Norges Bank

Pressemelding

Fondet åpner kontor i Tokyo

Norges Bank Investment Management gjør seg klar for å begynne å investere i eiendom i Asia og åpner et nytt eiendomskontor i Japans hovedstad, Tokyo.

Kontoret åpner formelt 8. oktober 2015 og vil være et rent eiendomskontor. Som et av verdens største eiendomsmarkeder, tilbyr Tokyo nye investeringsmuligheter og gode rekrutteringsmuligheter.

– Vi har valgt Tokyo og Singapore som de to markedene vi ønsker å starte med i Asia. Tokyo er et marked som passer godt inn i porteføljen vår, sier investeringsdirektør for eiendom, Karsten Kallevig.

Strategien vil i hovedsak være den samme som for tidligere eiendomsinvesteringer.

– Vi vil først og fremst fokusere på kontorbygg i noen utvalgte, sentrale deler av byen, sier Kallevig.

Fondet startet med eiendomsinvesteringer i 2011 og har siden bygget opp en portefølje med eiendomsinvesteringer i Europa og USA. Asia har lenge vært et viktig marked for fondets aksje- og renteinvesteringer og et naturlig sted å utvide eiendomssatsningen til. Fondet har tidligere opprettet kontorer i Singapore og Shanghai, og etableringen av det nye kontoret i Tokyo styrker fondets virksomhet i regionen ytterligere.

– Etableringen av et eget eiendomskontor i Tokyo gir oss viktig lokal tilstedeværelse og vil bidra til en best mulig oppbygging av en eiendomsportefølje i dette markedet, sier Kallevig.

Tokyo-kontoret har foreløpig tre lokalt ansatte som alle er tilknyttet eiendomsavdelingen og skal gi råd om eiendomsinvesteringer.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Line Aaltvedt
Tlf: +47 948 54 656/ +47 24 07 35 59
Epost: press@nbim.no

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. oktober 2015 10:00