Norges Bank

Offentlig journal 03.08.2020 - 09.08.2020

Dokumentnummer 20/00885-1

Dokumentdato:

07.02.2020

Journaldato:

07.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale rådgivende ingeniører - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale rådgivende ingeniører alle fag - signert - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01981-2

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

03.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2020

Dokumenttittel:

Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2020 - Kopi av Finanstilsynets brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02037-1

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Alex Sørli Hagene

Sak:

Forslag fra publikum om å innføre 2-krone mynt i ordinær sirkulasjon

Dokumenttittel:

Norges Banks svar til forslag om å innføre 2-krone mynt i ordinær sirkulasjon

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01649-1

Dokumentdato:

03.08.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Lean bistand Rammeavtale 2020

Dokumenttittel:

Tilbud LEAN - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/01649-2

Dokumentdato:

29.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Lean bistand Rammeavtale 2020

Dokumenttittel:

Tilbud LEAN - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/01649-3

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Lean bistand Rammeavtale 2020

Dokumenttittel:

Tilbud LEAN - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/01649-4

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Lean bistand Rammeavtale 2020

Dokumenttittel:

Tilbud LEAN - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/01649-5

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Lean bistand Rammeavtale 2020

Dokumenttittel:

Tilbud LEAN - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 14/02130-47

Dokumentdato:

03.08.2020

Journaldato:

04.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02039-3

Dokumentdato:

03.08.2020

Journaldato:

04.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/00596-23

Dokumentdato:

07.06.2019

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written procedures/Consultations/For comments - General Board

Dokumenttittel:

ESRB Support provided by member institutions to the ESRB in 2018/2019 (for reference in the ESRB Annual Report) - Norges Banks svar

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01635-132

Dokumentdato:

20.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-133

Dokumentdato:

28.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-134

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konsesjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01328-14

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

TIBER Templates - Attestation and Red Team Test Plan - For comment by COB Wed 15.07.2020 (for Wiebe)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-15

Dokumentdato:

21.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

TIBER Template - Red Team Test Report - For comment by COB - 28.07.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-16

Dokumentdato:

22.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

TIBER Knowledge Center (TKC) Meeting

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01130-8

Dokumentdato:

29.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Observatørrolle i TIBER-tester

Dokumenttittel:

Status TIBER-NO

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-17

Dokumentdato:

29.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

TIBER Template - Test Summary Report - For comment by COB - 05.08.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-18

Dokumentdato:

03.08.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

TIBER templates published

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/00146-72

Dokumentdato:

14.07.2020

Journaldato:

04.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

S002 Utvendig sikring - Offentlige myndigheter

Dokumenttittel:

Behov for tilleggsdokumentasjon - Bankplassen 2

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01953-1

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kontrakt - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Avtale - Utbedring takterrasse A1+5

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01944-3

Dokumentdato:

04.08.2020

Journaldato:

04.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Arkivverket

Sak:

Forespørsel om arkivrutiner - Norges Banks journalføringsrutiner i ansettelsessaker

Dokumenttittel:

Påminnelse - forespørsel om arkivrutiner

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/00157-1

Dokumentdato:

21.01.2020

Journaldato:

04.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Parallelle rammeavtaler rådgivende ingeniør elektro - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale mellom Norge Bank - Rådgivende ingeniør elektro - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02040-11

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Høring - Finanskomiteen 10.08.2020 om ansettelse ny leder NBIM

Dokumenttittel:

Invitasjon til høring - Ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM)

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Kommunikasjonsdirektør


Dokumentnummer 20/02040-12

Dokumentdato:

04.08.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Høring - Finanskomiteen 10.08.2020 om ansettelse ny leder NBIM

Dokumenttittel:

Program for høring mandag 10.08.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Kommunikasjonsdirektør


Dokumentnummer 18/00097-46

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 19/00724-2

Dokumentdato:

15.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Sentralbordtjeneste

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Anmodning om prisjustering Sentralbordtjenester

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00724-3

Dokumentdato:

17.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Sentralbordtjeneste

Dokumenttittel:

Ny anmodning om prisjustering - Sentralbordtjenester

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00724-4

Dokumentdato:

21.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Sentralbordtjeneste

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på ny anmodning om prisjustering - Sentralbordtjenester

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01894-3

Dokumentdato:

04.08.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Høring i finanskomiteen - ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management

Dokumenttittel:

Program for høring i finanskomiteen mandag 10.08.2020

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01419-12

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Analytiker / Rådgiver FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4199058533

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01752-25

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 16/01224-5

Dokumentdato:

05.08.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02049-1

Dokumentdato:

28.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02050-1

Dokumentdato:

29.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01752-26

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01158-19

Dokumentdato:

22.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Questions - RFI instant payment infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/01158-20

Dokumentdato:

22.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Questions - RFI instant payment infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/01158-21

Dokumentdato:

22.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Questions - RFI instant payment infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/01753-6

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Sikkerhet og beredskap NBA Security and Crisis Management - st. ref. 4231381652

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01158-22

Dokumentdato:

23.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Further information - RFI instant payment infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/01158-23

Dokumentdato:

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål - RFI Instant payment infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02051-1

Dokumentdato:

05.08.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Hovedstyret

Sak:

Ekstern revisors revisjonsplan for 2020 - Deloitte

Dokumenttittel:

Ekstern revisors revisjonsplan for 2020

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01158-24

Dokumentdato:

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål - RFI Instant payment infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/01158-25

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål - RFI Instant payment infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/01158-26

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Svar (2) på spørsmål - RFI Instant payment infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/01753-7

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Sikkerhet og beredskap NBA Security and Crisis Management - st. ref. 4231381652

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01754-6

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4232280736

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01759-10

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Supportkonsulenter til intern helpdesk og onsite tjeneste MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4226534233

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01759-11

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Supportkonsulenter til intern helpdesk og onsite tjeneste MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4226534233

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01759-12

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Supportkonsulenter til intern helpdesk og onsite tjeneste MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4226534233

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01758-7

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4198262121

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA CER Education Centre

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01794-6

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver GRC Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4202429213

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01806-3

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vikariat - Facility Services Vindåsen

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 17/01938-3

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale brannslukkere og branntromler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforlengelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02056-1

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Research Assistant PPO Forskning - Norges Bank  - st. ref. 4249959153

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02056-2

Dokumentdato:

05.08.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Research Assistant PPO Forskning - Norges Bank  - st. ref. 4249959153

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02056-3

Dokumentdato:

28.10.2019

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research Assistant PPO Forskning - Norges Bank  - st. ref. 4249959153

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Research Assistant - st. ref. (4249959153) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02056-4

Dokumentdato:

16.01.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research Assistant PPO Forskning - Norges Bank  - st. ref. 4249959153

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Research Assistant - st. ref. (4249959153) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02056-5

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research Assistant PPO Forskning - Norges Bank  - st. ref. 4249959153

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Research Assistant - st. ref. (4249959153) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02056-6

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research Assistant PPO Forskning - Norges Bank  - st. ref. 4249959153

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Research Assistant - st. ref. (4249959153) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02056-7

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Research Assistant PPO Forskning - Norges Bank  - st. ref. 4249959153

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Research Assistant - st. ref. (4249959153) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02057-1

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Direktør Pengepolitikk Norges Bank - st. ref. 4257387707

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksbehandler:

Sentralbankvirksomheten (SBV)


Dokumentnummer 20/02058-1

Dokumentdato:

28.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02059-1

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

05.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seniorrådgiver GRC Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4259721849

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 19/00966-2

Dokumentdato:

06.08.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Tillatelse til tiltak - Bankplassen 2

Dokumenttittel:

Tillatelse til tiltak - Bankplassen 2

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02060-1

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av markedsundersøkelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Kjøp av markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01319-32

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-33

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-34

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-35

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 19/02193-18

Dokumentdato:

17.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - BAFO (Best and final offer) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Investment Administration - Tax Operations


Dokumentnummer 19/02193-19

Dokumentdato:

16.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - BAFO (Best and final offer) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Investment Administration - Tax Operations


Dokumentnummer 19/02193-20

Dokumentdato:

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - BAFO (Best and final offer) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Investment Administration - Tax Operations


Dokumentnummer 19/02193-21

Dokumentdato:

09.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - Response to Request for Proposal (RFP) - Bid 09.07.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Investment Administration - Tax Operations


Dokumentnummer 19/02193-22

Dokumentdato:

09.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - Response to Request for Proposal (RFP) - Bid 09.07.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Investment Administration - Tax Operations


Dokumentnummer 19/02193-23

Dokumentdato:

09.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - Response to Request for Proposal (RFP) - Bid 09.07.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Investment Administration - Tax Operations


Dokumentnummer 19/02193-26

Dokumentdato:

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - Communication - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 19/02193-27

Dokumentdato:

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - Communication - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 19/02193-28

Dokumentdato:

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Operational Tax Services

Dokumenttittel:

Tender - Operational Tax Services - Communication - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 20/02063-1

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

07.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02065-1

Dokumentdato:

06.08.2020

Journaldato:

07.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02066-1

Dokumentdato:

25.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Henvendelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 20/02066-2

Dokumentdato:

27.07.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Henvendelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 20/02066-3

Dokumentdato:

06.08.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Henvendelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 20/02066-4

Dokumentdato:

06.08.2020

Journaldato:

06.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Henvendelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 14/01460-155

Dokumentdato:

07.08.2020

Journaldato:

07.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Konti knyttet til vergemål - Deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal