Norges Bank

Offentlig journal 07.09.2020 - 13.09.2020

Dokumentnummer 20/01811-8

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01811-9

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01811-11

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01811-12

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 18/02143-28

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringsbilag - Avtale Kantinetjeneste - Møteromsvert - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/02255-4

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

07.09.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency Division

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Brev til Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01268-8

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2020

Dokumenttittel:

Covid-19: Request for data for the Bank of Israel - Svar fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02095-1

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest PSS

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02095-2

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest PSS

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02095-3

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest PSS

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00888-1

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Prosjekt NBO Real - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/00888-2

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Prosjekt NBO Real - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/00888-3

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Prosjekt NBO Real - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02216-1

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

LM Informasjonstjenester

Sak:

Bestilling av abonnementer og korrespondanse i tilknytning til avtale med LM - 2021 - Formidling av tidsskrifter og andre informasjonsressurser

Dokumenttittel:

Fornyelser 2021

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01635-156

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Mandat Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-157

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Mandat Nicolai Tangen - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01955-7

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kjell Weihe

Sak:

Uttak av kontanter for personer uten kort

Dokumenttittel:

DnB - Kontanttjenester

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01955-8

Dokumentdato:

27.07.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kjell Weihe

Sak:

Uttak av kontanter for personer uten kort

Dokumenttittel:

Ang Finansmarkedsmeldingen 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01900-5

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Henvendelser fra sentralbanker - Avskjermet

Dokumenttittel:

USTax og kupongskatter for pantsatte verdipapirer - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 18/02143-29

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om regulering av driftsstøtte - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02143-30

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Anmodning om regulering av driftsstøtte - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01288-6

Dokumentdato:

23.03.2020

Journaldato:

07.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Avtale om abonnement - Dagens Næringsliv

Dokumenttittel:

Avtale - Bekreftelse på bestilling - Bedriftsavtale Dagens Næringsliv

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01288-7

Dokumentdato:

07.04.2020

Journaldato:

07.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Avtale om abonnement - Dagens Næringsliv

Dokumenttittel:

Avtale om abonnement - Dagens Næringsliv

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02219-1

Dokumentdato:

01.05.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - Alle dokumenter i ansettelsessaken 21.02.-27.04.2020

Dokumenttittel:

Dagens Næringsliv - Innsynskrav 01.05.2020

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02219-2

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - Alle dokumenter i ansettelsessaken 21.02.-27.04.2020

Dokumenttittel:

Svar på innsynskrav 01.05.2020 - Dokumentlister

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01440-3

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Alle dokumenter i Norges Bank om ansettelsesprosessen for ny sjef for Oljefondet

Dokumenttittel:

Svar på innsynskrav 23.04.2020 - Dokumentlister

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01399-7

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank

Dokumenttittel:

Svar på innsynskrav 20.04.2020 - Dokumentlister

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01405-4

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagbladet

Sak:

Innsynskrav - Dagbladet - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank/Statens Pensjonsfond Utland

Dokumenttittel:

Svar på innsynskrav 21.04.2020 - Dokumentlister

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01401-10

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Dokumenttittel:

Svar på innsynskrav 20.04.2020 - Dokumentlister

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01701-10

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Dokumenttittel:

Svar på innsynskrav 24.06.2020 - Dokumentlister

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02221-1

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02221-2

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02221-3

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02221-4

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02221-5

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonenNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02226-1

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02221-6

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02221-7

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02221-8

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02221-9

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02221-10

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02222-1

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02222-2

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02222-3

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02222-4

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02222-5

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonenNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02222-6

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02222-7

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02222-8

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02223-1

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02223-2

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02223-3

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02223-4

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02223-5

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Sedlabanki IslandsNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02223-6

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02223-7

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02223-8

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02223-9

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02224-1

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02224-2

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02224-3

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02224-4

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02224-5

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02224-6

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02224-7

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02224-8

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02227-1

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02227-2

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02227-3

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02227-4

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Danmarks NationalbankNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02227-5

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02227-6

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02227-7

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02227-8

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02227-9

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02227-10

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02225-1

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02225-2

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02225-3

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02225-4

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02225-5

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02225-6

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02225-7

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02225-8

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02225-9

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01460-161

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

07.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01401-37

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tieto Norway AS

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/01401-38

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tieto Norway AS

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/01401-39

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tieto Norway AS

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02229-1

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - diverse dokumenter

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring Dagens Næringsliv 07.09.2020

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 14/01460-162

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte for deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02150-4

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02230-1

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting week 27

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-2

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting week 28 2020 form VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01186-29

Dokumentdato:

13.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Daglig oppgjørsgrad VPS i Korona-tiden

Dokumenttittel:

Oppgjørsgrad 25.06.-03.07.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01186-30

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Daglig oppgjørsgrad VPS i Korona-tiden

Dokumenttittel:

Oppgjørsgrad siste uke (uke 28)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01186-31

Dokumentdato:

17.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Daglig oppgjørsgrad VPS i Korona-tiden

Dokumenttittel:

Tall for uke 29

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-1

Dokumentdato:

13.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Oppgjørsgrad 25.06.-03.07.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-2

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Oppgjørsgrad siste uke (uke 28)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-3

Dokumentdato:

17.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Tall for uke 29

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-4

Dokumentdato:

17.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting week 29 2020 form VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-3

Dokumentdato:

17.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Tall for uke 29

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-4

Dokumentdato:

24.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Uke 30 oppgjørsgrad verdi og antall

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-5

Dokumentdato:

24.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting week 30 2020 form VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-5

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Uke 31 oppgjørsgrad

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-6

Dokumentdato:

04.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting week 31 2020 form VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-7

Dokumentdato:

07.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Uke 32 oppgjørsgrad

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-8

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Uke 33 oppgjørsgrad

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-9

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Uke 34 oppgjørsgrad

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-6

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting for week 32, 33 and 34 from VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-7

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Korreksjon for 19.07.2020 - uke 34

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-10

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Uke 35 oppgjørsgrad

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-8

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting for week 35 from VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-11

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Uke 36 oppgjørsgrad

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-9

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting for week 36 from VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-10

Dokumentdato:

04.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting week 31 2020 form VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01220-18

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-19

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-20

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-21

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-22

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/02234-1

Dokumentdato:

25.02.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02235-1

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02236-1

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Vikariat vaktleder/inspektør Norges Bank Administrasjon, Norges Bank - st. ref. 4283641459

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/01220-23

Dokumentdato:

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Confirmation - Bid valid until 10.07.2020

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-24

Dokumentdato:

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Delivery of BAFO

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-25

Dokumentdato:

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Negotiation

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-26

Dokumentdato:

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Questions #1 - 3 to the RFP

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-27

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-28

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 15/02847-13

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01220-29

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-30

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01220-31

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments

Dokumenttittel:

Tender - Compliance, Operational Risk and Control Services for Real Estate and Renewable Energy Infrastructure Investments - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Real Assets Compliance and Control - Compliance


Dokumentnummer 20/01835-2

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Benchmarking Service

Dokumenttittel:

Tender - Security Benchmarking Service - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - Information and IT Security


Dokumentnummer 20/01835-3

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Benchmarking Service

Dokumenttittel:

Tender - Security Benchmarking Service - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/01835-4

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Benchmarking Service

Dokumenttittel:

Tender - Security Benchmarking Service - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - Information and IT Security


Dokumentnummer 20/02238-1

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

09.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02239-1

Dokumentdato:

23.07.2020

Journaldato:

09.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02239-2

Dokumentdato:

24.07.2020

Journaldato:

09.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02239-3

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

09.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02239-4

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

09.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02240-1

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

09.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02239-5

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

09.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02241-1

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

08.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i ansettelsen av ny CEO i NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i ansettelsen av ny CEO i NBIM

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02244-1

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Databehandleravtale - Trykkeritjeneste og kopiering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Databehandleravtale - Trykkeritjeneste og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01900-6

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Henvendelser fra sentralbanker - Avskjermet

Dokumenttittel:

USTax og kupongskatter for pantsatte verdipapirer - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/02182-7

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

S&P Global Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating S&P 2020

Dokumenttittel:

Pre-Publication Notice - Kingdom of Norway - S&P Global Ratings draft release attached for your review

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/03496-30

Dokumentdato:

Journaldato:

09.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00889-2

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

NGI Oslo

Sak:

Nedsetting av poretrykksmålere for bygging av nytt regjeringskvartal - RKV - Sjøvannsanlegg

Dokumenttittel:

Bankplassen Norges Bank - Nedsetting av poretrykksmålere for bygging av nytt regjeringskvartal - RKV - Sjøvannsanlegg - Nedsetting av kum

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00889-3

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

U

U Til:

NGI Oslo

Sak:

Nedsetting av poretrykksmålere for bygging av nytt regjeringskvartal - RKV - Sjøvannsanlegg

Dokumenttittel:

Bankplassen Norges Bank - Nedsetting av poretrykksmålere for bygging av nytt regjeringskvartal - RKV - Sjøvannsanlegg - Nedsetting av kum

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02251-1

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

09.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02234-2

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

09.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02252-1

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

09.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 15/02847-14

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02253-1

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-2

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01415-3

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01415-4

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02251-2

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02204-2

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02193-2

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB Eiendom AS Oslo

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/01954-8

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/03102-8

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02199-2

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/03102-9

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02258-1

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/02962-51

Dokumentdato:

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Patent & Trademark Bureau

Sak:

Varemerkeregistrering - Logo - Sak 95/04723

Dokumenttittel:

Varemerkeregistrering - Logo - Sak 95/04723 - Trademark renewal.

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 14/02962-52

Dokumentdato:

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Patent & Trademark Bureau

Sak:

Varemerkeregistrering - Logo - Sak 95/04723

Dokumenttittel:

Varemerkeregistrering - Logo - Sak 95/04723 - Trademark renewal

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02259-1

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02193-3

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02260-1

Dokumentdato:

15.08.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02248-1

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

10.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20200914 Auksjon av NTB 09/2021 - Førstegangsemisjon

Dokumenttittel:

Søknad om børsnotering av NST 52

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02253-3

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01460-163

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Anmodning om deponering av husleie

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02262-1

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02263-1

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Omsetning - kostnader og investeringer i næringslivet (R-0749) - Årlig rapportering

Dokumenttittel:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Omsetning - kostnader og investeringer i næringslivet (R-0749) - Årlig rapportering

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 17/01242-50

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Områderegulering for gater og byrom i sentrum er vedtatt

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 17/01242-51

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

11.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Bymiljøetaten

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Nabovarsel for forlengelse av tillatelse for bilfritt byliv tiltak i Dronningens gate

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management