Norges Bank

Finansiell fagdag 2020

Finansiell fagdag 23. november 2020 med temaet: Utfordringer for foretakene og finansiell stabilitet. Hva skjer innenfor reiseliv og næringseiendom?

Årets Finansiell fagdag retter fokus mot næringer som kan måtte gjøre store strukturelle endringer i lys av erfaringene fra 2020. Vi retter særlig fokus på reiseliv og næringseiendom. Hvordan vil disse næringene møte utfordringene de står overfor? Hvilke konsekvenser kan disse endringene få for norske banker og finansiell stabilitet?

Program og presentasjoner

Velkommen ved sentralbanksjef Øystein Olsen

Sesjon 1 Makrobildet

Utviklingen i foretakssektoren og finansiell stabilitet – Finansiell stabilitetsrapporten 2020
Torbjørn Hægeland, avdelingsdirektør, Norges Bank Finansiell stabilitet
Se presentasjon (pdf)

Krisen i et makroperspektiv
Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Se presentasjon (pdf)

Hva kan banker gjøre i en krise?
Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør Bedriftsmarked, Sparebanken Vest
Se
presentasjon (pdf)

Spørsmål og diskusjon
Ledet av Bård Ove Molberg, presseansvarlig, Norges Bank Communications

Sesjon 2 Utfordringer for reiseliv og næringseiendom

Utsiktene for hotellbransjen
Samtale mellom Petter Stordalen, eier av Strawberry Group (Nordic Choice Hotels), og Simen Mortensen, analytiker, DNB Markets. Ledet av Bård Ove Molberg, presseansvarlig, Norges Bank Communications

Utsiktene for næringseiendom (Engelsk)
Andra Ghent, Associate Professor of Finance, Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina-Chapel Hill
Se presentasjon (pdf)

Utsiktene for næringseiendom i Norge (Engelsk)
Simen Mortensen, analytiker, DNB Markets
Se presentasjon (pdf)

Spørsmål og diskusjon (Engelsk)
Ledet av Bård Ove Molberg, presseansvarlig, Norges Bank Communications

Avslutning ved Torbjørn Hægeland

Sist endret 1. desember 2020 09:00
Sist endret 1. desember 2020 09:00