Norges Bank

2003 Salg av Den Kongelige Mynt

Norges Bank solgte datterselskapet som produserte mynter, Den Kongelige Mynt AS (DKM), i 2003.

DKM hadde fra 1962 fram til 2000 vært organisert som en avdeling i Norges Bank. I tillegg til å produsere mynt for Norges Bank hadde DKM opparbeidet en betydelig og stabil produksjon av medaljer og andre samleprodukter. Ved utgangen av 1999 ble det derfor vurdert om utviklingen ved DKM var akseptabel i forhold til markedssituasjonen og de økonomiske målene for bedriften.

Vurderingen var positiv. På denne bakgrunn vedtok banken i 2000 å omdanne DKM til eget aksjeselskap. Dette ville gi mulighet til å produsere et bredere produktspekter og dermed bidra til å skape en så effektiv bedrift som mulig. Det ville da lettere kunne forsvares fortsatt å produsere mynt i Norge. Utskillelsen fant sted 1. januar 2001.

Norges Bank solgte sine aksjer i Den Kongelige Mynt AS (DKM) til Samlerhuset AS Norge og Mint of Finland som hver kjøpte 50 prosent av aksjene. Tidligere hadde Norges Bank inngått avtale om kjøp av norske mynter fra selskapet fram til utgangen av 2009. De historiske samlingene av blant annet mynt og medaljer som banken eide på Kongsberg ble ikke solgt.

Salget av selskapet ble gjennomført 1. juli 2003 og skulle gjøre det bedre i stand til å møte utfordringene i et marked med skjerpet konkurranse. DKM skiftet senere navn til Det Norske Myntverket AS og har i 2017 fortsatt avtale med Norges Bank om produksjon av norske mynter. 

Norges Bank står fremdeles for preget av norske mynter.

Litteratur:

Jarle Bergo: Hvorfor selger Norges Bank myntverket på Kongsberg. Artikkel i Aftenposten 12.05.2003

Harald Bøhn: Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger. Staff Memo 2012/31, Norges Bank