Norges Bank

Offentlig journal 31.08.2020 - 06.09.2020

Dokumentnummer 20/02139-1

Dokumentdato:

28.02.2019

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Housing Lab

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Løpende - Current guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/01521-2

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Anmodning om tilgang til oppslag

Dokumenttittel:

Anmodning om tilgang - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 17/02745-2

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Altran Norge AS

Sak:

Kunstig intelligens og Automatisering for dokumentasjonsforvaltning og saksbehandling

Dokumenttittel:

AI evaluering - SpaCy Evaluation Release Package

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02139-2

Dokumentdato:

22.10.2019

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Halle Institute of Economic Research

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Løpende - Current guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02139-3

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Arizona State University

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Løpende - Current guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 18/02295-31

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 2018-2020

Dokumenttittel:

GNF 1 - Utbetalinger fra DFØ

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 18/02488-25

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale om utlån av mikrodata til prosjekt - Konsum, usikkerhet og husholdningenes finansielle beholdninger - Statistisk sentralbyrå

Dokumenttittel:

Avtale om inkludering av ny prosjektdeltaker IV

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02139-4

Dokumentdato:

14.04.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NTNU

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Løpende - Current guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02139-5

Dokumentdato:

25.06.2019

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

University of St. Gallen

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Løpende - Current guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02139-6

Dokumentdato:

12.02.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Universitetet i Oslo UiO

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Løpende - Current guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02149-2

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 første ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Oversendelse av dokumentasjon til Koronakommisjonen

Dokumenttittel:

Dokumentasjon til Koronakommisjonen

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 19/01713-11

Dokumentdato:

10.12.2019

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits høst 2019

Dokumenttittel:

Innspill om CROE fra ECB

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01400-161

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 tredje ledd

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised Agreement - Norges Bank - Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01190-5

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly innenriks og utenriks - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet - Ny forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01140-5

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly innenriks og utenriks - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet - Ny forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01627-5

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet - Ny forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01930-4

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Ny forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 20/00161-1

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kontrakt rammeavtale RIV - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop 4505 Takterrasse A1+5 - 3.partskontroll RIBfy - Avtale mellom Norges Bank og Erichsen & Horgen AS

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02160-1

Dokumentdato:

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale HUB-rom - Avskjermet

Dokumenttittel:

Serviceavtale HUB-rom - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/00724-5

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Sentralbordtjeneste

Dokumenttittel:

Varsel om prisregulering - Sentralbordtjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00724-6

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Sentralbordtjeneste

Dokumenttittel:

Bekreftet OK - Prisregulering sentralbordtjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02162-1

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Klassekampen

Sak:

Innsynskrav - Klassekampen - erklæring vedr. ny arbeidsavtale

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Klassekampen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02163-1

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - erklæring vedr. ny arbeidsavtale

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Avtalen med Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01300-3

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - sikker filoverføring (ende-til-ende kryptering)

Dokumenttittel:

Sikrere filoverføringer - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01358-3

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07.10.2020

Dokumenttittel:

Norges Banks tilsynsoppgaver med NICS - Tilsynsmøte - Ny dato

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/00803-8

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

KLP Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - KLP Banken AS

Dokumenttittel:

KLP Banken AS - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01641-1

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kontrakt HPS

Dokumenttittel:

Oppdragsavtale vedrørende rammeavtalearbeider - Avrop - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01491-12

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA 2002 Master Agreement and VM CSA

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-162

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

UK Charities and AKO Foundation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 16/01789-10

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Hønefoss Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hønefoss Sparebank

Dokumenttittel:

Hønefoss Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01635-139

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-140

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01256-2

Dokumentdato:

05.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Amendment signature Norges Bank

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01784-9

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

PoA Reporting - Easyway - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01784-10

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

PoA Reporting - Easyway - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01635-141

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-142

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-143

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 tredje ledd

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00059-3

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02168-1

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01635-144

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-145

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-146

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00942-10

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Drift 2020 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Pakking av testsedler 2/20 Loomis

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00934-10

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Stavanger

Sak:

Drift 2020 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Pakking av testsedler 2/20 Nokas

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00944-3

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2020

Dokumenttittel:

Testsedler 2/20

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01845-39

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken AB Oslofilialen - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01635-147

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-148

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 tredje ledd

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma ASAdvokatfirmaet Thommessen ASNorges Bank (division Norges Bank Investment Management)Gabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01784-11

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

PoA Reporting - Easyway - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01635-149

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-150

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-151

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 tredje ledd

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02156-1

Dokumentdato:

23.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Aftenposten

Sak:

Innsynskrav - Aftenposten - all kommunikasjon mellom sentralbanksjefen og Nicolai Tangen i 2020

Dokumenttittel:

Innsynskrav - All korrespondanse mellom Øystein Olsen og Nicolai Tangen - Aftenposten

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 14/02083-11

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02171-1

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01592-2

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Internationals SOS og Control Risks (Core) - avtaleforlengelse

Dokumenttittel:

Taushetserklæring Travel Security - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/02170-1

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

NOKAS Bergen

Sak:

Sentralbankdepot Bergen - Ombygginger 2020

Dokumenttittel:

2020-01-29 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02170-2

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

NOKAS Bergen

Sak:

Sentralbankdepot Bergen - Ombygginger 2020

Dokumenttittel:

2020-07-01 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02170-3

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

NOKAS Bergen

Sak:

Sentralbankdepot Bergen - Ombygginger 2020

Dokumenttittel:

2020-08-27 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01635-152

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-153

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-154

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen ASGabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02087-2

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Zitac Consulting AB

Sak:

Avtale - Lisenser Ivanti - Serviceportalen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppsigelse av avtalen for Serviceportalen

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/02120-7

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Storebrand Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Storebrand Bank ASA

Dokumenttittel:

Storebrand Bank ASA - Ny og slette brukeransvarlig NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01942-12

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 SR-bank

Dokumenttittel:

Sparebank 1 SR-bank - Ny kodebrikke NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00186-7

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2020

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2020 FT - NBA PFM - Nr 7

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/02128-8

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Trøgstad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Trøgstad Sparebank

Dokumenttittel:

Trøgstad Sparebank - Ny kodebrikke NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01784-12

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

PoA Reporting - Easyway - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02175-1

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01073-5

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch 2020

Dokumenttittel:

Notification of Fitch Rating Decision

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02170-6

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Bergen

Sak:

Sentralbankdepot Bergen - Ombygginger 2020

Dokumenttittel:

2020-08-28 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02155-1

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC-videomøte 31.8.2020 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

ESRB/ATC - møte 31.08.2020 - Draft annotated agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01400-163

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised Agreement - Norges Bank - Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 15/02763-12

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01400-164

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Regarding AKO Foundation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02181-1

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02023-5

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02023-6

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål vedrørende forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02184-1

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02812-33

Dokumentdato:

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Taushetserklæringer - Diverse

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 18/02812-34

Dokumentdato:

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Taushetserklæringer - Diverse

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02187-1

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02188-1

Dokumentdato:

22.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02188-2

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02190-1

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

31.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

E24

Sak:

Innsynskrav NBIM - E24 - Innsyn i all korrespondanse vedrørende PetroChina siden 2016

Dokumenttittel:

Innsynskrav NBIM - E24 - Innsyn i all korrespondanse vedrørende PetroChina siden 2016

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 20/01400-165

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Aftenposten - Spørsmål om stiftelsen AKO Foundation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/01646-4

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Hire Right framework agreement.

Dokumenttittel:

Compliance Certification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/02150-3

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapportering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/02257-16

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Interne post- og logistikktjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse - Avtale Interne Post og Logistikktjenester 4 årsverk 2020

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01592-3

Dokumentdato:

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Internationals SOS og Control Risks (Core) - avtaleforlengelse

Dokumenttittel:

Revised Schedule of Fees - Effective from July 1, 2020 to June 30, 2021

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/00059-4

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02168-2

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-126

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01534-107

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01151-6

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly innenriks og utenriks - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet - Ny forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 18/02288-7

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

Kontrakt - Nordic Financial CERT

Dokumenttittel:

NFCERT - Steering Group in Nordic GTL project

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/02288-8

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

Kontrakt - Nordic Financial CERT

Dokumenttittel:

NFCERT prosjekt - Generic Threat Landscape rapport for TIBER testing

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-7

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Krav om deltakelse i en pilotundersøkelse om betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-8

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Krav om deltakelse i en pilotundersøkelse om betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02246-7

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02193-1

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02195-1

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Norwegian Insurance Partner AS

Sak:

Henvendelse om informasjon om risikofrie renter

Dokumenttittel:

Henvendelse om informasjon om risikofrie renter - Norwegian Insurance Partner AS

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/01534-108

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

01.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - for klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02195-2

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Norwegian Insurance Partner AS

Sak:

Henvendelse om informasjon om risikofrie renter

Dokumenttittel:

Henvendelse om informasjon om risikofrie renter - Norwegian Insurance Partner AS

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/00714-10

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01824-9

Dokumentdato:

20.07.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01824-10

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02139-8

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

CEMLA Center for Latin American Monetary Studies

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Løpende - Current guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid med PPO Forskning C - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/01118-11

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

CR - August 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01118-12

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

CR - August 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01118-13

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

CR - August 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01118-14

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

CR - August 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01118-15

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

CR - August 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02197-1

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Bankenes tilbud av kontanttjenester

Dokumenttittel:

Bankenes tilbud av kontanttjenester - Brev til Finanstilsynet med Norges Bank i kopi

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02198-1

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - protokoller mm.

Dokumenttittel:

Styreprotokoller og saksomslag og journalføring

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 19/02246-8

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02179-2

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Dokumenttittel:

Høring - Avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 16/01768-5

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Fana Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Fana Sparebank

Dokumenttittel:

Fana Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02199-1

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02200-1

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02193-30

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 19/02193-31

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 19/02193-32

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/01117-21

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Monthly Report - August 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01900-4

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Henvendelser fra sentralbanker - Avskjermet

Dokumenttittel:

Danmarks Nationalbank - Notification of Change of Address - Kronosgroup - Bank og Marked

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/01120-24

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01319-47

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Updated proposal - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-48

Dokumentdato:

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Updated proposal - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-49

Dokumentdato:

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Updated proposal - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/02058-4

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

02.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Offentlig journal

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste 2 - Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 16/03283-5

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale Rørleggertjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/03283-6

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale Rørleggertjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet OK - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02201-1

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Dokumenttittel:

Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02057-3

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Direktør Pengepolitikk Norges Bank - st. ref. 4257387707

Dokumenttittel:

Krav om innsyn i utvidet søkerliste

Saksansvarlig:

Sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02057-4

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Direktør Pengepolitikk Norges Bank - st. ref. 4257387707

Dokumenttittel:

Krav om innsyn i utvidet søkerliste

Saksansvarlig:

Sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02057-5

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Direktør Pengepolitikk Norges Bank - st. ref. 4257387707

Dokumenttittel:

Krav om innsyn i utvidet søkerliste

Saksansvarlig:

Sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02058-5

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Geir-Are Kaarvik

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Krav om innsyn - offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02188-3

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02188-4

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02204-1

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-166

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

UK Charities and AKO Foundation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-155

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolay Tangen Investments and assets

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01649-12

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

03.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Sak:

Lean bistand Rammeavtale 2020

Dokumenttittel:

Oversendelse av klage på offentlig anskaffelse

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/01122-17

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

04.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS i koronasituasjonen - Høsten 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/02551-10

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

04.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

EU-kontroll - Kjøretøykontroll

Dokumenttittel:

Fristen for EU-kontroll nærmer seg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 15/02847-12

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

04.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Easybank ASA

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01358-4

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

04.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07.10.2020

Dokumenttittel:

NICS-regelverket - Justering av henvisninger

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur