Norges Bank

Offentlig journal 29.06.2020 - 05.07.2020

Dokumentnummer 19/00718-5

Dokumentdato:

26.03.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Kjøp av varer og tjenester i henhold til rammeavtale - Arbeid innenfor kontantområdet - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signert kontrakt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00882-4

Dokumentdato:

17.02.2020

Journaldato:

01.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Monetary policy, macroprudential regulation and macroeconomic outcomes

Dokumenttittel:

Svar på søknad om utlevering av opplysninger til forskningsformål

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 15/04239-9

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Inngåelse av nye ISDA-avtaler

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01544-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Opplysningsrådet for veitrafikken

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 19/02255-3

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar vedrørende spørsmål om produksjon av trykkplater etter videomøte 17. juni

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01094-9

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse helseforetak fra 2019 - brev

Dokumenttittel:

Helse Sør-Øst RHF - førtidig innløsning av fastrenteavtaler

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01821-1

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

2020 - Sikkerhetsinspeksjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 19/02119-7

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

03.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Rammeavtale 2020 - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 20/01885-2

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Undersøkelse om sikkerhetstilstanden

Dokumenttittel:

A03 - S-20-01744-17 (UO) Oversendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01834-3

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

NFCERT prosjekt: Generic Threat Landscape rapport for TIBER testing

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01834-4

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

Angående kritiske funksjoner i GTL-rapporten

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01399-4

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank - Klage på avslag på innsyn i sak 20/01339

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01400-140

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Taylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-141

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information on AKO undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01313-15

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

01.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Reduksjon i antall tilbud - Utbedring av takterrasse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00978-19

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Luftfartstilsynet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-20

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASALuftfartstilsynet

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Luftfartstilsynet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra NB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01889-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

03.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01910-21

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02150-77

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes lån for andre halvdel 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02150-78

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

01.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Flytende renter for kontolånsgruppe 1 for andre halvår 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01712-2

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Rutiner for varsling fra Bits til FST/FI ved hendelser i NICS

Dokumenttittel:

Rutiner for varsling av hendelser i NICS - oppdatert pr. 25.06.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02150-79

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Renten på Statens Foliokonto 3.kvartal 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02150-80

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes lån for 2.halvår 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01891-1

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01857-10

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01857-11

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01857-12

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01857-13

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 14/02150-81

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

01.07.2020

Gradering:

U

U Til:

KulturdepartementetForsvarsdepartementetEtterretningstjenestenNorsk Tipping AS

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Rentebrev 3.kvartal 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02150-82

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Toll- og avgiftsdirektoratetKulturdepartementetMiljødirektoratetNorges forskningsrådKlima- og miljødepartementetKunnskapsdepartementetNorfundStatens sivilrettsforvaltningStatens pensjonskasseKonkurransetilsynetInnovasjon NorgeNorsk pasientskadeerstatningGIEK - Garantiinstituttet for eksportkredittLandbruksdirektoratet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Rentebrev 2. halvår 2020 til foretakene - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01368-10

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Utvidet begrunnelse - Markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01712-3

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Rutiner for varsling fra Bits til FST/FI ved hendelser i NICS

Dokumenttittel:

Varslingsrutine ved alvorlige hendelser i NICS - oppdatert kontaktinformasjon Norges Bank med mere

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01820-2

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Eesti Pank

Sak:

Nordisk-baltisk FI området 2020 (Estland)

Dokumenttittel:

Draft agenda and setup of the Nordic-Baltic meeting in Tallinn 24.-25.08.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01820-3

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Bank of Finland

Sak:

Nordisk-baltisk FI området 2020 (Estland)

Dokumenttittel:

Nordic-Baltic meeting 24.08.-25.08.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02150-83

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Korreksjon flyterente 1.halvår 2020 - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02389-56

Dokumentdato:

18.12.2019

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Draft minutes of Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/01956-7

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01851-1

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB-møte 25.6.2020 - General Board

Dokumenttittel:

General Board-møte 25.06.2020 - Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01899-1

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Klage i sak om innsyn etter offentleglova - Dagens Næringsliv

Dokumenttittel:

Klage i sak om innsyn etter offentleglova - Dagens Næringsliv

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02248-3

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Statsgjeld - Moody's rating 2020

Dokumenttittel:

Urgent query on program rating

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01900-1

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Henvendelser fra sentralbanker - Avskjermet

Dokumenttittel:

USTax og kupongskatter for pantsatte verdipapirer - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01900-2

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sveriges Riksbank

Sak:

Henvendelser fra sentralbanker - Avskjermet

Dokumenttittel:

USTax og kupongskatter for pantsatte verdipapirer - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01901-1

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

01.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av personbil - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Kjøp av personbil - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01544-2

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Opplysningsrådet for veitrafikken

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 16/01732-6

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bjugn Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bjugn Sparebank

Dokumenttittel:

Bjugn Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01732-7

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bjugn Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bjugn Sparebank

Dokumenttittel:

Bjugn Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01902-1

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01400-142

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 17/01444-9

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Tredjeland (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB 2020 - Innmelding av tredjeland - Forelagt Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01444-10

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Tredjeland (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB 2020 Innmelding av tredjeland - Svar fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01444-11

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Tredjeland (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB 2020 Innmelding av tredjeland - Informasjon om opplasting fra ESRB

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01444-12

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Tredjeland (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB 2020 Innmelding av tredjeland til ESRB

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 16/02389-57

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - June 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-58

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - June 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-59

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - June 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-60

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - June 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-61

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Draft minutes of Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00978-21

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Husbanken og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-22

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASAHusbanken

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Husbanken og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra NB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/04451-62

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

CCyB Notification 2020 Q2

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01583-2

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Klientoppgradering

Dokumenttittel:

Tilbud klient oppdatering - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01583-3

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Klientoppgradering

Dokumenttittel:

Tilbud klient oppdatering - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 17/01206-4

Dokumentdato:

10.02.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

Abonnement på Bankplassregisteret - Finans Norge

Dokumenttittel:

Videreføring av Bankplassregisteret

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01368-11

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Anmodning om utvidet begrunnelse - Markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 14/01460-142

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering av omtvistet beløp

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01908-2

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01913-1

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01915-1

Dokumentdato:

04.01.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01460-143

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponeringskonto

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01916-1

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/01847-4

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ringebu kommune

Sak:

Eiendomsskatt i Ringebu kommune

Dokumenttittel:

Kommunale gebyrer for Venastul 75

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/00105-10

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Korrespondanse - Valuta - Avskjermet

Dokumenttittel:

Korrespondanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01910-22

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01918-1

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel - Santander Consumer Bank AS - 30.06.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01919-1

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01810-3

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anmodning om deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01810-4

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anmodning om deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01920-1

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter

Sak:

Konsultasjonsrapporten Utredning av et OIS marked i norske kroner

Dokumenttittel:

Konsultasjonsrapporten Utredning av et OIS marked i norske kroner

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01921-1

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter

Sak:

Konsultasjonsrapport om anbefalte markedskonvensjoner for finansielle produkter med Nowa som referanse

Dokumenttittel:

Konsultasjonsrapport om anbefalte markedskonvensjoner for finansielle produkter med Nowa som referanse

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 15/02792-8

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ofoten Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/03707-22

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Sak:

Deltakelse i Unit avd BIBSYS - Avtale mellom Norges Banks bibliotek og Unit avd BIBSYS

Dokumenttittel:

Innhenting av oppdatert informasjon om antall årsverk ved biblioteket i din institusjon

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/01460-144

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponere - kjøpesum for tomt

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01451-9

Dokumentdato:

28.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Høring - Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften

Dokumenttittel:

Oppdrag fra Finansdepartementet om vurdering av videreføring av midlertidige endringer i boliglånsforskriften i fjerde kvartal 2020

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 20/01100-2

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

U Til:

National Bank of Ukraine

Sak:

Denominations issues - National Bank of Ukraine

Dokumenttittel:

Some considerations regarding denominational structure

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01013-3

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01013-4

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02251-10

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02251-11

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01924-1

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Om heistegninger og heisdokumentasjon - Plan- og bygningsetaten

Dokumenttittel:

Om heistegninger og heisdokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 15/02797-12

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01926-1

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

29.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kulturdepartementet

Sak:

Høring - Ny lov om pengespill

Dokumenttittel:

Høring av ny lov om pengespill

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01400-143

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01635-108

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler-avtaler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-109

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-110

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-111

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-112

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-113

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Custody Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00539-17

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bloomberg - London

Sak:

Statsgjeld - Bloomberg - auksjonsmodul - Ebond

Dokumenttittel:

BTF BV MTF Agreement and Initial Admin Form

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01927-1

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Dokument 20/01537-1

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Dokument 20/01537-1

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01635-114

Dokumentdato:

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Custody Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01460-145

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponeringskonto

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/00098-17

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyrets styringsdokumenter

Dokumenttittel:

Prinsipper for støtte til forskning

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 15/02837-4

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Swedbank Norge

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Brev til Swedbank Norge - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01928-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Opinion AS

Sak:

Innsynskrav - Opinion AS - Vinnende tilbud på kjøp av Markedsanalyser

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Opinion AS - Vinnende tilbud på kjøp av Markedsundersøkelser

Saksansvarlig:

NBA FP Procurement

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01928-2

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Opinion AS

Sak:

Innsynskrav - Opinion AS - Vinnende tilbud på kjøp av Markedsanalyser

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Opinion AS - Vinnende tilbud på kjøp av Markedsundersøkelser

Saksansvarlig:

NBA FP Procurement

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01328-10

Dokumentdato:

28.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

Attestation and Red Team Test Plan

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/01460-146

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01929-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02023-2

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om konto i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01930-1

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01931-1

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Standard and Poor's - avtale om rating av Norge

Dokumenttittel:

S&P - avtale om kredittvurdering av Norge

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01932-1

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01592-1

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

International SOS (ISOS)

Sak:

Internationals SOS og Control Risks (Core) - avtaleforlengelse

Dokumenttittel:

New Schedule of Fees, effective from 01.07.2020 to 30.06.2021

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01635-115

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen ASNicolai TangenGabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-116

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler-avtaler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-144

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nicolai TangenDavid Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - additional undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-145

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPTaylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO/DSHN/Norges Bank undertakings (signed and dated)

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00043-28

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasdaq

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sett av datoen - Nasdaq ESG Summit Oslo 2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01401-8

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

30.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - NRK - Korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Dokumenttittel:

Svar på klage om innsyn - Finansdepartementets brev til NRK med Norges Bank i kopi

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 14/01460-147

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

01.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01900-3

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Henvendelser fra sentralbanker - Avskjermet

Dokumenttittel:

USTax og kupongskatter for pantsatte verdipapirer - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/03213-24

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Oslo Børs 2017-2020

Dokumenttittel:

Endring overskrifter NewsWeb - iverksettelse

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01927-2

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

01.07.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Dokument 20/01537-1

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Dokument 20/01537-1

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01944-1

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

01.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Arkivverket

Sak:

Forespørsel om arkivrutiner - Norges Banks journalføringsrutiner i ansettelsessaker

Dokumenttittel:

Forespørsel om arkivrutiner - Norges Banks journalføringsrutiner i ansettelsessaker

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01821-5

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency

Sak:

2020 - Sikkerhetsinspeksjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01894-2

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

01.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Advokatfirmaet Hjort DA

Sak:

Høring i finanskomiteen - ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management

Dokumenttittel:

Oppdragsbekreftelse

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 16/01878-2

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

01.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Rammeavtale ekstern revisor - Deloitte AS

Dokumenttittel:

Engasjementsbrev - andre tjenester

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 14/01460-148

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02570-73

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Kontokoblingsskjema 2019 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Statens Kartverk og Nordea - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01635-117

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler-avtaler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-118

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Custody Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-119

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Custody Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01701-7

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

01.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO - oppfølgingsspørsmål

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01117-19

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Monthly Report - June 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01246-2

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Frigivelse av pantsatte beholdninger - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01400-146

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

A&O sign offs

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-147

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

A&O sign offs

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01246-3

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordic Corporate Bank ASA

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01635-120

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Custody Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-121

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Custody Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01737-3

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02792-9

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

02.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ofoten Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01258-9

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

03.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2020

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Overføringer juli 2020

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/01797-4

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

03.07.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Klage over avslag på innsynskrav fra VG - Svar på klage om innsyn - kopi Finansdepartementet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal