Norges Bank

Søke jobb i Norges Bank

Prosessen starter med at du sender inn en søknad i på en stilling i vårt rekrutteringssystem.

I Norges Bank har vi sterke fagmiljøer innenfor flere områder. Det betyr at vi ansetter mennesker med ulik studiebakgrunn og ulike erfaringer fra arbeidslivet. Enten du ser på Norges Bank som et sted å starte karrieren din, eller som en aktuell arbeidsgiver når du har opparbeidet deg arbeidserfaring, kan det derfor være lurt å registrere deg i vårt rekrutteringssystem slik at du mottar et varsel når vi lyser ut stillinger du er interessert i.

Hvordan søker du?

Vår rekrutteringsløsning heter Webcruiter. Alle søknader sendes inn elektronisk gjennom denne løsningen. Vi ønsker at du fyller inn opplysninger om utdanning og erfaring i Webcruiter. I tillegg har du mulighet for å laste inn din egen utarbeidede CV og andre relevante dokumenter som vitnemål, karakterutskrift og attester som vedlegg. Når du har sendt inn din søknad vil du motta en automatisk bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Intervju og referanser

Når søknadsfristen er utløpt vil søknadene bli vurdert. De av søkerne som vurderes å være best kvalifisert, innkalles til intervju. Vurderingen gjøres ut fra CV og søknadstekst, sett opp mot kravene i utlysningsteksten. I noen tilfeller vurderes også oppnådde resultater fra studier.

Intervjuenes innhold kan variere ut fra stillingstype, men vanligvis blir du stilt spørsmål som kan belyse din utdannelsesmessige bakgrunn, jobberfaring og motivasjon, samt faglige ferdigheter og personlige egenskaper tilknyttet stillingen du har søkt.

Vi gjennomfører vanligvis to intervjuer. Det andre intervjuet er et dybdeintervju og du vil som regel bli bedt om å gjennomføre noen nettbaserte kartlegginger i forkant. Kartleggingene er designet for å måle kompetanser vi anser som viktige for stillingen og vil være en del av en helhetsvurdering.

I etterkant av det andre intervjuet kan du bli bedt om å opplyse om en eller flere referanser hos din nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver.

Etter intervjuprosessen

Vurderes du som foretrukket kandidat for stillingen, vil du i første omgang få et muntlig tilbud. Etter aksept av muntlig tilbud vil vi iverksette vår ansettelsesprosess, og du vil i løpet av noen dager få tilsendt arbeidsavtale og andre dokumenter per e-post.

Tilbakemelding

Alle søkere vil motta endelig tilbakemelding på sin søknad senest når stillingen er besatt.

 

Informasjon til jobbsøkere om sikkerhetsgjodkjenning og personvern

Sist endret 29. september 2022 12:30

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger
Sist endret 29. september 2022 12:30