Norges Bank

Gode muligheter for faglig sterke kandidater

Som ansatt i Norges Bank vil du få muligheten til å løse vanskelige oppgaver sammen med andre dyktige fagfolk. Du vil kunne få stort ansvar, høy grad av selvstendighet og gode muligheter for faglig utvikling og personlig vekst.

Profesjonell medarbeiderutvikling

Norges Bank vektlegger skreddersydde opplegg for utvikling av hver enkelt medarbeider og leder. Du vil få strukturert og regelmessig oppfølging gjennom hele året med vekt på videreutvikling av din kompetanse.

Sentralbanken har flere sterke fag- og forskningsmiljøer. Det arrangeres blant annet ukentlige fagseminarer som er åpne for alle ansatte. Banken er også regelmessig vertskap for internasjonale konferanser om ulike tema på våre fagområder, og du vil få mulighet til å delta på eksterne fagkonferanser i inn- og utland med høy relevans for ditt arbeidsområde.

I tillegg har banken en studiestipend- og hospiteringsordning som gir gode muligheter for faglig påfyll gjennom eksterne kurs, heltids og deltids utdanningsløp, samt hospitering i andre lands sentralbanker.

Norges Bank har et eget lederutviklingsprogram som involverer lederne enkeltvis og i grupper, med muligheter for både individuell coaching og tilpassede ledergruppeopplegg.

Ordnede arbeidsforhold

Norges Bank er en IA-virksomhet med handlingsplan for inkluderende arbeidsliv, og vektlegger likestilling og mangfold på alle nivåer i organisasjonen.

Tre fagforeninger er representert i Norges Bank og ivaretar sine medlemmers interesser overfor banken som arbeidsgiver.

Ansatte i Norges Bank har regulert arbeidstid med mulighet for å opparbeide fleksitid og overtidsgodtgjørelse for pålagt arbeid utover 7,5 timer per dag. Det er også muligheter for tilpasset arbeidstid.

Sosialt arbeidsmiljø

De ansatte i Norges Bank er engasjert i flere ulike interesseforeninger, slik som et aktivt idrettslag, kunstforening, vin- og ølklubb. Sosiale sammenkomster for ansatte arrangeres jevnlig i Klubben, de ansattes eget samlingslokale i verneverdige Rådhusgaten 14.

Flere ansattegoder

Alle ansatte kan fritt benytte gymsal og velutstyrt treningsrom i bankens lokaler. Bankens feriested Venastul tilbyr flotte turområder sommer og vinter på Venabygdsfjellet med utsikt over Jotunheimen. Et eget funksjonærbibliotek tilbyr skjønnlitteratur til utlån.

Som ansatt kan du ta del i en rekke ordninger som blant annet inkluderer lån, forsikring, pensjon og permisjon. Norges Bank har også egen bedriftshelsetjeneste.

Sist endret 3. desember 2021 13:00

01:54

Jobb i Norges Bank

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger
Sist endret 3. desember 2021 13:00