Norges Bank

Offentlig journal 10.08.2020 - 16.08.2020

Dokumentnummer 17/02791-2

Dokumentdato:

28.11.2017

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Næringsbanken ASA

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på søknad om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02821-4

Dokumentdato:

30.09.2019

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Questback AS

Sak:

Avtale med Questback AS

Dokumenttittel:

Oppsigelse Questback 2019

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 19/00115-11

Dokumentdato:

18.10.2019

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2019

Dokumenttittel:

Figurer til Finansdepartementet 3/19

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 19/01832-3

Dokumentdato:

11.10.2019

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

U

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/01418-16

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Anskaffelse - produksjon og leveranse av minnemynt 2020 - Anne-Cath Vestly 100 år

Dokumenttittel:

Contract for supply of coins to Norges Bank 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01418-17

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Mint of Finland Ltd.

Sak:

Anskaffelse - produksjon og leveranse av minnemynt 2020 - Anne-Cath Vestly 100 år

Dokumenttittel:

Contract for supply of coins to Norges Bank 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01418-18

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Royal Dutch Mint

Sak:

Anskaffelse - produksjon og leveranse av minnemynt 2020 - Anne-Cath Vestly 100 år

Dokumenttittel:

Contract for supply of coins to Norges Bank 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/00934-6

Dokumentdato:

03.01.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIX x-clear AG

Sak:

Agreement on Account Management, Settlement and Collateralisation and Agreement on sending notifications - between SIX x-clear AG and Norges Bank

Dokumenttittel:

SIX - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00087-2

Dokumentdato:

22.01.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjon av Norges Bank 2019 - til Deloitte - IBO

Dokumenttittel:

Ekstern revisjon - Avstemming - Sendt Deloitte 22.01.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02071-40

Dokumentdato:

10.02.2020

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF Financial Soundness Indicators (FSIs)

Dokumenttittel:

IMF data forespørsel klima: Domestic loans by industry

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00914-1

Dokumentdato:

07.02.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Tromsø

Sak:

Kontrollbesøk Nokas Tromsø 16.01.2020

Dokumenttittel:

Rapport - Kontroll NOKAS Tromsø 16.01.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00885-2

Dokumentdato:

12.02.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

WSP Norge AS

Sak:

Rammeavtale rådgivende ingeniører - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - 4505 Prosjektere takterrasse A1+5

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/00511-3

Dokumentdato:

29.11.2019

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Central Bank of Egypt

Sak:

Agreement on Account Management, Settlement and Collateralisation and Agreement between Central Bank of Egypt and Norges Bank (avviklet 31.12.2019)

Dokumenttittel:

Central Bank of Egypt - Termination of account at Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/01388-11

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kontrakt - Produksjon av minnemynt - Anne-Cath Vestly 100 år i 2020

Dokumenttittel:

Tilbakemelding Myntverket resultatet av inngangskontroll Vestly mynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01959-4

Dokumentdato:

01.02.2017

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/01959-6

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel om kontohold og møte - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/01959-8

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Operasjonelle forberedelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/01959-11

Dokumentdato:

02.12.2019

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon om prosedyrer ved sammenslåing - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/01959-13

Dokumentdato:

17.01.2020

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på melding om avslutning av konto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/01959-14

Dokumentdato:

30.08.2017

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Innvilgelse av søknad om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00515-3

Dokumentdato:

01.11.2018

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management at Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Pris for kontohold i Norges Bank for 2019 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00515-4

Dokumentdato:

01.11.2019

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management at Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Pris for kontohold i Norges Bank for 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01933-1

Dokumentdato:

24.03.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

De økonomiske utsiktene

Dokumenttittel:

Norsk økonomi

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 17/01724-14

Dokumentdato:

06.08.2020

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Oversendelse til Finanstilsynet (Q)

Dokumenttittel:

Norges Banks utlånsundersøkelse 2020 Q2

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01368-12

Dokumentdato:

16.04.2020

Journaldato:

14.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Utlysning - Kjøp av markedsundersøkelser

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01238-2

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse med Finansdepartementet PPR 202

Dokumenttittel:

E-post fra A. Holmsen om Finanspolitikken i PPR 202

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 15/01323-34

Dokumentdato:

07.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ministry of Finance - Republic of Estonia

Sak:

Nordic-Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

NBSG Communication and collobaoration tools WG rapport

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02955-60

Dokumentdato:

07.08.2020

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 30.06.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02750-14

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Bankenes sikringsfond (BSF) - møter og kontakt

Dokumenttittel:

Avtaleutkast - Norges Bank BSF - 24.03.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02750-15

Dokumentdato:

07.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Bankenes sikringsfond (BSF) - møter og kontakt

Dokumenttittel:

Avtaleutkast - Norges Bank BSF - 24.03.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01400-157

Dokumentdato:

07.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

A&O sign offs

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 17/01724-15

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Oversendelse til Finanstilsynet (Q)

Dokumenttittel:

Norges Banks utlånsundersøkelse 2020 Q1

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01328-19

Dokumentdato:

09.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

TIBER Template - Test Summary Report - Wiebe - for review by COB 12.08.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01781-6

Dokumentdato:

09.08.2020

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01117-20

Dokumentdato:

03.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Monthly Report - July 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02077-1

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - All kommunikasjon mellom Norges Bank og Representantskapet siste 2 døgn

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - All kommunikasjon mellom Norges Bank og Representantskapet siste 2 døgn

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/00069-120

Dokumentdato:

03.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-121

Dokumentdato:

03.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-122

Dokumentdato:

03.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-123

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-124

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-125

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01971-3

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av hardware

Dokumenttittel:

Response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Procurement

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 20/00068-81

Dokumentdato:

01.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01971-4

Dokumentdato:

07.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av hardware

Dokumenttittel:

Response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Procurement

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 20/00068-82

Dokumentdato:

01.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01095-12

Dokumentdato:

01.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01095-13

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01095-14

Dokumentdato:

17.07.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02056-10

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

10.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Research Assistant PPO Forskning - Norges Bank  - st. ref. 4249959153

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01492-3

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA CSA templates - Kingdom of Norway

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00803-7

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Tiltak for gjenstående Sølvskatt- og aksjonærarkiv

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01400-158

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO Trust

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-159

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO Trust

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02084-1

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01944-4

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Arkivverket

Sak:

Forespørsel om arkivrutiner - Norges Banks journalføringsrutiner i ansettelsessaker

Dokumenttittel:

Ingen brudd på arkivloven med forskrifter

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01701-8

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO - Nytt innsynskrav

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 16/01943-7

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Søre Sunnmøre - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01799-6

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 16/01943-8

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Søre Sunnmøre - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/01460-156

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering av verdipapirer - generelt spørsmål - Purring

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01237-8

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om kontohold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02797-13

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02797-14

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02797-15

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02797-16

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02791-9

Dokumentdato:

09.07.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

SIA S.p.A - Avskjermet

Dokumenttittel:

Maintenance Price Revision 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02791-10

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

SIA S.p.A - Avskjermet

Dokumenttittel:

Maintenance Price Revision 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01918-2

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

11.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Santander Consumer Bank AS pr. 30.06.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02091-1

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav VG - Korrespondanse med representantskapet

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Kommunikasjon mellom Norges Bank og Representantskapet siste 2 døgn - Brev etc

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01380-5

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Etablering av kontohold i Norges Bank (NBO) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01380-6

Dokumentdato:

06.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Etablering av kontohold i Norges Bank (NBO) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02092-1

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Henvendelse fra Aftenposten - Tangen - Instruksjonsmyndighet

Dokumenttittel:

Svar til Aftenposten

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02092-2

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Aftenposten

Sak:

Henvendelse fra Aftenposten - Tangen - Instruksjonsmyndighet

Dokumenttittel:

Spørsmål om sentralbankloven - Aftenposten

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 16/01736-24

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

BNP Paribas SA, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BNP Paribas, Norway Branch (tidligere BNP Paribas Fortis)

Dokumenttittel:

BNP Paribas Norway Branch - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02084-2

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Kommunikasjon mellom Øystein Olsen og Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

Sentralbankvirksomheten (SBV)


Dokumentnummer 20/01268-7

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2020

Dokumenttittel:

Credit Agricole - KYC review for Kingdom of Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00195-8

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om telefonitjenester - sms ved avvik NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Databehandleravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01443-7

Dokumentdato:

09.08.2020

Journaldato:

12.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hovedstyret

Sak:

Ansettelse av ny daglig leder i NBIM - Spørsmål til Norges Banks hovedstyre

Dokumenttittel:

Deed of undertaking - AKO Foundation og Norges Bank

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01380-7

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Etablering av kontohold i Norges Bank (NBO) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02388-56

Dokumentdato:

09.07.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Servicemøter SIA - IBO - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02388-57

Dokumentdato:

14.07.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Servicemøte SIA - IBO - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02087-2

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02022-3

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

U

U Til:

SWIFT

Sak:

Forespørsel om bekreftelse på at aktivitet i NICS er underlagt tilsyn

Dokumenttittel:

Swift melding MT999 - Svar

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01443-8

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

12.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Riksrevisjonen

Sak:

Ansettelse av ny daglig leder i NBIM - Spørsmål til Norges Banks hovedstyre

Dokumenttittel:

Ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM)

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 16/02023-4

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00068-83

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01460-158

Dokumentdato:

13.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01646-4

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Rosings Industrier AS

Sak:

Serviceavtale - Porter, pullerter og crash barrier - Avskjermet

Dokumenttittel:

Serviceavtaler - Forlengelse - Akseptert

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/01646-5

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Rosings Industrier AS

Sak:

Serviceavtale - Porter, pullerter og crash barrier - Avskjermet

Dokumenttittel:

Serviceavtaler - Forlengelse

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01443-9

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Ansettelse av ny daglig leder i NBIM - Spørsmål til Norges Banks hovedstyre

Dokumenttittel:

Corporate Charities and their regulation and a brief comparison to Norwegian Foundations

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/00195-9

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

13.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om telefonitjenester - sms ved avvik NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Databehandleravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02101-1

Dokumentdato:

13.08.2020

Journaldato:

14.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Tilsynssekretariatet

Sak:

Ansettelse av ny leder for NBIM - avtaleverk

Dokumenttittel:

Ansettelse av ny leder for NBIM - Avtaleverk

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 20/01834-5

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

14.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

NFCERT prosjekt - Generic Threat Landscape rapport for TIBER testing

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01960-1

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

14.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avfallshåndtering Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Avfallshåndtering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01100-3

Dokumentdato:

13.08.2020

Journaldato:

14.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

National Bank of Ukraine

Sak:

Denominations issues - National Bank of Ukraine

Dokumenttittel:

Denominations issues (National Bank of Ukraine)

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00195-10

Dokumentdato:

13.08.2020

Journaldato:

14.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om telefonitjenester - sms ved avvik NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Databehandleravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/01460-159

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

14.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Konti knyttet til vergemål - Deponering - Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01460-160

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

14.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering av verdipapirer - Generelt spørsmål om utenlandske aksjer - Etterspør mer informasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01443-10

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

14.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Minerva

Sak:

Ansettelse av ny daglig leder i NBIM - Spørsmål til Norges Banks hovedstyre

Dokumenttittel:

Sentralbanksjefens tilstedeværelse og åpen informasjon om representantskapets møter og saker

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet