Norges Bank

Pressemelding

Den Kongelige Mynt omgjøres til aksjeselskap

Norges Banks representantskap vedtok i dag å skille ut Den Kongelige Mynt (DKM) som eget aksjeselskap heleid av Norges Bank. Omleggingen finner sted på bakgrunn av at DKM i løpet av de siste ti årene har utviklet en relativt betydelig næringsvirksomhet i tillegg til produksjon av mynt for Norges Bank. En slik næringsvirksomhet er det ikke naturlig å drive innenfor en avdeling av Norges Bank, slik DKM i dag er organisert.

- Omleggingen gir et bedre grunnlag for å videreføre både mynt- og medaljeproduksjon på Kongsberg, sier leder i Norges Banks representantskap, Mary Kvidal.

Medaljeproduksjonen har de siste år gitt gode resultater, og en venter et fortsatt stabilt marked for slike produkter i tiden fremover. For å kunne møte dette markedet på best mulig måte, er det nødvendig med andre organisasjons- og styringsformer enn det som er vanlig i forvaltningsbedrifter. Virksomheten på Kongsberg kan best videreføres ved at bedriften blir skilt ut som eget aksjeselskap.

Omleggingen vil også gi DKM mulighet til å tilby et bredere produktspekter, samtidig som det bedre vil sikre fremtidig produksjon av mynt i Norge, fremholder Mary Kvidal.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. september 2000 16:54