Norges Bank

Offentlig journal 07.12.2020 - 13.12.2020

Dokumentnummer 20/02349-4

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Ad-vent

Sak:

Aktivitet ved inngang til Norges Bank - Bankplassen

Dokumenttittel:

Ad-vent til Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02349-5

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ad-vent

Sak:

Aktivitet ved inngang til Norges Bank - Bankplassen

Dokumenttittel:

Ad-vent til Norges Bank - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02500-2

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02349-6

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ad-vent

Sak:

Aktivitet ved inngang til Norges Bank - Bankplassen

Dokumenttittel:

Ad-vent til Norges Bank - Tidsplan

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01511-11

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02200-4

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01638-5

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Kontorrekvisita - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02711-3

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Løsningsbeskrivelse i forbindelse med oppdrag

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01640-9

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Diverse hendelser NICS

Dokumenttittel:

Vekterstreiken - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01834-13

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

Endelig rapport - Nordic GTL report for TIBER 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02192-18

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Swedbank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

Swedbank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02192-19

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Swedbank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

Swedbank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02192-20

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Swedbank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

Swedbank Norge - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01830-8

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Pareto Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Pareto Bank ASA

Dokumenttittel:

Pareto Bank ASA - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01951-3

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serviceavtale for fjerning av snø og is på tak

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Fjerning av snø og is - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01951-4

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serviceavtale for fjerning av snø og is på tak

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Fjerning av snø og is - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02784-2

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00068-131

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-132

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-133

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-134

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02665-19

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

LCH SA

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Kontaktskjema NBO - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02202-38

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-39

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/02882-122

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Samisk høgskole - Sámi allaskuvla

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - endring av e-postadresse

Dokumenttittel:

Endring e-postadresse - Samisk høgskole - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02202-40

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02140-16

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Åfjord Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Åfjord Sparebank

Dokumenttittel:

Åfjord Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02202-41

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00077-8

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøter Finansdepartementet 2020

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Kvartalsmøte Finansdepartementet og Norges Bank 08.12.2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 18/00374-6

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Haavind AS

Sak:

Rammeavtale - Advokattjenester - Advokatfirmaet Haavind AS

Dokumenttittel:

Avtale Secondment Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01712-8

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Rutiner for varsling fra Bits til FST/FI ved hendelser i NICS

Dokumenttittel:

Rutine for varsling av hendelser i NICS - Oppdatert pr. 04.12.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02657-3

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsarkitekt SOC-plattform

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Sikkerhetsarkitekt - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02657-4

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsarkitekt SOC-plattform

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Sikkerhetsarkitekt - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02197-2

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Bankenes tilbud av kontanttjenester

Dokumenttittel:

Banktjenester på Svalbard - Kopi av Finansdepartementets brev til Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 20/02789-1

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

EGBPI-møtet 25.11.2020 (EU-kommisjonens ekspertgruppe for banksaker)

Dokumenttittel:

Mulighet til å gi innspill i etterkant av møte i EU-kommisjonens ekspertgruppe for banksaker 25.11.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02789-2

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

EGBPI-møtet 25.11.2020 (EU-kommisjonens ekspertgruppe for banksaker)

Dokumenttittel:

Mulighet til å gi innspill i etterkant av møte i EU-kommisjonens ekspertgruppe for banksaker 25.11.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01574-2

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Resurs Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Resurs Bank NUF

Dokumenttittel:

Resurs Bank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01122-24

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr. 04.12.2020 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01618-31

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Referat fra møtet med Pregkomiteen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-32

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon Anton Fagerås

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Referat fra møtet med Myntverket og Pregkomiteen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-33

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Siste filer fra Myntverket

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-34

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon Anton Fagerås

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Rettelse detaljer

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-35

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon Anton Fagerås

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Møte med Pregkomite mandag 30.11. - Hauge-mynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-36

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Agenda møte mandag 30.11.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-37

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Bilde fra dagens arbeid

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-38

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Bilde fra dagens arbeid

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-35

Dokumentdato:

11.03.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergSiri DokkenKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Utsatt lansering av minnemynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-36

Dokumentdato:

28.02.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Knut Johannessen

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Alternativt myntmerke

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-37

Dokumentdato:

27.02.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Håkon Roland

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Alternativt myntmerke

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-38

Dokumentdato:

27.02.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Julia Vance

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Alternativt myntmerke

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-39

Dokumentdato:

13.02.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergSiri DokkenKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Innkalling til Pregkomité-møte 25.02.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-40

Dokumentdato:

04.12.2019

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Siri Dokken

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Oppdatering og et spørsmål

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-41

Dokumentdato:

06.12.2019

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Julia Vance

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Justert typografi på Vestly-mynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-42

Dokumentdato:

06.12.2019

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Julia Vance

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Justert typografi på Vestly-mynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-43

Dokumentdato:

16.12.2019

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Pregkomiteen - Avers 20 kr

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-44

Dokumentdato:

16.12.2019

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Det Norske MyntverketDet Norske Myntverket

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Avers 20 kr

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-45

Dokumentdato:

16.12.2019

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Avers 20 kr

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-46

Dokumentdato:

20.12.2019

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Siri DokkenIngrid Austlid Rise

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Oppsummering av Pregkomite-møtet i dag

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01188-35

Dokumentdato:

05.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Kritiske samfunnsfunksjoner - Identifisering av personellgrupper som kan få fritak fra portforbud

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02660-19

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA - European Free Trade Association

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WG FS - New Matrix of Acts in Financial Services - 4 December 2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/00360-9

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale service og oppgradering heiser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Heisanlegg - Garanti Norges bank Heis 16 og 17

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02412-5

Dokumentdato:

06.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02584-4

Dokumentdato:

06.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-244

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings - Authorisation to Date and Release

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02784-3

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02488-29

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Avtale om utlån av mikrodata til prosjekt - Konsum, usikkerhet og husholdningenes finansielle beholdninger - Statistisk sentralbyrå

Dokumenttittel:

Avtale om ny prosjektdeltaker V

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02784-4

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02647-1

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest F-Auksjon 2.0 og NeksT

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest F-auksjon og NeksT - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02647-2

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest F-Auksjon 2.0 og NeksT

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest F-auksjon og NeksT - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02428-1

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02412-6

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02097-10

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Telemark

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Telemark

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Telemark - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02800-1

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02840-6

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Tolga-Os Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tolga-Os Sparebank - Skjema for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01188-36

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Kritiske samfunnsfunksjoner - Identifisering av personellgrupper som trenger å få unntak fra et eventuelt portforbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01188-37

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Kritiske samfunnsfunksjoner - Identifisering av personellgrupper som trenger å få unntak fra et eventuelt portforbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01188-38

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Kritiske samfunnsfunksjoner - Identifisering av personellgrupper som trenger å få unntak fra et eventuelt portforbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01188-39

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Kritiske samfunnsfunksjoner - Identifisering av personellgrupper som kan få fritak fra portforbud

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 14/03359-12

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

European Banking Authority EBA - Medlemskontingent

Dokumenttittel:

Bidrag til EBA 2020 - Avdrag nr 4/2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02800-2

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02200-5

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02150-84

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kunnskapsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Brev om rentefastsettelse på konto for gaveforsterkninger

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02200-6

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02199-4

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02199-5

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/00953-5

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale - Automatikk kjølesentral - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 14/01534-122

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notater for finansielle tjenester - for klarering i Spesialutvalget

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02716-2

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

HR-konsulent NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4314396879

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/02714-2

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Pressesjef NBA, Communications and External Relations (CER) - st. ref. 4314441873

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Communications & External Relations (CER)

Saksbehandler:

NBA Communications & External Relations (CER)


Dokumentnummer 16/01149-42

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Norges Bank - Oppdragstid opsjon forlenges 1616 PL AV-utstyr

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/00848-7

Dokumentdato:

01.08.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Parallell rammeavtale for vikar- og bemanningstjenester

Dokumenttittel:

Forlengelse oppdrag - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/00848-8

Dokumentdato:

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Parallell rammeavtale for vikar- og bemanningstjenester

Dokumenttittel:

Forlengelse oppdrag - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01034-5

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01034-6

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/01337-8

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renseritjenester til Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/01337-9

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renseritjenester til Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01123-3

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Planteservice - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon til kontroll lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01123-4

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Planteservice - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll - lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/01149-43

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Norges Bank - Oppdragstid opsjon forlenges 1616 PL AV-utstyr

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01830-9

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Pareto Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Pareto Bank ASA

Dokumenttittel:

Pareto Bank ASA - Endret rolle på bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01511-12

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02433-13

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Utvidet begrunnelse - Tildeling Rens Vask Tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02348-9

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02646-6

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASAAndebu SparebankHandelsbanken NorgeLandkreditt Bank ASSpareBank 1 Nord-NorgeSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Sparebanken MøreSparebanken SørSbanken ASANets Branch NorgeDanske Bank NorgeNordea Bank Abp, filial i NorgeSparebanken VestElavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Endelig rapporteringsskjema og brukerveiledning

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02282-4

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/02282-5

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/02282-6

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 16/01783-9

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hjartdal og Gransherad Sparebank

Dokumenttittel:

Hjartdal og Gransherad Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01573-3

Dokumentdato:

14.07.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller

Dokumenttittel:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/01573-4

Dokumentdato:

01.08.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller

Dokumenttittel:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller- Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/01573-5

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller

Dokumenttittel:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/01573-6

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller

Dokumenttittel:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/01573-8

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller

Dokumenttittel:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02282-7

Dokumentdato:

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/01573-9

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller

Dokumenttittel:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/01573-10

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller

Dokumenttittel:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02282-8

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/01573-11

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller

Dokumenttittel:

Tender - Procurement of SPLUNK Cloud Reseller - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02282-9

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/02282-10

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/01918-12

Dokumentdato:

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Bank Norwegian AS - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01188-40

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Kritiske samfunnsfunksjoner - Identifisering av personellgrupper som kan få fritak fra portforbud

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01188-42

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Kritiske samfunnsfunksjoner - Identifisering av personellgrupper som trenger å få unntak fra et eventuelt portforbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01188-43

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Kritiske samfunnsfunksjoner - Identifisering av personellgrupper som trenger å få unntak fra et eventuelt portforbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01188-44

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Kritiske samfunnsfunksjoner - Identifisering av personellgrupper som trenger å få unntak fra et eventuelt portforbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/00978-40

Dokumentdato:

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse Vest RHF

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Utbetaling av lån til investeringer i desember 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02809-1

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

07.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Retningslinjer for oppgjørskontoer - Statens konsernkonto

Dokumenttittel:

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02810-1

Dokumentdato:

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Finansmarkedsmeldingen 2021

Dokumenttittel:

Finansmarkedsmeldingen 2021

Saksansvarlig:

Stab Taleskriving

Saksbehandler:

Stab Taleskriving


Dokumentnummer 20/01894-7

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

08.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Høring i finanskomiteen - Ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management - Brev til Stortinget, Dok. 9-1 (2019-2020) - Ansettelse av ny daglig leder av NBIM

Dokumenttittel:

Representantskapets rapport til Stortinget 2019 - 2020 - Stortingets vedtak Dokument 9:1 om ansettelse av ny daglig leder av NBIM

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01546-3

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utbetaling av deponert beløp i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01511-13

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02302-6

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Skatteetaten - a-melding

Dokumenttittel:

A-meldingen for november 2020 inneholder feil og/eller mangler

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01918-13

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Sparebank 1 Lom og Skjåk - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01918-14

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Landkreditt Bank AS - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-10

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00803-17

Dokumentdato:

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statusrapport for Norges Bank for november 2020 - Stiftelsen Asta

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02433-14

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Svar på tilbakemelding - Innsynskrav Rens og vask av tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01918-15

Dokumentdato:

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Swedbank Norge - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02433-15

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Aksept på begrunnelse - Innsynskrav Rens og vask av tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/01534-123

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i Spesialutvalget

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02814-1

Dokumentdato:

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Meeting - Avskjermet

Dokumenttittel:

Meeting request - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM People and Operations - Office Management

Saksbehandler:

NBIM People and Operations - Office Management


Dokumentnummer 20/02814-2

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Meeting - Avskjermet

Dokumenttittel:

Confirmation of receipt of documents regarding meeting request - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM People and Operations - Office Management

Saksbehandler:

NBIM People and Operations - Office Management


Dokumentnummer 14/01534-124

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notater for finansielle tjenester - For klarering i Spesialutvalget

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01534-125

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i Spesialutvalget

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02814-3

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Meeting - Avskjermet

Dokumenttittel:

Reply to meeting invitation - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM People and Operations - Office Management

Saksbehandler:

NBIM People and Operations - Office Management


Dokumentnummer 20/01918-16

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

09.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Brabank ASA - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/01460-180

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponeringskonto

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01918-17

Dokumentdato:

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 BB - TF Bank Norge - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00043-57

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Den Norske Nobelkomite

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Invitasjon til overrekkelsen av Nobels fredspris - Vi sparer festen, men feirer overrekkelsen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02714-5

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Pressesjef NBA, Communications and External Relations (CER) - st. ref. 4314441873

Dokumenttittel:

Søknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Communications & External Relations (CER)

Saksbehandler:

NBA Communications & External Relations (CER)


Dokumentnummer 20/02714-6

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Pressesjef NBA, Communications and External Relations (CER) - st. ref. 4314441873

Dokumenttittel:

CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Communications & External Relations (CER)

Saksbehandler:

NBA Communications & External Relations (CER)


Dokumentnummer 20/01258-14

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

11.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2020

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - overføring for desember 2020

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 19/00966-3

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

11.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Tillatelse til tiltak - Bankplassen 2

Dokumenttittel:

Tillatelse til tiltak - Bankplassen 2 - endring til tidligere tillatelse

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01918-18

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

11.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 - Sparebank1 Hallingdal - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01918-19

Dokumentdato:

Journaldato:

11.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 - Sparebank1 Østfold Akershus - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-11

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

11.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00803-18

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

11.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Arkivverket

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Ordning og registrering av eldre arkiver - Vedtak om bevaring og kassasjon - Norges Banks Seddeltrykkeri

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01918-20

Dokumentdato:

Journaldato:

11.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 -Trøgstad Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02781-2

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

10.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Angående manglende etterlevelse av kapitaldekningsregelverket - Avskjermet

Dokumenttittel:

Manglende etterlevelse av kapitaldekningsregelverket

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse