Norges Bank

Offentlig journal 06.07.2020 - 12.07.2020

Dokumentnummer 19/02068-1

Dokumentdato:

21.11.2019

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Japan Rating & Investment Information, Inc.

Sak:

Statsgjeld - Rating Japan R&I (CRA)

Dokumenttittel:

Japan R&I (CRA): request for fact-checking of our news release draft

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00175-2

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/03832-11

Dokumentdato:

22.04.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Commerzbank AG

Sak:

Hvitvasking og terrorfinansiering (AML)

Dokumenttittel:

Svar oppdatering KYC-skjema Commerzbank april 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 19/01288-4

Dokumentdato:

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Insiders, outsiders and financing frictions

Dokumenttittel:

Svar på søknad om utlevering av opplysninger til forskningsformål av Skatteetaten

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/01414-1

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Avtale med Det Norske Myntverket om oppbevaring av filer knyttet til produksjon av norsk sirkulasjonsmynt

Dokumenttittel:

Avtale med Det Norske Myntverket - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01696-3

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kvittering og innsendt skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/00885-4

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale rådgivende ingeniører - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - 7612 Bistand ytelsesbeskrivelse nytt inngangsparti Venastul

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01821-2

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

2020 - Sikkerhetsinspeksjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01821-3

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

2020 - Sikkerhetsinspeksjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01821-4

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

2020 - Sikkerhetsinspeksjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01553-2

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Nets Branch Norge

Sak:

Aggregerte data for husholdningens forbruk - vedtak Nets AS

Dokumenttittel:

Vedtak om rapportering av aggregerte opplysninger om kortbetalinger

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01898-1

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Konsulentavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 20/01696-4

Dokumentdato:

27.06.2020

Journaldato:

07.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 15/02795-10

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål knyttet til bankens kontohold i NB mv. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02795-11

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål knyttet til bankens kontohold i NB mv. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01863-2

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Diverse saker - Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Diverse saker - Nicolai Tangen - Svar

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02119-9

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale 2020 - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 20/01939-1

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Samlingsforvaltning - Henvendelser fra eksterne 2019-2020

Dokumenttittel:

Masteroppgave om Norges Bank i Kongens Gate 1 - Oversendelse av bilder fra samlingen

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01940-1

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Bankplassen 4 - Heistegninger og heisdokumentasjon

Dokumenttittel:

Bankplassen 4 - Krav om innsyn i heistegninger og heisdokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01313-16

Dokumentdato:

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-17

Dokumentdato:

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-18

Dokumentdato:

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-19

Dokumentdato:

05.07.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Utbedring av takterrasse - Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-20

Dokumentdato:

05.07.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Utbedring av takterrasse - Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-21

Dokumentdato:

05.07.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Utbedring av takterrasse - Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-22

Dokumentdato:

05.07.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Utbedring av takterrasse - Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01400-148

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

A&O sign offs

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01461-56

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Svar samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-57

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Svar samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 14/03856-31

Dokumentdato:

02.01.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Norsk Tipping AS

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - autoriserte signaturer - signaturliste - fullmakter

Dokumenttittel:

Fullmakt for - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01400-149

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

A&O sign offs

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02351-81

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Anbudskonkurranse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Letter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02351-82

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Anbudskonkurranse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Letter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01220-5

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale snekker, metall- og mekaniske arbeider - tjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utbedring av takterrasse A1+5 - 4505 - Avrop - Sideentreprise

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/03283-4

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale Rørleggertjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utbedring av takterrasse A1+5 - 4505 - Avrop - Sideentreprise rør

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01246-4

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Månedsavgift RTGS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/00999-18

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Oppgjørsgrad VPS månedsrapport

Dokumenttittel:

VPS månedsrapport juni 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01824-5

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01824-6

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01824-7

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01824-8

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02119-8

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale 2020 - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 20/01811-3

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01811-4

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01811-5

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01811-6

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01811-7

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 16/02388-55

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Servicemøter SIA - IBO - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/00298-21

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Trigonor

Sak:

Henvendelser - Bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Pengesedler til undervisningsbruk i skole/barnehage

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01956-1

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01957-1

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Banking licence request

Dokumenttittel:

Banking licence request

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01051-28

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

1621 Tildelingsbrev PL videreutvikling CSOC - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01313-23

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Avklaring og fremdrift - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01958-1

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIX Financial Information Denmark A/S

Sak:

Central Securities Depositories Regulation (CSDR) - Avskjermet

Dokumenttittel:

CSDR - Request

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-11

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

U

U Til:

ECB Forum on Central Banking

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

TIBER Templates - TKC meeting - introductions

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-12

Dokumentdato:

27.06.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

ECB Forum on Central Banking

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

TIBER Templates - TKC meeting - introductions

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-13

Dokumentdato:

05.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

U

U Til:

ECB Forum on Central Banking

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

TIBER Templates - TKC meeting - introductions

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01955-1

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kjell Weihe

Sak:

Uttak av kontanter for personer uten kort

Dokumenttittel:

Uttak av kontanter for personer uten kort

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01959-1

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av møbler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Kjøp av møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01797-5

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Klage over avslag på innsynskrav fra VG - Svar på klage om innsyn - Kopi brev Finansdepartement - Rettelse

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01799-2

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Krav om innsyn - offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01799-3

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Krav om innsyn - utvidet søkerliste - Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01799-4

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Krav om innsyn - utvidet søkerliste - Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01799-5

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Krav om innsyn - utvidet søkerliste - Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01797-6

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

06.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Svar på klage om innsyn

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01965-1

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Language training - London - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Language training - London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01962-1

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

Recommendation ESRB/2020/7 Restriction of distributions during the COVID-19 pandemic 27.05.2020

Dokumenttittel:

Recommendation on restriction of distributions during the COVID-19 pandemic

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/02663-10

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Finansdepartementet - Kapitaliserte renter

Dokumenttittel:

Finansdepartementet - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/00631-4

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rapportering statsgjeld Finansdepartementet

Dokumenttittel:

MOF rapport per 30.06.2020

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Financial Reporting


Dokumentnummer 20/01940-2

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Bankplassen 4 - Heistegninger og heisdokumentasjon

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Bankplassen 4 - Heistegninger og heisdokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 15/00367-5

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale skadedyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Reforhandlet avtale Bankplassen og Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/01051-29

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Minikonkurranse 1621 PL videreutvikling CSOC - Avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01300-2

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - sikker filoverføring

Dokumenttittel:

Status sikrere filoverføring per 01.07.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01640-8

Dokumentdato:

07.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Diverse hendelser NICS

Dokumenttittel:

Forsinkelse 07.07.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00077-5

Dokumentdato:

07.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøter FIN 2020

Dokumenttittel:

Statsgjeld - rapport for 2. kvartal 2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01408-5

Dokumentdato:

07.07.2020

Journaldato:

07.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Marius Reikerås - Referanse fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Marius Reikerås - Referanse fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted - Svar på klage

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01397-8

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

07.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/00515-5

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement on account management, settlement and collateralisation and agreement between Bank for International Settlements and Norges Bank

Dokumenttittel:

Forespørsel om vilkår for kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00515-7

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement on account management, settlement and collateralisation and agreement between Bank for International Settlements and Norges Bank

Dokumenttittel:

Forespørsel om prosedyre for endring av rentesats på konto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01397-9

Dokumentdato:

09.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01401-9

Dokumentdato:

07.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav Norges Bank - Svar

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02810-12

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

07.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/00635-6

Dokumentdato:

07.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Rapportering statsgjeld SSB

Dokumenttittel:

Endringer i renter på statsgjeld 2020 Q2 - Accrued interest change - SSB

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Financial Reporting


Dokumentnummer 20/01392-5

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Klage på avslag om innsyn - Svar

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01891-2

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01891-3

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01891-4

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01891-5

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonenNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01891-6

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02370-18

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Statistisk Sentralbyrå - Sykefravær - Rapportering

Dokumenttittel:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Egenmeldt sykefravær - Kvartalsvis rapportering

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01891-7

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02370-19

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

08.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Statistisk Sentralbyrå - Sykefravær - Rapportering

Dokumenttittel:

Undersøkelsen Egenmeldt sykefravær 2. kvartal 2020 - Svarfrist 05.08.2020

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01405-3

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagbladet

Sak:

Innsynskrav - Dagbladet - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank/Statens Pensjonsfond Utland

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagbladet - Svar Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00298-22

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Atm Art

Sak:

Henvendelser - Bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Myntdesign

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00298-23

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Atm Art

Sak:

Henvendelser - Bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Myntdesign

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00298-24

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Atm Art

Sak:

Henvendelser - Bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Myntdesign

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-9

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-10

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-11

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-12

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-13

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-14

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-15

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-16

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-17

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-18

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-19

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-20

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-21

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedler i det nye Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00298-25

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Atm Art

Sak:

Henvendelser - Bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Myntdesign

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01399-6

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - VG - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank - Svar på klage om innsyn

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01781-3

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01781-4

Dokumentdato:

09.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01908-3

Dokumentdato:

09.07.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00803-6

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

09.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Arkivliste Sølvskattmateriale

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/01460-149

Dokumentdato:

09.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - Deponering av verdipapirer

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01977-1

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01582-6

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

10.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal