Norges Bank

Offentlig journal 01.06.2020 - 07.06.2020

Dokumentnummer 15/03232-1

Dokumentdato:

03.09.2015

Journaldato:

03.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

SIL - Nye retningslinjer 2015

Dokumenttittel:

Høring - Endringer i regelverket for sikkerhet for lån i Norges Bank

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 15/03232-2

Dokumentdato:

03.09.2015

Journaldato:

03.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finans Norge

Sak:

SIL - Nye retningslinjer 2015

Dokumenttittel:

Høring - Endringer i regelverket for sikkerhet for lån i Norges Bank

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 15/03232-3

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

03.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

SIL - Nye retningslinjer 2015

Dokumenttittel:

Høring til orientering - Endringer i regelverket for sikkerhet for lån

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 19/02264-1

Dokumentdato:

20.12.2019

Journaldato:

03.06.2020

Gradering:

U

U Til:

NOKAS Stavanger

Sak:

Kontrollbesøk privat kontantdepot NOKAS Stavanger

Dokumenttittel:

Kontrollbesøk ved det private kontantdepotet i Stavanger - Nokas

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01593-1

Dokumentdato:

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om veksling av gamle sedler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om veksling av gamle sedler - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01593-2

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om veksling av gamle sedler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om veksling av gamle sedler - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01564-5

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01643-4

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00978-14

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASANærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Nærings- og fiskeridepartementet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra NB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00069-94

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01629-9

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00177-22

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

04.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01569-7

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding NICS Real

Dokumenttittel:

Antall banker på Straks 2.0 pr. 27.05.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01400-56

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Arbeidskontrakt - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-57

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Arbeidskontrakt - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-58

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Arbeidskontrakt - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-59

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Arbeidskontrakt - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-60

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert notat - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01565-6

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Referansegruppe for kartlegging av elektronisk faktura - Prosjekt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Dokumenttittel:

Kommentarer til Oslo Economics sin rapport om kartlegging av bruk av elektronisk faktura

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01565-7

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Referansegruppe for kartlegging av elektronisk faktura - Prosjekt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Dokumenttittel:

Kartlegging e-faktura - Merknader til rapportutkast

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01777-16

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Handelsbanken Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Handelsbanken

Dokumenttittel:

Handelsbanken - Endre roller NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01531-5

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01653-2

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00908-4

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

Epost fra Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01400-61

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

NT Contractual undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-62

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

NT Contractual undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-63

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Draft structure note

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01118-9

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk Assessment 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01118-10

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk Assessment 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02388-53

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Servicemøte 1. halvår 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01668-1

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statens pensjonsfond utland - Sammensetningen av referanseindeksen for aksjer

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Sammensetningen av referanseindeksen for aksjer

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 16/02099-14

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Vest

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01122-15

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS ved utgangen av mai - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/01705-4

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kjøp av tepper - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - 4475 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01562-1

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtalenotat - Dataanskaffelse CSOC - Verktøy for skadevareanalyse

Dokumenttittel:

Questions regarding order form

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01562-2

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtalenotat - Dataanskaffelse CSOC - Verktøy for skadevareanalyse

Dokumenttittel:

Questions regarding order form

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01562-3

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtalenotat - Dataanskaffelse CSOC - Verktøy for skadevareanalyse

Dokumenttittel:

Kontrakt Dataanskaffelse skadevareanalyse

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01562-4

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtalenotat - Dataanskaffelse CSOC - Verktøy for skadevareanalyse

Dokumenttittel:

Dataanskaffelse CSOC - Verktøy for skadevareanalyse

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01562-5

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtalenotat - Dataanskaffelse CSOC - Verktøy for skadevareanalyse

Dokumenttittel:

Dataanskaffelse CSOC - Verktøy for skadevareanalyse - Kommunikasjon med avtalepart

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01562-6

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtalenotat - Dataanskaffelse CSOC - Verktøy for skadevareanalyse

Dokumenttittel:

Dataanskaffelse CSOC - Verktøy for skadevareanalyse - Kommunikasjon med avtalepart

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01230-15

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sak:

DSB - Covid-19

Dokumenttittel:

DSB Samvirkekonferanse nr. 11 28.05.2020 i forbindelse med håndtering av Covid-19 - Referat

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01669-1

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Nowa

Dokumenttittel:

Anmodning til Norges Bank om å beregne og publisere NOWA-indekser

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01343-5

Dokumentdato:

20.02.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01194-21

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Samlerhuset Norge AS

Sak:

Minnemyntutgivelse i 2020 - Anne-Cath Vestly 100 år

Dokumenttittel:

Samlerhuset - Faktura og informasjon om lansering - 20 kroner 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/02005-51

Dokumentdato:

19.02.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01194-22

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Norges mynthandlerforening

Sak:

Minnemyntutgivelse i 2020 - Anne-Cath Vestly 100 år

Dokumenttittel:

Mynthandlerforeningen - Faktura og informasjon om lansering - Mynt 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/02005-52

Dokumentdato:

29.01.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01194-23

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Norges mynthandlerforening

Sak:

Minnemyntutgivelse i 2020 - Anne-Cath Vestly 100 år

Dokumenttittel:

Mynthandlerforeningen - Faktura og informasjon om lansering - Mynt 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01451-4

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Høring - Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften

Dokumenttittel:

Vurdering av midlertidige endringer i boliglånsforskriften 29.05.2020 - Brev til Finansdepartementet med Norges Bank i kopi

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 19/02005-53

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetUtenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01451-5

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften

Dokumenttittel:

Høring - videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/00043-23

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Future Investment Initiative

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Future Investment Initiative (FII) - Speaker Invitation - 28. - 29.10.2020, Riyadh

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 18/02302-3

Dokumentdato:

30.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Skatteetaten - a-melding

Dokumenttittel:

Du må oppgi permitteringer for dine ansatte i a-meldingen

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/00978-15

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Garantiinstituttet for eksportkreditt GIEK og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-16

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

02.06.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASAGIEK - Garantiinstituttet for eksportkreditt

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Garantiinstituttet for eksportkreditt GIEK og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra NB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02570-72

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

03.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse Vest RHF

Sak:

Kontokoblingsskjema 2019 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Utbetaling av lån til investeringer i juni 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01622-22

Dokumentdato:

27.03.2020

Journaldato:

03.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Korrespondanse om ekstern kommunikasjon - Norges Banks ledelse og Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

E-post fra Nicolai Tangen til Runar Malkenes om BTU og svar fra NBA Komm

Saksansvarlig:

NBA Communications & External Relations (CER)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01671-1

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01622-23

Dokumentdato:

17.03.2020

Journaldato:

03.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Korrespondanse om ekstern kommunikasjon - Norges Banks ledelse og Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

E-post fra Nicolai Tangen til Runar Malkenes - om agenda til BTU

Saksansvarlig:

NBA Communications & External Relations (CER)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/00177-23

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

04.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/00050-10

Dokumentdato:

15.01.2020

Journaldato:

03.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Godtgjørelse for vervene som medlem - varamedlem i Norges Banks hovedstyre, revisjonskomité og underutvalg - 12/00028

Dokumenttittel:

Komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet - Godtgjøring til medlem av komiteen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01682-1

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

03.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 14/01460-139

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

04.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering av oppgjør - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01693-1

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

04.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse

Dokumenttittel:

Høring om standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00897-2

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

04.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Stortinget

Sak:

Dokument 9 (2019-2020) - Rapport til Stortinget

Dokumenttittel:

Årsrapport til Stortinget for 2019

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01694-1

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

04.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01602-2

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

NBMFC

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-33

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-53

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01642-7

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01671-2

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/01806-1

Dokumentdato:

09.03.2020

Journaldato:

04.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Global Projection Model Network

Sak:

Kontrakt GPM modell

Dokumenttittel:

GPMN - Global Projection Model Network - Renewal invoice 2020

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 20/00177-24

Dokumentdato:

31.05.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01697-1

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01697-2

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01622-24

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

04.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nicolai Tangen

Sak:

Korrespondanse om ekstern kommunikasjon - Norges Banks ledelse og Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Mail fra Runar Malkenes til Nicolai Tangen - møte mediebildet fremover

Saksansvarlig:

NBA Communications & External Relations (CER)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01697-3

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01697-4

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01697-5

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Finland

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01697-6

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01559-8

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01560-10

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01629-10

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-54

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00177-25

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01671-3

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01701-1

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 14/01401-36

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

05.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)