Norges Bank

Pressemelding

Salget av Den Kongelige Mynt

Norges Banks representantskap godkjente torsdag 19. juni salget av Den Kongelige Mynt AS til Samlerhuset AS Norge og Mint of Finland, som hver kjøper 50 prosent av aksjene. Salgssummen for selskapet er 44 millioner kroner. Aksjene overdras 30. juni 2003.

"Denne løsningen vil være den beste for den videre utviklingen av industrivirksomheten på Kongsberg", sier representantskapets leder Mary Kvidal.

Det er inngått en avtale om kjøp av norske sirkulasjons- og minnemynter ut 2009. Kjøperne vil tilføre DKM AS kompetanse innen produksjon og drift av myntverk. I tillegg har kjøperne en sentral nasjonal og internasjonal markedsposisjon for minnemynter og medaljer. De legger opp til å videreføre driften med dagens bemanning blant annet ved å satse på produksjon av mynt og medaljer av høy kvalitet og tilføre bedriften nye oppdrag innen produksjon av internasjonal sirkulasjonsmynt. Et salg vil styrke bedriftens fremtidsutsikter, og bidrar til at en gammel tradisjon innen norsk mynthåndverk drives videre.

De historiske samlingene på Kongsberg inngår ikke i salget. Samlingens fremtid er til bred vurdering. Før saken behandles i hovedstyret og representantskapet vil den bli sendt på høring til blant annet Bergverksmuseet, Myntkabinettet ved Universitetet i Oslo, Vitenskapsmuseet ved NTNU, Kongsberg kommune og berørte departementer.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. juni 2003 16:11