Norges Bank

Offentlig journal 12.10.2020 - 18.10.2020

Dokumentnummer 16/01646-3

Dokumentdato:

13.08.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale - Porter, pullerter og crash barrier - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse serviceavtale porter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02246-1

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse Prosjektledelse til IBO oppdrag 1623 PL

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02246-2

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse Prosjektledelse til IBO oppdrag 1623 PL

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01256-3

Dokumentdato:

07.08.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Amendment - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01798-2

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Nordea Bank Norge ASADNB ASAAndebu SparebankHandelsbanken NorgeLandkreditt Bank ASSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Sparebanken MøreSparebanken SørSbanken ASANets Branch NorgeSpareBank1 Nord-NorgeDanske Bank NorgeSparebanken VestElavon

Sak:

Invitasjon til informasjonsmøte om Norges Banks kostnadsundersøkelse

Dokumenttittel:

Nytt utkast rapporteringsskjema og brukerveiledning

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02333-4

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - VG - Elektronisk korrespondanse

Dokumenttittel:

Klage over avslag på krav om innsyn etter offentleglova fra VG

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02665-6

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål og svar til søknad om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00443-11

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Avtale mellom Norges Bank og Verdipapirsentralen ASA om oversendelse av meldinger knyttet til avregning og oppgjør av pengedelen av verdipapiroppgjøret i norske kroner - VPO - VPS

Dokumenttittel:

Oppdatert kontaktliste - Oktober 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/00402-8

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Avtale om oversendelse av data - Sikkerhet for lån - Verdipapirsentralen VPS

Dokumenttittel:

Avtale om oversendelse av data - Sikkerhet for lån - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02427-1

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01400-175

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Capital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - NT Investment Management Agreement - revision

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02430-1

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02429-1

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01122-20

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr. 09.10. - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02665-7

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål vedrørende søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/00785-18

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00785-19

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00785-20

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01869-58

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/IWG - Written procedures / Consultation / Call for interest - Instruments Working Group

Dokumenttittel:

ESRB Instruments Working Group Consultation - IWG/C/2020/003 - Overview of measures of macroprudential interest - Tilbakemelding fra Norge

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02432-1

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Prosjekt TIBER høst 2020/vinter 2021

Dokumenttittel:

Prosjektmandat - Innspill fra FT

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01130-13

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Observatørrolle i TIBER-tester

Dokumenttittel:

Status TIBER-NO - Mottatt 06.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01130-14

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Observatørrolle i TIBER-tester

Dokumenttittel:

Status TIBER-NO - Mottatt 08.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01594-1

Dokumentdato:

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Drenering av inngangsparti Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud - Drenering av inngangsparti Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01594-2

Dokumentdato:

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Drenering av inngangsparti Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud - Drenering av inngangsparti Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01594-3

Dokumentdato:

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Drenering av inngangsparti Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud - Drenering av inngangsparti Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01328-29

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

TIBER-EU (TKC) - Additional document for the TKC virtual meeting on 27 August 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-30

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

TIBER-EU (TKC) - Additional document for the TKC virtual meeting on 27 August 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-31

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

TIBER templates in word

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-32

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

TIBER-EU TKC - Draft summary conclusions of the TKC virtual meeting on 27 August 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-33

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

TIBER-EU TKC - Final summary conclusions of the TKC virtual meeting on 27 August 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-34

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Deutsche Bundesbank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Digital Operational Resilience Act (DORA)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-35

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Digital Operational Resilience Act

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-36

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Digital Operational Resilience Act

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-37

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Banca Nationala A Romaniei

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Digital Operational Resilience Act

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-38

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Deutsche Bundesbank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Digital Operational Resilience Act

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-39

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Banca Nationala A Romaniei

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Digital Operational Resilience Act

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-40

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Deutsche Bundesbank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Digital Operational Resilience Act

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-41

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Summary of discussion on the Digital Operational Resilience Act

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-42

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

TFIT - European Commission released its digital finance package - DORA text

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-43

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Summary of discussion on the Digital Operational Resilience Act

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-44

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Digital Operational Resilience Act

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-45

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Central Bank of Ireland

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Digital Operational Resilience Act

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/01767-13

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00920-16

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00920-17

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02327-4

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Hanne Graff

Sak:

Servicekonsulent Facility Services, Norges Bank Administrasjon - st. ref. 4284935926

Dokumenttittel:

Krav om innsyn - Servicekonsulent Facility Services, Norges Bank Administrasjon - st. ref. 4284935926

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02435-1

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BDO AS - Oslo

Sak:

Avtale - Phisingtest

Dokumenttittel:

Avtale phisingtest - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02239-7

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02058-15

Dokumentdato:

23.08.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-16

Dokumentdato:

21.04.2019

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-17

Dokumentdato:

21.04.2019

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-18

Dokumentdato:

21.04.2019

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-19

Dokumentdato:

21.04.2019

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-20

Dokumentdato:

21.04.2019

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-21

Dokumentdato:

21.04.2019

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-22

Dokumentdato:

23.08.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-23

Dokumentdato:

23.08.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-24

Dokumentdato:

23.08.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02665-8

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast til juridisk betenkning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02351-1

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/01767-14

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01534-113

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

12.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU med frist 26.10.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00059-9

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-10

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-11

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-12

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-13

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-14

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-15

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-97

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/00443-12

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Avtale mellom Norges Bank og Verdipapirsentralen ASA om oversendelse av meldinger knyttet til avregning og oppgjør av pengedelen av verdipapiroppgjøret i norske kroner - VPO - VPS

Dokumenttittel:

Oppdatert kontaktliste - Oktober 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/00402-9

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euronext

Sak:

Avtale om oversendelse av data - Sikkerhet for lån - Verdipapirsentralen VPS

Dokumenttittel:

Avtale om oversendelse av data - Sikkerhet for lån - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00043-46

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

NTNU

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Studielinjen vår fyller år - Videohilsen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02442-1

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Varslingsrutine til BFI

Dokumenttittel:

Varslingsrutine til BFI

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00043-47

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

U

U Til:

United Arab Emirates Ministry of Economy

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - 2020 Annual Investment Meeting - Dubai 20.-22.10.2020 - Digital Edition

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 19/00999-21

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Oppgjørsgrad VPS månedsrapport

Dokumenttittel:

Månedsrapport fra VPS Oppgjør september 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-16

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - Supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

VPS oppgjørsgrad uke 41

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-17

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

ESMA- rapport week 41

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-1

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelsen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-2

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelsen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-3

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelsen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-4

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-5

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-6

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-7

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-8

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-9

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-10

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-11

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-12

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Forslag til tidsplan fra Ipsos

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02202-1

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-2

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01845-40

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - SEB - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02406-2

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Finans Norge

Sak:

Priser og gebyrer i NBO for 2021

Dokumenttittel:

Priser og gebyrer for oppgjørstjenester i Norges Bank for 2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02451-1

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

13.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Spørreundersøkelse til anmodende virksomhet - NSM

Dokumenttittel:

Spørreundersøkelse til anmodende virksomhet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01400-176

Dokumentdato:

10.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Capital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

NBIM requests exclusion list

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-177

Dokumentdato:

10.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Capital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 16/01945-11

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Din

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Din

Dokumenttittel:

Sparebanken Din - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01841-11

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Sandnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sandnes Sparebank

Dokumenttittel:

Sandnes Sparebank - Ny kodebrikke for bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02456-1

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/IWG- og Joint IWG/MPPG-møter 15. og 16.10.2020 - Instruments Working Group

Dokumenttittel:

ESRB/IWG- og Joint IWG/MPPG-møter 15. og 16.10.2020 - Agendaer

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02412-3

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02412-4

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00996-5

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02704-54

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC Bottom-up Survey Risks and Vulnerabilities

Dokumenttittel:

2020 Q4 ESRBs Bottom-Up Survey nr. 39 - Norges Banks tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/00996-6

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02458-1

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Videreføring av forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra tredjeland mv. (kontraktskontinuitet)

Dokumenttittel:

Høring - Videreføring av forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra tredjeland mv. (kontraktskontinuitet)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02340-3

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avskjermet

Dokumenttittel:

Brev fra Norges Bank - Svar - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02378-1

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest VKSL

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest vekslingssystem - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 20/02378-2

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest VKSL

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest vekslingssystem - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 20/02087-4

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02087-5

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02073-2

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02073-3

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02073-4

Dokumentdato:

21.07.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02073-5

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02459-1

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02215-1

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02215-2

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02252-2

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01358-11

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Tilsynsmøte om NICS - nytt møte - div. info

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00068-98

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-99

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 20 1st paragraph letter b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-100

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-101

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01795-16

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.10.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-17

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 31.08.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-18

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 31.08.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-19

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 31.08.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-20

Dokumentdato:

09.07.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.07.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-21

Dokumentdato:

21.12.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk 2018

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-22

Dokumentdato:

03.12.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk 2018

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-23

Dokumentdato:

06.11.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Alert - Ny falsk NOK500

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01095-15

Dokumentdato:

10.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01795-24

Dokumentdato:

02.11.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk 2018

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-25

Dokumentdato:

08.10.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.10.2018

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-26

Dokumentdato:

07.09.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.09.2018 - Ny - Endret

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-27

Dokumentdato:

06.09.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk 2018

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-28

Dokumentdato:

07.06.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk 2018

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-29

Dokumentdato:

02.05.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

NOK 1000 med offsettrykk

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-30

Dokumentdato:

30.04.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 30.04.2018

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-31

Dokumentdato:

05.04.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 31.03.2018

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01095-16

Dokumentdato:

26.09.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01095-17

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01795-32

Dokumentdato:

08.03.2018

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.03.2018

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02058-25

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

14.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01490-5

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway ISDA/CSA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-6

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway ISDA/CSA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-7

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-8

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-9

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-10

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-11

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-12

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-13

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-14

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-15

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-16

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02465-2

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Registrering av utrykningskjøretøy 2020

Dokumenttittel:

Angående søknad om registrering av utrykningskjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 16/03271-5

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur - Sak 05/00476

Dokumenttittel:

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI) - Innkalling til møte 15.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01171-26

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

BFI - korona

Dokumenttittel:

Utkast oppsummering av status tiltak og beredskap koronasituasjonen fra BFI-møte 15.08.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01339-34

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Resolution plan including comments from the college, final minutes and written arrangements

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00996-7

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00996-8

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00908-18

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

E-post til Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01802-3

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02447-13

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Oppdatert spørreskjema

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-14

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Oppdatert spørreskjema

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-15

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Oppdatert spørreskjema

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-16

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Oppdatert spørreskjema

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/02847-18

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02467-2

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Nintex Consultant

Dokumenttittel:

Tender - Nintex Consultant - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02467-3

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Nintex Consultant

Dokumenttittel:

Tender - Nintex Consultant - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02328-2

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat Norges Bank - st. ref. 4291245072

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02469-1

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

15.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av bankpakken mv.

Dokumenttittel:

Høring - Gjennomføring av bankpakken mv.

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 18/01705-6

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

16.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kjøp av tepper - Avskjermet

Dokumenttittel:

Leverandøroppfølging

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 15/02847-19

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

16.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Melding om gjennomført fusjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01802-4

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

16.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02473-1

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

16.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02472-1

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

16.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02478-1

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

16.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Høring stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2020

Dokumenttittel:

Høring stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01918-4

Dokumentdato:

Journaldato:

16.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 - Lillestrøm Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS