiver FST Finansiell infrastruktur, Norges Bank - st. ref. 4283934250

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seniorrådgiver/Spesialrådgiver - st. ref. (4283934250) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02867-1

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

E24

Sak:

Innsynskrav - E24 - All korrespondanse mellom Øystein Olsen og Jon Nicolaisen i forbindelse med visesentralbanksjefens avgang

Dokumenttittel:

Innsynskrav - E24 - All korrespondanse mellom Øystein Olsen og Jon Nicolaisen i forbindelse med visesentralbanksjefens avgang

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02348-13

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02871-1

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 16/01943-9

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Søre Sunnmøre - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01918-21

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Sparebank 1 Østlandet - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02656-3

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

14.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02878-2

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement - Tableau licenses and support - Avskjermet

Dokumenttittel:

Call off - Tableau licenses - NBIM - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Finance

Saksbehandler:

NBIM Finance


Dokumentnummer 16/02136-8

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Voss Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Voss Veksel- og Landmandsbank

Dokumenttittel:

Voss Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-14

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 14/01460-182

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Etablering av depotkonto

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/01918-22

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 BNP Paribas S.a. Norway Branch - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02665-22

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Supplier Code of Conduct - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02665-23

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Supplier Code of Conduct - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02889-1

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - Innsyn i protokoll fra Representantskapets møte i november 2020

Dokumenttittel:

Innsynskrav - DN - Innsyn i protokoll fra Representantskapets møte i november 2020 - Protokoll 12.11.2020

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02645-3

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services

Dokumenttittel:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance


Dokumentnummer 20/02645-4

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services

Dokumenttittel:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance


Dokumentnummer 20/02645-5

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services

Dokumenttittel:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance


Dokumentnummer 20/02645-6

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services

Dokumenttittel:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance


Dokumentnummer 20/02645-7

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services

Dokumenttittel:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance


Dokumentnummer 20/02645-9

Dokumentdato:

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services

Dokumenttittel:

Tender - Risk, Regulatory, and Compliance Services - Questions and answers

Saksansvarlig:

NBIM Corporate Governance

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02656-4

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02656-5

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02775-3

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02775-4

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 14/02130-51

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 14/02130-52

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02871-2

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 14/01460-183

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02800-6

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02412-7

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02412-8

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-16

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-17

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-19

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 16/01531-6

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 16/01531-7

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02895-1

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All kommunikasjon mellom Representantskapets tilsynssekretariat og sentralbankledelsens sekretariat om forhold som berører tidligere visesentralbanksjef Jon Nicolaisen

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All kommunikasjon mellom Representantskapets tilsynssekretariat og sentralbankledelsens sekretariat om forhold som berører tidligere visesentralbanksjef Jon Nicolaisen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02896-1

Dokumentdato:

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Hovedstyret

Sak:

Godtgjørelse til ansatte i kapitalforvaltningen - NBIM

Dokumenttittel:

Redegjørelse om kompensasjonsordninger

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02896-2

Dokumentdato:

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Hovedstyret

Sak:

Godtgjørelse til ansatte i kapitalforvaltningen - NBIM

Dokumenttittel:

Hovedstyrets prinsipper for kompensasjon i NBIM

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02896-3

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Hovedstyret

Sak:

Godtgjørelse til ansatte i kapitalforvaltningen - NBIM

Dokumenttittel:

Om godtgjørelse til ansatte i kapitalforvaltningen

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02348-21

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02897-1

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Spørsmål om journalplikten

Dokumenttittel:

Spørsmål om journalplikten

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02348-22

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/01918-23

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Sparebank 1 Modum - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02899-1

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

15.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Utredning om pensjon fra første krone og første dag

Dokumenttittel:

Høring - Utredning om pensjon fra første krone og første dag

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02900-1

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

16.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Kjøp av varer og tjenester i henhold til rammeavtale - Arbeid innenfor kontantområdet - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdrag - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02348-24

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-25

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02901-1

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Torkel Rogstad

Sak:

Innsynskrav NBIM - Torkel Rogstad - NBIMs investeringer i MicroStrategy (MSTR)

Dokumenttittel:

Innsynskrav NBIM - Torkel Rogstad - NBIMs investeringer i MicroStrategy (MSTR)

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 18/02685-4

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Styret i Bankenes sikringsfond

Dokumenttittel:

Gjenoppnevning som medlem av Bankenes sikringsfonds styre

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02348-26

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/00068-135

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02348-27

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-28

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/00068-136

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02348-29

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 14/01732-85

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Norfund - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-30

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-31

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-32

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02642-3

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02642-4

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02642-5

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02642-6

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02642-7

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02642-8

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02642-9

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02642-10

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02642-11

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02642-12

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02642-13

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02642-14

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02348-33

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02904-1

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Søknaden og avslaget om sikkerhetsklarering for Jon Nicolaisen

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Søknaden og avslaget om sikkerhetsklarering for Jon Nicolaisen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 17/01143-2

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Scan Coin AS

Sak:

Serviceavtale - RMU - Scan Coin AS

Dokumenttittel:

Endringer i ScanCoin service for Norge

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02348-34

Dokumentdato:

13.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-35

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-36

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-37

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-38

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-39

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-40

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-41

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-42

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/01918-24

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Obos-banken AS - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-43

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-44

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 14/01401-41

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tieto Norway AS

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02348-45

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-46

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-47

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-48

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-49

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-50

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-51

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 18/02748-7

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Trykkeritjeneste og kopiering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon for kontroll av Lønns- og Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02748-8

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Trykkeritjeneste og kopiering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av Lønns- og Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01638-6

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Kontorrekvisita - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon for kontroll av Lønns- og Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01638-7

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Kontorrekvisita - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av Lønns- og Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/01460-184

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Vedrørende deponeringskonti

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-52

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02908-1

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Høring - Forslag til nye regler om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til nye regler om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01962-4

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

Recommendation ESRB/2020/7 Restriction of distributions during the COVID-19 pandemic 27.05.2020

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/15 amending Recommendation ESRB/2020/7 on restriction of distributions during the COVID-19 pandemic

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02897-2

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Spørsmål om journalplikten

Dokumenttittel:

Spørsmål om journalplikten

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02718-2

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Fagspesialist inneklima NBA Property & Facility Management, Norges Bank - st. ref. 4315117804

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/00966-4

Dokumentdato:

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Plan- og bygningsetaten

Sak:

Tillatelse til tiltak - Bankplassen 2

Dokumenttittel:

Ferdigattest - Bankplassen 2

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02478-2

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Høring stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2020

Dokumenttittel:

Oppfølging av meldingen om Statens pensjonsfond 2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02913-1

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

18.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Meldingen om Statens Pensjonsfond 2020

Dokumenttittel:

Oppfølging av meldingen om Statens pensjonsfond 2020

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet