Norges Bank

2000 - 2015 2000-15 Flere kontorer ute

Rask vekst i Statens pensjonsfond utland har ført til opprettelse av fire nye kontorer under Norges Bank Investment Management (NBIM).

Kontoret i London ble etablert i 2000, kontoret i Shanghai startet i 2007 og kontoret i Singapore i 2010.  I 2015 ble det etablert et eiendomskontor i Tokyo. Fra dette tidspunkt opererer NBIM/NBREM fra seks ulike lokaliseringer. De øvrige er Oslo og New York. 

Internasjonaliseringen gjenspeilte seg også i bemanningen. De 568 fast ansatte i NBIM/NBREM ved utgangen av 2016 kom fra 36 ulike nasjoner.

Kilder:

Forvaltningen av Statens petroleumsfond. Årsrapport 2000

Norges Bank Investment Management - Årsrapport 2007, 2010, 2015