Norges Bank

Offentlig journal 25.05.2020 - 31.05.2020

Dokumentnummer 20/00194-1

Dokumentdato:

03.12.2019

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - rekruttering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - rekruttering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 16/03213-20

Dokumentdato:

01.04.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Oslo Børs 2017-2020

Dokumenttittel:

200401 Forlenget avtale om MFI - Oslo Børs

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/03213-21

Dokumentdato:

02.04.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Oslo Børs 2017-2020

Dokumenttittel:

200402 Forlenget avtale om MFI - Signert

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 17/02672-11

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01158-4

Dokumentdato:

16.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Maximus Infoware (India) PVT. LTD

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Questions about the Market Survey (RFI) - Infrastructure for Instant Payments Based on Continuous Settlement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01158-5

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Answer to the Market Survey (RFI) - Infrastructure for Instant Payments Based on Continuous Settlement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01158-6

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Questions about the Market Survey (RFI) - Infrastructure for Instant Payments Based on Continuous Settlement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01158-7

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Answer to the Market Survey (RFI) - Infrastructure for Instant Payments Based on Continuous Settlement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00899-7

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS Overvåkingsmøte 24.04.2020

Dokumenttittel:

Forslag til referat fra VPS overvåkingsmøte 24.04.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00069-88

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-89

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-90

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/02750-9

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Bankenes sikringsfond (BSF) - møter og kontakt

Dokumenttittel:

Avtaleutkast mellom Norges Bank og Bankenes sikringsfond

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02750-10

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Bankenes sikringsfond (BSF) - møter og kontakt

Dokumenttittel:

Avtaleutkast mellom Norges Bank og Bankenes sikringsfond - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02750-11

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Bankenes sikringsfond (BSF) - møter og kontakt

Dokumenttittel:

Avtaleutkast mellom Norges Bank og Bankenes sikringsfond

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01461-8

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Privacy notice and consent form for IDD checks - Norges Bank

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/02852-5

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Fitch Solutions Limited

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Renewal Letter 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01556-12

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00177-19

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01345-10

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01586-5

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01585-4

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01575-4

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01511-7

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02852-7

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Fitch Solutions Limited

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Renewal Letter 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02665-10

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank AB

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Regarding coupon payments - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02665-11

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Regarding coupon payments - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02665-12

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Regarding coupon payments - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02665-13

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Swedbank AB

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Regarding coupon payments - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/02056-139

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statenskonsernkontoordning - SKK - DFØ - GIEK - Ny konto - Garantiordning for kredittforsikring

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01461-9

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Privacy notice and consent form for IDD checks - Norges Bank

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/01339-30

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Presentations for the skype resolution college meeting for Danske Bank Group the 20.05.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01400-38

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO funds og Gabler etc.

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-39

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-40

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-41

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-42

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO funds og Gabler etc.

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01603-1

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Danmarks NationalbankSedlabanki IslandsSveriges RiksbankBank of Lithuania (Lietuvos Bankas)Eesti PankBank of FinlandLatvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01603-2

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-BalticIMFCoordination@bof.fi

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-45

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-46

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-47

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-91

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01629-1

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01629-2

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01165-7

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Language training Oslo - Norwegian-English (Norway-UK)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Språkopplæring Oslo - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01165-8

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Language training Oslo - Norwegian-English (Norway-UK)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Språkopplæring Oslo - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01631-1

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Dokumenter til HS-møtet 24.03.2020

Dokumenttittel:

Søknad om innsyn - VG

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01618-6

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon Anton FageråsCharlotte RostadTBS GalleryBjørn BåsenAnne Berit Nedland

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Invitasjon til seminar

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01632-1

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - dokument fra Wikborg Rein

Dokumenttittel:

Søknad om innsyn - VG

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/00252-2

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Evaluering av statsgjeldforvaltningen

Dokumenttittel:

Evaluering av statsgjeldsforvaltningen

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01618-7

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandLars LøbergJulia VanceMarius RenbergGina Rose DesignSvein H. GullbekkKnut JohannessenTurid Christine AspelundGisle Harr

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Seminar 05.06.2020 - Hans Nielsen Hauge-mynt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01616-1

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rekruttering Avdelingsdirektør PPO

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 20/01616-2

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rekruttering Avdelingsdirektør PPO

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 20/00096-8

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2020

Dokumenttittel:

COVID-19 public debt management - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01549-12

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-13

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-14

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ansettelsesavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-15

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ansettelsesavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-16

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-17

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ansettelsesavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-2

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-3

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-43

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-44

Dokumentdato:

21.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01635-4

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-45

Dokumentdato:

21.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO Capital LLP deed

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-46

Dokumentdato:

21.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Compliance policy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01635-5

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-6

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-7

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-8

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Løypemelding fra Gabler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01635-9

Dokumentdato:

23.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-47

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Compliance policy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-48

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

US CFIUS etc

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-49

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO deed - Allocation letter

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-50

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01635-10

Dokumentdato:

23.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-11

Dokumentdato:

23.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-12

Dokumentdato:

23.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-13

Dokumentdato:

23.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-14

Dokumentdato:

23.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdragsbekreftelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-15

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-51

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Compliance policy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01634-1

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB-telefonkonferanse 27.5.2020 - General Board

Dokumenttittel:

ESRB/GB-telefonkonferanse 27.05.2020 - General Board - Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/02056-140

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statenskonsernkontoordning - SKK - DFØ - GIEK - Garantiordning for kredittforsikring - Bekreftelse til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-7

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Avvikling av kontokobling mellom Norges Musikkhøgskole og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-9

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Innovasjon Norge og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-10

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASAInnovasjon Norge

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Innovasjon Norge og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra NB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/01969-8

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 16/01824-9

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea

Dokumenttittel:

Nordea Bank ABP Filial Norge - Nye brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01629-3

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01629-4

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01629-5

Dokumentdato:

21.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01629-6

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01400-52

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO deed - Allocation letter

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01224-1

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon 2020 II

Dokumenttittel:

Information Memorandum og Syndication Agreement

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01095-9

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-30

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00177-20

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01603-3

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01224-2

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon 2020 II

Dokumenttittel:

Syndikering - Utvidelse NGB 08/2030 - Specific Terms

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/01388-15

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kontrakt - Produksjon av minnemynt - Anne-Cath Vestly 100 år i 2020

Dokumenttittel:

Dokumentasjon fra Myntverket i henhold til kontrakt - 20 krone minnemynt 2020 Anne-Cath. Vestly - Avslutning

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01388-16

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kontrakt - Produksjon av minnemynt - Anne-Cath Vestly 100 år i 2020

Dokumenttittel:

Dokumentasjon 20 krone Anne-Cat. Vestly

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01461-10

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-11

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-12

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-13

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-14

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-15

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-16

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-17

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-18

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-19

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-20

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-21

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-22

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-23

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-24

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-25

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-26

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-27

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-28

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-29

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-30

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-31

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-32

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-33

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-34

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-35

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/02852-8

Dokumentdato:

21.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Fitch Solutions Limited

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Renewal Letter 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01086-3

Dokumentdato:

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale avfallshåndtering Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud - Avtale avfallshåndtering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01086-4

Dokumentdato:

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale avfallshåndtering Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud - Avtale avfallshåndtering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01461-36

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-37

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-38

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-39

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-40

Dokumentdato:

16.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-41

Dokumentdato:

17.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-42

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-43

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-44

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-45

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-46

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01281-3

Dokumentdato:

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Kjøp av møbler

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01377-3

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Alexe Mamant

Sak:

Henvendelser fra publikum - IBO

Dokumenttittel:

Spørsmål om konsesjonsplikt

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01377-4

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Alexe Mamant

Sak:

Henvendelser fra publikum - IBO

Dokumenttittel:

Spørsmål om konsesjonsplikt

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 18/02570-71

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

25.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse Vest RHF

Sak:

Kontokoblingsskjema 2019 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Utbetaling av lån til investeringar i mai 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01603-4

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/02955-57

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 15.05.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01640-1

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Diverse hendelser NICS

Dokumenttittel:

Driftsavbrudd SWIFT 14.05.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01400-53

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Compliance policy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-54

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-55

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPAKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01118-5

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk Assessment 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01118-6

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk Assessment 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01516-4

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Bits - Giro utbetaling

Dokumenttittel:

Heving av utbetalingsblankett uten bankkonto

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01118-7

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk Assessment 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01118-8

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk Assessment 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02388-51

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Avtale dato for servicemøte 1. halvår 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02388-52

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Avtale dato for servicemøte 1. halvår 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/03213-22

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Oslo Børs 2017-2020

Dokumenttittel:

Overgang til Bloomberg og avtaler med Oslo Børs

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/02130-44

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01564-4

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01224-3

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon 2020 II

Dokumenttittel:

Norges Bank - Syndication Agreement - Signert

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01224-4

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon 2020 II

Dokumenttittel:

Norges Bank - Specific Terms Tap Issue NGB 08/2030 - Signert

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/03359-10

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

European Banking Authority EBA - Medlemskontingent

Dokumenttittel:

Bidrag til EBA 2020 avdrag nr. 2/2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 18/00098-16

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyrets styringsdokumenter

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - prinsipper for ansvarlig forvaltning

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/01320-31

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00177-21

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01362-4

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-92

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-48

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01642-1

Dokumentdato:

21.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01642-2

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01642-3

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01642-4

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01642-5

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01642-6

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-49

Dokumentdato:

21.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-50

Dokumentdato:

21.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-51

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-93

Dokumentdato:

21.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-32

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01629-7

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01629-8

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/02665-14

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank AB

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Regarding coupon payments - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02665-15

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Swedbank AB

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Regarding coupon payments - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02665-16

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank AB

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Regarding coupon payments - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00186-5

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2020

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2020 FT - NBA PFM - Nr 5

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/02665-17

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Swedbank AB

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Regarding coupon payments - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01643-1

Dokumentdato:

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01517-13

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211058769

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01643-2

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01534-7

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Samfunnskritiske systemer MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211077736

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01281-4

Dokumentdato:

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Kjøp av møbler

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01643-3

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01130-6

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Observatørrolle i TIBER-tester

Dokumenttittel:

Oppfølging - Henvendelse om observatørrolle i TIBER-NL

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01616-3

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rekruttering Avdelingsdirektør PPO

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 15/02791-6

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A - Avskjermet

Dokumenttittel:

Maintenance Price Revision 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01461-47

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Informasjon og samtykkeskjema IDD

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01385-18

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

1. Inspektør gruppeleder Operativ sikkerhet Norges Bank Administrasjon - st. ref. 4195993662

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 15/02797-11

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01648-1

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

BB - TF Bank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BB-TF Bank Norge

Dokumenttittel:

BB-TF Bank Norge - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01648-2

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

BB - TF Bank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BB-TF Bank Norge

Dokumenttittel:

BB-TF Bank Norge - Endring brukerrolle NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01419-9

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Analytiker / Rådgiver FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4199058533

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 19/00348-6

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Skatteetaten - Identifisering av ansatte

Dokumenttittel:

Du må identifisere dine ansatte med d-nummer eller fødselsnummer

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01516-5

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

26.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Bits - Giro utbetaling

Dokumenttittel:

Heving av Giro utbetaling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 20/01230-13

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sak:

DSB - Covid-19

Dokumenttittel:

DSB Samvirkekonferanse nr. 9 (07.05.2020) i forbindelse med håndtering av Covid-19 - Referat

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01230-14

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sak:

DSB - Covid-19

Dokumenttittel:

DSB Samvirkekonferanse nr. 10 (14.05.2020) i forbindelse med håndtering av Covid-19 - Referat

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 14/02056-141

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statenskonsernkontoordning - SKK - DFØ - Kontoret for voldsoffererstatning - Bytte organisasjonsnummer

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01604-1

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC-telefonkonferanse 15.5.2020 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

ESRB/ATC-telefonkonferanse 15.05.2020 - Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00043-22

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

ECB Forum on Central Banking

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

ECB Central Banking Seminar 2020 - Frankfurt am Main - 29.06. to 03.07.2020 - Cancellation

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01224-5

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon 2020 II

Dokumenttittel:

Norges Bank - Syndicated tap issue NGB 08/2030 - signerte dokumenter

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01650-1

Dokumentdato:

10.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01651-1

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01461-48

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-49

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01490-3

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Merknader - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-4

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding spørsmål

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01653-1

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00068-52

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01654-1

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Digitaliseringsdirektoratet

Sak:

Høringsbrev - Forslag om å gjøre HTTPS som obligatorisk standard for offentlig forvaltning sendt fra Digitaliseringsdirektoratet

Dokumenttittel:

Høringsbrev - Forslag om å gjøre HTTPS som obligatorisk standard for offentlig forvaltning

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/02844-11

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Valle Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Valle Sparebank

Dokumenttittel:

Valle Sparebank - Kontaktskjema for NBO og SIL

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01140-3

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Testleverandører

Dokumenttittel:

Henvendelse fra Deloitte 13.05.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01224-6

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skandinaviska Enskilda Banken AB Sverige

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon 2020 II

Dokumenttittel:

Syndication Agreement - Tap issue NGB 08/2030 - Confirmation

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01225-2

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Danmark

Sak:

Gjennomføring syndikering 2020 II

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Tap - deal review

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00978-11

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Avvikling av kontokobling mellom Skatteetaten og Nordea Bank Abp - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-12

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

U

U Til:

SkatteetatenNordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Avvikling av kontokobling mellom Skatteetaten og Nordea Bank Abp - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra NB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01659-1

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bloomberg L.P.

Sak:

Statsgjeld - Bloomberg 2020-

Dokumenttittel:

Bloomberg for trading - STP

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01660-1

Dokumentdato:

12.12.2019

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonomer i Finansiell infrastruktur Sentrale roller i Norges Banks arbeid med den finansielle infrastrukturen - st. ref. 4169781531

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01660-2

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonomer i Finansiell infrastruktur Sentrale roller i Norges Banks arbeid med den finansielle infrastrukturen - st. ref. 4169781531

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01660-4

Dokumentdato:

10.03.2020

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell infrastruktur Sentrale roller i Norges Banks arbeid med den finansielle infrastrukturen - st. ref. 4169781531

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonomer i Finansiell infrastruktur - st. ref. (4169781531) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00165-12

Dokumentdato:

05.12.2019

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4154065055

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem - st. ref. (4154065055) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00165-13

Dokumentdato:

05.12.2019

Journaldato:

27.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4154065055

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem - st. ref. (4154065055) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00978-13

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Nærings- og fiskeridepartementet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01531-4

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

28.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01666-1

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

29.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Spørsmål - Dagens Næringsliv - Tangen og de uavhengige advokatene

Dokumenttittel:

Spørsmål - Dagens Næringsliv - Tangen og de uavhengige advokatene

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 15/04101-11

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

29.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIX x-clear AG

Sak:

SIX x-clear reporting

Dokumenttittel:

SXC NB Reporting April 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur