Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank utkontrakterer til ErgoGroup AS

Norges Bank og ErgoGroups, drifts- og infrastrukturselskap ErgoIntegration AS har inngått avtale om utkontraktering av IT-drift og forvaltning av Norges Banks Oppgjørs- og Sentralbanksystemer. Avtalen ble inngått etter anbudskonkurranse med flere aktuelle leverandører.

ErgoGroup vil fra 1. september i år overta ansvaret for IT-drift og forvaltning av oppgjørs- og sentralbanksystemene, som er kjernen i den finansielle infrastrukturen i Norge. Avtalen gjelder for tre år. Utkontrakteringen vil redusere Norges Banks samlede kostnader ved oppgjørs- og sentralbanksystemet. Kontraktssummen har en verdi over 3 års perioden på ca 80 millioner kroner ekskl. mva.

Kontrakten legger til grunn at utkontrakteringen er virksomhetsoverdragelse. Det innebærer bl.a. at ErgoGroup overtar medarbeidere med sentral kompetanse om den IT-faglige drift og utvikling av systemene.

Utkontrakteringen er en del av Norges Banks pågående arbeid med å konsentrere virksomheten om kjerneoppgavene. Vedtaket om utkontraktering svekker ikke sentralbankoppgaven med å fremme et effektivt betalingssystem i Norge, og Norges Bank vil fortsatt ha det overordnede ansvar for leveransen av oppgjørs- og sentralbanktjenester overfor bankene, staten og andre mottakere av tjenestene fra systemet.

Norges Bank og ErgoGroup har lagt stor vekt på å videreføre målet om stabil IT-drift av de aktuelle systemene, og partene vil påse at utkontrakteringen blir gjennomført på en kontrollert måte.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. juli 2003 12:15