Norges Bank

Kronikk

Omstilling i en statlig virksomhet

Leserbrev i Finansavisen av sentralbanksjef Svein Gjedrem 13. november 2009

Norges Bank har vært gjennom store omstillinger de siste 10-12 årene.

Banken har redusert antall ansatte som arbeider med sentralbankvirksomheten  fra knappe 1200 til 300 personer. Det kostet vel 1200 millioner kroner, regnet i dagens priser, å drive banken i 1998. Nå koster det vel 700 millioner kroner, dvs.  500 millioner kroner eller gode 40 % mindre.
Virksomhet er overdratt til andre, blant annet Nokas og Det Norske Myntverket. Driften er rasjonalisert , virksomhet er utkontraktert og aktivitet er lagt ned. 

Svært mange ansatte fulgte med til andre selskaper som har overtatt virksomhet fra banken. Flere har nådd pensjonsalder.  Vel hundre tidligere medarbeidere er innvilget ventelønn for kortere eller lengre tidsrom. Vi har i dag ni medarbeidere som har mottatt ventelønn fra 2001 da vi la ned fire distriktsavdelinger og ett kassekontor. De fleste av disse er i arbeid slik at ventelønn blir avkortet.

Det er sterkt stillingsvern i offentlig sektor. En virksomhet som Norges Bank kan ikke vise til manglende økonomisk bæreevne når vi omstiller. Det er derfor nødvendig å ha verktøy som ventelønn og førtidspensjon tilgjengelig.


 

Publisert 13. november 2009 09:25