Norges Bank

Tema

NGFS – Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System

NGFS er en viktig arena for å utvikle kunnskap om klimarisiko og for å komme fram til en god forståelse av rolle og grenser for sentralbankers virke på klimaområdet. 

Nettverkets arbeid bidrar til å bringe tanker og potensielle tiltak på bordet for sentralbankers oppmerksomhet om klima, som hver institusjon, innenfor sitt mandat, kan vurdere hensiktsmessigheten av.

Norges Bank har deltatt aktivt i 3 arbeidsstrømmer: makrofinansiell, oppskalering av grønn finans, og forskning som nylig er etablert. 

NGFS

Publisert 13. oktober 2023 17:35

Klima og økonomi

Klimaendringer og tiltak for redusere klimaendringene påvirker norsk og internasjonal økonomi. Dermed påvirker de også Norges Banks kjerneoppgaver. Norges Bank jobber kontinuerlig med å integrere klimaendringer i våre analyser.

Publisert 13. oktober 2023 17:35