Norges Bank

1999 - 2009 Slankere bank

Fra 1999 til 2009 ble antallet fast ansatte i Norges Bank halvert til under 600 personer.

Samtidig bygget banken opp en enhet for kapitalforvaltning, som talte 250 ansatte ved utløpet av 2009. I denne tiårsperioden ble bankens driftskostnader reelt sett redusert med 37 prosent, målt etter prisindeks for offentlige utgifter.

Viktigste årsak til bemanningsreduksjonen var at banken avviklet mesteparten av sin virksomhet knyttet til produksjon og håndtering av kontanter. Den Kongelige Mynt ble etablert som eget selskap og senere solgt. Bankens seddeltrykkeri ble avviklet, og sedlene kjøpes nå fra utlandet.

Mesteparten av kontanthåndteringen ble skilt ut i eget selskap som Norges Bank etablerte i samarbeid med større banker. Norges Bank solgte senere sin eierandel. Banken valgte å konsentrere seg om grossistrollen, og brukte bare noen få depoter i kontanthåndteringen.

I tillegg ble bankens statistikkoppgaver overført til Statistisk sentralbyrå. Produksjon av en rekke banktjenester for offentlig virksomhet og egne ansatte ble avviklet. Driften av Norges Banks oppgjørssystem ble utkontraktert, sammen med ulike støttefunksjoner. Støttefunksjonene ble også bygd ned, for å være bedre tilpasset en slankere organisasjon.

Litteratur:

Norges Banks årsberetninger 2001-2009. Se særlig beretningen for 2008, kap.6

Omstillinger og ventelønn. Leserinnlegg av Svein Gjedrem i VG 27. november 2009

Omstilling i en statlig virksomhet. Leserinnlegg av Svein Gjedrem i Finansavisen 13. november 2009.

Harald Bøhn: Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger.