Norges Bank

Offentlig journal 05.10.2020 - 11.10.2020

Dokumentnummer 17/01374-8

Dokumentdato:

03.12.2019

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale SSB - Databehandleravtale

Dokumenttittel:

Databehandleravtale - Betalingsformidlingsstatistikk - Vedlegg for 2020

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00082-1

Dokumentdato:

20.12.2019

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Utkast til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, versjon 2.0

Dokumenttittel:

Høring - Utkast til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet versjon 2.0

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 15/04208-48

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

General Resolution college møte 13.05.2020 Swedbank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00252-3

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Evaluering av statsgjeldforvaltningen

Dokumenttittel:

Evaluering av statsgjeldsforvaltningen

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00200-3

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02210-2

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av LEAN - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilsvar - Klage på offentlig anskaffelse

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02184-3

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 19/02233-3

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapportering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/01746-12

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Cultura Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Cultura Sparebank

Dokumenttittel:

Cultura Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/00678-22

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution college DNB

Dokumenttittel:

Draft DNB Resolution Plan 16.09.2020 - Kommentar fra Norges Bank til Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01400-169

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

UK Charities and AKO Foundation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02376-1

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Munnbind tekstil

Dokumenttittel:

Tilbud - Munnbind tekstil - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02376-2

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Munnbind tekstil

Dokumenttittel:

Tilbud - Munnbind tekstil - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02376-3

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Munnbind tekstil

Dokumenttittel:

Tilbud - Munnbind tekstil - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02376-4

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Munnbind tekstil

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Tilbud munnbind tekstil - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02376-5

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Munnbind tekstil

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Tilbud munnbind tekstil - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01400-170

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

UK Charities and AKO Foundation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-171

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

UK Charities and AKO Foundation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-172

Dokumentdato:

04.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

UK Charities and AKO Foundation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02380-1

Dokumentdato:

21.10.2019

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

SSB Månedlige beregning av prisindekser

Dokumenttittel:

SSB Månedlige beregning av prisindekser - 2018 oppdatering

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 20/02380-2

Dokumentdato:

21.10.2019

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

SSB Månedlige beregning av prisindekser

Dokumenttittel:

SSB Månedlige beregning av prisindekser 2004

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 20/00069-127

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-128

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-129

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-130

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-131

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-132

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/00698-9

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Updated list of Authorised Signatures - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02373-8

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS Online ikke tilgjengelig

Dokumenttittel:

NICS Online tilgjengelig igjen - Info fra Bits 05.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02373-9

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS Online ikke tilgjengelig

Dokumenttittel:

Nets' brev til brukerne/kundene sendt 02.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01613-1

Dokumentdato:

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Findur v14 til v17 oppgradering

Dokumenttittel:

Tilbud - Sikkerhetstest Findur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01613-2

Dokumentdato:

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Findur v14 til v17 oppgradering

Dokumenttittel:

Tilbudsbrev - Sikkerhetstest Findur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 18/02295-32

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 2018-2020

Dokumenttittel:

Sikkerhetsloven - Redegjørelse for avhengigheter

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02386-1

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02386-2

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

COVID-19 Crisis Capacity Development Initiative - svar til IMF

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02058-7

Dokumentdato:

15.01.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-8

Dokumentdato:

15.01.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-9

Dokumentdato:

16.01.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-10

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-12

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder - st. ref. (4259315588) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02058-13

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02327-2

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

05.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicekonsulent Facility Services, Norges Bank Administrasjon - st. ref. 4284935926

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02387-1

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale - Kloakkpumpe Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Serviceavtale - Kloakkpumpe Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/00161-2

Dokumentdato:

01.01.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kontrakt rammeavtale RIV - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Miljøfyrtårnregistrering Vindåsen - Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02305-2

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Robot-gressklippere

Dokumenttittel:

Tilbud - Robotgressklippere med service - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02289-1

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-2

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-3

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-4

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonenNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-5

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-6

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-7

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-8

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-9

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-10

Dokumentdato:

26.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-11

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-12

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02289-13

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02293-2

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02293-3

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02293-4

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02293-5

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02293-6

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02293-7

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02293-8

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02293-9

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02293-10

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02340-2

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02168-3

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02168-4

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02168-5

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02168-6

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02168-7

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02168-8

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02390-1

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02390-2

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02390-3

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02390-4

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02390-5

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02390-6

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02390-7

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02390-8

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02390-9

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02390-10

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02390-11

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01648-3

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

BB - TF Bank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BB-TF Bank Norge

Dokumenttittel:

BB-TF Bank Norge - Endre rolle NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02365-7

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avklaring FCRA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02365-8

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avklaring FCRA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01358-7

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits ASBits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 7. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Tilsynsmøte om NICS 07.10.2020 - Diverse info

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02365-9

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avklaring FCRA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02365-10

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avklaring FCRA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02365-11

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avklaring FCRA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02365-12

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avklaring FCRA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02217-27

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Innspill fra Komplett til Norges Banks kostnadsundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-28

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Innspill fra Komplett til Norges Banks kostnadsundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02391-1

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02391-2

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02391-3

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02391-4

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02391-5

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02391-6

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02391-7

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02391-8

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02391-9

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02391-10

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02391-11

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00043-41

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

United Arab Emirates Ministry of Economy

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - 2020 Annual Investment Meeting - Dubai 20.-22.10.2020 - Digital Edition

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/00978-27

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Arbeids- og velferdsetaten og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-28

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Arbeids- og velferdsetaten og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01746-2

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

GlobalConnect AS

Sak:

Rammeavtale - Anskaffelse av WAN for Norges Bank - Bilag 11 - Utkast til databehandleravtale

Dokumenttittel:

GlobalConnect og Norges Bank - Vedrørende DPA

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01746-3

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

GlobalConnect AS

Sak:

Rammeavtale - Anskaffelse av WAN for Norges Bank - Bilag 11 - Utkast til databehandleravtale

Dokumenttittel:

200902 Notat GDPR Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/00920-14

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

06.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02230-14

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting for week 37 from VPS Euronext - Korrigert

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-15

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euronext

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting for week 40 from VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-15

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Oppgjørsgrad uke 40

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02400-1

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00226-14

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A Maintenance Agreement 2020 - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A Maintenance Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02403-1

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/AWG- og Joint AWG/MPAG-møter 7.10.2020

Dokumenttittel:

ESRB/AWG- og Joint AWG/MPAG-møter 07.10.2020 - Agendaer

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01618-10

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Avskjermet

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurranse om utforming av motiv på Hauge-mynten

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-11

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Avskjermet

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurranse om utforming av motiv på Hauge-mynten

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-12

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Avskjermet

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurranse om utforming av motiv på Hauge-mynten

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-13

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Avskjermet

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurranse om utforming av motiv på Hauge-mynten

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-14

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Avskjermet

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurranse om utforming av motiv på Hauge-mynten

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02392-1

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02392-2

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02392-3

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02392-4

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02392-5

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02392-6

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02392-7

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02392-8

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02392-9

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02407-1

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02407-2

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02407-3

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02407-4

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02407-5

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02407-6

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02407-7

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02407-8

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02294-6

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02294-7

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02294-8

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02294-9

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-19

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02235-4

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 14/03856-33

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Helse Vest RHF

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - autoriserte signaturer - signaturliste - fullmakter

Dokumenttittel:

Fullmakt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01220-36

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Bid Phase 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/02366-2

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01220-37

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Bid Phase 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/02366-3

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01220-38

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Bid Phase 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-39

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Bid Phase 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/00127-13

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Systemrisikobuffer og risikovekter art. 458 - 2019/2020

Dokumenttittel:

Draft notifications from Norway on intended use of the SyRB and Article 458 measures - Høst 2020

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01220-40

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Bid Phase 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/00043-42

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

U

U Til:

National Bank of Belgium

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Invitation NBB Conference 2020 - Øystein Olsen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/01339-33

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Draft minutes from the skype resolution college meeting for Danske Bank Group the 22 September 2020 and Annexes to the Resolution plan

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00043-43

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Toronto Centre

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Invitation from Governor Stefan Ingves to attend Toronto Centre Roundtable Discussion

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02386-3

Dokumentdato:

03.08.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF COVID-19 Crisis Capacity Development Initiative - Tilbakemelding fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/00992-9

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management, Settlement and Collateralisation - Avskjermet

Dokumenttittel:

Annual Due Diligence: Information Security and Business Continuity - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02412-1

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-173

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

AKO Capital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - NT Investment Managment Agreement - Revision

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/00077-6

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøter FIN 2020

Dokumenttittel:

Statsgjeld - kvartalsmøte FIN-NB 09.10.2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02414-1

Dokumentdato:

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

ISDA 2002 Master Agreement and 2016 VM CSA - IRS - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - ISDA 2002 Master Agreement and 2016 VM CSA - IRS - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02413-1

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

07.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endringer i tvisteloven mv - Ankesiling, rettsmekling mv.

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til endringer i tvisteloven mv. - Ankesiling, rettsmekling mv.

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01358-9

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 7. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Tilsynsmøte om NICS - fortsettelse 16.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01358-10

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 7. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Tilsynsmøte om NICS 07.10.2020 - FT deltar ikke

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-16

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting for week 39 from VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02415-1

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Finans Norge

Sak:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - informasjonsutveksling med Kontantforum og Finans Norge

Dokumenttittel:

E-post - Informasjon til Finans Norge om utgående 1000-kroneseddel

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02415-2

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - informasjonsutveksling med Kontantforum og Finans Norge

Dokumenttittel:

Info fra Finans Norge - vår kontaktperson i Finans Norge ifm innløsing av utgående 1000-kroneseddel

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02057-10

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Direktør Pengepolitikk Norges Bank - st. ref. 4257387707

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Direktør Pengepolitikk - st. ref. (4257387707) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksbehandler:

Sentralbankvirksomheten (SBV)


Dokumentnummer 20/02415-3

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - informasjonsutveksling med Kontantforum og Finans Norge

Dokumenttittel:

Innløsning av gammel 1000-kroneseddel

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02415-4

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Nordea Bank Norge ASAFinans NorgeDNB ASAHandelsbanken NorgeSpareBank 1 Nord-NorgeSpareBank 1 SMNSparebanken SørDanske Bank A/SEika Gruppen ASBits ASSparebanken Vest

Sak:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - informasjonsutveksling med Kontantforum og Finans Norge

Dokumenttittel:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - Mail til medlemmer av Kontantforum

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02415-5

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Finans Norge

Sak:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - informasjonsutveksling med Kontantforum og Finans Norge

Dokumenttittel:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - Mail til Finans Norge

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02415-6

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - informasjonsutveksling med Kontantforum og Finans Norge

Dokumenttittel:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - Svar fra Sparebank 1 SMN

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02415-7

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - informasjonsutveksling med Kontantforum og Finans Norge

Dokumenttittel:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - Svar fra Sparebank 1 SR

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02417-1

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Sak:

Vannmåleravlesning 2020

Dokumenttittel:

Du må lese av vannmåleren innen 16.10.2020

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00043-44

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Luxembourg for Finance

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sustainable Finance Forum Livestream, 27, 28 and 29 October 2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02301-2

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

SpareBank 1 Nord-Norge - Oppgjørsbank

Dokumenttittel:

Søknad om tillatelse - SNN som oppgjørsbank

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-29

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Fjordkraft AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Forespørsel om et møte om Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00068-84

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-85

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-86

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-87

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-88

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-89

Dokumentdato:

16.07.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-90

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-91

Dokumentdato:

16.07.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-92

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-93

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-94

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-95

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-96

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02415-8

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - informasjonsutveksling med Kontantforum og Finans Norge

Dokumenttittel:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - Svar fra Sparebank 1 Nord-Norge

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02419-1

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00069-133

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-134

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-135

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02419-2

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om fremgangsmåte ved deponering etter bustadoppføringslova

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01492-5

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA CSA templates - Kingdom of Norway

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02248-6

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Statsgjeld - Moody's rating 2020

Dokumenttittel:

Cyber Risk Survey

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02422-1

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02217-30

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Deltakelse i pilotundersøkelse om betalingsformidling - NorgesGruppen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-31

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

08.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Innspill fra Komplett til Norges Banks kostnadsundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02333-3

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Elektronisk korrespondanse

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Elektronisk korrespondanse - Klage på avslag av innsyn

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01492-6

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA CSA templates - Kingdom of Norway

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01492-7

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA CSA templates - Kingdom of Norway

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01492-8

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01492-9

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01492-10

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01492-11

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00043-45

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Saudi Data & AI Authority

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner 2020 - Global AI Summit, Virtual Edition Invitation 21.-22.10.2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02425-1

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02424-1

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forskrift til ny statistikklov

Dokumenttittel:

Høring - Forskrift til ny statistikklov

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01400-174

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02422-2

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02415-9

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Danske Bank A/S

Sak:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - informasjonsutveksling med Kontantforum og Finans Norge

Dokumenttittel:

Innløsing av 1000-kroneseddel utgave VII - Svar fra Danske Bank

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02426-1

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02412-2

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00920-15

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

09.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal