Norges Bank

Offentlig journal 02.11.2020 - 08.11.2020

Dokumentnummer 19/00213-1

Dokumentdato:

23.01.2019

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Anskaffelse - Personkontrolltjenester

Dokumenttittel:

Konkurransedokumenter

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 19/00757-1

Dokumentdato:

13.04.2019

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Skattedirektoratet

Sak:

Hvordan påvirkes bankene av problemer i foretakssektoren?

Dokumenttittel:

Søknad om ny prosjektdeltager på eksisterende prosjekt

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 19/00963-1

Dokumentdato:

04.09.2018

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ambita AS

Sak:

Avtale Ambita

Dokumenttittel:

Avtale - Ambita - Kjøp av informasjon fra Eiendomsregisteret til internt bruk hos Norges Bank

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 18/00363-5

Dokumentdato:

22.07.2019

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DTCC Solutions LLC

Sak:

DTCC trade repository application

Dokumenttittel:

GTR - DTCC Super Access Coordinator Form 2019

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02821-5

Dokumentdato:

15.10.2019

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Questback AS

Sak:

Avtale med Questback AS

Dokumenttittel:

Avtale - Lisenser Questback 2019/2020

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 18/02257-14

Dokumentdato:

09.05.2019

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Overvåking VPS 2018 - 2019

Dokumenttittel:

Omforent ferdig referat overvåking VPS 03.04.2019

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/01963-7

Dokumentdato:

16.09.2019

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Stortinget

Sak:

Norges Banks representantskap - Medlemmer

Dokumenttittel:

Godtgjørelse Norges Banks representantskap

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 19/00713-2

Dokumentdato:

27.12.2019

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Ideas2evidence

Sak:

Foretaksundersøkelsen

Dokumenttittel:

Dagsorden til møtet med Ideas2Evidence

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/00033-10

Dokumentdato:

18.12.2019

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Opinion AS

Sak:

Avtale Opinion Perduco - Avtale Forbrukermeteret

Dokumenttittel:

Avtale - Opinion ForbrukerMeteret 2020

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 20/01091-2

Dokumentdato:

04.03.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Oppdatert søkerliste CEO NBIM

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Oppdatert søkerliste CEO NBIM

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01091-4

Dokumentdato:

05.03.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Oppdatert søkerliste CEO NBIM

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Oppdatert søkerliste CEO NBIM

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01212-4

Dokumentdato:

17.03.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - 16.03.2020

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagens Næringsliv - 16.03.2020

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 19/02132-1

Dokumentdato:

27.03.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om rehabilitering av kjeller - Avskjermet

Dokumenttittel:

Krav - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01328-2

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Svar på henvendelse om assistanse til Banque of France 03.04.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01286-2

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - 26.03.2020

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagens Næringsliv - 26.03.2020

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 17/00505-2

Dokumentdato:

31.03.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Transcendent Group Norge AS

Sak:

Parallell rammeavtale - Konsulentbistand IKT Sikkerhet - Transcendent Group AS

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale IKT Sikkerhet - Covid 19

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/00503-2

Dokumentdato:

31.03.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

KPMG AS

Sak:

Parallell rammeavtale - Konsulentbistand IKT Sikkerhet - KPMG

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale IKT Sikkerhet - Covid 19

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/00504-2

Dokumentdato:

31.03.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Knowit Objectnet AS

Sak:

Parallell rammeavtale - Konsulentbistand IKT Sikkerhet - Knowit AS

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale IKT Sikkerhet - Covid 19

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/00467-3

Dokumentdato:

31.03.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Mnemonic AS

Sak:

Parallell rammeavtale - Konsulentbistand IKT Sikkerhet - Mnemonic AS

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale IKT Sikkerhet - Covid 19

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01354-2

Dokumentdato:

16.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Teknisk Ukeblad

Sak:

Innsynskrav - Teknisk Ukeblad/Karriere360 - Offentlig søkerliste til stillingen som Seksjonsleder IKT Data Management

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Teknisk Ukeblad/Karriere360 - Offentlig søkerliste til stillingen som Seksjonsleder IKT Data Management

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01130-5

Dokumentdato:

21.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Observatørrolle i TIBER-tester

Dokumenttittel:

Svar på oppfølging av henvendelse om observatørrolle i TIBER-NL test

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01405-2

Dokumentdato:

21.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagbladet

Sak:

Innsynskrav - Dagbladet - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank/Statens Pensjonsfond Utland

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagbladet - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank/Statens Pensjonsfond Utland

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01457-2

Dokumentdato:

20.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Louise Krüger - Regler som ansatte i Norges Bank må forholde seg til smøring/gaver fra andre

Dokumenttittel:

Innsynskrav - NRK - Louise Krüger - Regler som ansatte i Norges Bank må forholde seg til smøring/gaver fra andre

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01457-3

Dokumentdato:

25.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Louise Krüger - Regler som ansatte i Norges Bank må forholde seg til smøring/gaver fra andre

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - NRK - Louise Krüger - Regler som ansatte i Norges Bank må forholde seg til smøring/gaver fra andre

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01458-2

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Sak 20/01050 og dokumenter knyttet til Nicolai Tangens søknad som leder for Oljefondet

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - NRK - Sak 20/01050 og dokumenter knyttet til Nicolai Tangens søknad som leder for Oljefondet

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01459-2

Dokumentdato:

26.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Korrespondanse om versjon 2.0. TIBER-DK framework

Dokumenttittel:

Svar Nationalbanken om TIBER-DK Operational guide 2.0

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01410-2

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Kristian Høy Horsberg

Sak:

Innsynskrav - Kristian Høy Horsberg - Alle innsynskrav Norges Bank har mottatt om den offentlige søkerlisten til jobben som ny sjef i Oljefondet

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Kristian Høy Horsberg - Alle innsynskrav Norges Bank har mottatt om den offentlige søkerlisten til jobben som ny sjef i Oljefondet

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01499-2

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

E24

Sak:

Innsynskrav - E24 - søknadsprosess, notat og kommunikasjon

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - E24 - Søknadsprosess, notat og kommunikasjon

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01438-2

Dokumentdato:

01.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Benny André Johansen

Sak:

Innsynskrav - Benny André Johansen - Vedlegg til epost

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Benny André Johansen - Vedlegg til epost

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01408-2

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Marius Reikerås

Sak:

Innsynskrav - Marius Reikerås - Referanse fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Marius Reikerås - Referanse fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01504-2

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - gjesteliste og program "Back to University"

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - NRK - gjesteliste og program "Back to University"

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01422-2

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Ola Trygve Kvitle

Sak:

Innsynskrav - Ola Trygve Kvitle - Nicolai Tangens seminar på Wharton

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Ola Trygve Kvitle - Nicolai Tangens seminar på Wharton

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01458-3

Dokumentdato:

01.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Sak 20/01050 og dokumenter knyttet til Nicolai Tangens søknad som leder for Oljefondet

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - NRK - Sak 20/01050 og dokumenter knyttet til Nicolai Tangens søknad som leder for Oljefondet

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01427-2

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Pågående skattesak fra britiske myndigheter med Nicolai Tangens selskap

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Pågående skattesak fra britiske myndigheter med Nicolai Tangens selskap

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01505-2

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagbladet

Sak:

Innsynskrav - Dagbladet - Innsyn i referanser for Tangen

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagbladet - Innsyn i referanser for Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01506-2

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Kapital

Sak:

Innsynskrav - Kapital - søkerliste NBIM CEO mm.

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Kapital - søkerliste NBIM CEO mm.

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01447-2

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - All kommunikasjon og e-postkorrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank samt klientliste

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - NRK - All kommunikasjon og e-postkorrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank samt klientliste

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01485-2

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Innsyn i brev fra Advokatfirma TaylorWessing - Ansettelsesaken NBIM CEO

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - VG - Innsyn i brev fra Advokatfirma TaylorWessing - Ansettelsesaken NBIM CEO

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01485-3

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Innsyn i brev fra Advokatfirma TaylorWessing - Ansettelsesaken NBIM CEO

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - VG - Innsyn i brev fra Advokatfirma TaylorWessing - Ansettelsesaken NBIM CEO

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01448-2

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Diverse dokumenter

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - VG - Diverse dokumenter

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01409-3

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Diverse dokumenter

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - VG - Diverse dokumenter

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01527-2

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - AKO Capitals 50 største kunder

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - DN - AKO Capitals 50 største kunder

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01506-3

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Kapital

Sak:

Innsynskrav - Kapital - søkerliste NBIM CEO mm.

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Kapital - søkerliste NBIM CEO mm.

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01555-2

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Perspektiv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Perspektiv - Innsyn i caseoppgave ifm. ansettelsen av Tangen

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagens Perspektiv - Innsyn i caseoppgave ifm. ansettelsen av Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01508-2

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Klassekampen

Sak:

Innsynskrav - Klassekampen - Innsyn i beholdningslister i Tangens fond

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Klassekampen - Innsyn i beholdningslister i Tangens fond

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01558-2

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

E24

Sak:

Innsynskrav - E24 - Innsyn i caseoppgave - Ansettelsen av Tangen

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - E24 - Innsyn i caseoppgave - Ansettelsen av Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01540-4

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Henvendelser om verv - Dok 15/00107-28

Dokumenttittel:

Vi ber om bankens merknad

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01408-4

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Marius Reikerås

Sak:

Innsynskrav - Marius Reikerås - Referanse fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Marius Reikerås - Referanse fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01631-2

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Dokumenter til HS-møtet 24.03.2020

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - VG - Dokumenter til HS-møtet 24.03.2020

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01635-1

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nicolai Tangen

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01632-2

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - dokument fra Wikborg Rein

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - VG - dokument fra Wikborg Rein

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01130-7

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Observatørrolle i TIBER-tester

Dokumenttittel:

Oppfølging - Henvendelse om observatørrolle i TIBER-NL test

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/00515-6

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management at Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel om vilkår for kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00515-8

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management at Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel om prosedyre for endring av rentesats på konto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01902-3

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapportering Økokrim - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 19/01411-3

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB: Recommendation ESRB/2016/14 on closing real estate data gaps (amended by Rec. ESRB/2019/3)

Dokumenttittel:

ESRB - Interim assessment of Compliance with ESRB Recommendation on closing Real Estate Data Gaps 2019

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 19/01411-5

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB: Recommendation ESRB/2016/14 on closing real estate data gaps (amended by Rec. ESRB/2019/3)

Dokumenttittel:

ESRB - Follow-up reports on the implementation of Recommendations A and B on closing real estate data gaps - Residential real estate sector 2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02494-10

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Verdipapirfondenes foreningVerdipapirfondenes forening

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Svar på brev av 21.10.2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00186-9

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2020

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2020 Finanstilsynet - NBA PFM - Nr 9

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 17/00312-5

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leie av kaffemaskiner og Vannautomater/tappetårn - Pelican Rouge Coffee Soutions AS

Dokumenttittel:

Endringsbilag - Kaffemaskin Varea - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/00177-31

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00177-32

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00177-33

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/02217-41

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Deltakelse i pilotundersøkelse om betalingsformidling - NorgesGruppen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-42

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Deltakelse i pilotundersøkelse om betalingsformidling | NorgesGruppen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02368-3

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapportering Økokrim - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02592-1

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Emil Hansen

Sak:

Vindåsen

Dokumenttittel:

Vedrørende allmenhetens tilgang til Norges Bank - Vindåsen Tjøme

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 20/01662-5

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

NBA Personopplysninger

Dokumenttittel:

Notat vedrørende overføring

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02593-1

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02143-1

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Cateringtjeneste Vindåsen Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tilbud - Cateringtjeneste Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02143-2

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Cateringtjeneste Vindåsen Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tilbud - Cateringtjeneste Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01636-16

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02143-4

Dokumentdato:

01.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Anskaffelse - Cateringtjeneste Vindåsen Rammeavtale

Dokumenttittel:

Utysning - Cateringtjeneste Vindåsen

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01400-182

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised Agreement Norges Bank - Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/00978-30

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse Midt-Norge

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Anmodning om utbetaling av lånemidler - Helse Midt-Norge

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02597-1

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Innsynskrav bygningstegninger - Revierstredet 3

Dokumenttittel:

Innsynskrav bygningstegninger - Revierstredet 3

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02597-2

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Innsynskrav bygningstegninger - Revierstredet 3

Dokumenttittel:

Innsynskrav bygningstegninger - Revierstredet 3

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 14/01664-44

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

NOKAS - Transportør - Vektere og biler - Sentralbankdepot Oslo - 13/01205

Dokumenttittel:

NOKAS utmeldingsskjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00942-11

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge ASLoomis Norge AS

Sak:

Drift 2020 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Evaluering av retningslinjer for sorteringen av RE / IR og forespørsel om hvordan dere opplever kvaliteten på sedler i sirkulasjon

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00934-11

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2020 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Evaluering av retningslinjer for sorteringen av RE / IR og forespørsel om hvordan dere opplever kvaliteten på sedler i sirkulasjon

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02599-2

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rådgiver og prosjektleder for anskaffelse og installasjon av ny heis Bankplassen Parkeringsanlegg

Dokumenttittel:

Tilbud - Rådgiver og prosjektleder for ny heis Bankplassen Parkeringsanlegg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02599-3

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rådgiver og prosjektleder for anskaffelse og installasjon av ny heis Bankplassen Parkeringsanlegg

Dokumenttittel:

Tilbud - Rådgiver og prosjektleder for ny heis Bankplassen Parkeringsanlegg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02599-4

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rådgiver og prosjektleder for anskaffelse og installasjon av ny heis Bankplassen Parkeringsanlegg

Dokumenttittel:

Tilbud - Rådgiver og prosjektleder for ny heis Bankplassen Parkeringsanlegg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02599-5

Dokumentdato:

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rådgiver og prosjektleder for anskaffelse og installasjon av ny heis Bankplassen Parkeringsanlegg

Dokumenttittel:

Tilbud - Rådgiver og prosjektleder for ny heis Bankplassen Parkeringsanlegg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01400-183

Dokumentdato:

01.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Undertaking and Investment framework

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 18/01798-3

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Proviso AS

Sak:

Avtale - Arrangementsbookingsystem Proviso

Dokumenttittel:

Oppdatert vedlegg til databehandleravtalen

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00043-53

Dokumentdato:

01.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Den Norske Nobelkomite

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Invitasjon: Utdeling av Nobels fredspris 2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01400-184

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised Agreement Norges Bank - Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 15/01323-35

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ministry of Finance - Republic of Estonia

Sak:

Nordic-Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

Minutes and the slides of the NBSG virtual meeting 27.10.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02601-1

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv: Innsynskrav - J.P.S. Andersen - offentlig søkerliste til stillingen som rådgiver/seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv: Innsynskrav - J.P.S. Andersen - offentlig søkerliste til stillingen som rådgiver/seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02601-2

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv: Innsynskrav - J.P.S. Andersen - offentlig søkerliste til stillingen som rådgiver/seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagens Næringsliv: Innsynskrav - J.P.S. Andersen - offentlig søkerliste til stillingen som rådgiver/seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02560-3

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02560-4

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02486-1

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest av PSS

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest PSS fullskala - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02486-2

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest av PSS

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest PSS fullskala - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02308-5

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02602-1

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bank of England

Sak:

Settlement finality protection in UK pursuant to the TDR

Dokumenttittel:

Settlement finality protection in the UK pursuant to the TDR - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02602-2

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of England

Sak:

Settlement finality protection in UK pursuant to the TDR

Dokumenttittel:

Settlement finality protection in the UK pursuant to the TDR - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02308-6

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00043-54

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Apeland

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Invitasjon til podcasten Lederliv - Øystein Olsen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02604-1

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02605-1

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innhenting av informasjon

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innhenting av informasjon

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01117-23

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Monthly Report - October 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02607-1

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

02.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Presisering av reglene for innbetaling av garantiprovisjon og garantiavgift under lånegarantiordningen

Dokumenttittel:

Høring - presisering av reglene for innbetaling av garantiprovisjon og garantiavgift under lånegarantiordningen

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02603-1

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

LCH SA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - LCH SA

Dokumenttittel:

Banque Centrale de Compensaion - LCH SA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02603-2

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

LCH SA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - LCH SA

Dokumenttittel:

Banque Central de Compensation - LCH SA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00096-17

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2020

Dokumenttittel:

OECD surveys on primary and secondary markets 2020 - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 18/00456-7

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kluge Advokatfirma AS - Stavanger

Sak:

Rammeavtale - Advokattjenester - Kluge Advokatfirma AS

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Advokattjenester - Kluge Advokatfirma AS - Oppdragsbekreftelse

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02202-6

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-7

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02613-1

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

Fusjonsforhandlinger Nexi og Nets

Dokumenttittel:

Pressemelding om fusjonsforhandlinger Nexi og Nets - Info fra Bits 02.11.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02202-8

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02494-11

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Norske Finansanalytikeres Forening

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Svar på brev av 28.10.2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 15/00698-10

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Replacing administrator smart card - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/00698-11

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Replacing administrator smart card - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/00698-12

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Replacing administrator smart card - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/01534-115

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU med frist 17.11.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02614-1

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02611-1

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Bekreftelse på avgitte erklæringer fra tredjeparter

Dokumenttittel:

Forespørsel om erklæring fra tredjeparter - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 14/03818-26

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Godtgjørelse for forvaltning av Statens pensjonsfond utland (07/01507)

Dokumenttittel:

Statens Pensjonsfond Utlandet - Forvaltningsgodtgjøring for 2021

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office - Governance Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/02611-2

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Bekreftelse på avgitte erklæringer fra tredjeparter

Dokumenttittel:

Forespørsel om erklæring fra tredjeparter - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02611-3

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Bekreftelse på avgitte erklæringer fra tredjeparter

Dokumenttittel:

Forespørsel om erklæring fra tredjeparter - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02611-4

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Bekreftelse på avgitte erklæringer fra tredjeparter

Dokumenttittel:

Forespørsel om erklæring fra tredjeparter - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02611-5

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Bekreftelse på avgitte erklæringer fra tredjeparter

Dokumenttittel:

Forespørsel om erklæring fra tredjeparter - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02368-4

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01677-12

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Andre utkast til juridisk betenkning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01677-13

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Erklæring fra franske finansmyndigheter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02617-1

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kreab

Sak:

Møte med Visa Nordic - Kreab Norway

Dokumenttittel:

Møte med Visa Nordic - Kreab Norway

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02619-1

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Sak:

Lønnsforhandlinger 2020 - Arbeidsforeningen Spekter

Dokumenttittel:

Godkjenning av tariffoppgjøret i overenskomstområde 2 Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 17/02113-3

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Nasdaq Clearing AB

Dokumenttittel:

Nasdaq Clearing AB - Form for user manager

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/00517-4

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold og oppgjør mellom Bankenes sikringsfond og Norges Bank

Dokumenttittel:

Oppdatert disponeringsfullmakt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02252-4

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-5

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-6

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-7

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-8

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-9

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-10

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-11

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-12

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-13

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-14

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-15

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-16

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-17

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-18

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-19

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-20

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-21

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-22

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-23

Dokumentdato:

10.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-24

Dokumentdato:

10.10.2020

Journaldato:

03.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02234-10

Dokumentdato:

07.11.2013

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-11

Dokumentdato:

07.11.2013

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-12

Dokumentdato:

07.11.2013

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-13

Dokumentdato:

07.11.2013

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-14

Dokumentdato:

07.11.2013

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-15

Dokumentdato:

07.11.2013

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-16

Dokumentdato:

07.11.2013

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-17

Dokumentdato:

07.11.2013

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-18

Dokumentdato:

17.11.2016

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-19

Dokumentdato:

04.11.2019

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-20

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02252-25

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-26

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-27

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-28

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-29

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 18/00097-47

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - referanseindeksen for aksjer

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 18/00097-48

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - gjennomføringen av forvaltningen i lys av koronapandemien

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 18/00097-49

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

04.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland - vedtak om endringer

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/00177-34

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02056-148

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - DFØ - NFD - Dagligvaretilsynet - Ny oppgjørskonto

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02586-1

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Bistand til analyse klima og bærekraft

Dokumenttittel:

Tilbud minikonkurranse samfunnsansvar - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 17/01034-8

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Endring av betalingssystemloven som følge av Storbritannias uttredelse av EU

Dokumenttittel:

Endring i betalingssystemloven kapittel 4

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-185

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02549-1

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC-møte 05.11.2020 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Joint ATC/FSC- og ATC-møte 05.11.2020 - Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01677-14

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar til andre utkast til juridisk betenkning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01400-186

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and pre-approval of banks

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/01803-38

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tax Certificates - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tax Certificates - Upcoming changes - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02078-1

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/02217-43

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Telenor Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - Møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02078-2

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/02217-44

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Telenor Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - Møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-45

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Telenor Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/01803-39

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tax Certificates - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tax Certificates - Upcoming changes - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/02217-46

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Telenor Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - Møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-47

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Telenor Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - Møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-48

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Telenor Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - Møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-49

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Telenor Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - Møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-50

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Telenor Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - Møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01680-4

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bank of Thailand

Sak:

Diverse brev - Ledelsen

Dokumenttittel:

Takkebrev fra avtroppende Sentralbanksjef Santiprabhob, Bank of Thailand

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01034-9

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Endring av betalingssystemloven som følge av Storbritannias uttredelse av EU

Dokumenttittel:

Endring i betalingssystemloven kapittel 4

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02370-22

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Statistisk Sentralbyrå - Sykefravær - Rapportering

Dokumenttittel:

Vedtak om tvangsmulkt: Egenmeldt sykefravær (RA-0182) 3. kvartal 2020

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 14/02049-33

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

05.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Aimo Park Norway AS

Sak:

Leie av parkeringsplasser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Parkeringsplasser - Prisendring Bankplassen P-hus fra 01.01.2021

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01400-187

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised Agreement Norges Bank - Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-188

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress - Revised Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-189

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and pre-approval of banks

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-190

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress_Revised Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02598-3

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Oslo Børs ASAEvry Norge ASLoomis Norge ASDNB Bank ASAVerdipapirsentralen ASADigiPlex Norway ASNets Norge Infrastruktur ASVipps ASNokas Verdihåndtering ASDanske Bank NUF

Sak:

CoVid-19 - Opprettholdelse av viktig tjenestetilbud ved strengere smitteverntiltak - Nov 2020

Dokumenttittel:

Norges Bank - Opprettholdelse av viktig tjenestetilbud ved strengere smitteverntiltak

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02307-13

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Vekterstreiken - Konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 16/00517-5

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold og oppgjør mellom Bankenes sikringsfond og Norges Bank

Dokumenttittel:

Oppdatert disponeringsfullmakt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02032-3

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01677-15

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tredje utkast til juridisk betenkning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01677-16

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar til tredje utkast til juridisk betenkning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01677-17

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endelig og undertegnet juridisk betenkning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02613-2

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Fusjonsforhandlinger Nexi og Nets

Dokumenttittel:

E-post til Bits med spørsmål om fusjonsforhandlinger Nexi og Nets

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02202-9

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-10

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-11

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-13

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-14

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-16

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-17

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-18

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01400-191

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertaking

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02631-1

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

06.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning

Dokumenttittel:

Høring - krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security