Norges Bank

Offentlig journal 21.09.2020 - 27.09.2020

Dokumentnummer 14/01510-26

Dokumentdato:

24.02.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

U

U Til:

National Bank of Slovakia

Sak:

Utenlandske autoriserte signaturer - List of Authorised Signatures

Dokumenttittel:

List of authorised signatures

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02705-9

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Opprettelse av konto i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01616-4

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

21.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rekruttering Avdelingsdirektør PPO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01616-5

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

21.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rekruttering Avdelingsdirektør PPO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01616-6

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

21.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rekruttering Avdelingsdirektør PPO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/00022-4

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrofordelinger 2020 - 2021

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00022-5

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrofordelinger 2020 - 2021

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00022-6

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrofordelinger 2020 - 2021

Dokumenttittel:

Meddelelse

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01677-2

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Foreløpig svar på forespørsel om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/01159-125

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2019

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Danske Bank pr. 31.12.2019

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01103-10

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 20/01103-11

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 20/01103-12

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 20/01583-1

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Sikkerhetstest Klientoppgradering

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Sikkerhetstest Klient oppgradering

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 15/04451-61

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

U

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB CCyB notification 2020 Q2

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/04451-63

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

Norges Bank har notifisert ESRB om motsyklisk kapitalbuffer - Vedtaket av 18.06.2020

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01911-1

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

21.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sopra Steria

Sak:

Rammeavtale - Tjenesteintegrasjonsfunksjon - Sopra Steria

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Tjenesteintegrasjonsfunksjon - Sopra Steria

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01678-5

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Skyløft

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning sikkerhetstest Skyløft - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01678-6

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Skyløft

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning sikkerhetstest Skyløft - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01677-4

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på svar på spørsmål - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01583-4

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Klientoppgradering

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning sikkerhetstest klientoppdatering

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01583-5

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Klientoppgradering

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning sikkerhetstest klientoppdatering

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01623-3

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1621 PL Videreutvikling CSOC/Sikkerhet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01623-4

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1621 PL Videreutvikling CSOC/Sikkerhet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00038-6

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftelse av endringer i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02170-9

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Bergen kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Sentralbankdepot Bergen - Ombygginger 2020

Dokumenttittel:

Presentasjoner fra møtet 14.09.2020

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Security Technology


Dokumentnummer 20/02189-1

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Utveksling av informasjon og møter mellom Finanstilsynet og Norges Bank - råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2020

Dokumenttittel:

Norges Banks tidsplan for bufferrådet 3. kvartal 2020 og utveksling av informasjon med Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01242-53

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Områderegulering for gater og byrom i sentrum - Behov for presisering

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02265-1

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse FST FI Seniorrådgiver/spesialrådgiver

Dokumenttittel:

Minikonkurranse FST FI - Seniorrådgiver - Spesialrådgiver

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01067-4

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/00200-4

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

21.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/00059-8

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

21.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02293-1

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

21.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-15

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-16

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-17

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-18

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02294-1

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02294-2

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02294-3

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/03003-35

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS

Dokumenttittel:

Periodisk rapportering NICS nr. 4 2020 (16.05. - 24.08.2020)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02251-3

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02251-4

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02755-5

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale vinduer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i avtale og prisjusteringer 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02294-4

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01358-5

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07.10.2020

Dokumenttittel:

Tilsynsmøte 07.10.2020 - Utkast til agenda

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01358-6

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07.10.2020

Dokumenttittel:

Tilsynsmøte 07.10. - Utkast til agenda

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02301-1

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

SpareBank 1 Nord-Norge - Oppgjørsbank

Dokumenttittel:

Søknad om tillatelse - Oppgjørsbank

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/01705-5

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ragnar Andersson AS Byggtapetsermester

Sak:

Kjøp av tepper - Ragnar Andersson

Dokumenttittel:

Endringer i avtale og prisjusteringer 2020

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02294-5

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02296-2

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02275-2

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02236-2

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

21.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vikariat vaktleder/inspektør Norges Bank Administrasjon, Norges Bank - st. ref. 4283641459

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/00920-11

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

21.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02806-17

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02955-62

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 31.08.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/02233-4

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02184-4

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01911-2

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

21.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

ServiceNow

Sak:

Rammeavtale - Tjenesteintegrasjonsfunksjon - Sopra Steria

Dokumenttittel:

Use Authorization Form - ServiceNow - Signert av NB

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01635-176

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02307-1

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avarn Security AS

Sak:

Avarn - Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Varsling om mulig arbeidskonflikt 2020

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02307-2

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avarn Security AS

Sak:

Avarn - Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Varsling om mulig arbeidskonflikt 2020 - Unntak

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02307-3

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avarn Security AS

Sak:

Avarn - Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Unntak fra arbeidskonflikt kritisk personell

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02307-4

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avarn Security AS

Sak:

Avarn - Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Første uttak ved plassoppsigelse arbeidskonflikt 2020

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02307-5

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avarn Security AS

Sak:

Avarn - Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Brudd i forhandlinger

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02307-6

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avarn Security AS

Sak:

Avarn - Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Vekter tatt ut i streik

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02307-7

Dokumentdato:

20.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avarn Security AS

Sak:

Avarn - Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Vekter tatt ut i streik - Oppdatering av vaktplan

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02307-8

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avarn Security AS

Sak:

Avarn - Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Varsling om mulig arbeidskonflikt 2020 - Unntak

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02307-9

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avarn Security AS

Sak:

Avarn - Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Varsling om mulig arbeidskonflikt 2020 - Unntak

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02307-10

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avarn Security AS

Sak:

Avarn - Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Dispensasjonssøknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/01365-5

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01365-6

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01365-7

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01365-8

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02130-49

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02130-50

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02193-6

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02193-7

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00534-17

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Databehandleravtale mellom Norges Bank og Presentations Data AS - Pexip og REC.VC

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 19/00534-18

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Avrop K-16 - SSA-K Kjøp av AV utstyr Kongsberg og Diffit

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 20/02308-1

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02275-3

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02296-3

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02296-4

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02275-4

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02309-1

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02310-1

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02311-1

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02312-1

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02313-1

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01749-15

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Diverse utveksling av informasjon mellom Norges Bank og Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Data om boliglånsforskriften

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01258-11

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2020

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Overføring for september 2020

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/02315-1

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02316-1

Dokumentdato:

29.08.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01792-10

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01635-177

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02319-1

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB Recommendation 2020/xx on Identifying Legal Entities (LEI)

Dokumenttittel:

Kommunikasjon med ESRB om norske kontaktpersoner (Recommendation on LEI)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/02217-13

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Fjordkraft AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Forespørsel om et møte om Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-14

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Fjordkraft AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Forespørsel om et møte om Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/01534-110

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU med frist 06.10.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01534-111

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - for klarering i SU med frist 06.10.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01796-3

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

22.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Swiss National Bank

Sak:

Kurs i Gerzensee

Dokumenttittel:

Study Center Gerzensee: Central Bankers Courses 2021 - Call for applications

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01240-2

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS

Sak:

Korona

Dokumenttittel:

Korona

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/02217-16

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Hafslund E-CO AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Krav om deltakelse i en pilotundersøkelse om betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02257-17

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Interne post- og logistikktjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring bemanning - Avtale interne post- og logistikktjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02326-1

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Fagspesialist inneklima - byggautomasjon NBA Property & Facility Management, Norges Bank - st. ref. 4263645229

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02327-1

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Servicekonsulent Facility Services, Norges Bank Administrasjon - st. ref. 4284935926

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02328-1

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat Norges Bank - st. ref. 4291245072

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 19/01605-4

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

A-2 Norge A/S

Sak:

Rammeavtale - Informasjonsforvaltning 2019 - 2024

Dokumenttittel:

A-2 Ny pris 2020 rammeavtale Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02307-11

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

AVARN Security AS

Sak:

Avarn - Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Dispensasjonssøknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 16/01777-17

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Handelsbanken Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Handelsbanken

Dokumenttittel:

Handelsbanken - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00043-37

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Eiendomsfag

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Taleforespørsel: Invitasjon til å holde foredrag for topplederne i næringseiendomsbransjen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/00043-38

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Eiendomsfag

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Taleforespørsel: Invitasjon til å holde foredrag for topplederne i næringseiendomsbransjen - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01240-3

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Korona

Dokumenttittel:

Korona

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00941-2

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Ekstern revisor 2020 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Liste over kontrollører fra Deloitte

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00043-39

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Finans Norge

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Taleforespørsel Finans Norge betalingsformidlingskonferanse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 19/00678-21

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution college DNB

Dokumenttittel:

DNB resolution plan - First Draft

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02303-1

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB-møte 24.09.2020 - General Board

Dokumenttittel:

ESRB/General Board-møte 24.09.2020 Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02236-4

Dokumentdato:

06.09.2020

Journaldato:

23.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vikariat vaktleder/inspektør Norges Bank Administrasjon, Norges Bank - st. ref. 4283641459

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Vikariat vaktleder/inspektør - st. ref. (4283641459) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02057-6

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Direktør Pengepolitikk Norges Bank - st. ref. 4257387707

Dokumenttittel:

Krav innsyn i utvidet søkerliste

Saksansvarlig:

Sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/02057-7

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Direktør Pengepolitikk Norges Bank - st. ref. 4257387707

Dokumenttittel:

Krav om innsyn i utvidet søkerliste

Saksansvarlig:

Sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/02298-2

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02337-1

Dokumentdato:

06.02.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2020 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Leveranseavtale NOKAS 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02337-2

Dokumentdato:

06.02.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2020 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Generelt om tjenestene som skal utføres for Norges Bank - Depot- og behandlingstjenester - 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02298-3

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02337-3

Dokumentdato:

06.02.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2020 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Oppbevaring, ekspedisjon og destruksjon 2020 - Vedlegg 2

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02337-4

Dokumentdato:

06.02.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2020 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Vedlegg 3 Krav til destruksjonsmaskiner og rutiner ved destruksjon 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02337-5

Dokumentdato:

22.01.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2020 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Vedlegg 4 Prisliste leveranser til Norges Bank 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02337-6

Dokumentdato:

06.02.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2020 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Vedlegg 5 Systembruk, registreringer/korreksjoner etc., reserveløsninger, bilaghåndtering

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02337-7

Dokumentdato:

06.02.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2020 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Vedlegg 6 Rapportering til Norges Bank for intern kontroll - samlet oversikt og skjemasamling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02337-8

Dokumentdato:

06.02.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

Leveranseavtale 2020 - Nokas Verdihåndtering AS (NOKAS)

Dokumenttittel:

Vedlegg 7 Kontaktinformasjon 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01955-9

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Uttak av kontanter for personer uten kort

Dokumenttittel:

Utkast til brev fra Finansdepartementet om kontanter

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02333-1

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Elektronisk korrespondanse

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring VG 18.09.2020

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01834-7

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

Nordic GTL - Material for the Steering Group meeting 25.09.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02829-69

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - Endring av navn - Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder til Fylkesmannen i Agder

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01635-178

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01926-3

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Kulturdepartementet

Sak:

Høring - Ny lov om pengespill

Dokumenttittel:

Høring - Ny lov om pengespill

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/04451-64

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

U

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB CCyB notification 2020 Q3

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/04451-65

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

CCyB Notification 2020 Q3 - Confirmation

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/04451-66

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

Norges Bank har notifisert ESRB om motsyklisk kapitalbuffer - Vedtaket av 24.09.2020

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01635-179

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 16/01788-8

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Høland og Setskog Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Høland og Setskog Sparebank

Dokumenttittel:

Høland og Setskog Sparebank - Ny og sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/00992-8

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management, Settlement and Collateralisation - Avskjermet

Dokumenttittel:

Annual Due Diligence: Information Security and Business Continuity - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02338-1

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

24.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Digitaliseringsdirektoratet

Sak:

Digitaliseringsdirektoratet kartlegger videoinnhold på offentlig sektors nettsider

Dokumenttittel:

Digitaliseringsdirektoratet kartlegger videoinnhold på offentlig sektors nettsider - spørreskjema

Saksansvarlig:

NBA Communications & External Relations (CER)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 14/03496-32

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03496-33

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02308-2

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02344-2

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Questionnaire - Extending RTGS activity hours - Avskjermet

Dokumenttittel:

Questionnaire - RTGS activity hours - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02348-1

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

25.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal