Norges Bank

Offentlig journal 22.06.2020 - 28.06.2020

Dokumentnummer 20/01852-1

Dokumentdato:

26.03.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Arbeid med vekslingsaker innenfor kontantområdet - Avskjermet

Dokumenttittel:

Arbeidsavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01553-1

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Nets Branch Norge

Sak:

Aggregerte data for husholdningens forbruk - vedtak Nets AS

Dokumenttittel:

Forhåndsvarsel Nets AS - Rapportering av aggregerte opplysninger om kortbetalinger

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01328-8

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

Update of TIBER Service Procurement Guidelines

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01735-4

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Marius Reikerås

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Vedlagt brev fra Reikerås

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01735-5

Dokumentdato:

21.04.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Marius Reikerås

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Innsynskrav fra Reikerås

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01735-6

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Marius Reikerås

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Avslag på innsynskrav

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-131

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Scan 18.06.2020 at 19.09

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/02119-6

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale 2020 - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 20/01400-132

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Policy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-133

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/00068-60

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01704-3

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01313-11

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Tilbud - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-12

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Tilbud - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01843-1

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01828-3

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-61

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01144-15

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01313-13

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Tilbud - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00068-62

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01313-14

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Tilbud - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01828-4

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01400-134

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-135

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Policy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01678-1

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Skyløft

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest Skyløft - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 20/01678-2

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Skyløft

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest Skyløft - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 20/01497-1

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest VPN

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest VPN - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 20/01503-7

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Language training London - English-Norwegian (UK-Norway)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Language training London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01503-8

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Language training London - English-Norwegian (UK-Norway)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Language training London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01503-9

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Language training London - English-Norwegian (UK-Norway)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Language training London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01503-10

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Language training London - English-Norwegian (UK-Norway)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Language training London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01847-1

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringsmelding - Oppfølging Norges Banks vilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/01194-24

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Jo Vestly

Sak:

Minnemyntutgivelse i 2020 - Anne-Cath Vestly 100 år

Dokumenttittel:

Invitasjon til Jo Vestly - Lunsj for å markere minnemynten til ære for Anne-Cath. Vestly

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01194-25

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Siri Dokken

Sak:

Minnemyntutgivelse i 2020 - Anne-Cath Vestly 100 år

Dokumenttittel:

Invitasjon til Siri Dokken - Lunsj for å markere utgivelsen av Vestly-mynten

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01368-9

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om tildeling - Kjøp av markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01451-7

Dokumentdato:

21.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Høring - Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften

Dokumenttittel:

Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/00978-17

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Arbeids- og velferdsetaten og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-18

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASANAV

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Arbeids- og velferdsetaten og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra NB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/01094-8

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse helseforetak fra 2019 - brev

Dokumenttittel:

Fastrenter for de regionale helseforetakene gjeldende fra 01.07.2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01753-2

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Sikkerhet og beredskap NBA Security and Crisis Management - st. ref. 4231381652

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Sikkerhet og beredskap - st. ref. (4231381652) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01753-3

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Sikkerhet og beredskap NBA Security and Crisis Management - st. ref. 4231381652

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Sikkerhet og beredskap - st. ref. (4231381652) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01753-4

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Offentlig journal

Sak:

Studentengasjement - Sikkerhet og beredskap NBA Security and Crisis Management - st. ref. 4231381652

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01828-5

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01828-6

Dokumentdato:

21.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01095-11

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02130-45

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02130-46

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01758-2

Dokumentdato:

25.02.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4198262121

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter - st. ref. (4198262121) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA CER Education Centre

Saksbehandler:

NBA CER Education Centre


Dokumentnummer 20/01758-3

Dokumentdato:

10.03.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4198262121

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter - st. ref. (4198262121) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA CER Education Centre

Saksbehandler:

NBA CER Education Centre


Dokumentnummer 20/01758-4

Dokumentdato:

13.03.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4198262121

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter - st. ref. (4198262121) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA CER Education Centre

Saksbehandler:

NBA CER Education Centre


Dokumentnummer 20/01758-5

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Offentlig journal

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4198262121

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA CER Education Centre

Saksbehandler:

NBA CER Education Centre


Dokumentnummer 20/01828-7

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01828-8

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01258-8

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

22.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2020

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Overføring for juni 2020

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/01828-9

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01828-10

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01400-136

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Re information on AKO undertakings etc.

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-137

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

23.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01813-2

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

U

U Til:

NICS OperatørkontorBits AS

Sak:

Hendelse NICS 25.05.2020

Dokumenttittel:

Rapport hendelse 25.05.2020 - NICS - Tas til etterretning

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01400-138

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

A&O sign offs

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-100

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-101

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-102

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nicolai TangenBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-103

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-104

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-105

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signert - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-106

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signert - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-107

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler-avtaler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01857-1

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Personbil 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01857-2

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Personbil 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01857-3

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Personbil 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01857-4

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Personbil 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01857-5

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Forespørsel - Personbil 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01857-6

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Forespørsel - Personbil 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01857-7

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Forespørsel - Personbil 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01857-8

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Forespørsel - Personbil 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01400-139

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

A&O sign offs

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01419-10

Dokumentdato:

08.03.2020

Journaldato:

23.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker / Rådgiver FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4199058533

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Analytiker / Rådgiver - st. ref. (4199058533) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01857-9

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Personbil 2020

Dokumenttittel:

Oppdatert tilbud - Personbil 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 16/01937-12

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Nord-Norge

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Nord-Norge - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01937-13

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Nord-Norge

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Nord-Norge - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01708-2

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01829-3

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01829-4

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01863-1

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

23.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Diverse saker - Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv i sak 20/01400 - 20/01549 - 20/01635 - Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01708-3

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-35

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01345-11

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01828-11

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01828-12

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-63

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-64

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01144-16

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-107

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-108

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01708-4

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01708-5

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01828-13

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01701-3

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

23.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Vedrørende innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01568-2

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forskrifter om egen pensjonskonto

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - Forskrifter om egen pensjonskonto

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01397-6

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01869-1

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Klage fra VG i innsynssak

Dokumenttittel:

Innsynskrav - sak 20/01339

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01869-2

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Klage fra VG i innsynssak

Dokumenttittel:

Klage over avslag på innsynskrav etter offentleglova

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01397-7

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01828-14

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01870-1

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

23.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsyn i offentlige dokumenter vedrørende Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Offentlige dokumenter - Tangen

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 14/01880-16

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01880-17

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01810-2

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anmodning om deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01969-11

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01802-2

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01701-4

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

23.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Vedrørende innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01424-15

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

23.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Workload Automation Tool - 2020

Dokumenttittel:

Tender - Workload Automation Tool - 2020 - Reply to Letter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Systems and Data - Data and Integration Development


Dokumentnummer 20/00043-26

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

23.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Taleforespørsel Finans Norge betalingsformidlingskonferanse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/00043-27

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

23.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Taleforespørsel Finans Norge - Eiendom Norge - Boligkonferanse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/00186-6

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2020

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2020 FT - NBA PFM - Nr 6

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01328-9

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

TIBER templates for Scoping and Targeted Threat Intelligence

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01798-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

25.06.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASANordea Bank Norge ASAAndebu SparebankHandelsbanken NorgeLandkreditt Bank ASSpareBank 1 Nord-NorgeSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Sparebanken MøreSparebanken SørSbanken ASANets Branch NorgeSparebanken VestDanske Bank NUFElavon

Sak:

Invitasjon til informasjonsmøte om Norges Banks kostnadsundersøkelse

Dokumenttittel:

Invitasjon til banker og kortinnløsere til å delta i kostnadsundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01845-38

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Oslofilialen - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01873-1

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01873-2

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01701-5

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Vedrørende innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO - Spesifisering

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01875-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - tredjepartsavtalen med Gabler

Dokumenttittel:

Utestående avtaler

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01183-4

Dokumentdato:

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kemnerkontor

Sak:

Tvangsinnfordring - Oslo kemnerkontor

Dokumenttittel:

Varsel om tvangsinnfordring

Saksansvarlig:

NBA Finance & Procurement (FP)

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 20/01876-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - NOU 2020: 7 Verdier og ansvar

Dokumenttittel:

Høring - NOU 2020: 7 Verdier og ansvar

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 20/01877-1

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

E24

Sak:

Innsynskrav E24 - Utvidet begrunnelse

Dokumenttittel:

E24 - Begrunnelse for avslag

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01878-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

NRK Nyheter

Sak:

Avslag på innsynskrav - Utvidet begrunnelse til NRK

Dokumenttittel:

Innsyn i korrespondansen mellom Norges Bank og Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01320-36

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01754-3

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Offentlig journal

Sak:

Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4232280736

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01756-3

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Offentlig journal

Sak:

Programmerer/økonom med interesse for modellutvikling Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235222978

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 20/01757-3

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Offentlig journal

Sak:

Seniorrådgiver - makroøkonom Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235244183

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 20/01754-5

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4232280736

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem - st. ref. (4232280736) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01757-5

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver - makroøkonom Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235244183

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Seniorrådgiver - makroøkonom - st. ref. (4235244183) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 20/01756-5

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Programmerer/økonom med interesse for modellutvikling Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235222978

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Programmerer/økonom med interesse for modellutvikling - st. ref. (4235222978) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 15/02810-11

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01873-3

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01792-5

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00803-7

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

KLP Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - KLP Banken AS

Dokumenttittel:

KLP Banken AS - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01451-8

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Høring - Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften

Dokumenttittel:

Vurdering av behovet for å videreføre midlertidige endringer i boliglånsforskriften - Brev til Finansdepartementet med Norges Bank i kopi

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/00177-28

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01885-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Undersøkelse om sikkerhetstilstanden

Dokumenttittel:

Undersøkelse av sikkerhetstilstanden

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01760-5

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vikariat vaktleder/inspektør Norges Bank Administrasjon, Norges Bank - st. ref. 4227262254

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Vikariat vaktleder/inspektør - st. ref. (4227262254) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/01886-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven

Dokumenttittel:

Høring - forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01755-3

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Makroøkonom med interesse for det finansielle systemet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235177846

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Makroøkonom med interesse for det finansielle systemet - st. ref. (4235177846) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 20/01755-4

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

24.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Offentlig journal

Sak:

Makroøkonom med interesse for det finansielle systemet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235177846

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 20/01878-2

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Avslag på innsynskrav - Utvidet begrunnelse til NRK

Dokumenttittel:

Innsyn i korrespondansen mellom Norges Bank og Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01877-2

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

U

U Til:

E24

Sak:

Innsynskrav E24 - Utvidet begrunnelse

Dokumenttittel:

E24 - Avslag på innsynskrav

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01873-4

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01792-6

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01792-7

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01792-8

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01792-9

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonenNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01873-5

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01873-6

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01708-6

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-65

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-66

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01345-12

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-67

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01894-1

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

25.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stortinget

Sak:

Høring i finanskomiteen - ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management

Dokumenttittel:

Invitasjon til høring i finanskomiteen

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01759-7

Dokumentdato:

09.05.2020

Journaldato:

25.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Supportkonsulenter til intern helpdesk og onsite tjeneste MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4226534233

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Supportkonsulenter til intern helpdesk og onsite tjeneste - st. ref. (4226534233) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01759-8

Dokumentdato:

10.05.2020

Journaldato:

25.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Supportkonsulenter til intern helpdesk og onsite tjeneste MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4226534233

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Supportkonsulenter til intern helpdesk og onsite tjeneste - st. ref. (4226534233) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01873-7

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01873-8

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02099-34

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

25.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Forsvaret

Sak:

Forsvarets høgskole - Vår- og høstkurs

Dokumenttittel:

Invitasjon til å søke informasjonskurs nr. 60/2021 ved Forsvarets høgskole - Sjefskurs

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/01320-37

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01392-3

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

25.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Klage - Avslag - Innsynsbegjæring - Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01701-6

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO - Klage på avslag om innsyn

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01906-1

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Høring - Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte

Dokumenttittel:

Høring - Ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/01460-141

Dokumentdato:

26.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering av omtvistet beløp

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01908-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

26.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal