Norges Bank

Kvinner i finans

Norges Bank er en av initiativtakerne bak Kvinner i Finans Charter, som har som mål å øke kvinneandelen i ledende stillinger i finansbransjen.

Dette er et norsk initiativ etter modell fra Women in Finance Charter, som ble initiert av det britiske finansdepartementet i 2016.

Kvinner i Finans Charter eies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes Forening og driftes av FutureBoards AS. 

– Norges Bank har som ambisjon å få flere kvinner inn i ledende stillinger, og vi tror Kvinner i Finans Charter kan være et viktig bidrag til å nå dette målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

 

Fire prinsipper

Ved å signere på Kvinner i Finans Charter forplikter Norges Bank seg til fire prinsipper som skal støtte opp under målsettingen å øke kvinneandelen på ledernivå:

1. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå
Norges Banks mål er å ha en kjønnsbalanse på minimum 40 prosent for banken som helhet, og har et langsiktig mål om en kjønnsbalanse på ledernivå og spesialistfunksjoner på 40%.

2. Ha én person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil ha ansvar for oppfølging av arbeidet for Sentralbankvirksomheten og Norges Bank Administrasjon. For Norges Bank Investment Management ligger dette ansvaret på CEO Nicolai Tangen. Alle ledere er ansvarlig for å sikre en god kjønnsbalanse i eget team.

3. Publisere status og utvikling offentlig underveis
Fremgang og status for målene vil følges opp årlig og publiseres i Norges Banks årsrapport.

4. Knytte godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene.
Dette vil være et av elementene som lederne vurderes på i Norges Bank.

Sist endret 28. november 2022 12:00
Sist endret 28. november 2022 12:00