Norges Bank

Offentlig journal 27.07.2020 - 02.08.2020

Dokumentnummer 20/02018-2

Dokumentdato:

27.07.2020

Journaldato:

28.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00297-9

Dokumentdato:

27.07.2020

Journaldato:

28.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01443-6

Dokumentdato:

24.07.2020

Journaldato:

28.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Hovedstyret

Sak:

Ansettelse av ny daglig leder i NBIM - Spørsmål til Norges Banks hovedstyre

Dokumenttittel:

Svarbrev til representantskapet - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02021-1

Dokumentdato:

14.07.2020

Journaldato:

28.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Standard Norge

Sak:

Norsk Standard NS 5814 Krav til risikovurderinger

Dokumenttittel:

Norsk Standard til offentlig høring: prNS 5814 Krav til risikovurderinger

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02022-1

Dokumentdato:

24.07.2020

Journaldato:

28.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

Forespørsel om bekreftelse på at aktivitet i NICS er underlagt tilsyn

Dokumenttittel:

Bekreftelse at NICS-relatert virksomhet faller inn under regulert virksomhet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02618-109

Dokumentdato:

27.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av oppgjørskontoer - Innovasjon Norge

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01726-13

Dokumentdato:

13.07.2020

Journaldato:

28.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bank Norwegian AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian AS

Dokumenttittel:

Bank Norwegian AS - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01982-2

Dokumentdato:

15.07.2020

Journaldato:

28.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftelse på anmeldt forhold

Saksansvarlig:

NBA SCM Security Technology

Saksbehandler:

NBA SCM Security Technology


Dokumentnummer 20/01982-3

Dokumentdato:

16.07.2020

Journaldato:

28.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Underretning til klager

Saksansvarlig:

NBA SCM Security Technology

Saksbehandler:

NBA SCM Security Technology


Dokumentnummer 20/02024-1

Dokumentdato:

27.07.2020

Journaldato:

27.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Innsyn i dokumenter relatert ansettelsesprosessen Nicolai Tangen - NBIM CEO

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Innsyn i dokumenter relatert ansettelsesprosessen Nicolai Tangen - NBIM CEO

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02025-1

Dokumentdato:

27.07.2020

Journaldato:

27.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Innsyn i skriftlig kommunikasjon mellom Norges Banks hovedstyre og Norges Banks representantskap i perioden 12.06.-27.07.2020

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Innsyn i skriftlig kommunikasjon mellom Norges Banks hovedstyre og Norges Banks representantskap i perioden 12.06.-27.07.2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/00069-117

Dokumentdato:

28.07.2020

Journaldato:

29.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-76

Dokumentdato:

28.07.2020

Journaldato:

29.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-118

Dokumentdato:

24.07.2020

Journaldato:

29.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-77

Dokumentdato:

27.07.2020

Journaldato:

29.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-78

Dokumentdato:

24.07.2020

Journaldato:

29.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-79

Dokumentdato:

23.07.2020

Journaldato:

29.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02026-1

Dokumentdato:

29.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02026-2

Dokumentdato:

28.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02026-3

Dokumentdato:

28.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02026-4

Dokumentdato:

28.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02026-5

Dokumentdato:

28.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02026-6

Dokumentdato:

27.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonenNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02026-7

Dokumentdato:

27.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02026-8

Dokumentdato:

27.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02026-9

Dokumentdato:

24.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02026-10

Dokumentdato:

29.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/00975-34

Dokumentdato:

05.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Valutaswapavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02704-51

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC Bottom-up Survey Risks and Vulnerabilities

Dokumenttittel:

2020 Q3 ESRBs Bottom-Up Survey nr. 38 - Norges Banks svar

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02031-1

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01992-3

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse mellom Representantskapet og Hovedstyret om endringer i etiske prinsipper

Dokumenttittel:

Spørsmål fra Norges Banks representantskap til hovedstyret - Etiske prinsipper i Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02032-1

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

30.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/02618-110

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av oppgjørskontoer - Innovasjon Norge - bekreftelse til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02033-1

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00069-119

Dokumentdato:

29.07.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-80

Dokumentdato:

29.07.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02034-1

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02035-1

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01745-15

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Citibank Europe plc, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Citibank

Dokumenttittel:

Citibank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02704-52

Dokumentdato:

15.07.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC Bottom-up Survey Risks and Vulnerabilities

Dokumenttittel:

2020 Q3 ESRB Bottom-up Survey nr. 38 - Forespørsel fra ESRB

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00978-23

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Avvikling av kontokobling mellom Innovasjon Norge og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-24

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Avvikling av kontokobling mellom Innovasjon Norge og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra NB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00165-14

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4154065055

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01755-6

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Makroøkonom med interesse for det finansielle systemet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235177846

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01756-6

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Programmerer/økonom med interesse for modellutvikling Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235222978

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01757-6

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

31.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver - makroøkonom Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235244183

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

NBA PO SBV